De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezang156:1, 2 Exodus20: Mattheüs22:37- 40 Gezang156:3, 4 Handelingen20:13- 38 Gezang118:1 Gezang118:2, 3 Psalm134: Our Father(gebed) LvdK444: Gezang 182C:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezang156:1, 2 Exodus20: Mattheüs22:37- 40 Gezang156:3, 4 Handelingen20:13- 38 Gezang118:1 Gezang118:2, 3 Psalm134: Our Father(gebed) LvdK444: Gezang 182C:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Gezang156:1, 2 Exodus20: Mattheüs22:37- 40 Gezang156:3, 4 Handelingen20:13- 38 Gezang118:1 Gezang118:2, 3 Psalm134: Our Father(gebed) LvdK444: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Zending (theologisch onderwijs)

2 Agenda 17 juni 09.30 Kinderclub 19.30 LEF - afsluitavond 17 juni 09.30 Kinderclub 19.30 LEF - afsluitavond

3 Diensten 9:30voorganger: ds. J. Geersting uit Den Bosch 16:30 voorganger: ds. G. Kwakkel uit Kampen De collecte is bestemd voor de zending(theologisch onderwijs). Diensten 9:30voorganger: ds. J. Geersting uit Den Bosch 16:30 voorganger: ds. G. Kwakkel uit Kampen De collecte is bestemd voor de zending(theologisch onderwijs). Mededelingen kerkenraad

4 Gezang156:1, 2 Exodus20: Mattheüs22:37- 40 Gezang156:3, 4 Handelingen20:13- 38 Gezang118:1 Gezang118:2, 3 Psalm134: Our Father(gebed) LvdK444: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Zending (theologisch onderwijs)

5 Gezang156:1, 2 Exodus20: Mattheüs22:37- 40 Gezang156:3, 4 Handelingen20:13- 38 Gezang118:1 Gezang118:2, 3 Psalm134: Our Father(gebed) LvdK444: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Zending (theologisch onderwijs)

6 175 C

7 ● Gezang156:1, 2 Exodus20: Mattheüs22:37- 40 Gezang156:3, 4 Handelingen20:13- 38 Gezang118:1 Gezang118:2, 3 Psalm134: Our Father(gebed) LvdK444: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Zending (theologisch onderwijs)

8 Gezang 156, NG79: 1, 2 1 Heer, ik kom tot U, Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. 2 Met Uw liefde Heer, kom mij tegemoet nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

9 Gezang156:1, 2 ● Exodus20: Mattheüs22:37- 40 Gezang156:3, 4 Handelingen20:13- 38 Gezang118:1 Gezang118:2, 3 Psalm134: Our Father(gebed) LvdK444: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Zending (theologisch onderwijs)

10 Gezang156:1, 2 Exodus20: ● Mattheüs22:37- 40 Gezang156:3, 4 Handelingen20:13- 38 Gezang118:1 Gezang118:2, 3 Psalm134: Our Father(gebed) LvdK444: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Zending (theologisch onderwijs)

11 Matteüs 22: 37-40 37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ 37 Jesus answered: Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. 38 This is the first and most important commandment. 39 The second most important commandment is like this one. And it is, “Love others as much as you love yourself.” 40 All the Law of Moses and the Books of the Prophets are based on these two commandments.

12 Gezang156:1, 2 Exodus20: Mattheüs22:37- 40 ● Gezang156:3, 4 Handelingen20:13- 38 Gezang118:1 Gezang118:2, 3 Psalm134: Our Father(gebed) LvdK444: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Zending (theologisch onderwijs)

13 Gezang 156, NG79: 3, 4 3 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn. 4 Jezus op Uw woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

14 Gezang156:1, 2 Exodus20: Mattheüs22:37- 40 Gezang156:3, 4 Handelingen20:13- 38 Gezang118:1 Gezang118:2, 3 Psalm134: Our Father(gebed) LvdK444: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Zending (theologisch onderwijs)

15 Gezang156:1, 2 Exodus20: Mattheüs22:37- 40 Gezang156:3, 4 ● Handelingen20:13- 38 Gezang118:1 Gezang118:2, 3 Psalm134: Our Father(gebed) LvdK444: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Zending (theologisch onderwijs)

16 Handelingen 20: 13-24 Afscheid van de gemeente van Efeze 13 Wij scheepten ons in en voeren alvast naar Assus, waar we Paulus overeenkomstig zijn wens aan boord zouden nemen, want hij wilde het eerste stuk te voet afleggen. 14 Toen hij zich in Assus weer bij ons had gevoegd aan boord van het schip, voeren we verder naar Mitylene, 15 van waar we de volgende dag vertrokken om bij Chios voor anker te gaan. De dag daarna staken we over naar Samos en weer een dag later kwamen we aan in Milete. The Voyage from Troas to Miletus 13 Paul decided to travel by land to Assos. The rest of us went on ahead by ship, and we were to take him aboard there. 14 When he met us in Assos, he came aboard, and we sailed on to Mitylene. 15 The next day we came to a place near Chios, and the following day we reached Samos. The day after that we sailed to Miletus.

17 Handelingen 20: 13-24 16 Paulus had namelijk besloten Efeze voorbij te varen om te voorkomen dat hij in Asia zou worden opgehouden. Hij wilde als het maar enigszins mogelijk was op het Pinksterfeest in Jeruzalem zijn. 17 Vanuit Milete stuurde hij iemand naar Efeze met het verzoek aan de oudsten van de gemeente om bij hem te komen. 18 Toen ze waren gearriveerd, sprak hij hen als volgt toe: ‘U weet hoe ik te midden van u geleefd heb, vanaf de eerste dag dat ik in Asia was: 16 Paul had decided to sail on past Ephesus, because he did not want to spend too much time in Asia. He was in a hurry and wanted to be in Jerusalem in time for Pentecost. Paul Says Good-By to the Church Leaders of Ephesus 17 From Miletus, Paul sent a message for the church leaders at Ephesus to come and meet with him. 18 When they got there, he said: You know everything I did during the time I was with you when I first came to Asia.

18 Handelingen 20: 13-24 19 ik heb de Heer in alle nederigheid gediend en heb al het verdriet en de beproevingen als gevolg van de samenzweringen van de Joden doorstaan. 20 U weet ook dat ik alles bekend heb gemaakt wat uw welzijn ten goede komt en dat ik u daarover in het openbaar en thuis heb onderricht. 21 Zowel Joden als Grieken heb ik opgeroepen zich te bekeren tot God en te geloven in Jezus, onze Heer. 22 Nu ben ik op weg naar Jeruzalem, gedreven door de Geest, zonder te weten wat me daar te wachten staat, 19 Some of the Jews plotted against me and caused me a lot of sorrow and trouble. But I served the Lord and was humble. 20 When I preached in public or taught in your homes, I didn't hold back from telling anything that would help you. 21 I told Jews and Gentiles to turn to God and have faith in our Lord Jesus. 22 I don't know what will happen to me in Jerusalem, but I must obey God's Spirit and go there.

19 Handelingen 20: 13-24 23 behalve dan dat de heilige Geest me in iedere stad verzekert dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn. 24 Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade. 23 In every city I visit, I am told by the Holy Spirit that I will be put in jail and will be in trouble in Jerusalem. 24 But I don't care what happens to me, as long as I finish the work that the Lord Jesus gave me to do. And that work is to tell the good news about God's great kindness.

20 Gezang156:1, 2 Exodus20: Mattheüs22:37- 40 Gezang156:3, 4 Handelingen20:13- 38 ● Gezang118:1 Gezang118:2, 3 Psalm134: Our Father(gebed) LvdK444: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Zending (theologisch onderwijs)

21 Gezang 118, Gz31: 1 1 God is getrouw, zijn plannen falen niet, Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen, en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand.

22 Gezang156:1, 2 Exodus20: Mattheüs22:37- 40 Gezang156:3, 4 Handelingen20:13- 38 Gezang118:1 Gezang118:2, 3 Psalm134: Our Father(gebed) LvdK444: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Zending (theologisch onderwijs)

23

24 over ouderlingen en over diakenen en over onszelf …

25

26 zorg voor jezelf en voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld …

27 achter de gaande en de komende man staat niemand minder dan de Here Jezus die zei altijd met ons te zullen zijn …

28 bemoedigend en opscherpend …

29 zorg voor uzelf …

30 zorg voor jezelf en voor de hele kudde …

31 zorg voor jezelf en voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld …

32 herder in of onder de gemeente …

33 vertrouw elkaar toe aan God …

34 kunnen we op dat niveau gemeente en ambtsdrager zijn met elkaar?

35

36 Gezang156:1, 2 Exodus20: Mattheüs22:37- 40 Gezang156:3, 4 Handelingen20:13- 38 Gezang118:1 ● Gezang118:2, 3 Psalm134: Our Father(gebed) LvdK444: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Zending (theologisch onderwijs)

37 Gezang 118, Gz31: 2, 3 2 De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast, zijn heerschappij omvat de loop der tijden. Zijn sterke hand, die nooit heeft misgetast, blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden. De adem van zijn lippen overmant de tegenstand.

38 Gezang 118, Gz31: 2, 3 3 De Heilge Geest, die in de waarheid leidt, doet aan zijn kerk Gods heilgeheimen weten. Die nimmer van haar wijkt in eeuwigheid, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten. Zo bouwt Hij Christus‘ kerk van land tot land met vaste hand.

39 Gezang156:1, 2 Exodus20: Mattheüs22:37- 40 Gezang156:3, 4 Handelingen20:13- 38 Gezang118:1 Gezang118:2, 3 Psalm134: Our Father(gebed) LvdK444: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Zending (theologisch onderwijs)

40 Gezang156:1, 2 Exodus20: Mattheüs22:37- 40 Gezang156:3, 4 Handelingen20:13- 38 Gezang118:1 Gezang118:2, 3 ● Psalm134: Our Father(gebed) LvdK444: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Zending (theologisch onderwijs)

41 Psalm 134: 1, 2, 3 1 Komt allen, dienaars van de HEER, zegent zijn naam en geeft Hem eer, U die in ’t huis des HEREN staat en in de nacht Hem dienen gaat. 2 Heft nu uw handen naar omhoog, richt op het heiligdom uw oog. Brengt uit des HEREN tempelhof aan Hem uw dank, uw lied en lof.

42 Psalm 134: 1, 2, 3 3 Uit Sion dale op u neer de zegen van uw God, de HEER, die hemel, aarde, al wat leeft, zijn naam ter eer geschapen heeft.

43 Gezang156:1, 2 Exodus20: Mattheüs22:37- 40 Gezang156:3, 4 Handelingen20:13- 38 Gezang118:1 Gezang118:2, 3 Psalm134: ● Our Father(gebed) LvdK444: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Zending (theologisch onderwijs)

44 Our Father(gebed) Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever and ever. Amen.

45 Gezang156:1, 2 Exodus20: Mattheüs22:37- 40 Gezang156:3, 4 Handelingen20:13- 38 Gezang118:1 Gezang118:2, 3 Psalm134: Our Father(gebed) LvdK444: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Zending (theologisch onderwijs)

46

47 Vandaag - tijdens deze speciale Ontmoetingsdienst - is de collecte bestemd voor: Theologische opleidingen, wereldwijd

48 God bouwt zijn kerk wereldwijd; in Hem zijn we wereldwijd verbonden Vandaag ervaart u deze hartelijke geloofsband van dichtbij: een buitenlandse voorganger is te gast in de kerkdienst Gods woord: wereldwijd verbonden

49 God bouwt Zijn kerk, wereldwijd Voor de opbouw van Zijn kerk zet God mensen in, elk eigen met gaven en talenten Predikanten, voorgangers en evangelisten hebben daarbij een bijzondere taak

50 Samen werken aan sterke kerken Dat betekent o.a. investeren in Bijbelgetrouw, theologisch onderwijs, voor de opleiding van jonge, enthousiaste voorgangers Vandaag ontmoet u één van hen!

51 Hoe? Studiebeurzen verstrekken Afgestudeerde studenten Presbyterian Theological Seminary, India

52 Inzet van Nederlandse gastdocenten ds. Dick Mak, college masterstudenten SETIA, Jakarta, Indonesië

53 Trainen lokale voorgangers Mobiele Bijbelschool, Oeganda

54 Bid mee. Bouw mee… en geef! Vul de Geefkaart in en steun de opleiding van enthousiaste, Bijbelgetrouwe voorgangers De ingevulde Geefkaart kan rechtstreeks in de collectezak

55 Uw Geefkaart ingevuld? Die kan meteen in de collectezak. Geven per sms kan ook: sms WERELD naar 4333 en geef eenmalig € 3,- voor theologisch onderwijs Namens uw verre naasten: heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid! www.deverrenaasten.nl/dichtbij

56 Gezang156:1, 2 Exodus20: Mattheüs22:37- 40 Gezang156:3, 4 Handelingen20:13- 38 Gezang118:1 Gezang118:2, 3 Psalm134: Our Father(gebed) ● LvdK444: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Zending (theologisch onderwijs)

57 LvdK 444: 1, 2, 3 1 Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U en bewondert uwe werken. Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.

58 LvdK 444: 1, 2, 3 2 Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuwge, Ongeziene, looft uw liefd' en zingt ervan. Alle englen, die U dienen, roepen U nooit lovensmoe: ´Heilig, heilig, heilig´ toe!

59 LvdK 444: 1, 2, 3 3 Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw bestaan laat ons niet verloren gaan.

60 Gezang156:1, 2 Exodus20: Mattheüs22:37- 40 Gezang156:3, 4 Handelingen20:13- 38 Gezang118:1 Gezang118:2, 3 Psalm134: Our Father(gebed) LvdK444: ● Gezang 182C:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Zending (theologisch onderwijs)

61 182 C

62 Gezang156:1, 2 Exodus20: Mattheüs22:37- 40 Gezang156:3, 4 Handelingen20:13- 38 Gezang118:1 Gezang118:2, 3 Psalm134: Our Father(gebed) LvdK444: Gezang 182C:Amen Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch Collecte:Zending (theologisch onderwijs)

63 U I T N O D I G I N G Inloopavond Alle belangstellenden die kennis willen nemen van de ontwikkelingen rondom de uitbreiding van de Lidwinakerk nodigen wij hierbij uit een kijkje te komen nemen op: Donderdag 14 juni 2012 20.00 – 22.00 uur Lidwinakerk Hier krijgt u uitleg -onder het genot van koffie en/of thee- over de te realiseren plannen. Graag tot ziens ! Commissie van Beheer Lidwinakerk – Best


Download ppt "Gezang156:1, 2 Exodus20: Mattheüs22:37- 40 Gezang156:3, 4 Handelingen20:13- 38 Gezang118:1 Gezang118:2, 3 Psalm134: Our Father(gebed) LvdK444: Gezang 182C:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google