De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schriftlezing: Numeri 22 : 2 – 21 Zingen: Liedboek 444 : 1, 2, 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schriftlezing: Numeri 22 : 2 – 21 Zingen: Liedboek 444 : 1, 2, 3"— Transcript van de presentatie:

1 Schriftlezing: Numeri 22 : 2 – 21 Zingen: Liedboek 444 : 1, 2, 3
Voorganger: Ds D. Griffioen te Vrouwenpolder Votum en zegengroet Zingen: Psalm 18 : 1 en 9 Schuldbelijdenis Zingen: Psalm 18 : 7 Genadeverkondiging Zingen: Psalm 18 : 5 Gebed Schriftlezing: Numeri 22 : 2 – 21 Zingen: Liedboek 444 : 1, 2, 3 Tekst: Numeri 22 : 12 en 18 Preek:  Ben je gezegend of niet? Zingen: Psalm 57 : 1 en 5

2 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 18 : 1 en 9 Schuldbelijdenis Zingen: Psalm 18 : 7 Genadeverkondiging Zingen: Psalm 18 : 5 Gebed Schriftlezing: Numeri 22 : 2 – 21 Zingen: Liedboek 444 : 1, 2, 3 Tekst: Numeri 22 : 12 en 18 Preek:  Ben je gezegend of niet? Zingen: Psalm 57 : 1 en 5

3 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 18 : 1 en 9 Schuldbelijdenis Zingen: Psalm 18 : 7 Genadeverkondiging Zingen: Psalm 18 : 5 Gebed Schriftlezing: Numeri 22 : 2 – 21 Zingen: Liedboek 444 : 1, 2, 3 Tekst: Numeri 22 : 12 en 18 Preek:  Ben je gezegend of niet? Zingen: Psalm 57 : 1 en 5

4 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 18 : 1 en 9 Schuldbelijdenis Zingen: Psalm 18 : 7 Genadeverkondiging Zingen: Psalm 18 : 5 Gebed Schriftlezing: Numeri 22 : 2 – 21 Zingen: Liedboek 444 : 1, 2, 3 Tekst: Numeri 22 : 12 en 18 Preek:  Ben je gezegend of niet? Zingen: Psalm 57 : 1 en 5

5 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 18 : 1 en 9 Schuldbelijdenis Zingen: Psalm 18 : 7 Genadeverkondiging Zingen: Psalm 18 : 5 Gebed Schriftlezing: Numeri 22 : 2 – 21 Zingen: Liedboek 444 : 1, 2, 3 Tekst: Numeri 22 : 12 en 18 Preek:  Ben je gezegend of niet? Zingen: Psalm 57 : 1 en 5

6 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 18 : 1 en 9 Schuldbelijdenis Zingen: Psalm 18 : 7 Genadeverkondiging Zingen: Psalm 18 : 5 Gebed Schriftlezing: Numeri 22 : 2 – 21 Zingen: Liedboek 444 : 1, 2, 3 Tekst: Numeri 22 : 12 en 18 Preek:  Ben je gezegend of niet? Zingen: Psalm 57 : 1 en 5

7 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 18 : 1 en 9 Schuldbelijdenis Zingen: Psalm 18 : 7 Genadeverkondiging zingen: Psalm 18 : 5 Gebed Schriftlezing: Numeri 22 : 2 – 21 Zingen: Liedboek 444 : 1, 2, 3 Tekst: Numeri 22 : 12 en 18 Preek:  Ben je gezegend of niet? Zingen: Psalm 57 : 1 en 5

8 Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U
Liedboek 444 : 1, 2, 3 Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U en bewondert Uwe werken. Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.

9 looft uw liefd' en zingt ervan. Alle eng'len, die U dienen,
Liedboek 444 : 1, 2, 3 Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuw'ge, Ongeziene, looft uw liefd' en zingt ervan. Alle eng'len, die U dienen, roepen U nooit lovensmoe: Heilig, heilig, heilig toe!

10 neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw bestaan
Liedboek 444 : 1, 2, 3 Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw bestaan laat ons niet verloren gaan.

11 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 18 : 1 en 9 Schuldbelijdenis Zingen: Psalm 18 : 7 Genadeverkondiging zingen: Psalm 18 : 5 Gebed Schriftlezing: Numeri 22 : 2 – 21 Zingen: Liedboek 444 : 1, 2, 3 Tekst: Numeri 22 : 12 en 18 Preek:  Ben je gezegend of niet? Zingen: Psalm 57 : 1 en 5

12 Ben je gezegend of niet? Tekst: Numeri 22 : 12 en 18
Schriftlezing: Numeri 22 : 2 – 21 Amenlied: Psalm 57 : 1 en 5

13 Zingen: Psalm 57 : 1 en 5 Wet Zingen Psalm 80 : 10 Dankzegging en voorbeden Collecte Zegen Zingen: Liedboek 456 : 1 – 3

14 Zingen: Psalm 57 : 1 en 5 Wet Zingen Psalm 80 : 10 Dankzegging en voorbeden Collecte Zegen Zingen: Liedboek 456 : 1 – 3

15 Zingen: Psalm 57 : 1 en 5 Wet Zingen Psalm 80 : 10 Dankzegging en voorbeden Collecte Zegen Zingen: Liedboek 456 : 1 – 3

16 Zingen: Psalm 57 : 1 en 5 Wet Zingen Psalm 80 : 10 Dankzegging en voorbeden Collecte Zegen Zingen: Liedboek 456 : 1 – 3

17 COLLECTE Vandaag; de 1e collecte is voor de kerk
de 2e collecte is voor de diakonie met bestemming “Dit Koningskind” D.V. Biddag; de 2e collecte is voor Noodhulp India D.V. Volgende week de 2e collecte is voor het bouwfonds

18 Een uitgestoken hand eerst ontvangen en dan geven de collecte is uiting van dankbaarheid; ‘offer der dankbaarheid’ tijd, geld en aandacht voor hen die onze hulp nodig hebben van harte aanbevolen!

19 Vereniging van gereformeerde mensen met een handicap, hun ouders en vrienden.

20 Doelstelling Dit Koningskind ondersteunt mensen met een beperking en degenen die om hen heen staan. De vereniging is uniek in haar kerntaak: het ondersteunen bij moeiten op het snijvlak van handicap en geloof.

21 Telefonische hulp- en advieslijn en intensieve dienstverlening thuis.
Activiteiten Telefonische hulp- en advieslijn en intensieve dienstverlening thuis. Lotgenotencontact (gespreksgroepen en doelgroependagen). Toerusting van de ruim 600 vrijwilligers door cursussen en themadagen.

22 Activiteiten Organiseren vakanties voor mensen met een beperking. Collectieve belangen-behartiging (overheid en zorgaanbieders, o.a. Sprank). Waar mogelijk samenwerking met andere organisaties. Uitgeven ledenmagazine kleur ( lezers).

23 Doelgroep Dit Koningskind is er voor mensen met diverse soorten handicaps: lichamelijke- , zintuiglijke- (doof, slechthorend of blind), verstandelijke of sociale handicap (ADHD of autisme spectrum stoornis)

24 Doelgroep Bij dit Koningskind wordt vaak alleen gedacht aan verstandelijke beperkingen. Dat is dus een misverstand! We willen binnen de kerken onderlinge drempels verlagen en aanzetten tot bewustwording: Mensen met een handicap hebben iets te bieden!

25 Uw steun… Financieel zijn we afhankelijk van de bijdragen van onze leden en donateurs, van de kerken en van overige giften.

26 Gebedspunten Wilt u bidden voor uw broeders en zusters en gezinnen die met een handicap te maken hebben. (Ook als die niet zichtbaar is!) Wilt u bidden dat u als gemeente een veilige haven voor hen mag zijn.

27 Meer informatie op…

28 en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht.
Zegen Liedboek 456 : 1, 2, 3 Zegen ons Algoede, neem ons in uw hoede en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht.

29 en vervul ons met de kracht van uw Geest bij dag en nacht.
Liedboek 456 : 1, 2, 3 Stort, op onze bede, in ons hart uw vrede, en vervul ons met de kracht van uw Geest bij dag en nacht.

30 Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!
Liedboek 456 : 1, 2, 3 Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!

31 Over het omgaan met verlies en rouw Lezing door Hans Groeneboer
Volgende week Deurcollecte t.b.v. Gemeentekerstfeest Leven of overleven Dinsdag 27 november in kerkgebouw ‘De Hoogte’, Populierenstraat 39 in Goes Inloop vanaf uur, aanvang 20:00 uur Toegang gratis. Over het omgaan met verlies en rouw Lezing door Hans Groeneboer


Download ppt "Schriftlezing: Numeri 22 : 2 – 21 Zingen: Liedboek 444 : 1, 2, 3"

Verwante presentaties


Ads door Google