De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom. Inhoud van de avond Agenda Huiswerk YAG, schoolkamp en musical CITO eindtoets Persoonlijke leerdoelen Voortgezet onderwijs en schooladvies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom. Inhoud van de avond Agenda Huiswerk YAG, schoolkamp en musical CITO eindtoets Persoonlijke leerdoelen Voortgezet onderwijs en schooladvies."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Inhoud van de avond Agenda Huiswerk YAG, schoolkamp en musical CITO eindtoets Persoonlijke leerdoelen Voortgezet onderwijs en schooladvies

3 Agenda Doel van het gebruik Wat komt in de agenda? Wanneer op school/ wanneer thuis?

4 Huiswerk Blokboek taal Staartdelingen Oefenboekje persoonlijke leerdoelen

5 YAG, schoolkamp en musical Doelen YAG in groep 8 Schoolkamp 2015 Musical

6 CITO Eindtoets Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling DeelnameAlle leerlingen van groep 8 (verplicht). Eventueel mogelijkheid tot een niveautoets, auditieve toets of vergroting. Tijd21, 22 en 23 april (oefencito is in december). AfnameSchriftelijk op school door de leerkracht. ToetsonderdelenRekenen-Getalbegrip -Hoofdrekenen -Rekenen allerlei: procenten, breuken en geld Taal-Spelling -Woordenschat -Begrijpend lezen -Schrijven van teksten Studie- vaardigheden - Gebruik van informatiebronnen, studieteksten, grafieken, schema’s, kaartlezen, tabellen, woordenboek etc. Wereld- Oriëntatie -Geschiedenis -Aardrijkskunde -Natuurkennis -Geestelijke stromingen

7 VerwerkingCentraal door de computer CITO in Arnhem. RapportageSchriftelijk aan school en via school aan ouders (na de meivakantie).

8 Persoonlijke leerdoelen Persoonlijke leerdoelen a.d.h.v. de Entreetoets en het voorlopig adviesgesprek Thuis oefenen Op school uitwisselen Links naar websites om te oefenen Oefenboekjes voor:  Begrijpend lezen  Rekenen  Woordenschat

9 Onderwijs in Nederland

10

11 Profiel van een VMBO-leerling Beroepsgericht (PRO/kader/basis) Vaak moeite met theorie, is gericht op praktijk. Heeft gestructureerd werken nodig Leerstof in kleine stapjes Kan zelfstandig werken onder strakke en duidelijke begeleiding

12 Profiel VMBO-leerling Theoretisch gericht/MAVO Theoriegerichte aanpak, maar wel gericht op middelbaar beroepsonderwijs Wel enige vrijheid in leren, met een duidelijke structuur Nieuwsgierig naar praktische oplossingen Doorstromen naar Havo mogelijk

13 Profiel Havo-leerling Wil een tastbare en concrete prestatie. Maakwerk ligt beter als grote hoeveelheden leerwerk. Het ene leergebied kan beter zijn dan het andere. Wordt opgeleid voor Hoger Beroeps Onderwijs

14 Profiel Atheneum-leerling Plezier heeft in het verwerven van kennis en het oplossen van lastige problemen. Hoog scoort op alle aspecten van het leergedrag en in alle gebieden. Heeft een hoog abstractieniveau Wordt opgeleid voor universitaire studie

15 Profiel Gymnasium-leerling Is een atheneumleerling plus: Een extra sterke aanleg voor taal Een nog hoger leertempo, (meer vakken in dezelfde tijd).

16 LWOO LeerWeg Ondersteunend Onderwijs.  Kleinere groepen  Minder verschillende leerkrachten voor de klas  Mentor geeft meer uren les  Wekelijks teamoverleg/lln bespreking  Handelingsplan  Dus meer aandacht en begeleiding.  Hetzelfde programma en diploma als Basis, Kader, TG Elke V.O. school vult dit op een eigen manier in.

17 Welke kinderen komen hiervoor in aanmerking? Criteria: IQ tussen 80-90  2 leerachterstanden van 25% of meer (begr.lezen en/of rekenen) IQ tussen 90-120  Tevens soc. emotionele problematiek vereist IQ tussen 75-80  Overgangsgebied (Vangnetconstructie)  Plaatsing in basisberoepsgerichteleerweg met LWOO, maar indicatie voor PRO. Contract met ouders wordt ondertekend.

18 Schooladvies 24 t/m 26 februari Schoolloopbaan o Leerlingvolgsysteem o Entreetoets o Oefencito Sociaal-emotioneel o Taak-werkhouding o Welbevinden o Betrokkenheid

19 Toelating Toelatingseisen:1. Het advies van de basisschool. 2 Wat betekent de uitslag van de Cito Eindtoets? Aanmelding: Na het adviesgesprek op school met ouders en kind op 24, 25 en 26 februari 2015 Door ouders (en leerling) met: aanmeldingsformulier (persoonlijke gegevens). onderwijskundig rapport (advies- en toetsgegevens). uittreksel van het bevolkingsregister

20 Schoolkeuze Schoolkeuze: ouders en kinderen  open dagen (affiches op school, informatie van scholen, websites scholen)  open lesmiddagen, lesmiddagen vanuit school  ouderavonden  informatieboekjes scholen

21 Vragen? Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Welkom. Inhoud van de avond Agenda Huiswerk YAG, schoolkamp en musical CITO eindtoets Persoonlijke leerdoelen Voortgezet onderwijs en schooladvies."

Verwante presentaties


Ads door Google