De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

22 november 2014GGD Midden-Nederland1 Verzamelen en Vervuiling 7-11-08 Emma Struis Casemanager WHP GGD Midden-Nederland Woonhygiënische problematiek en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "22 november 2014GGD Midden-Nederland1 Verzamelen en Vervuiling 7-11-08 Emma Struis Casemanager WHP GGD Midden-Nederland Woonhygiënische problematiek en."— Transcript van de presentatie:

1 22 november 2014GGD Midden-Nederland1 Verzamelen en Vervuiling 7-11-08 Emma Struis Casemanager WHP GGD Midden-Nederland Woonhygiënische problematiek en ketenzorg

2 22 november 2014GGD Midden-Nederland2 Waar wil ik het over hebben Rol van de GGD binnen OGGZ Ketenaanpak en proces rondom ketenzorg De rol van GGD bij verzamelen en vervuiling Procesbeschrijving bij aanpak WHP

3 22 november 2014GGD Midden-Nederland3 Rol van de GGD binnen OGGZ Vangnet voor mensen die tussen de mazen van het sociale netwerk vallen Coordinatie van ketenzorg voor deze doelgroep Signaleringsfunctie maatschappelijke Problematiek Beleidsadvisering naar gemeenten

4 22 november 2014GGD Midden-Nederland4 Ketenzorg Aaneenschakeling en afstemming van activiteiten van verschillende organisaties/professionals gericht op een gezamenlijke doelstelling ten aanzien van de totale zorg rondom een persoon uit de doelgroep

5 22 november 2014GGD Midden-Nederland5 Ketenzorgproces Signaleren: doel zo vroeg mogelijk probleemgevallen in de zin van zorg en overlast traceren Melden en screenen: centraal meldpunt Frontoffice: Interventies(bemoeizorg) toepassen die toeleiden naar reguliere zorg Ondersteund door een regionaal client- volgsysteem en lokaal casuïstiek overleg

6 22 november 2014GGD Midden-Nederland6 Kenmerk doelgroep Mensen met psychische-, psycho- sociale, verslavings-, en/of lichamelijke problemen Dementerende ouderen Zorgmijders Problemen op meerdere leefgebieden

7 22 november 2014GGD Midden-Nederland7 De rol van GGD bij verzamelen en vervuiling Woningvervuiling : inschatten risico’s voor volksgezondheid op het gebied van hygiene en veiligheid Overlast helpen opheffen Zorg regelen

8 22 november 2014GGD Midden-Nederland8 Waar hebben we het over

9 22 november 2014GGD Midden-Nederland9 Procesbeschrijving WHP Melding Informatieverzameling en inventarisatie Planning huisbezoek +aankondigen Huisbezoek (samen met …) Plan van aanpak mbt vervuiling Samenwerking zoeken, zo nodig zorgoverleg plannen Vervolg ketenaanpak-uitvoering (Tussen)evaluatie

10 22 november 2014GGD Midden-Nederland10 Zorgtraject Doel: cliënt menswaardig bestaan geven en terugval voorkomen Motiveren cliënt en regelen zorg op maat; samenwerken waar mogelijk Periodiek overleg met hulpverleningsinstellingen

11 22 november 2014GGD Midden-Nederland11 Doelen huisbezoek A. Kennismaking: basis voor vertrouwen en samenwerking B. Inschatting: Beeld van leefsituatie en bewoners Vervuilingsstadium Risico’s

12 22 november 2014GGD Midden-Nederland12 Vervuilingsstadium (1) Scoren: Toegankelijkheid woning Verzameling van rommel en afval Verzameling van goederen Vies of smerig: vloeren, muren, meubels Vies of smerig: toilet, badkamer Slaapkamerstatus ‘ Keukenhygiene Stankoverlast Ongedierte

13 22 november 2014GGD Midden-Nederland13 Vervuilingsstadium(2 ) Is er water? Is er (veilige) electriciteit? Is er warmte? Achterstallig onderhoud: Is de woning veilig qua constructie? Risico voor bewoners of omwonenden ? Veiligheid/ bewegingsruimte; brandgevaar; gezondheid; infectiegevaar Overlast ??

14 22 november 2014GGD Midden-Nederland14 Vervuilingstadium 1: achterstallig huishoudelijk werk en/of een verzameling van goederen in de woning. geen stankoverlast, of gevaar voor bewoner en omwonenden en kan variëren van een matige vervuiling tot een ernstiger situatie.

15 22 november 2014GGD Midden-Nederland15 Vervuilingstadium 2: vervuiling/verwaarlozing overlast door stank voor omwonenden de woning vertoont verwaarloosde indruk

16 22 november 2014GGD Midden-Nederland16 Vervuilingstadium 3: ernstige vervuiling van de woning (en buitenboel) stankoverlast en/of ongedierte voor omwonenden. Verzameling; in/om de woning is de toegang beperkt, risico brandgevaarlijke situatie. Gas, elektra en/of water is afgesloten of functioneert niet naar behoren

17 22 november 2014GGD Midden-Nederland17 Plan van aanpak Bepalend : Motivatie bewoner? Stadium vervuiling? Ernst overlast Financiën Hulp aanwezig ? Schoonmaak wel/niet nodig Samenwerking met betrokken instellingen

18 22 november 2014GGD Midden-Nederland18 Handhavingstraject Er is sprake van overlast;en/of ‘risico’ Doel: beëindigen vervuiling en overlast Eerst “vrijwillig”, dan advies tot drangtraject via aanschrijving door gemeente Zonodig machtiging tot binnentreden gebruiken voor betreden van de woning zonder de toestemming van de bewoner Eventueel brandweer ook laten inspecteren

19 22 november 2014GGD Midden-Nederland19 Gemeentelijke verantwoordelijkheid Handhaving van Bouwverordening –verbod op activiteiten die brandgevaar veroorzaken –verbod op activiteiten die stank veroorzaken of ongedierte aantrekken –verplichting tot hygiënisch gebruik van de woning Handhaving Woningwet –waarborgen woongenot omwonenden

20 22 november 2014GGD Midden-Nederland20 Meer weten? Kijk op www.ggdmn.nl, doorklikken op Meldpunt Zorg en Overlast 030-6086086 Whp@ggdmn.nl


Download ppt "22 november 2014GGD Midden-Nederland1 Verzamelen en Vervuiling 7-11-08 Emma Struis Casemanager WHP GGD Midden-Nederland Woonhygiënische problematiek en."

Verwante presentaties


Ads door Google