De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verzamelen en Vervuiling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verzamelen en Vervuiling"— Transcript van de presentatie:

1 Verzamelen en Vervuiling
Woonhygiënische problematiek en ketenzorg Emma Struis Casemanager WHP GGD Midden-Nederland 7 april 2017 GGD Midden-Nederland

2 Waar wil ik het over hebben
Rol van de GGD binnen OGGZ Ketenaanpak en proces rondom ketenzorg De rol van GGD bij verzamelen en vervuiling Procesbeschrijving bij aanpak WHP 7 april 2017 GGD Midden-Nederland

3 Rol van de GGD binnen OGGZ
Vangnet voor mensen die tussen de mazen van het sociale netwerk vallen Coordinatie van ketenzorg voor deze doelgroep Signaleringsfunctie maatschappelijke Problematiek Beleidsadvisering naar gemeenten 7 april 2017 GGD Midden-Nederland

4 Ketenzorg Aaneenschakeling en afstemming van
activiteiten van verschillende organisaties/professionals gericht op een gezamenlijke doelstelling ten aanzien van de totale zorg rondom een persoon uit de doelgroep 7 april 2017 GGD Midden-Nederland

5 Ketenzorgproces Signaleren: doel zo vroeg mogelijk probleemgevallen in de zin van zorg en overlast traceren Melden en screenen: centraal meldpunt Frontoffice: Interventies(bemoeizorg) toepassen die toeleiden naar reguliere zorg Ondersteund door een regionaal client-volgsysteem en lokaal casuïstiek overleg 7 april 2017 GGD Midden-Nederland

6 Kenmerk doelgroep Mensen met psychische-, psycho-sociale, verslavings-, en/of lichamelijke problemen Dementerende ouderen Zorgmijders Problemen op meerdere leefgebieden 7 april 2017 GGD Midden-Nederland

7 De rol van GGD bij verzamelen en vervuiling
Woningvervuiling : inschatten risico’s voor volksgezondheid op het gebied van hygiene en veiligheid Overlast helpen opheffen Zorg regelen 7 april 2017 GGD Midden-Nederland

8 Waar hebben we het over 7 april 2017 GGD Midden-Nederland

9 Procesbeschrijving WHP
Melding Informatieverzameling en inventarisatie Planning huisbezoek +aankondigen Huisbezoek (samen met …) Plan van aanpak mbt vervuiling Samenwerking zoeken, zo nodig zorgoverleg plannen Vervolg ketenaanpak-uitvoering (Tussen)evaluatie 7 april 2017 GGD Midden-Nederland

10 Zorgtraject Doel: cliënt menswaardig bestaan geven en terugval voorkomen Motiveren cliënt en regelen zorg op maat; samenwerken waar mogelijk Periodiek overleg met hulpverleningsinstellingen 7 april 2017 GGD Midden-Nederland

11 Doelen huisbezoek A. Kennismaking: basis voor vertrouwen en samenwerking B. Inschatting: Beeld van leefsituatie en bewoners Vervuilingsstadium Risico’s 7 april 2017 GGD Midden-Nederland

12 Vervuilingsstadium (1) Scoren:
Toegankelijkheid woning Verzameling van rommel en afval Verzameling van goederen Vies of smerig: vloeren, muren, meubels Vies of smerig: toilet, badkamer Slaapkamerstatus ‘ Keukenhygiene Stankoverlast Ongedierte 7 april 2017 GGD Midden-Nederland

13 Vervuilingsstadium(2)
Is er water? Is er (veilige) electriciteit? Is er warmte? Achterstallig onderhoud: Is de woning veilig qua constructie? Risico voor bewoners of omwonenden ? Veiligheid/ bewegingsruimte; brandgevaar; gezondheid; infectiegevaar Overlast ?? 7 april 2017 GGD Midden-Nederland

14 Vervuilingstadium 1: achterstallig huishoudelijk werk en/of een verzameling van goederen in de woning. geen stankoverlast, of gevaar voor bewoner en omwonenden en kan variëren van een matige vervuiling tot een ernstiger situatie. 7 april 2017 GGD Midden-Nederland

15 Vervuilingstadium 2: vervuiling/verwaarlozing
overlast door stank voor omwonenden de woning vertoont verwaarloosde indruk 7 april 2017 GGD Midden-Nederland

16 Vervuilingstadium 3: ernstige vervuiling van de woning (en buitenboel)
stankoverlast en/of ongedierte voor omwonenden. Verzameling; in/om de woning is de toegang beperkt, risico brandgevaarlijke situatie. Gas, elektra en/of water is afgesloten of functioneert niet naar behoren 7 april 2017 GGD Midden-Nederland

17 Plan van aanpak Bepalend : Motivatie bewoner? Stadium vervuiling?
Ernst overlast Financiën Hulp aanwezig ? Schoonmaak wel/niet nodig Samenwerking met betrokken instellingen 7 april 2017 GGD Midden-Nederland

18 Handhavingstraject Er is sprake van overlast;en/of ‘risico’
Doel: beëindigen vervuiling en overlast Eerst “vrijwillig”, dan advies tot drangtraject via aanschrijving door gemeente Zonodig machtiging tot binnentreden gebruiken voor betreden van de woning zonder de toestemming van de bewoner Eventueel brandweer ook laten inspecteren 7 april 2017 GGD Midden-Nederland

19 Gemeentelijke verantwoordelijkheid
Handhaving van Bouwverordening verbod op activiteiten die brandgevaar veroorzaken verbod op activiteiten die stank veroorzaken of ongedierte aantrekken verplichting tot hygiënisch gebruik van de woning Handhaving Woningwet waarborgen woongenot omwonenden 7 april 2017 GGD Midden-Nederland

20 Meer weten? Kijk op doorklikken op Meldpunt Zorg en Overlast 7 april 2017 GGD Midden-Nederland


Download ppt "Verzamelen en Vervuiling"

Verwante presentaties


Ads door Google