De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend onderwijs ook op de Christoffelschool! Wat is er gerealiseerd in 2013-2014? Invoering van de nieuwe schrijfmethode “Schrift” Invoering nieuwe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend onderwijs ook op de Christoffelschool! Wat is er gerealiseerd in 2013-2014? Invoering van de nieuwe schrijfmethode “Schrift” Invoering nieuwe."— Transcript van de presentatie:

1

2 Passend onderwijs ook op de Christoffelschool!

3 Wat is er gerealiseerd in 2013-2014? Invoering van de nieuwe schrijfmethode “Schrift” Invoering nieuwe geschiedenismethode “Argus Clou” Meer aandacht voor de creatieve vakken. We zijn gestart met een handvaardigheid-lokaal en werken op vrijdag met de zgn. ateliermiddagen TSO verbeterd n.a.v. enquête ouders. Coördinator stuurt geheel nu aan.

4 En verder………………….. Teamtrainingen Coöperatief Pilot Lesson study in groep 1/2 en 5/6, in samenhang met collegiale consultatie Een nieuw instrument in gebruik genomen m.b.t. de sociaal emotionele ontwikkeling: “ZIEN” Open-dagen georganiseerd Promotiefilm gemaakt over de Christoffelschool

5 Welke plannen zijn er voor 2014- 2015? Lesson study :principe leren van en met elkaar. Ontwikkeling van een nieuw schoolplan 2015-2019 Meedenken van onze stakeholders in dit proces. De eerste digitale nieuwsbrief ( oktober) Start met pilot tabletonderwijs in de bovenbouw. Oriëntatie op nieuwe methode Engels Nieuwe taal/spellingmethode Taal in beeld voor 5/6 Vergaderen met tablets door team Christoffelschool Passend onderwijs vorm geven Inzet van extra leermiddelen t.b.v. plusleerlingen Oriëntatie op andere schooltijden

6 De rode draad van dit schooljaar Verder met Opbrengst Gericht Werken Dat betekent: Onderwijs nog meer inrichten aan behoeften van leerlingen Denken in HGW = denken in mogelijkheden niet in beperkingen Onderwijsopbrengsten in beeld hebben en in beeld houden! Toetsresultaten en goede analyses spelen hierin belangrijke rol Leren van en met elkaar in het team: collegiale consultatie + Lesson study Het trainen op leerling- en leerkrachtniveau voor feedback geven Doelen stellen op school-, op groepsniveau en op leerlingniveau

7 En verder………………………. Blijven werken aan een veilig schoolklimaat: Kanjertraining En …………rots en water In dit kader nadenken over een andere benadering van de vrije spelmomenten op school Samen met ouders in gesprek blijven om de kwaliteit van de school te verbeteren ( klankbordgroepavond)

8 Wat we ook nog even kwijt willen! Kleding, gymtassen, broodtrommels ect. die achterblijven. Verkeersouders brigadiers We vragen de ouders om de spullen van uw kinderen, inclusief kledingstukken van naam te voorzien. Dat vergroot de kans op terugvinden en vergt minder tijd.

9 En………wij maken het verschil!

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22


Download ppt "Passend onderwijs ook op de Christoffelschool! Wat is er gerealiseerd in 2013-2014? Invoering van de nieuwe schrijfmethode “Schrift” Invoering nieuwe."

Verwante presentaties


Ads door Google