De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bachelor Nursing 2020 20 juni 2014Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Ontwikkelingen in het werk van eerstelijns verpleegkundigen V&VN Eerstelijnsverpleegkundigen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bachelor Nursing 2020 20 juni 2014Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Ontwikkelingen in het werk van eerstelijns verpleegkundigen V&VN Eerstelijnsverpleegkundigen."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4

5 Bachelor Nursing 2020

6 20 juni 2014Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Ontwikkelingen in het werk van eerstelijns verpleegkundigen V&VN Eerstelijnsverpleegkundigen drs Gia Wallinga - voorzitter

7 Onze uitdagingen Wijk 20 juni 2014Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

8 Onze uitdagingen Wijk 20 juni 2014Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

9 Onze uitdagingen Jeugd Preventie en het totale jeugd-domein Transitie jeugdzorg van provincie naar gemeente Jeugdteams van gemeente 20 juni 2014Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

10 Jeugd- en Wijkverpleegkundige 20 juni 2014Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

11 Jeugd- en Wijkverpleegkundige 20 juni 2014Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

12 Beroepsprofiel Jeugd en Wijk 20 juni 2014Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

13 20 juni 2014Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

14 Indicatiestelling Normenkader vastgesteld Professionele autonomie HBO of hoger opgeleide verpleegkundige Versterk eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten(systeem) Besluitvorming obv verpleegkundig proces Verslaglegging conform V&VN richtlijn verslaglegging Verpleegkundige overdracht conform V&VN standaard 20 juni 2014Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland CONCEPT

15 Speerpunten V&VN Klinisch redeneren Ontwikkelen reflective practitioner Behoud rol zorgverlener Helder maken kwaliteit van ons werk:  Gebruik maken van kwaliteitsregister  Advies richtlijnen eerstelijn EBP = In beweging naar Excellente Zorg 20 juni 2014Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

16 Verpleegkundig leiderschap 20 juni 2014Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

17 Professionalisering Shared Decision Making Verbinden opleidingen – onderzoek – zorginstellingen Inwerken & Stimulerende werkomgeving Bewust & georganiseerd V&VN Resultaat: kwalitatief goede klantenzorg 20 juni 2014Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

18 20 juni 2014Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

19 20 juni 2014Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

20 20 juni 2014Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

21 Bruggen bouwen: Naar BN 2020 als basis Rolmodellen voldoende tijdens stage Ontvangst nieuwe professional Werkklimaat: 7 rollen met zorgverlener centraal Reflective practitioner 20 juni 2014Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

22 Tot slot Vragen? Bedankt voor uw aandacht g.wallinga@icare.nl 20 juni 2014Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

23

24 De wijkverpleegkundige is…

25 De wijkverpleegkundige is een zorg- en gezondheidsprofessional

26

27 De wijkverpleegkundige is een verbinder Kracht zit in communicatie en coördinatie -> kwaliteit van zorg (evaluatiestudie Zichtbare Schakels Rotterdam, maart 2013)

28 en in leggen van effectieve en stabiele verbindingen in de wijk Huisartsenzorg wijkverpleegkundige zorg maatsch. ondersteuning

29 De wijkverpleegkundige is een  Zelfstandige discipline met  eigen ruimte in eerstelijnszorg  Verbonden met V&V teams – huisartsenzorg en sociaal wijkteam

30 huisartsenzorgV&V teams maatschappelijke ondersteuning wijknetwerk Wijkverpleegkundige

31 De wijkverpleegkundige is … van niemand!

32

33

34

35 Doel: opleidingsprofiel dat anticipeert op: Nieuw beroepsprofiel voor de verpleegkundige Rapport “Voortrekkers in verandering” Transities in de zorg

36

37

38 Opleidingsprofiel Resultaten proces: 3 themagroepen: 25 leden Klankbordgroepen: 700 deelnemers Beweging met werkveld Impuls van ZonMw Stagetraject NVZ NFU Publiciteit / Nieuwsbrief / website Metro O&G

39 Impuls ZonMw Extra impuls op eerste lijn Lange, korte en middellange termijn Gesprekken in Rotterdam, Amsterdam, Heerlen, Eindhoven, Groningen en afdelingen V&VN Andere regio's na de zomer

40

41

42

43 Knelpunten Imago van de wijkverpleegkundige Stages kwantitatief en kwalitatief Verleturen voor stagebegeleiding Docenten Huidige curriculum Beroepsperspectief: 0 uren contracten

44 Beweging korte termijn Ontwikkeling van minoren voor 2014-2015 Stages: kwantitatief en kwalitatief Docenten uit/ in praktijk en ambassadeurs Huidige curriculum wijzigingen

45 Beweging korte termijn Bijscholingsvragen van huidige beroepsbeoefenaren naar niveau expertisegebied wijkverpleegkundige Indiceren, zelfmanagement, preventie, klinisch redeneren en patiëntproblemen

46 Beweging Afdelingen V&VN expertisegebieden Wijk,- Jeugd, ARBO, praktijk- Sociaal verpleegkundigen en casemanagers dementie Wat kan initieel en wat is daarna nog nodig?

47

48 Beweging langere termijn Opleidingsprofiel 2020 toegerust op de wijkverpleegkundige / eerste lijn

49

50 De wijkverpleegkundige in het nieuwe curriculum BN 2020 Monique Jansen Schuiling (Lid themagroep 1)

51 Oud curriculum t.o.v. nieuw Toen: leren rijden met een Solex Nu: leren rijden met Vespa

52 Oud curriculum t.o.v. nieuw Toen: Vragen naar de wegNu: Routeplanning via TOMTOM

53 Oud curriculum t.o.v. nieuw Toen: gebruik van m.n. mechanische instrumentaria Nu: gebruik van m.n. digitale instrumenten

54 Oud curriculum t.o.v. nieuw Toen: Mantelzorger maakt schoonNu: Mantelzorger maakt schoon

55 Grote uitdagingen in de extramurale zorg Zie: Expertisegebied wijkverpleegkundige, 2012 Herontdekte belang wijkverpleegkundige door verschillende ontwikkelingen op gebied van: - Demografie - Maatschappij - Zorginhoudelijk

56 Huidige werkomgeving van wijkverpleegkundige Zeer diverse doelgroep met niet alleen individuele cliënt, maar ook systeem + mantelzorger als partner en zorgvrager Bij de cliënt thuis, in de wijk en met het wijknetwerk

57 Huidige werkomgeving van wijkverpleegkundige Zelfstandig vanuit een team, geen continue aanwezigheid, vanuit mogelijk langdurige relatie, preventiegericht, integraal, vanuit zelf/samenredzaamheid Regievoering zoveel mogelijk bij cliënt en werken met teamleden van wisselend niveau

58 “Een wijkverpleegkundige is eerst en vooral een (HBO) verpleegkundige” een generalist, een professional die de bekwaamheid van het verpleegkundig beroep goed onder de knie heeft, op basis daarvan kan doorstromen naar post-initiële (beroeps)opleidingen of bij specifieke vraagstukken kan doorverwijzen naar specialistische zorg- of hulpverlening Rollen wijkverpleegkundige

59 Wijkverpleegkundige en CanMEDS gebieden BN2020 Verweven in het Robuust Curriculum, zoals ook geldt voor andere contexten. Terug te vinden onder: -Kritische beroepssituaties -Competenties -Kernbegrippen -Kennis, vaardigheden, attitude -Boks

60 Zorgverlener (1) -Klinisch redeneren Vraagverheldering (ook vraag achter de vraag) Indicatiestelling en zorgtoewijzing op basis van gevalideerde instrumenten Preventie (individueel en/of collectief)

61 Zorgverlener (2) -Uitvoeren van zorg In woonomgeving zorgvrager met extra attentie voor privacy, autonomie, waarden en normen Financiële grenzen bewaken Wet regelgeving inzake o.a. beslissingen, vrijheid, veiligheid informeren, instrueren, inzet mantelzorger (systeem) als partner in de zorg met inachtname draaglast - draagkracht Zelfstandige bevoegdheid

62 Zorgverlener (3) -Zelfmanagement versterken Zorgvrager als partner Zorgtechnologie en creatieve op maat oplossingen

63 Communicator -Persoonsgerichte communicatie Samenwerken met vele partners verschillende organisaties en informele partners Kwetsbaarheid overdracht/transfers In dialoog met zorgvrager en systeem -Inzet ICT Privacy i.v.m. gebruik internet, social media

64 Samenwerkingspartner (1) -Multidisciplinaire samenwerking Met wijknetwerk (formeel en informeel) Sociale kaart In ketens, transmuraal Coördinatie en ‘domein’ afstemming -Professionele relatie In de thuissituatie, leefomgeving zorgvrager; nabijheid met behoud van distantie

65 Samenwerkingspartner (2) -Gezamenlijke besluitvorming Shared Decission Making -Continuïteit van zorg Zorglogistiek (alarmering) Continuïteit in deskundigheid/kwaliteit

66 Reflectieve EBP professional (1) -Inzet EBP Participeren in/uitvoeren praktijkonderzoek m.n. in 0 e en 1 e lijn en overgang tussen 0 e, 1 e, 2 e lijn -Onderzoekend vermogen Wijkanalyse/Gezondheidsprofiel wijk en daarop interventies in samenhang inzetten -Deskundigheidsbevordering Vanuit generalistische functie op wijkproblematiek, multidisciplinair en integraal

67 Reflectieve EBP professional (2) -Professionele reflectie Intervisie binnen team, met collega wijkverpleegkundigen en multidisciplinair team -Morele sensitiviteit Niet alleen voor gezondheid, ook t.a.v. wonen Prominenter naar hele systeem

68 Gezondheidsbevorderaar (1) -Preventiegericht analyseren Aandacht voor verschillende financierders/wet en regelgeving o.a. gemeenten – zorgverzekeraar Individueel en collectief; Universele, selectieve, geïndiceerde en zorggerelateerde preventie

69 Gezondheidsbevorderaar (2) -Gezond gedrag bevorderen Opsporen, screenen, preventie en interventie bij kwetsbare groepen (wijkanalyse) Opsporen zorgmijders Verantwoordelijkheid in leefstijl

70 Organisator (1) -Verpleegkundig leiderschap Voor verpleging/verzorging team(s) in de wijk -Coördinatie van zorg Tot waar eigen regie/regie in coördinatie/afstemming voor zorgvrager en/of mantelzorger Schaarste Formeel + informeel afstemmen, duidelijkheid/vastleggen in taken en verantwoordelijkheden

71 Organisator (2) - Veiligheid bevorderen Veiligheid 24/7 zonder continue aanwezigheid Veiligheid omgeving en spanning met privacy/leefnormen en waarden Eigen en teamleden veiligheid Signaleren mishandeling/agressie zorgvrager/ omgeving

72 Organisator (3) -Verpleegkundig ondernemerschap Zelfsturende teams Spanningsveld zorgvrager, teamleden en organisatiebelangen

73 Professional en kwaliteitsbevorderaar -Participeren in kwaliteitszorg LESA’s en andere multidisciplinaire afspraken/standaarden -Professioneel gedrag Positionering wijkverpleging Domeinbegrenzing

74 Differentiatie MGZ? Opleiden om in elke context inzetbaar te zijn. Mogelijk wel verdieping en keuzemogelijkheden bijv. via minoren Voorstel verdieping in: acute somatische zorg, intensieve somatische zorg, langdurige zorg, preventieve zorg, verpleegkundige GGZ, premaster

75 De wijkverpleegkundige voor een gezonde wijk STELLING 1: Dat moet goed komen met dit Robuust Curriculum

76 STELLING 2: Oude wijkverpleegkundige is terug in ‘nieuw jasje’

77

78 Zichtbare schakel fase 2 Ineke Voordouw Arnhem, 20 juni 2014

79 Missie ZonMw ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

80 Zichtbare schakel De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt Motie Hamer (2008): Extra (tijd) wijkverpleegkundigen in m.n. de aandachtswijken - € 10 miljoen/jaar ZonMw-programma: 96 uitvoeringsprojecten Eind 2012: 400 wvp in de projecten werkzaam en 100 mbo-verpleegkundigen e.a. 2013-2014 financiering via gemeenten Vanaf 2015 financiering Zvw

81 Waar staan ‘we’ nu voor? Huidige wijkverpleegkundigen  anders werken en meer taken Meer wijkverpleegkundigen nodig Nu in de wijk (cijfers VWS): 10.500 hbo, waarvan 8.500 wvp 7.500 mbo 2015: € 40 miljoen extra voor wvp 2016: € 80 miljoen extra voor wvp 2017: € 200 miljoen extra = + 3000 fte

82 Zs fase 2: Opleidingsimpuls wvp Start voorjaar 2014 voor twee jaar Budget: € 6,3 miljoen voor alle kosten Vier hoofdlijnen: Inwerktrajecten nieuwe wijkverpleegkundigen Deskundigheidsbevordering huidige wijkver- pleegkundigen Mbo-verpleegkundigen  wijkverpleegkundigen Impuls aan LOOV 2020  meer wijk en 1stelijn

83 Activiteiten in ontwikkeling (1) Inwerken en deskundigheidsbevordering Verkenning ‘zelftest’ competenties wvp Verkenning wvp en (sociale) wijkteams: gevraagde competenties Voorbereiden subsidieronde deskundigheidsbe- vordering: indiceren en organiseren van zorg E-learning indiceren en organiseren van zorg Verder implementeren goede voorbeelden relevante deskundigheidsbevordering: train-de-trainers Pilots inwerktrajecten

84 Activiteiten in ontwikkeling (2) Van mbo  hbo Verkenning nog uitzetten Initiatief ministerie OCW: Advies cie Rinnooy Kan Impuls aan LOOV 2020 = in uitvoering Leerlijnen in samenwerking hbo-opleidingen en praktijk, o.a. preventie (rol gezondheidsbevorderaar) Docenten en wijkverpleegkundigen samen als ambassadeurs Algemeen, o.a. Bijeenkomsten, kennis en ervaringen uitwisselen en bundelen, kosten-baten in kaart brengen, Onderwijs dwars (ZonMw)

85 Meer informatie Vandaag: Evelien Dijkstra en Ineke Voordouw Bijeenkomst maandag 7 juli a.s.: Utrecht van 13.00 – 17.00 uur. M.m.v. ZN, V&VN, LOOV 2020 en Ministerie van OCW Opgeven tot 24 juni a.s. www.zichtbareschakel.nl

86

87 Margriet van Iersel Promovenda aan Hogeschool van Amsterdam ‘Educating on complex care’

88 Werktitel De beeldvorming van de student hbo- verpleegkunde van de wijkverpleegkundige en wijkzorg, en de invloed van een nieuw curriculumontwerp op deze beeldvorming

89 1.(Ontwikkeling van) beeldvorming van de student ten aanzien van het werken in de wijk 2.Curriculum- herontwerp: definitie eindniveau & daarvan afgeleid elementen van wijkzorg in de opleiding

90 Beeldvorming Omvang Rijkdom van het beeld van wijkzorg Cognitieve aspecten Kennis: ideeën over bepaalde aspecten Affectief aspect van het beeld Gevoel over de (combinatie van) ideeën

91 Onderzoeksontwerp Survey onderzoek cross-sectioneel longitudinaal Literatuuronderzoek Meetinstrument ontwikkelen en valideren Meten in cohort aanvang (n=350) en einde opleiding

92 Curriculum Wijkzorg vraagt om nieuwe inhoudelijke thema’s Eindniveau student vaststellen EBE: herontwerp 4C/ID-ontwerpmodel Zelf de focus verleggen als docententeam

93 Onderzoeksontwerp Ontwikkeling meetinstrument Toetsen en valideren instrument Twee maal afname bij historische controls: cohort 12-13 en 13-14 in jaar 4 (n=360) Afname bij 4 e jaars die het nieuwe onderwijs hebben gevolgd = cohort P14 (n=210)

94 m.van.iersel@hva.nl

95

96

97

98

99 ONDERZOEKEND VERMOGEN IN LANDELIJKE PERSPECTIEF Bevindingen van de Expertgroep Protocol

100 Kwaliteit als opdracht (2009) 1.Gedegen theoretische basis 2.Onderzoekend vermogen 3.Professioneel vakmanschap 4.Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie

101 Onderzoekend vermogen 2009: HBO raad (2009) “Kwaliteit als opdracht”: “In onze moderne samenleving is het cruciaal dat hbo-bachelors over een onderzoekend vermogen beschikken dat leidt tot reflectie, tot evidence based practice, en tot innovatie”.

102 Opdracht Expertgroep Protocol (2014) “Onderzoek de wenselijkheid en mogelijkheid van een gezamenlijk, bottom-up opgesteld protocol of protocollen voor het beoordelen van (kern)werkstukken en adviseer over de wijze waarop deze tot stand dienen te komen en aan welke kwaliteitseisen deze dienen te voldoen”

103 Onderzoekend vermogen moet leiden tot: Reflectie: dit betreft het terugkijken op het eigen handelen in de beroepspraktijk, signaleren wat er niet goed ging, dat proberen te verklaren vanuit de kennisbasis en in diezelfde kennisbasis ook de uitgangspunten vinden voor een betere aanpak; Evidence-based practice: dit betreft het gebruiken van de kennisbasis om de juiste handelingen te kiezen; Innovatie: dit betreft het ontwikkelen van nieuwe handelingen om de beroepspraktijk te verbeteren. VERANTWOORDEN ONDERBOUWEN VERNIEUWEN

104 Onderzoekend vermogen = Onderzoekend houding (Van der Rijst, 2009) – kritisch zijn – willen begrijpen – willen bereiken – willen delen – willen vernieuwen – en willen weten Onderzoeksresultaten van anderen toepassen Onderzoek doen

105 Naar een definitie van onderzoek n Onderzoek is een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op tevoren gestelde vragen volgens een tevoren opgesteld plan (Verschuren, 1994).

106 Naar een definitie van onderzoek n Onderzoek is een methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op tevoren gestelde vragen volgens een tevoren opgesteld plan.

107 Naar een definitie van onderzoek n Onderzoek is een methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op vragen volgens een tevoren opgesteld plan.

108 Naar een definitie van onderzoek n Onderzoek is een methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op vragen.

109 Een definitie van praktijkgericht onderzoek n Onderzoek is het methodisch beantwoorden van vragen dat leidt tot relevante kennis.

110 Rol van onderzoekend vermogen hangt samen met beroepsproduct 1. Advies2. Ontwerp3. Eindproduct4. Handeling5. Onderzoek Mogelijke oplossing of een plan Verbeelding van een eindproduct Fysiek of digitale uitwerking van een ontwerp Professioneel gedrag naar cliënt of publiek Antwoorden en conclusies  Organisatieadvie s  Pedagogisch advies  Financieel advies  Bouwontwerp  Technisch ontwerp  Bestemmingsplan  Ondernemings- plan  Schilderij  ICT applicatie  Apparaat  Film  Journalistieke tekst  Les geven  Voorstelling uitvoeren  Hulpverlenen  Verplegen  Therapie geven  Leiding geven  Ondernemen  Archeologisch rapport  Laboratorium rapport  Forensisch rapport Naar Losse (2012)

111 Probleem- stelling DiagnosePlanIngreepEvaluatie Methodisch werken Onderzoeken Onderzoekscyclus Probleem- verkennend onderzoek VA Onderzoekscyclus Diagnostisch onderzoek VA Onderzoekscyclus Ontwerp- onderzoek VA Onderzoekscyclus Monitoring onderzoek VA Onderzoekscyclus Evaluatie- onderzoek VA Naar Leen (2012) Onderzoekend vermogen ondersteunt beroepsproduct

112 Samenvattend rol van praktijkgericht onderzoek Praktijkgericht onderzoek = n het methodisch beantwoorden van vragen dat leidt tot relevante kennis, n Teneinde het beroepsproduct te VERANTWOORDEN, ONDERBOUWEN en VERNIEUWEN n Rol verschilt per soort beroepsproduct Verslaglegging bv: n Beroepsproduct voor de opdrachtgever n Verantwoordingsverslag voor de opleiding

113 Nederlands kwalificatieraamwerk Niveau 6: “Brengt met begeleiding op basis van methodologische kennis een praktijkgericht of fundamenteel onderzoek tot een goed einde.” Niveau 7: “Brengt op basis van methodologische kennis een fundamenteel onderzoek zelfstandig tot een goed einde.”

114 Drie niveaus van onderzoekend vermogen Naar Butter (2013) Methodische grondigheid (MG) Praktische relevantie (PR)

115 Drie niveaus van onderzoekend vermogen Methodische grondigheid Praktische relevantie BescheidenDiepgaanderUitgebreid Relevant voor de situatie / opdrachtgever BA Relevant voor het vakgebied MA Relevant voor wetenschap en maatschappij PhD Naar Butter (2013) Methodische grondigheid (MG) Praktische relevantie (PR)

116 Mogelijke dimensies van methodische grondigheid BescheidenDiepgaanderUitgebreid Gebruik literatuur Bewijskracht (Van Yperen, in press) Generalisatie Body of Knowledge Vakliteratuur vs Wetenschappelijke literatuur Nederlands vs Engels Theoretisch, Indicatief, Causaal Geen, Beperkte groep, Grote groep Vereiste kennis van onderzoeksdesigns en -methoden Methodische grondigheid (MG)

117 Samenvattend eisen aan onderzoekend vermogen BA 1. Het verantwoorden van de gekozen aanpak en de resultaten. 2. Het reflecteren op de gekozen aanpak en de resultaten. 3. Het toepassen van modellen, theorieën en onderzoeksresultaten van anderen. 4. Een kritische houding ten aanzien van modellen, theorieën en onderzoeksresultaten van anderen. 5. Het realiseren van vernieuwing in één specifieke situatie. 6. Zelf kunnen uitvoeren van een onderzoekscyclus met een rode draad van vraag naar conclusie. Daarnaast vult iedere opleiding dit aan met het beschrijven van de body of knowledge & skills op het gebied van onderzoek. Voor de Associate Degree geldt alleen 1 t/m 4.

118 Dank voor uw aandacht Daan.andriessen@hu.nl www.methodologie.hu.nl @onderzoekcoach.nl

119

120

121 Themagroep 1: Robuust Curriculum

122

123 De totstandkoming van de beschrijving van het eindniveau in stappen

124 Kritische situaties als uitgangspunt: “Wat doet een Hbo-verpleegkundige?” Canmed ‘Zorgverlener’

125 Stap 1: Van tekst beroepsprofiel naar competenties Hoe: Analyseren van de kern van de Canmed Zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke beschrijving gebleven 1.De verpleegkundige stelt op basis van klinisch redeneren de behoefte aan verpleegkundige zorg vast op lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal gebied en verleent deze zorg in complexe situaties, volgens het verpleegkundig proces, op basis van evidence based practice. 2. De verpleegkundige versterkt (zo ver als mogelijk) het zelfmanagement van mensen in hun sociale context. Ze richt zich daarbij op gezamenlijke besluitvorming met de zorgvrager en diens naasten en houdt hierbij rekening met de diversiteit in persoonlijke eigenschappen, etnische, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden en ideologische overtuigingen. 3. De verpleegkundige functioneert binnen de kaders van de wet BIG ten aanzien van het indiceren en uitvoeren van voorbehouden handelingen op basis van zelfstandige bevoegdheid (injecties, katheterisaties en het voorschrijven van UR-geneesmiddelen) of functionele zelfstandigheid (onder andere voorbehouden handelingen)

126 Stap 2: Van competenties naar kernbegrippen Hoe: Kern uit omschrijving beroepsprofiel gelicht; ‘waar gaat het nu om?’ Liggen over alle competenties van een Canmed heen Geeft mogelijkheid om KVA’s te clusteren Klinisch redeneren: Het continu procesmatig gegevens verzamelen en analyseren gericht op het vaststellen van vragen en problemen van de zorgvrager, en het kiezen van daarbij passende zorgresultaten en interventies. Uitvoeren van zorg : Het verlenen van zorg door zelfstandig alle voorkomende (inclusief voorbehouden en risicovolle) verpleegkundige handelingen in complexe zorgsituaties uit te voeren met in achtneming van de geldende wet- en regelgeving. Zelfmanagement versterken: Het ondersteunen van zelfmanagement van mensen, hun naasten en hun sociale netwerk, met als doel het behouden of verbeteren van het dagelijks functioneren in relatie tot gezondheid en ziekte en kwaliteit van leven. Kernbegrippen die ook relevant zijn voor deze rol: Inzet EBP Gezamenlijke besluitvorming Persoonsgerichte communicatie

127 Stap 3: Van kernbegrippen naar Kennis, Vaardigheden en Attitude Zelfmanagement versterken Kennis Kent (ontwikkelings)psychologie, principes van zelfmanagement en copingstijlen en systeembenaderingen (systeem: de zorgvrager in relatie tot voor hem/haar belangrijke anderen ) Kent benaderingen van zorg die zelfmanagement bevorderen Kent de verschillende fasen in het versterken van zelfmanagement en past deze toe Kent (chronische) ziektebeelden en de gevolgen daarvan voor het leven van zorgvragers Vaardigheden Kan de zorgvrager ondersteunen in het realiseren of handhaven van een zo groot mogelijke mate van autonomie in het dagelijks functioneren Kan passende gespreksvaardighe den toepassen Attitude toont een open en respectvolle houding naar de zorgvrager en diens systeem toont een stimulerende houding bij het vaststellen en benutten van de mogelijkheden door de zorgvrager

128 Stap 4: Van KVA’s naar de Body of Knowledge & Skills (BOKS) Kernbegrip: Zelfmanagement versterken Verpleegkunde Principes van zelfmanagement gericht op zorgvrager en naasten Fasen van versterken zelfmanagement Achterhalen Adviseren Afspreken Assisteren Arrangeren Gezamenlijke besluitvorming Benaderingen van zorg zoals zorgethische theorieën: presentietheorie, menslievende zorg, belevingsgerichte zorg, menslievende zorg. Verpleegkundige visies en theorieën zoals de klassiekers: Henderson, Neumann, Orem, Peplau, Grypdonck, en vdBrink Tjebbes Draaglast en draagkracht inschatten Ervaringsdeskundigheid (omgaan met) beperkingen Sociale kaart, mogelijkheden en het dienstenaanbod in de wijk/buurt, dorp/stad of regio Financiering van zorg- en welzijnsdiensten Religieuze en levensbeschouwelijke opvattingen en stromingen Etnische en culturele kenmerken en gebruiken Sociologie Patiëntsysteem, systeemtheoretische benadering Mantelzorg Interculturalisatie Zorgorganisatie, zorgsysteem en zorgverzekering Sociale omgeving (armoede, leefomgeving) Kwetsbare groepen Psychologie Psychologische aspecten van ziekte en gezondheid Copingstijlen Ziekte inzicht Recht WMO (maatschappelijke ondersteuning) AWBZ Zorgverzekeringswet Wet langdurige zorg

129 Totaal overzicht: ZORGVERLENER Klinisch redeneren Zelfmanagement versterken Uitvoeren van zorg Organisator Verpleegkundig leiderschap Coördinatie van zorg Veiligheid bevorderen Verpleegkundig ondernemerschap Prof. En kwaliteitsbewaker Kwaliteit van zorg leveren Participeren in kwaliteitszorg Professioneel gedrag Communicator Persoonsgerichte communicatie Inzet ICT Samenwerker Prof. Relatie Gezamenlijke besluitvorming Multidisciplinaire samenwerking Continuïteit van zorg Gezondheids- bevorderaar Preventiegericht analyseren Gezond gedrag bevorderen Refl. Professional Inzet EBP Onderzoekend vermogen Deskundigheids- bevordering Prof. Reflectie Morele sensitiviteit 7 Canmedsgebieden 23 Kernbegrippen 17 Competenties

130 Aansluiting naar de Hbo-V  Cijfers: instroom, uitval, diplomarendement Groeiende instroom Gemiddeld aantal uitvallers na 1 en 3 jaar (resp. 16,8% en 22,7%) Mbo’ers vallen het meest uit, gevolgd door Havisten en daarna VWO’ers 62% heeft diploma binnen 5 jaar; snelst door VWO’ers, gevolgd door Mbo’ers en Havisten  Ontwikkelingen in Hbo en Mbo Nieuw kwalificatiedossier Mbo Beperking vrije doorstroom van Mbo naar Hbo Ontwikkeling Associate Degree (Ad) Studiekeuzeactiviteiten in kader wet in Verscheidenheid Numerus fixus meeste Hbo-V’s Verkorte routes maken voor VWO’ers  Knelpunten Flinke uitval, voornamelijk onder Mbo’ers en Havisten Onvoldoende uitdaging voor VWO’ers Onbekend effect nog van studiekeuzeactiviteiten en de numerus fixus Nog maar de vraag of een AD gewenst is ‘tussen’ de Mbo-V en de Hbo-V  Adviezen Goede analyse reden van uitval en vertraging Hbo-V studenten Overleg tussen toeleverende VO en Mbo scholen en de Hbo instelling (convenanten) Evalueren effecten van studiekeuzeactiviteiten en numerus fixus op uitval en rendement Aansluitprogramma ontwikkelen tussen Mbo-V en Hbo-V gericht op voorbereiding op de Hbo-V en opvang tijdens de Hbo-V Onderzoek doen naar arbeidsmarktbehoefte van een Ad

131 Aansluiting na de Hbo-V Mogelijkheden binnen het verpleegkundig domein: – Hbo-master Advanced Nursing Practice Heeft ook profiel in canmeds beschreven Nog ingedeeld in NLQF 6, wens is naar NLQF 7 te gaan Adviezen voor doorstroom: – 2 profielen naast elkaar leggen, afstemmen waar de Hbo-V eindigt en de MANP begint – Mogelijkheden onderzoeken om excellente Hbo-V studenten gelijk door te laten stromen naar MANP (zonder werkeis van 2 jaar) – Master Verplegingswetenschappen Master pas te volgen na premaster van 30 EC Adviezen doorstroom – In kaart brengen aantal studenten Hbo-V die premaster willen doen – In overleg met master om premaster in te dikken naar half jaar zodat studenten Hbo-V 2 minorblokken hiervoor kunnen gebruiken – Verpleegkundige Vervolgopleidingen (VVO) Hebben profielen ook in canmeds beschreven Adviezen doorstroom – Minorruimte in Hbo-V gebruiken om deel opleiding VVO te volgen

132 Open eindjes V&VN: indiceren en uitvoeren van voorbehouden handelingen (brief minister) V&VN: normen voor indicering en toewijzing Onderzoek (Andriessen, expertgroep) Wel en niet indalen van (1 e lijns) functiegerichte opleidingen Verwerken feedback conferentie Afstemmen met andere themagroepen

133 Vragen: 1. Is de uitwerking van het eindniveau voldoende herkenbaar voor de diverse werkvelden? 2.Geeft de uitwerking van het eindniveau voldoende houvast om een curriculum te bouwen? Is door het uit elkaar halen van de canmeds evengoed de samenhang nog wel zichtbaar? Is de gedetailleerdheid van de diverse onderdelen voldoende?

134

135

136 Themagroep 2 Focus en differentiatie 1.Welke speerpunten in de differentiaties zijn noodzakelijk, rekening houdend met de toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen in de ouderenzorg en ontwikkelingen in de eerste lijn? 2.Voldoen de huidige differentiaties AGZ, GGZ en MGZ voor de toekomst of moet er voor een andere indeling (bijvoorbeeld intra-extramuraal) gekozen worden?

137 Focus en differentiatie (2) Werkwijze Bestudering documenten en literatuur Discussie Twee klankbordgroepen Discussie, voorlopige conclusie

138 Focus en differentiatie (2) Speerpunten in differentiaties Verschuivende accenten in de zorg Transities in de zorg Multiculturele samenleving en zorg Organisatie van zorg

139 Focus en differentiatie (2) Generalist of specialist Differentiaties AGZ, GGZ, MGZ?

140 Focus en differentiatie (2) Differentiatie: wat? 1.Acute somatische zorg 2.Intensieve somatische zorg 3.Langdurige zorg 4.Preventieve zorg 5.Verpleegkundige GGZ 6.Premaster

141 Focus en differentiatie (2) Differentiatie: hoe? 6 scenario’s -> 3 scenario’s -> 1? 25 % / 2 jr 50 % / 2 jr25 % / 2 jr

142 Focus en differentiatie (2) Stelling 1: 25 % van de tijd in jaar 3 en 4 mag de student in een context naar keuze leren (bijvoorbeeld in een minor en/of stage)

143 Focus en differentiatie (2) Stelling 2: Het is goed om te differentiëren naar het model VBOC

144

145 Thema groep 3 Borging van het opleidingsprofiel in de praktijk & praktijkonderzoek

146 Onze opdracht Beschrijf en adviseer hoe het opleidingsprofiel geborgd dient te worden in de praktijk Adviseer op welke wijze praktijkgericht onderzoek hier deel van uit zou moeten maken.

147 Praktijkonderzoek – Verwarring over de term onderzoek in het hbo, beantwoord door Daan Andriessen en komt neer op: – Praktijkgericht onderzoek= methodisch beantwoorden vragen dat leidt tot relevante kennis (het ondersteunt het maken van een beroepsproduct) – Bachelors moeten over een onderzoekend vermogen beschikken = Onderzoekende houding Onderzoeksresultaten van anderen toepassen Onderzoek doen – Praktijkgericht onderzoek heeft een vraag uit de praktijk en draagt direct bij aan die praktijk

148 Borging praktijk Uitgangspunt: De snelle ontwikkelingen in de zorg vereisen een meer duurzame samenwerking tussen hgzo en werkveld die leidt tot een innovatief partnerschap. Dat is cruciaal om daadwerkelijk méé te bewegen met de ontwikkelingen in de zorg

149 Stages en opleidingscapaciteit Regionaal opleiden Strategische opleidingsplanning in zogenaamde Zorgacademies (netwerkorganisaties van zorginstellingen met bestuurlijke commitment) Leren van het medische domein

150 Kwaliteitscriteria Van de docent Van de werkbegeleider Van de stageplaats Van de student Van het LOOV…..

151 Praktijk in de school, de school in de praktijk Veel meer leerwerkplaatsen, learning communities, leerafdelingen of ZIC’s inrichten; Vanuit een andere mindset. (we hebben elkaar veel te bieden)

152 Jong gediplomeerde, de transitie Eigen verwachtingen worden niet waargemaakt : Werkdruk en personele bezetting Er ontstaan conflicterende waarden De huidige Jong gediplomeerden bezitten: een bredere en diepere theoretische kennis dan voorheen, hebben minder praktische vaardigheden (of erkennen beter dat ze niet alles kunnen) Hebben een meer proactieve houding en meer gericht op levenslang leren

153 conclusie Er is fasering in de ontwikkeling Mentorschap/rolmodel helpt bij de ontwikkeling Een goede werkomgeving: – Autonomie – Hulp collega’s – Support leidinggevende etc. Ontwikkeltrajecten met bijv: Signal Post Development Scheme (Engeland)

154 Stelling 1 MBO en HBO functieprofielen in de praktijk zijn een voorwaarde om het opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020 te borgen in de praktijk

155 Stelling 2 De leerwerkplaats is de oplossing om het opleidingsprofiel Bachelor 2020 te borgen in de praktijk

156 Stelling 3 Een goede teamleider leidt tot twee maal zo veel stageplaatsen

157


Download ppt "Bachelor Nursing 2020 20 juni 2014Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Ontwikkelingen in het werk van eerstelijns verpleegkundigen V&VN Eerstelijnsverpleegkundigen."

Verwante presentaties


Ads door Google