De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trends en discussies op de woningmarkt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trends en discussies op de woningmarkt"— Transcript van de presentatie:

1 Trends en discussies op de woningmarkt
Peter Boelhouwer

2 Inhoud (1) Vragen demografische ontwikkelingen om een gematigd bouwbeleid? Leiden economische ontwikkelingen tot een verschuiving in de woningvraag? Vragen veranderende sociaal-culturele trends om andere bouwprogramma’s? Is er herstel op de koopwoningmarkt? Verandert de (koop)woningmarkt wezenlijk van karakter?

3 Vragen demografische ontwikkelingen om een gematigd bouwbeleid?

4 Relatieve bevolkingsgroei per COROP-regio, 2012-2025
Bron: PBL/CBS Regionale prognose 2013 – 2040 (2013)

5 Aantal huishoudens per COROP-regio, 2012-2025
Bron: PBL/CBS Regionale prognose 2013 – 2040 (2013)

6 Huishoudensontwikkeling 2011-2040
Bron: CBS , in minbzk (2013)

7 Aandeel 65+, Bron: CBS , in minbzk (2013)

8 Huishoudensontwikkeling 2012-2040, PBL/CBS prognose vs
Huishoudensontwikkeling , PBL/CBS prognose vs. Ruimtelijke verkenning 2011 Bron: PBL/CBS Regionale prognose 2013 – 2040 (2013)

9 Leiden economische ontwikkelingen tot een verschuiving in de woningvraag?

10 Economische ontwikkelingen
Grote onzekerheid over toekomstige economische groei Onzekerheid over effecten van oplopende staatsschulden (leven op de pof?) Globalisering (meer onzekerheid, grotere schommelingen in inkomen en welvaart, afhankelijkheid aan het buitenland) Inkomensongelijkheid neemt vermoedelijk verder toe, ook onder ouderen Veranderingen verzorgingsstaat: schraler, meer lokaal georiënteerd en meer beroep op zelfredzaamheid burgers (RMO) (participatiemaatschappij) Minder zekerheden op de arbeidsmarkt Naar een deel-economie (minder nadruk op bezit)? Structurele toestroom van arbeidsmigranten?

11 Vragen veranderende sociaal-economische trends om een ander bouwprogramma?

12 Sociaal-culturele ontwikkelingen
Overgang naar een keuzemaatschappij Toenemend belang leefstijlen en identiteit Digitalisering en informatisering van de maatschappij Grote regionale verschillen in de woonvoorkeuren Grotere ruimtelijke onbalans

13 Sociaal-culturele trends in het wonen
Wonen onder gelijkgestemden Transnationaal wonen en meerhuizigheid Toenemende vraag naar comfort en gemak Minder nadruk op bezit en meer op gebruik

14 Is er herstel op de koopwoningmarkt?

15 Aantal verkopen bestaande woningen naar woningtype, 2006-2014 Q2
Bron: NVM 15

16 Verkochte nieuwe koopwoningen 2001-2013
Bron: Monitor Nieuwe Woningen

17 Nominale en reële koopprijsontwikkeling 2007-2014Q2
Bron: NVM/ CBS Kadaster

18 Vereniging Eigen Huis Marktindicator
Bron: Vereniging Eigen Huis/ CBS

19 Positieve trends Consumentenvertrouwen in de woningmarkt op hoogste niveau ooit Betaalbaarheid koopsector fors toegenomen Toename startersleningen Meer hypotheekaanbieders Woningprijzen sinds mei 2013 gestabiliseerd Woningtekort loopt op naar 4% à 5% AFM houdt meer rekening houden met inkomensvooruitzichten Koopkracht stijgt licht in 2015

20 Negatieve trends Minder leencapaciteit door verlaging LTV en LTI per Ongeveer 1 miljoen huishoudens met restschuld NHG per van naar Marktbederf door verkoop corporatiewoningen Nog steeds veel aanbod ( ) Werkloosheid nog steeds hoog Verkopers gaan vraagprijzen weer optrekken? Kans op rentestijgingen Investeringsniveaus corporaties fors minder Betaalbaarheid in de huursector groeiend probleem

21 EINDE


Download ppt "Trends en discussies op de woningmarkt"

Verwante presentaties


Ads door Google