De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

02-10-2014 Challenge the future Delft University of Technology Trends en discussies op de woningmarkt Peter Boelhouwer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "02-10-2014 Challenge the future Delft University of Technology Trends en discussies op de woningmarkt Peter Boelhouwer."— Transcript van de presentatie:

1 Challenge the future Delft University of Technology Trends en discussies op de woningmarkt Peter Boelhouwer

2 2 Trends en discussies op de woningmarkt | Inhoud (1) Vragen demografische ontwikkelingen om een gematigd bouwbeleid? Leiden economische ontwikkelingen tot een verschuiving in de woningvraag? Vragen veranderende sociaal-culturele trends om andere bouwprogramma’s? Is er herstel op de koopwoningmarkt? Verandert de (koop)woningmarkt wezenlijk van karakter?

3 3 Trends en discussies op de woningmarkt | Vragen demografische ontwikkelingen om een gematigd bouwbeleid?

4 4 Trends en discussies op de woningmarkt | Relatieve bevolkingsgroei per COROP- regio, Bron: PBL/CBS Regionale prognose 2013 – 2040 (2013)

5 5 Trends en discussies op de woningmarkt | Aantal huishoudens per COROP-regio, Bron: PBL/CBS Regionale prognose 2013 – 2040 (2013)

6 6 Trends en discussies op de woningmarkt | Huishoudensontwikkeling Bron: CBS, in minbzk (2013)

7 7 Trends en discussies op de woningmarkt | Aandeel 65+, Bron: CBS, in minbzk (2013)

8 8 Trends en discussies op de woningmarkt | Huishoudensontwikkeling , PBL/CBS prognose vs. Ruimtelijke verkenning 2011 Bron: PBL/CBS Regionale prognose 2013 – 2040 (2013)

9 9 Trends en discussies op de woningmarkt | Leiden economische ontwikkelingen tot een verschuiving in de woningvraag?

10 10 Trends en discussies op de woningmarkt | Economische ontwikkelingen Grote onzekerheid over toekomstige economische groei Onzekerheid over effecten van oplopende staatsschulden (leven op de pof?) Globalisering (meer onzekerheid, grotere schommelingen in inkomen en welvaart, afhankelijkheid aan het buitenland) Inkomensongelijkheid neemt vermoedelijk verder toe, ook onder ouderen Veranderingen verzorgingsstaat: schraler, meer lokaal georiënteerd en meer beroep op zelfredzaamheid burgers (RMO) (participatiemaatschappij) Minder zekerheden op de arbeidsmarkt Naar een deel-economie (minder nadruk op bezit)? Structurele toestroom van arbeidsmigranten?

11 11 Trends en discussies op de woningmarkt | Vragen veranderende sociaal- economische trends om een ander bouwprogramma?

12 12 Trends en discussies op de woningmarkt | Sociaal-culturele ontwikkelingen Overgang naar een keuzemaatschappij Toenemend belang leefstijlen en identiteit Digitalisering en informatisering van de maatschappij Grote regionale verschillen in de woonvoorkeuren Grotere ruimtelijke onbalans

13 13 Trends en discussies op de woningmarkt | Sociaal-culturele trends in het wonen Wonen onder gelijkgestemden Transnationaal wonen en meerhuizigheid Toenemende vraag naar comfort en gemak Minder nadruk op bezit en meer op gebruik

14 14 Trends en discussies op de woningmarkt | Is er herstel op de koopwoningmarkt?

15 15 Trends en discussies op de woningmarkt | Aantal verkopen bestaande woningen naar woningtype, Q2 Bron: NVM

16 16 Trends en discussies op de woningmarkt | Verkochte nieuwe koopwoningen Bron: Monitor Nieuwe Woningen

17 17 Trends en discussies op de woningmarkt | Nominale en reële koopprijsontwikkeling Q2 Bron: NVM/ CBS Kadaster

18 18 Trends en discussies op de woningmarkt | Vereniging Eigen Huis Marktindicator Bron: Vereniging Eigen Huis/ CBS

19 19 Trends en discussies op de woningmarkt | Positieve trends Consumentenvertrouwen in de woningmarkt op hoogste niveau ooit Betaalbaarheid koopsector fors toegenomen Toename startersleningen Meer hypotheekaanbieders Woningprijzen sinds mei 2013 gestabiliseerd Woningtekort loopt op naar 4% à 5% AFM houdt meer rekening houden met inkomensvooruitzichten Koopkracht stijgt licht in 2015

20 20 Trends en discussies op de woningmarkt | Negatieve trends Minder leencapaciteit door verlaging LTV en LTI per Ongeveer 1 miljoen huishoudens met restschuld NHG per van naar Marktbederf door verkoop corporatiewoningen Nog steeds veel aanbod ( ) Werkloosheid nog steeds hoog Verkopers gaan vraagprijzen weer optrekken? Kans op rentestijgingen Investeringsniveaus corporaties fors minder Betaalbaarheid in de huursector groeiend probleem

21 Challenge the future Delft University of Technology EINDE


Download ppt "02-10-2014 Challenge the future Delft University of Technology Trends en discussies op de woningmarkt Peter Boelhouwer."

Verwante presentaties


Ads door Google