De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanleiding en doel project Verzuim 18+ We missen je Elly Pastoor

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanleiding en doel project Verzuim 18+ We missen je Elly Pastoor"— Transcript van de presentatie:

1 Aanleiding en doel project Verzuim 18+ We missen je Elly Pastoor

2 Project Verzuim 18+ Leerlingen centraal: onderwijs volgen
Verzuim = risicosignaal VSV Verzuim = primaire taak en verantwoordelijkheid van de school Rol RMC-functie: curatief Project verzuim 18+ We missen je : preventieve rol van het RMC Leerlingen 18+ : niet meer leerplichtig Wat is dan je rol/positie en wat doe je dan als RMC? Als………..

3 Project Verzuim 18+ Leerlingen centraal: onderwijs volgen
Verzuim = risicosignaal VSV Verzuim = primaire taak en verantwoordelijkheid van de school Rol RMC-functie: curatief Project verzuim 18+ We missen je : preventieve rol van het RMC Leerlingen 18+ : niet meer leerplichtig Wat is dan je rol/positie en wat doe je dan als RMC? Als

4 Het beleid van het RMC centraal
Hoe is het nu? Het beleid van het RMC centraal AOC-instelling A AOC-instelling B Ge-meente Ge-meente Ge-meente Rmc AOC-instelling C AOC-instelling D

5 Waar willen we naar toe? RMC’s gezamenlijk AOC/MBO-instelling Rmc
Ge-meente Rmc Ge-meente AOC/MBO-instelling Rmc Ge-meente Rmc do-cent leer-ling Rmc Rmc Ge-meente Ge-meente RMC’s gezamenlijk

6 In dialoog gaan met de MBO/AOC-instelling
Waar willen we naar toe? Ge-meente In dialoog gaan met de MBO/AOC-instelling Rmc Ge-meente MBO-instelling Rmc Ge-meente Rmc do-cent leer-ling Rmc Rmc Ge-meente Ge-meente RMC’s gezamenlijk

7 Waarom? Ambitie: Leerlingen krijgen en volgen onderwijs
(minimaal startkwalificatie) Goed voor de leerling; toekomstperspectief Goed voor de samenleving kenniseconomie participatie

8 vanuit je het perspectief en belang van de leerling/jongere
Kijken vanuit je het perspectief en belang van de leerling/jongere

9 We missen je Leerling MBO en RMC Primaire proces do-cent leer-ling

10 Leerling MBO en RMC Primaire proces Primaire proces We missen je
do-cent Rmc-cons leer-ling VSV- ‘er

11 Leerling MBO en RMC Primaire proces Primaire proces We missen je
andere leefgebieden do-cent Rmc-cons leer-ling VSV- ‘er

12 Leerling MBO en RMC MBO-instelling Gemeente MBO-instelling Gemeente
We missen je Leerling MBO en RMC Wet-regelgeving Wet-regelgeving MBO-instelling Gemeente MBO-instelling Gemeente MBO-instelling Gemeente Rmc SoZaWe WMO/AWBZ Bestuur Bestuur CvB Wet-houd. Wet-houd. Wet-houd. Middenkader Middenkader Leid. gev. Leid. gev. Leid. gev. Leid-gev. Rmc-coörd Primaire proces Primaire proces Rmc-cons andere leefgebieden do-cent Bijst.cons. Wmo cons. leer-ling VSV- ‘er Bij-stand Cliënt

13 Leerling MBO en RMC MBO-instelling Gemeente MBO-instelling Gemeente
We missen je Leerling MBO en RMC Wet-regelgeving Wet-regelgeving MBO-instelling Gemeente MBO-instelling Gemeente MBO-instelling Gemeente Rmc SoZaWe WMO/AWBZ Bestuur Bestuur CvB Wet-houd. Wet-houd. Wet-houd. Middenkader Middenkader Leid. gev. Leid. gev. Leid. gev. Leid.gev. Rmc-coörd Primaire proces Primaire proces Rmc-cons andere leefgebieden do-cent Bijst.cons. Wmo cons. leer-ling VSV- ‘er Bij-stand Cliënt

14 Wat is dan handig? De hotspotviewer
Je krijgt goed zicht op de RMC’s die leerlingen hebben op dat AOC of op die AOC-locatie Je ziet welke RMC’s de meeste leerlingen op dat AOC hebben.

15 Hoe werkt deze ?

16 Selecteer een school en locatie

17 Zie met welke RMC’s de AOC’s contact hebben

18 Waar?

19 Nut? Het onderzoek naar leerlingenstromen en de hotspotviewer als startpunt voor: Beter beeld van de eigen situatie RMC-regio AOC- of MBO-instelling Bewustwording van de rol/positie van de RMC-regio’s in relatie tot het AOC Mogelijkheid als gezamenlijke RMC’s met elkaar met de AOC-instelling in gesprek te gaan

20 Het Ingradoproject Verzuim 18+ Globale opzet

21 Doel project We missen je: Terugdringen verzuim 18+
Projectthema’s Terugdringen VSV Doel project We missen je: Terugdringen verzuim 18+ Onder-zoek MBO-instellings-gerichte aanpak Kwaliteit RMC-medewerkers Inzet Instrumenten Herijking visie RMC-functie RMC-functie i.s.m. MBO invullen Deskundig-heidsbevor-dering (Door) ontwikkelen bestaande nieuwe Rollen/ taken Formatie …….

22 Doel project We missen je: Terugdringen verzuim 18+
Samenhang en permanente afstemming tijdens het project Terugdringen VSV Doel project We missen je: Terugdringen verzuim 18+ Onder-zoek MBO-instellings-gerichte aanpak Kwaliteit RMC-medewerkers Inzet Instrumenten Herijking visie RMC-functie RMC-functie i.s.m. MBO invullen Deskundig-heidsbevor-dering (Door) ontwikkelen bestaande nieuwe Rollen/ taken Formatie …….

23 Organogram project

24 Tot slot Dit project verzuim 18+ biedt een kans om
met elkaar (RMC’s) en in samenwerking (met de AOC’s) aan de slag te gaan op zoek naar wegen en mogelijkheden om minder vaak te hoeven zeggen……

25 Ingradoproject Verzuim 18+; We missen je. 2014-2015


Download ppt "Aanleiding en doel project Verzuim 18+ We missen je Elly Pastoor"

Verwante presentaties


Ads door Google