De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DJI en het VWNW beleid Hoe werkt het bij DJI

Verwante presentaties


Presentatie over: "DJI en het VWNW beleid Hoe werkt het bij DJI"— Transcript van de presentatie:

1 DJI en het VWNW beleid Hoe werkt het bij DJI
5 juli 2013 DJI en het VWNW beleid Hoe werkt het bij DJI 9 augustus 2013 DJI en het VWNW beleid | 5 juli 2013

2 Implementatieplannen
DJI en het VWNW beleid 5 juli 2013 Hoe start VWNW? Implementatieplannen (vanuit Masterplan) per sector Implementatieplan op sectorniveau Format contourenplan DJI op ServicePortaal Advies OR op contourenplan Voorstel aanwijzen doelgroepen VWNW kandidaten voorleggen aan GO Contouren- plan Contouren- plan Contouren- plan DJI en het VWNW beleid | 5 juli 2013

3 Wanneer (vrijwillige) VWNW kandidaten?
Uitkomst 1: Kort VWNW Onderzoek Formeel aanschrijven VWNW kandidaten 1e mob. gesprek Uitkomst A: Stop met traject Uitkomst 2: Uitgebreid VWNW onderzoek Uitkomst B: VWNW- plan Opstellen VWNW- plan Voorzienin- gen Formats: ServicePortaal Vastlegging ‘verplichte documenten’: P-Direkt Voorzieningen: aanvragen via format ServicePortaal Loket VWNW: bereidt besluitvorming voor Sectordirectie/Hoofddirectie: besluit Opleidingen: aanvragen via Opleidingsinstituut DJI Kosten: betaald uit frictiekosten Voorzieningen > € : in bespreking HDJI of via de SG

4 Wat doet P-Direkt? September/oktober: * informatievoorziening op basis VWNW en verwerking voorzieningen * Verwerking in P-Direkt: via een HRO Tot september/oktober (handmatige uitwerking): verwerking via SSC DJI = maatwerk tussen DJI/P-direkt en BZK Wat komt: Voorstel voor peildata Rekenmethodiek voor bepaalde voorzieningen

5 Wat is van toepassing? Circulaire:
Selectieve vacaturestop en procedure vervulling opengevallen functies en vacatures Handreikingen: Omgang met externen Verplaatsingen Regionaal plannen Plaatsingen uit voorrangsgroepen indien nog niet geschikt Compensatie extra reistijd alleen in tijd Remplacanten Arrangementen SBF in relatie tot VWNW Mogelijke doorloop voorzieningen na structurele plaatsing Mobiliteit: wie betaalt? Escalatie bij plaatsing

6 Hoe communiceren we? Intranet: Wegwijzer Mobiliteit: * Centraal: algemene informatie, links naar bv Rijksweb, circulaires en handreikingen * Regionaal: tbv de regionale mobiliteitsoverleggen * Lokaal: tbv mobiliteitsbureaus op locatie

7 Waar kunt u terecht met uw vragen?
Bij de P&O adviseur van de locatie Bij het Klanten Contact Centrum van het SSC DJI


Download ppt "DJI en het VWNW beleid Hoe werkt het bij DJI"

Verwante presentaties


Ads door Google