De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doel samenwerking: Samenwerking RIZIV-ZF-VDAB-GTB

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doel samenwerking: Samenwerking RIZIV-ZF-VDAB-GTB"— Transcript van de presentatie:

1 Doel samenwerking: Samenwerking RIZIV-ZF-VDAB-GTB
“STREVEN naar een verbetering van kwaliteit in de samenwerking, en een verbetering van de kwaliteit van de begeleiding van de doelgroep om op die manier tot betere activering naar werk te komen” Fragment uit ‘visie en afsprakennota bij samenwerkingsakkoord’ Beter communiceren met elkaar (adviserend geneesheer – werkwinkel): voorkeur mail … RIZIV die extra middelen uittrekt om klanten op ziekte te actieveren/begeleiden naar werk

2 routing klanten op ziekte
7 stappen naar werk Er zijn 7 stappen voor een klant (groene folder) Er zijn 7 stappen voor de werkwinkel (bundeltje) Er zijn 7 stappen voor een adviserend geneesheer  Niet alle stappen zijn gelijk

3 routing klanten op ziekte
Adviserend geneesheer bepaalt of iemand stappen naar werk mag zetten en geeft het aanmeldingsformulier mee via de klant. Medisch adviseur stuurt dus niet iedereen: klant moet willen + klant moet nood hebben aan WW-ondersteuning. (bv. Adviserend geneesheer stuurt klant niet: indien vooraf duidelijk is, dat het klassieke herscholing is indien klant niet werkbekwaam is …. Nieuw aanmeldingsformulier: geen ‘hokjes’ meer. Binnen werkwinkel wordt gekeken wie het dossier opneemt: GTB of VDAB

4 routing klanten op ziekte
Trajectbegeleider (GTB of VDAB) doet vervolgens: Trajectbepaling (= oriënterende module): Hierin kan een screening zitten (ook via een GA) Hier beslis je: We stoppen: (bv. WW niet nodig, werken niet haalbaar, klassieke herscholing en WW-begeleiding is niet zinvol, nood aan loopbaandienstverlening) We starten op en gaan: Een VDAB-erkende opleidingsdienst inschakelen Een niet-VDAB-erkende opleidingsdienst inschakelen Geen andere opleidingsdienst inschakelen, maar doen het zelf. LAAT dit even weten aan de AG

5 routing klanten op ziekte
Trajectbegeleider (GTB of VDAB) doet vervolgens: trajectbegeleiding (2 soorten): Basistraject (= begeleiding zonder opleiding(scentrum)) Bv. bemiddeling naar BW/SW, AZ, TAZ, …. Opleidingstraject (= klant volgt opleiding/traject in CC, GOB, VDAB-erkende opleidingsdienst) Bv. je stuurt iemand door naar een GOB, je stuurt iemand naar een VDAB-opleiding in een CC. Speciaal geval: Wanneer een klant een opleiding wil volgen die niet erkend is door VDAB, valt dit niet onder deze samenwerking. Dit is dan een klassieke herscholing. Je kunt de klant begeleiden via een basistraject indien je de klant wil opvolgen. Informeer AG hier correct

6 routing klanten op ziekte
Informeer medisch adviseur hier correct mn.: Ik start een basistraject: AG moet niets doen Ik start een opleidingstraject: AG moet A4-blad en MEA doorgeven aan RIZIV Ik start/start niet owv klassieke herscholing: AG moet aanvraag indienen bij RIZIV en goedkeuring vragen aan RIZIV

7 communicatie Elk neemt zijn rol op
(GTB bepaalt traject, AG beslist of iemand op ziekte blijft). Gebruik formulieren (aanmelding, MEA, …) niet als “HET” (enige) communicatiemiddel.  Mail en bel … Laat weten aan medisch adviseur: wanneer je de klant op 1ste gesprek zult zien wanneer je bepaling rond is + wat je gaat doen wanneer je afsluit tussentijdse zinvolle info (bv. scharniermomenten) Maak een MEA indien er sprake is van een opleidingstraject + laat deze met verworven competenties aanvullen bij afsluiten van dossier

8 implementatie We starten: 1 oktober 2012 Wat is anders?:
Voor elke klant met ziekteuitkering (cat. 32.) is er een projectlijn vanaf aanmelding met aanmeldingsformulier. Toestand van projectlijn moet je tijdens traject aanpassen Voor elke klant met cat32. dat je naar een VDAB-erkende-opleiding stuurt, maak je een MEA RIZIV komt met geld over de brug, waarvan een deel terugstroomt naar de Gespecialiseerde partners. AG’s willen samenwerken ONTHOU: Communiceer meer met de medisch adviseurs ALLES staat op internet en intranet. Nieuwe documenten worden toegevoegd. We starten: 1 oktober 2012


Download ppt "Doel samenwerking: Samenwerking RIZIV-ZF-VDAB-GTB"

Verwante presentaties


Ads door Google