De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomstvast DJI | september 2013 Toekomstvast DJI Zit ik hier wel goed? Toekomstvast DJI en “proeftuin screening en plaatsing <48 uur” 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomstvast DJI | september 2013 Toekomstvast DJI Zit ik hier wel goed? Toekomstvast DJI en “proeftuin screening en plaatsing <48 uur” 1."— Transcript van de presentatie:

1 Toekomstvast DJI | september 2013 Toekomstvast DJI Zit ik hier wel goed? Toekomstvast DJI en “proeftuin screening en plaatsing <48 uur” 1

2 Toekomstvast DJI | september 2013 Lonkend perspectief 2025 • Niet meer in hokjes denken • Kijken naar individu • Wat nodig en wie kan dat het beste bieden • Over de grenzen van DJI heenkijken • Samen met ketenpartners • De beste plek voor de verdachte of afgestrafte • Bijdrage DJI is duidelijk

3 Toekomstvast DJI | september 2013 Wat levert Toekomstvast op en wat hebben ketenpartners daaraan? • Houvast voor alle partijen • Organiseren over grenzen inrichtingen • Midden in de samenleving • Gemakkelijk toegang tot justitiabele en informatie • Snelle start van persoonsgerichte trajecten

4 Toekomstvast DJI | september 2013 Wat betekent het voor het hier en nu? • Koers houden • Mensen meekrijgen • Open staan voor kritiek en reflectie • Stip op de horizon concreet en realistisch • In de praktijk toetsen • Uitwerken van proeftuinen en nadere analyses

5 Toekomstvast DJI | september 2013 Toekomstvast Doen! en Masterplan DJI Vergelijkbare vertrekpunten: 1 Uitgaan van detentie als fase in de levensloop van justitiabele 2 Persoonsgerichte trajecten 3 Plaatsing naar niveau beveiliging, zorg en zelfredzaamheid 4 Werken aan re-integratie en herstel richting samenleving 5 Ketensamenwerking

6 Toekomstvast DJI | september 2013 Toekomstvast Doen! en Masterplan DJI Toekomstvast gaat nog een stap verder: 1 optimaal beveiligen, ook aan de voorkant 2 meer inzetten technologie voor innovatie en zelfredzaamheid 3 realiseren centrale en regionale voorzieningen 4 meer flexibiliteit in capaciteit

7 Toekomstvast DJI | september 2013 Proeftuin 48-uursscreening en plaatsing 7 Work-outmethode/work in progress/samen met (vreemdelingen) Politie, OM, 3RO, GGZ, NIFP, DJI plaatsing en inrichtingswerkers

8 Toekomstvast DJI | september 2013 Het nieuwe primair proces (opdracht) 8 Instroom Taxatie <48u Laag Midden Hoog Laag Midden Hoog Laag Midden Hoog Beveiliging Begeleidingbehoef- te m.b.t. Zelfredzaamheid Behandeling/ Begeleiding plaatsing (te) weinig tijd tijdens straf of maatregel voor een effectief traject? Zoek ism ketenpartners naar kader/ traject: nazorg, vervolgtraject/ -behandeling •Multi disciplinair team •Centraal voor heel DJI •Obv beschikbare info (historie + keteninfo) •Kijkend naar straf/maatregel, persoon,maatschappij en slachtoffer Centraal/ Regionaal/ Extramuraal Start traject na lokaal MDO

9 Toekomstvast DJI | september 2013 Stappenplan 1.Analyse huidige proces 2.Ontwerp nieuw plaatsingsproces in de keten 3.Ontwerp matrix met plaatsingcriteria 4.Testen 5.Evalueren

10 Toekomstvast DJI | september 2013 Vernieuwingspotentieel (na analyse) 1.Verbetering Informatievoorziening 2.Veel inrichtingen / titels = versnippering en overplaatsingen. 3.Plaatsingsproces = gefragmenteerd. Volgordelijke processen -> Parallelle processturing 4.Intake: gestandaardiseerd naar persoonsgericht 5.Capaciteitsmanagement 6.24-uurs bedrijf versus (deels) kantoor-cultuur 7.Minder reserve capaciteit

11 Toekomstvast DJI | september 2013 Informatiesysteem Wat zit erin?Van wie is het?Wie gebruikt het nog meer? Basisregistratie (?)Persoonsgegevens van personen die ooit bij DJI ‘binnen’ zijn geweestDJI, alle sectoren Prisma (FRIS)Registratiesysteem PJ rapporteurs / Zorg in detentieNIFP ProgrisIdentificatiesysteem o.b.v. biometriePolitie3RO SKDBRegistratie justitiabelen, o.a. waar ze staan geregistreerd (overkoepelende database op persoonsniveau alle justitiabelen) Just-ID TULP GWRegistratie plaatsing / titelregistratieSector GW DJISector DBV DJI TULP JJIRegistratie plaatsing / titelregistratie TULP SelectieRegistratie plaatsing, screening, waar nodig noodzakelijke zorg voor vreemdelingen DBV / GWSector DBV DJI, ook inrichtingen Ifzoregistratiesysteem van DForzo: aanvragen/registreren en plaatsen in de ambulante zorg (GW en 3RO, zonder betrokkenheid van NIFP/IFZ) / aanvragen van GW en 3RO voor klinische zorg:registratie en plaatsing door NIFP/IFZ. DForzOGW en 3RO en NIFP/IFZ. MITSRegistratie plaatsing TBSDForZO CDD+ (voorheen ‘Pendos’ binnen GW) Archief GW en TBS, Plaatsingsgegevens en persoonlijke info / historie justitiabelen Just-ID JVSRegistratie plaatsing IFMPlaatsingsgegevens en persoonlijke info / historie jeugdigen, inclusief info over doorloop trajecten (YouTurn) Sector JJI DJI IRISCliëntvolgsysteem 3RO3ROKoppeling met JD-online DUWARArchieffunctie medisch dossierHuisarts (inhoud) GZ/Hoofdkantoor (systeem) Medische Diensten Micro-HisMedische gegevens justitiabelenZie Duwar JD-OnlineGegevens strafdossier justitiabelenJust-ID ClickviewManagement informatie BVHBasisvoorziening HandhavenPolitie- BOSZRegistratie (o.a. ZSM)Politie en OM GPSGeintegreerd Proces SysteemOM, echter ‘on hold’

12 Toekomstvast DJI | september 2013 Concept plaatsingsproces vd toekomst

13 Toekomstvast DJI | september 2013 beveiliging •Gedrag tijdens eerdere detentie •Vreemdeling •Media aandacht/politieke gevoeligheid •Vluchtgevaar Zelfredzaamheid/begeleiding •IQ •ADL •Leeftijd •Dagbesteding •Financien behandeling •Geestelijke gezondheid •Lichamelijk gezondheid •Verslaving •Jeugdige? Concept plaatsings criteria (hoog/midden/laag) beveiliging Begeleidingsbehoefte m.b.t. zelfredzaamheid behandeling laag midden hoog

14 Toekomstvast DJI | september 2013 Waarom? Doel: • Snel en efficiënt plaatsen (niet te hoog beveiligd), • Overplaatsingen voorkomen • Direct passend traject starten Daarvoor is nodig: • Plaatsing op basis van hoogwaardige, actuele informatie van DJI en partners • Taxatie op drie dimensies

15 Toekomstvast DJI | september 2013 De matrix als screeningstool • Beslissingsondersteunend, niet voorschrijvend. Goede voorspellende waarde • Doel: snelheid en kwaliteit. Niet méér indicatoren dan nodig • Géén diagnostisch instrument, maar werkt met casuïstiek • Indicatoren zijn gebaseerd op eerste plaatsingen, (hernieuwde) instroom vanuit vrije maatschappij of politiecel • Soms geef je ‘alarmbelletjes’ mee voor de lokale intake: geen reden om een zwaarder niveau te kiezen, wel iets om mee te nemen.

16 Toekomstvast DJI | september 2013 Het experiment In regio Rotterdam/Dordrecht Duur twee maanden (medio januari) Samen met ketenpartners (Politie, 3RO, OM, VP….) Aparte oefenapplicatie om vroegtijdig kennis te delen Convenant

17 Toekomstvast DJI | september 2013 Conclusie ‘so far’

18 Toekomstvast DJI | september 2013 Zit ik hier wel goed? Wat betekent het nieuwe plaatsingsproces voor….. • Slachtoffer • DJI • Justitiabele • Rechter • Resocialisatiepartners


Download ppt "Toekomstvast DJI | september 2013 Toekomstvast DJI Zit ik hier wel goed? Toekomstvast DJI en “proeftuin screening en plaatsing <48 uur” 1."

Verwante presentaties


Ads door Google