De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Woltring en Schaeffers signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Drechtsteden/AV-gemeenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Woltring en Schaeffers signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Drechtsteden/AV-gemeenten."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Woltring en Schaeffers signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Drechtsteden/AV-gemeenten

2 Aanleiding en achtergrond Maatschappelijk belang Wetgeving

3 Doel systeem (Vroeg)signalering van zorgen/risico’s Bieden van faciliteiten voor een betere samenwerking Realiseren van een sluitende zorgcoördinatie

4 Inhoud ZVJ Digitaal signaleringssysteem waar aangesloten organisaties een melding kunnen doen over zorg en risico’s bij jongeren in de leeftijd 0-23 jaar In ZVJ wordt geen inhoudelijke informatie opgeslagen over de jeugdige In ZVJ wordt alleen de zogenoemde buitenkantinformatie of “dat”-informatie opgeslagen

5 Verloop van melding 1: er is zorg om een jeugdige (risico) 2: dit wordt gedeeld met de opvoeders 3: opvoeders worden op hoogte gesteld van melding in signaleringssysteem ZvJ 4: er wordt een melding gedaan, dat er risico’s zijn 5: toekenning urgentie 6: toelichting wat zorg of risico is 7: bij minimaal 2 meldingen: zorgcoördinatie

6 Verloop van melding door kerken 1: er is zorg om een jeugdige (risico) 2: dit wordt zo mogelijk gedeeld door de ambtsdrager/ signaleerder in kerkelijk verband met de opvoeders 3: Er wordt contact opgenomen met DMW om meldingscriteria te toetsen 4:er wordt contact opgenomen door DMW met opvoeders, zorgen en risico’s gedeeld, zonodig wordt bron niet vermeld 5: er wordt een melding gedaan, dat er risico’s zijn 6: toekenning urgentie 7: toelichting wat zorg of risico is 8: bij minimaal 2 meldingen: zorgcoördinatie

7 meldingscriteria Vijf leefgebieden I. Materiële omstandigheden II. Gezondheid III. Opvoeding & Gezinsrelaties IV. Onderwijs & Werk V. Sociale omgeving buiten gezin en school Diaconie of kerk heeft zicht op jf leefgebieden

8 CodeZwaarteToelichtingTermijn 1Laag Contact leggen 5 2HoogOverleg3 3Urgent Analyse situatie, overleg en actie Direct Signaalregistratie

9 Matchen van berichten Wanneer ketenregistraties en/of signalen worden geregistreerd in ZVJ, worden er via de mail berichten uitgewisseld, zodat de instellingen van elkaar weten dat ze betrokken zijn bij een jeugdige.

10 Zorgcoördinatie ZVJ beschikt over een functie waarmee automatisch een instelling aan te wijzen is die verantwoordelijk is voor de zorgcoördinatie. De instelling wijst vervolgens een zorgcoördinator aan. De zorgcoördinator is er verantwoordelijk voor dat in overleg met alle betrokken instellingen adequate hulpverlening wordt geboden.

11 Woltring en Schaeffers Cliëntsystemen instellingen ZVJ Landelijke Verwijsindex Registratie Samenhang systemen

12 Woltring en Schaeffers Landelijke verwijsindex Onderwijs ZORGCOÖRDINATIE MATCH DMWWelzijnPolitieJustitieW&IZorg Ketenregistraties en/of signalen CJG Centrum voor Jeugd en Gezin Rapporteren/monitoren CJG en zorgcoördinatie Hulpmiddel ZVJ

13 DMW A&V tel: 0184-413108


Download ppt "Presentatie Woltring en Schaeffers signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Drechtsteden/AV-gemeenten."

Verwante presentaties


Ads door Google