De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanpak problematische jeugdgroep Verbinding zorg & veiligheid 11-2-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanpak problematische jeugdgroep Verbinding zorg & veiligheid 11-2-2014."— Transcript van de presentatie:

1 Aanpak problematische jeugdgroep Verbinding zorg & veiligheid 11-2-2014

2 Uitspraak De jeugd is niet geïntegreerd De jongeren hebben geen eerbied voor de ouderen en verachten iedere vorm van gezag. Vernielingen en alle soorten van misdadigheid tieren welig onder onze jeugd. De natie is in gevaar"

3 Aanleiding • Casus Nieuwe Niedorp ­Straatroof (2X) ­Diefstal Fiets • Politiële Jeugdtaak ­Preventie ­Signaleren & Adviseren ­Repressie • Groepskenmerken ­Kans op escalatie tot criminele groep / jeugdbende Ik kan dit niet alleen!!!!!! 26/6/14 gemeente Schagen | 3

4 Gemeente 11-2-2014 gemeente Schagen | 4 -Jeugd&Veiligheid -Verbinding met Veiligheidshuis Waarom verbinding? -Gemeentegrens overschrijdend -Over elke jongere zorgen, niet alleen overlast -Hulpverlening -Elkaar versterken -Meer sporenaanpak

5 Veiligheidshuis Het Veiligheidshuis is een netwerksamenwerking tussen straf-, zorg- en (andere) gemeentelijke partners, waarin zij onder eenduidige regie komen tot een ketenoverstijgende aanpak van complexe persoons-, systeem- en gebiedsgerichte problematiek om ernstige overlast en criminaliteit te bestrijden. 26/6/14 gemeente Schagen | 5

6 Verzoek gemeente Schagen Analyse van iedere individuele jongere die deel uitmaakt van de overlast groep Schagen/Hollands Kroon. gemeente Schagen | 6 11-2-2014

7 Individuele analyse: • Leeftijd, verblijfplaats, adres, familie, bijzonderheden • Signalen van overlast • Strafrechtketen o.a. Politie, OM, Raad v/d Kinderbescherming (RvdK) • Zorgketen o.a. RvdK, BJZ, JR, Parlan, Opvoedpoli, Kern 8, School, etc.. • Type dagbesteding • Verwijsindex Noord Holland Noord • Type aanduiding: 01 leider 02 potentieel 03 Meeloper gemeente Schagen | 7 11-2-2014

8 Gekozen aanpak Inzet op het individu (leiders) en zijn directe omgeving door intensieve samenwerking met aanwezige hulpverlening of organisaties door: 26/6/14 gemeente Schagen | 8

9 Met de jonge overlastgever en zijn ouder(s) bijeenkomsten te beleggen waar de overlastproblematiek aan tafel besproken wordt om inzicht te krijgen bij jongere en ouder(s) om vervolgens gezamenlijk afspraken te maken met de jongere en zijn ouders met als doel EINDE OVERLAST gemeente Schagen | 9 11-2-2014

10 Wat hebben we samen bereikt • Informatie gegeven en verkregen • Individuele analyse gemaakt • Plan van aanpak voor iedere jongere gemaakt • Hulpverleners overleg rondom groep opgezet • Ouder, verwanten groep opgezet • Afname overlast • Jongere en ouder(s) “weten en voelen” dat er in hen geïnvesteerd wordt gemeente Schagen | 10 11-2-2014

11 De Jeugdreclassering gemeente Schagen | 11 Opgelegde maatregel Leeftijd Plan op maat Case management Frequent contact Einddoel 11-2-2014

12 Casus Jan gemeente Schagen | 12 • Jan is op 14 jarige leeftijd bij de jeugdreclassering gekomen wegens schoolverzuim (overtreding leerplicht wet). Op 15 jarige leeftijd wordt hij veroordeeld voor openlijke geweldpleging en eenvoudige mishandeling. • Het gezin bagatelliseert de zorgen en vindt dat Jan te hard gestraft wordt door justitie; “iedere jongere komt wel eens in de problemen”. De gesprekken tussen het gezin en de jeugdreclassering verlopen moeizaam. • Op 16 jarige leeftijd wordt Jan veroordeeld voor een straatroof. Het gezin schrikt erg van dit laatste delict. Jan zit een periode in detentie en komt vrij met voorwaarden. 11-2-2014

13 Casus Jan gemeente Schagen | 13 • Vooroverleg Individueel Casusoverleg. • Jan wordt aangewezen als leider van “onze” problematische jeugdgroep en er wordt besloten tot een individuele aanpak. 11-2-2014

14 Wat is er bereikt voor- en met het gezin gemeente Schagen | 14 -Ouders hebben zicht gekregen op de zorgen rondom Jan en zijn vriendengroep -Ouders bagatelliseren de zorgen niet meer -Ouders zijn strenger geworden en houden meer zicht op Jan -Jan ervaart druk van zijn ouders en de betrokken instanties, hij is in beeld -Ouders hebben meer begrip voor het handelen van de politie -Ouders voelen zich gesteund, weten bij wie zij terecht kunnen met vragen of zorgen over Jan -Ouders vinden het erg prettig dat er met het gezin gepraat wordt in plaats van over het gezin. -Ouders zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een informatie avond voor de ouders van de jongens 11-2-2014

15 Winst volgens de jeugdreclassering gemeente Schagen | 15 • Zicht op • vriendengroep van Jan • (strafbare) activiteiten • Korte lijnen • Samenwerking • Betrokken partijen - gezin • Het overleg is efficiënt • Open communicatie • Duidelijke vervolgafspraken 11-2-2014

16 Huidige stand van zaken gemeente Schagen | 16 Jan gaat naar school en werkt vier dagen in de week. Jan is zich bewust van de risico’s binnen zijn vriendengroep. Jan vind zijn vrienden erg belangrijk. Mocht Jan nogmaals met de politie in aanraking komen dan zijn de gevolgen groot, dan zal hij terug naar detentie moeten. Jan is zich hier van bewust. Op korte termijn komt er een overleg met Jan, gemeente, politie en de jeugdreclassering. 11-2-2014

17 Leiders - Meelopers • Aanpak leiders onder regie van VH • Aanpak meelopers onder regie gemeente(n) 11-2-2014

18 Kern8 • Buddy Project ­Voor jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken 26/6/14 gemeente Schagen | 18

19 Samenwerking Centrum Jeugd & Gezin – Kern8 gemeente Schagen | 19 - Signalen - Acties: - Ondersteuning - Leefwereld jongeren - Zelfredzaamheid - Buddy - Eigenwaarde - De loskoppeling 11-2-2014

20 Uitspraak De jeugd: Wil steeds meer luxe, Heeft geen eerbied meer voor gezag en ouderen. Werken is er niet bij. Tegenspreken van ouders is in"

21 gemeente Schagen | 21 Einde 11-2-2014

22 26/6/14 gemeente Schagen | 22


Download ppt "Aanpak problematische jeugdgroep Verbinding zorg & veiligheid 11-2-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google