De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 1 1. AANMELDINGEN MDT – aanmeldingen  Toename ANTLIMOVLVLBRWVLTotaal maart729003102 april264721918139 mei70271163562310 juni81462025586470.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 1 1. AANMELDINGEN MDT – aanmeldingen  Toename ANTLIMOVLVLBRWVLTotaal maart729003102 april264721918139 mei70271163562310 juni81462025586470."— Transcript van de presentatie:

1 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 1 1. AANMELDINGEN MDT – aanmeldingen  Toename ANTLIMOVLVLBRWVLTotaal maart729003102 april264721918139 mei70271163562310 juni81462025586470 juli743319783113500 maart - juli2581126771922821521

2 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 2 1. AANMELDINGEN  Toename Totaal MDT aanmeldingen Totaal aanmeldingen % maart10266015% april13989316% mei310134923% juni470152431% juli500214323% Totaal1521656923% MDT – aanmeldingen tov totaal aanmeldingen

3 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 3 1. AANMELDINGEN MDT aanmeldingen/regio tov totaal aanmeldingen: ANTLIMOVLVLBRWVLTotaal MDT aanmelding en 2581126771922821521 totaal aanmelding en 1716847186490712356569 % 15%13%36%21%23%

4 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Cijfers CLB West-Vlaanderen (m.i.v. augustus) Totaal aantal ingediende A-documenten: 1553 Totaal aantal ingediende A-documenten vanuit MDT’s: 346 (=22,2%). Daarvan vanuit CLB’s: 239. = 15,38% van alle A-documenten. Vierde grootste aanmelder na 1/JRB, 2/OCJ en 3/diensten NRTJ. = 69% van alle door MDT’s ingediende A-documenten. Grootste aanmelder binnen de MDT’s. 4

5 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Indienen van A doc Twee situaties met het probleem ‘dubbele A- documenten’ Verschillende MDT’s voor een zelfde cliënt A doc in wachtkamer (migratiedossier) en recent A- doc --> A doc wordt geblokkeerd op status ingediend door INSISTO Achterliggend principe Eén traject, één document, één aanspreekpunt, gecoördineerde hulpverlening.

6 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Indienen van A doc Wat te doen bij melding dubbel dossier Opzoeken op RR toont alle dossiers voor een jongere (welke ITP, welke aanmelder). Best EERST doen voor je begint aan vraagverheldering e.d. Contacteer de andere aanmelder om een verhuis te starten. A doc uit de wachtkamer halen Contacteer de ITP bij problemen.

7 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Indienen van een A doc Belang van contactgegevens Eerste hulpvraag: nieuw A doc Reeds lopende hulp: herindicatie via het vorige A doc of het migratie (MIG) dossier. Voor elke PEC beslissing zit er een MIG dossier in INSISTO.

8 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Identificatie en akkoord Identificatie ouders en akkoord cliënt Steeds beide ouders vermelden bij gescheiden ouders. Als een ouder niet vermeld is, steeds vermelden waarom niet en voldoende concreet. Akkoord van de minderjarige: soms vragen bij ASS- problematiek. Handelingsbekwaamheid? Achterliggend principe Participatie

9 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Vraagverheldering Historiek hulpverlening Graag een overzicht van vorige hulpverlening Bij beleving vermelden welk effect deze hulpverlening had voor het gezin –Voldoende concreet, niet enkel “positief” of “was onvoldoende” –Wat werkte er wel, wat werkte er niet, wat maakte dat het stopgezet werd. Dit helpt ons om niet ‘meer van hetzelfde’ voor te stellen maar de juiste hulp te indiceren.

10 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Vraagverheldering Perspectieven gebruiken: vanuit de ogen van de jongere, het gezin en de aanmelder Dit helpt ons om zicht te krijgen op de vragen die er leven in het gezin en het proces dat leidt tot het A doc. Dit helpt om het indicatievoorstel van de C/A beter te begrijpen Bij lopende hulpverlening is het altijd zinvol ook de visie van de hulpverlener toe te voegen. Achterliggend principe: Belang van de context. Jeugdhulpverlening bevat altijd meerdere belanghebbenden met hun eigen perspectief. (Wie is cliënt?)

11 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Diagnostiek Diagnose: Wie, Wat, Wanneer, Waar, Hoe ? Probeer steeds voldoende de link te leggen met de jongere en zijn dagelijks leven (school, thuis, sociaal). Vb. niet “jongere heeft beperkingen op vlak van inleving, denkt rigide en communiceert erg stroef” bij ASS. Schrijf echter ook geen boek. Ervaring in dit luik met CLB’s is heel positief.

12 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Indicatiestelling Denk ook aan RTJ alternatieven of hulp uit andere sectoren. Probeer steeds te kiezen voor NRTJ hulpverlening die best aansluit bij de vraag en bij de lopende RTJ hulpverlening. Probeer steeds de minst ingrijpende hulpverlening eerst te proberen, motiveer wanneer dit niet mogelijk is. Dit hoort in het luik: waarom is NRTJ hulp nodig ?

13 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Indicatiestelling Indien er reeds partners in de hulpverlening zijn, betrek die ook bij de indicatiestelling zodat deze maximaal gedragen is. SDJ is steeds contactpersoon-aanmelder voor dossiers Jeugdrechtbank ! OCJ en SDJ kunnen MDT’s inschakelen en vergoeden via bijkomende informatie. (Is recente info, nog niet ‘doorgesijpeld’.)

14 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Opvolging dossiers Belang van de mails met dossiernummers… Zijn herwerkt zodat het duidelijker is of er van u actie verwacht wordt. Dossiernummer kan je invoeren om dossier te zoeken. Werkt als een naam ALS er RD achteraan staat (regiedossier). Waarom nummers en geen namen: privacywetgeving bij automatische mails. Achterliggend principe: Contactpersoon blijft belangrijk in het traject, ook na indienen. Vormt de brug naar de cliënt.

15 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Opvolging dossiers Mogelijke acties: (In rol van MDT) Bijkomende informatie aanvullen. Niet vergeten op verzenden te klikken. Akkoord van de cliënt met het ISV. Is voorwaarde om dossier naar regie te laten gaan. Akkoord van de cliënt met het jeugdhulpvoorstel. Is voorwaarde om jongere te laten verschijnen in de wachtlijst van de voorziening. Status “geselecteerd voor” verandert dan in “weerhouden voor”.

16 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Urgentie en Prior Sinds 1 juni gebeurt prioritering op basis van de checklist terug te vinden op loket jeugdhulp Vlaanderen. Opsturen naar itp.westvlaanderen@jongerenwelzijn.be. Behandeling gebeurt door de jeugdhulpregie. Het luik urgentie invullen is onvoldoende. De checklist kan pas behandeld worden nadat er een ISV is. A-doc samen met checklist zorgt voor snellere behandeling in indicatiestelling. Checklist kan ook later, voor al ingediende A- documenten.

17 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Discussiepunten/vragen MDT en VAPH: elke vraag naar VAPH-hulp moet minstens een MDT passeren. Bij voorkeur ook door een MDT ingediend zijn. Coördinatie, overleg, informatieverzameling in het aanmaken van een A-document: ervaringen? Vragen voor welke dossiers je vergoed bent: stellen aan ITP.

18 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Nog enkele indrukken De sector staat sterk qua diagnostiek VAPH. Expertise als klassiek MDT is merkbaar. Kennis van en affiniteit met het aanbod Jongerenwelzijn? Een open vraag. Samenhangend daarmee: wachtlijsten in Jongerenwelzijn verminderen. Hypotheses… De belangrijke rol van de contactpersoon- aanmelder. Permanenties, verlof, mails doorsturen…


Download ppt "WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 1 1. AANMELDINGEN MDT – aanmeldingen  Toename ANTLIMOVLVLBRWVLTotaal maart729003102 april264721918139 mei70271163562310 juni81462025586470."

Verwante presentaties


Ads door Google