De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY’S EN PEUTERS

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY’S EN PEUTERS"— Transcript van de presentatie:

1 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY’S EN PEUTERS
Besluit van de Vlaamse Regering 22 november 2013, gewijzigd op 4 april 2014 Versie 7 oktober 2014

2 Doelstellingen decreet
Voldoende opvang Toegankelijk en betaalbaar voor ouders Financieel haalbaar voor sector Kwaliteitsvol

3 Doelstellingen decreet Kinderopvang van baby’s en peuters

4 De overgang wordt haalbaar gemaakt
Geleidelijke omschakeling via overgangsmaatregelen en afwijkingen Ondersteuning door Kind en Gezin en partners Evaluatie om onbedoelde belemmeringen er uit te halen Stap voor stap: volledige realisatie in 2024

5 Stand van zaken augustus 2014
Decreet Vlaamse Regering 20 april 2012 Besluiten vergunning en subsidie: Vlaamse Regering 22 november 2013, gewijzigd op 4 april 2014 Ministerieel besluit vergunning 27 februari 2014 Ministerieel besluit subsidie 23 april 2014 Besluit Vlaamse Regering procedures 9 mei 2014 Besluit Vlaamse Regering buitenschoolse opvang 16 mei 2014 Ministeriële besluiten van 23 mei 2014 Besluit Vlaamse Regering project pedagogische en taalondersteuning 13 december 2013 Andere besluiten: handhaving, … 1 april 2014

6 INHOUD Nieuwe namen Algemene principes Aanpak Startvoorwaarden
Werkingsvoorwaarden

7 Nieuwe namen NU 1 APRIL 2014 Organiserend bestuur Organisator
Onthaalouder Gezinsopvang Onthaalouder, begeleider Kinderbegeleider Samenwerkende onthaalouders met 8 kinderen of minder Samenwerkende onthaalouders met 9 kinderen of meer Groepsopvang Dienst voor onthaalouders Organisator gezinsopvang Kinderdagverblijf Lokale dienst buurtgerichte kinderopvang Vestigingsplaats Opvanglocatie Versie 7 oktober 2014

8 INHOUD Algemene principes Nieuwe namen Aanpak Startvoorwaarden
Werkingsvoorwaarden

9 Algemene principes Er zijn start- en werkingsvoorwaarden
Een vergunning wordt gegeven aan een organisator voor een bepaalde opvanglocatie Kind en Gezin kent een vergunning toe als de organisator voldoet aan de startvoorwaarden: controle door Kind en Gezin op documenten Aantal plaatsen afhankelijk van: vraag van organisator draagkracht, infrastructuur en brandveiligheid Versie 7 oktober 2014

10 Algemene principes Werkingsvoorwaarden Geldigheid Toezicht
Eraan voldoen van zodra eerste kind in de opvang Startvoorwaarden blijven geldig + bijkomende voorwaarden Geldigheid Voor onbepaalde duur Zolang voldaan wordt aan werkingsvoorwaarden Toezicht Administratief Ter plaatse door toezichthouders Buitenschoolse opvang Vergunningsvoorwaarden baby en peuter gelden ook voor buitenschoolse opvang als die in de vergunde locatie gelijktijdig kan plaatsvinden Versie 7 oktober 2014

11 INHOUD Aanpak Nieuwe namen Algemene principes Startvoorwaarden
Werkingsvoorwaarden

12 Aanpak Start: 1 april 2014 Opvang met attest van toezicht / erkenning / toestemming op 1 april 2014 Omzetting naar vergunning Zelfde aantal opvangplaatsen Sommige voorwaarden: overgangsperiode Sommige voorwaarden: afwijking mogelijk telkens met Positief advies Commissie Gelijkaardig kwaliteitsniveau Aangesloten onthaalouders Organisator krijgt per opvanglocatie (onthaalouder) vergunning voor 8 plaatsen Op vraag: minder plaatsen Versie 7 oktober 2014

13 Aanpak Opvang die louter gemeld is op 1 april 2014
Moet voor 1 januari 2015 vergunning aanvragen: Startvoorwaarden Soms: overgangsbepalingen Verder werken mogelijk tot beslissing over vergunning Starters na 1 april 2014 Vergunning aanvragen: voldoen aan startvoorwaarden Zodra eerste kind: voldoen aan werkingsvoorwaarden Versie 7 oktober 2014

14 INHOUD Startvoorwaarden Nieuwe namen Algemene principes Aanpak
Werkingsvoorwaarden

15 Gezins- en groepsopvang
Startvoorwaarden Gezins- en groepsopvang Verklaring op erewoord Werkingsvoorwaarden kennen + engagement om eraan te voldoen Risico-analyse ▪ organisator zorgt voor veilige en gezonde omgeving ▪ plan van aanpak en tijdspad cyclus van 2 jaar Schriftelijke overeenkomst met erkende pedagogische ondersteuningsorganisatie: ten laatste op 1 april 2016 ▪ ondersteunt pedagogisch beleid ▪ evalueert periodiek attest draagkracht gezinsopvang Versie 7 oktober 2014

16 Gezins- en groepsopvang
Startvoorwaarden Gezins- en groepsopvang Ondernemingsnummer Als feitelijke vereniging: samenwerkingsovereenkomst bepaalde voorwaarden Een verantwoordelijke die aan de voorwaarden voldoet Versie 7 oktober 2014

17 Startvoorwaarden Gezins- en groepsopvang Organisator Verantwoordelijke
Kinderbegeleider Identiteitsbewijs X Uittreksel strafregister Attest kennis financieel en organisatorisch beheer > Enkel voor nieuwe organisatoren vanaf 19 plaatsen Medisch attest Attest kennis Nederlands 1 per locatie Attest levensreddend handelen Kwalificatiebewijs Attest kennismaken gezinsopvang Attest draagkracht Enkel gezinsopvang Versie 7 oktober 2014

18 Gezins- en groepsopvang
Startvoorwaarden Gezins- en groepsopvang Kwalificatiebewijs Wie: verantwoordelijke en kinderbegeleider Welke: ministerieel besluit Afwijking mogelijk als 3 jaar gewerkt tussen 1 april 2009 en 1 april 2014 in locatie met erkenning, toestemming of attest van toezicht binnen dezelfde functie Bijkomende afwijking voor verantwoordelijke: als je voor 1 april 2014 werkte als in een locatie met erkenning, toestemming of attest van toezicht ervaring aantonen als verantwoordelijke in een locatie met een kwalitatieve werking Versie 7 oktober 2014

19 Gezins- en groepsopvang
Startvoorwaarden Gezins- en groepsopvang Kwalificatiebewijs Als geen afwijking mogelijk: Verantwoordelijke als gestart voor 1 april 2015: tijd om kwalificatie te behalen tot 1 april 2020 als later gestart: onmiddellijk voldoen aan kwalificaties Kinderbegeleider ten laatste op 1 april 2024 kwalificatie halen niet-gekwalificeerde gezinsopvang volgt module 20 u ‘werken in de kinderopvang’: inzicht in veiligheid, pedagogie en samenwerking Versie 7 oktober 2014

20 Gezins- en groepsopvang
Startvoorwaarden Gezins- en groepsopvang Infrastructuur – hoe? Groepsopvang: verklaring van toezichthouder Gezinsopvang: verklaring op eer Versie 7 oktober 2014

21 Gezins- en groepsopvang
Startvoorwaarden Gezins- en groepsopvang Infrastructuur – wat? Afzonderlijke binnenruimtes Leefruimte per leefgroep groep van max. 18 kinderen gekoppeld aan bepaalde kinderbegeleider(s) en aan ruimte(s) natuurlijk daglicht Rustruimte voor kinderen jonger dan 18 maanden of ‘s nachts Sanitaire ruimte Circulatieruimte bij meer dan 36 plaatsen Ventilatie in de binnenruimtes Netto oppervlakte Leefruimte: min. 3 m² per opvangplaats Leefruimte + rustruimte: min. 5 m² per opvangplaats Als geen aparte rustruimte: min. 5 m² in leefruimte Versie 7 oktober 2014

22 Gezins- en groepsopvang
Startvoorwaarden Gezins- en groepsopvang Andere Zone voor toegang Zone voor keukenactiviteit Uitrusting voor verzorging Voldoende, vlot en veilig bereikbare buitenspelmogelijkheid Geen andere activiteiten in deze ruimtes tijdens openingsuren Versie 7 oktober 2014

23 Gezins- en groepsopvang
Startvoorwaarden Gezins- en groepsopvang Brandveiligheid gezinsopvang Verklaring op eer van organisator mogelijkheid tot veilige evacuatie maatregelen voor brandpreventie Attest brandveiligheid groepsopvang Gelijkaardige eisen als nu Attest A of B af te leveren door de burgemeester Afwijking mogelijk Versie 7 oktober 2014

24 Startvoorwaarden Groepsopvang Bewijs van aanvraag van advies over nieuwe kinderopvanglocatie aan het lokaal bestuur Versie 7 oktober 2014

25 Startvoorwaarden Kinderbegeleider gezinsopvang
Attest module kennismaken met de gezinsopvang Voorwaarden ministerieel besluit 20 uren: inzicht in het werk, eigen situatie en competenties Attest draagkracht Opgesteld door pedagogische ondersteuningsorganisatie Maximaal aantal kinderen waarvoor draagkracht is Vanaf 1 april 2016 Versie 7 oktober 2014

26 Draagkracht Gezinsopvang de bekwaamheid om aan kinderopvang te doen,
rekening houdend met de fysieke en psychische conditie van de kinderbegeleider en met het geheel van ondersteunende en belastende factoren in de context van de kinderbegeleider, zoals gezinssituatie, sociaal netwerk en infrastructuur Versie 7 oktober 2014

27 INHOUD Werkingsvoorwaarden Nieuwe namen Algemene principes Aanpak
Startvoorwaarden Werkingsvoorwaarden

28 Werkingsvoorwaarden Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid
Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

29 Infrastructuur Startvoorwaarden zijn van toepassing. Hoe omgaan met andere/nieuwe voorwaarden? Leefruimte per leefgroep Groep van max. 18 kinderen gekoppeld aan bepaalde kinderbegeleider(s) en aan ruimte(s) Natuurlijk daglicht Leefgroep en daglicht Overgangsperiode tot 1 april 2017 voor opvang met attest/erkenning/toestemming/melding op 1 april 2014 Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen Afwijking mogelijk voor opvang met attest/erkenning/toestemming op 1 april 2014 Vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen Versie 7 oktober 2014

30 Infrastructuur Netto oppervlakte: 5m² leefruimte en hoogte plafonds
Overgangsperiode tot april 2017 voor opvang met attest/erkenning/toestemming op 1 april 2014 Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen Afwijking mogelijk voor opvang met attest/erkenning/toestemming op 1 april 2014 Vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen Tijdelijke afwijking bij overmacht en verbouwingen mogelijk Versie 7 oktober 2014

31 Infrastructuur Geen andere activiteiten in ruimtes van kinderen tijdens openingsuren Afwijking mogelijk voor erkend consultatiebureau of Huis van het Kind Circulatieruimte (meer dan 36 plaatsen; gang, hal, ...) Overgangsperiode tot april 2017 Voor opvang met attest/erkenning/toestemming/melding op 1 april 2014 Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen Afwijking mogelijk Voor opvang met attest/erkenning/toestemming op 1 april 2014 Vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen Tijdelijke afwijking bij overmacht en verbouwingen mogelijk Versie 7 oktober 2014

32 Infrastructuur Vanaf opvang eerste kind: Bed voor elk aanwezig kind
Voorwaarden als jonger dan 18 maanden Plaatsing bedden zodat vrije circulatie langs min. 1 lange zijde Goed evenwicht omgevingstemperatuur, bedmateriaal en kleding Versie 7 oktober 2014

33 Veiligheid en Gezondheid
Werkingsvoorwaarden Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

34 Veiligheid en gezondheid
Brandveiligheid groepsopvang Attest A of B max. 8 jaar geldig Bestaande opvang met geldig brandweerverslag: tot 1 april tijd Als brandweerverslag niet zo lang meer geldig: vanaf vervaldatum Niet bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen Afwijking mogelijk Brandveiligheid gezinsopvang Mogelijkheid om de kinderen veilig te evacueren Maatregelen inzake brandpreventie Versie 7 oktober 2014

35 Veiligheid en gezondheid
Organisator zorgt voor veilige en gezonde omgeving risicoanalyse binnen cyclus van 2 jaar plan van aanpak en tijdspad Dieren buiten bereik Maatregelen veilig slapen voor kinderen jonger dan 1 jaar Gezonde, gevarieerde en hygiënisch bereide voeding en drank Op elke locatie een telefoontoestel Crisis en grensoverschrijdend gedrag Verzekeringen Burgerlijke aansprakelijkheid Lichamelijke ongevallen kinderen Versie 7 oktober 2014

36 Omgang met kinderen en gezinnen
Werkingsvoorwaarden Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

37 Omgang met kinderen en gezinnen
Fysieke en psychische integriteit respecteren Niet discrimineren Pedagogische kwaliteit voldoet aan de norm Hiervoor: ontwikkeling meetinstrument pedagogische kwaliteit Zorgen voor pedagogische ondersteuning Overgangsperiode: april 2016 Gezinsopvang: periodieke evaluatie van het attest draagkracht Versie 7 oktober 2014

38 Nieuwe elementen pedagogisch beleid:
Wennen Gevarieerd aanbod aan spelmateriaal en activiteiten binnen en buiten Taalbeleid Nederlandse taalverwerving van elk kind stimuleren Positieve aandacht voor thuistaal Versie 7 oktober 2014

39 Nieuwe elementen betrokkenheid en participatie gezinnen
Evaluatie van de werking en tevredenheid door elk gezin Bekend maken aan de ouders: ▪ Vergunningsbeslissingen ▪ Schriftelijke aanmaningen op vraag van Kind en Gezin Specifieke bepalingen voor: Huishoudelijk reglement (overgang tot 1 april 2015) Schriftelijke overeenkomst (overgang tot 1 april 2015) Inlichtingenfiche Aanwezigheidsregister Versie 7 oktober 2014

40 Personen werkzaam in de kinderopvang
Werkingsvoorwaarden Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

41 Verantwoordelijke Startvoorwaarden zijn van toepassing
Jaarlijkse analyse vormingsbehoeften + vormingsaanbod Iedere locatie: vervangend aanspreekpersoon van de verantwoordelijke Actieve kennis Nederlands zelfde niveau als verantwoordelijke Overgangsperiode tot april 2019 voor aangesloten onthaalouders Versie 7 oktober 2014

42 Kinderbegeleider Startvoorwaarden zijn van toepassing
Minstens 1 begeleider per locatie: attest kennis Nederlandse taal Overgangsperiode tot 1 april 2017 voor gezinsopvang met attest/erkenning/toestemming tot 1 april 2015 voor groepsopvang met attest/erkenning/toestemming Kwalificatiebewijs Groepsopvang: kwalificerend traject mogelijk onder bepaalde voorwaarden: ministerieel besluit Overgangsperiode tot 1 april 2024 Voor opvang met attest/erkenning/toestemming Geen overgangsperiode voor erkende kinderdagverblijven Jaarlijkse analyse vormingsbehoeften + vormingsaanbod Versie 7 oktober 2014

43 Aantal kinderen per begeleider
ABSOLUTE MAXIMA 1 begeleider aanwezig: max. 8 kinderen Meerdere begeleiders aanwezig: max. 9 kinderen per begeleider Tijdens rust (max. 2 uur) vanaf 2e begeleider: max. 14 kinderen per begeleider Overgang tot 1 april 2020: peutertuinen Kinderen Begeleiders 1-8 1 9-18 2 19-27 3 28-36 4 Kinderen Begeleiders 1-8 1 9-28 2 29-42 3 Versie 7 oktober 2014

44 Aantal kinderen per begeleider
INSPANNING GEVRAAGD Organisator doet inspanningen voor een betere ratio binnen eigen context Groepsopvang : 1 op 7 Gezinsopvang: gemiddeld 1 op 4 per kwartaal Versie 7 oktober 2014

45 Organisatorisch management
Werkingsvoorwaarden Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

46 Organisatorisch management
Planning en registratie van aanwezigheid kinderbegeleiders Inwerking nieuwe medewerkers Zelfevaluatie van de werking Financiële werking opvolgen Klachtenbehandeling en evaluatie ervan Als meer dan 18 plaatsen: Organisatorische structuur Evaluatie door medewerkers Kwaliteitshandboek Versie 7 oktober 2014

47 Organisatorisch management
Organisator met meer dan 18 plaatsen: kwaliteitshandboek Kwaliteitsbeleid Missie, visie, doelstellingen, strategie Kwaliteitsmanagementsysteem Structuur, bevoegdheden, verantwoordelijkheden Aantal procedures en processen Evaluatie ervan 2 jaar overgangsperiode Voor starters gedeeltelijk Versie 7 oktober 2014

48 Werkingsvoorwaarden Samenwerking Infrastructuur
Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

49 Samenwerking Met Kind en Gezin Met Lokaal Loket Kinderopvang
gegevens elektronisch bezorgen aan Kind en Gezin maandelijks en per kind: overgangsperiode tot april 2017 tot april 2017: jaarlijks tijdens 1e week februari het aantal aanwezige kinderen Met Lokaal Loket Kinderopvang nog rondzendbrief nodig Informeert zich over lokaal beleid kinderopvang Versie 7 oktober 2014

50 Kinderopvangzoeker De Vlaamse Regering wil dat ouders eenvoudiger en sneller opvang vinden. Proefproject in zorgregio Hasselt met de Kinderopvangzoeker: een instrument om opvangvragen te registreren, te behandelen en in kaart te brengen. Kinderopvangzoeker zoals uitgetest voldoet niet aan de verwachtingen van de gebruikers. Stop gezet op 8 oktober 2014. Op basis van de resultaten van de evaluatie zoekt Kind en Gezin samen met de sector verder naar een manier om samen met de lokale loketten kinderopvang ouders te ondersteunen om eenvoudiger en sneller opvang te vinden. Versie 7 oktober 2014

51 www.kindengezin.be > kinderopvang > nieuw decreet
VRAGEN? > kinderopvang > nieuw decreet Klantenbeheerder van Kind en Gezin Versie 7 oktober 2014

52 Wat gaat goed in de kinderopvang?
Vlaanderen is een goed voorbeeld in Europa. Problemen in andere landen: te duur voor ouders, onvoldoende regionaal gespreid, overheersende commerciële belangen, beperkt toegankelijk, … Ouders zijn tevreden over hun opvang. De Vlaamse regering is blijven investeren in kinderopvang miljoen euro extra in de huidige regeerperiode voor: meer plaatsen meer prijs op basis van inkomen van ouders beter gesubsidieerde plaatsen en beter betaalde medewerkers meer ondersteuning van kinderopvang

53 Waarom een decreet? Kinderopvang moet goed kunnen blijven.
Het is belangrijk om structurele problemen toekomstgericht aan te pakken. Er zijn algemene budgettaire beperkingen. Om in kinderopvang te blijven investeren, is een helder plan en motivering nodig: waarom, wat en hoe? Er een nood aan een duidelijkheid: Nu: 6 soorten opvang met verschillende kwaliteitsvoorwaarden en subsidiesystemen. Verschillen zijn onlogisch en niet te verantwoorden.

54 Waarom een decreet? Er is meer kinderopvang nodig
De vraag naar kinderopvang stijgt: geboortecijfer is gestegen; veel werkende ouders; grootouders minder beschikbaar; besef van meerwaarde voor het kind. Het aanbod volstaat zeker nog niet overal.

55 Waarom een decreet? Kwaliteitsvolle kinderopvang is belangrijk
Goede kinderopvang heeft een positieve impact op de ontwikkeling van kinderen. Ouders kiezen ook daarom voor opvang. Kinderopvang ondersteunt ouders: contacten, ervaringen delen, meedoen, … Kinderopvang is een vak geworden. Dat verdient een professioneel kader. Kinderopvang moet warm en geborgen blijven: kinderen centraal. ‘Goede kinderopvang? Dat merk je aan de glimlach van je kind.’ Mama Veerle

56 Wat als … er geen decreet kwam?
Minder toekomstperspectieven voor de sector Geen eenduidig beleid, geen toekomstplan, ieder voor zich Geen financieel groeipad Onzekere arbeidssituatie voor zeer veel medewerkers van kinderopvang Geen ondersteuning van wie kinderen begeleidt Minder toekomstperspectieven voor de ouders Geen transparantie over basiskwaliteit Geen zekerheid op meer opvangplaatsen Geen hulp bij het zoeken van opvang Geen duidelijkheid: welke soorten, welke verschillen? Om het even wie kan Kinderopvang inrichten: Geen verplichte vergunning voor kinderopvang, maar wél voor een frituur, café, dierenasiel,….


Download ppt "VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY’S EN PEUTERS"

Verwante presentaties


Ads door Google