De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY’S EN PEUTERS Besluit van de Vlaamse Regering 22 november 2013, gewijzigd op 4 april 2014 Versie 7 oktober 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY’S EN PEUTERS Besluit van de Vlaamse Regering 22 november 2013, gewijzigd op 4 april 2014 Versie 7 oktober 2014."— Transcript van de presentatie:

1 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY’S EN PEUTERS Besluit van de Vlaamse Regering 22 november 2013, gewijzigd op 4 april 2014 Versie 7 oktober 2014

2 – Voldoende opvang – Toegankelijk en betaalbaar voor ouders – Financieel haalbaar voor sector – Kwaliteitsvol Doelstellingen decreet

3 Doelstellingen decreet Kinderopvang van baby’s en peuters

4 Geleidelijke omschakeling via overgangsmaatregelen en afwijkingen Ondersteuning door Kind en Gezin en partners Evaluatie om onbedoelde belemmeringen er uit te halen Stap voor stap: volledige realisatie in 2024 De overgang wordt haalbaar gemaakt

5 Stand van zaken augustus 2014 Decreet Vlaamse Regering 20 april 2012 Besluiten vergunning en subsidie: Vlaamse Regering 22 november 2013, gewijzigd op 4 april 2014 Ministerieel besluit vergunning 27 februari 2014 Ministerieel besluit subsidie 23 april 2014 Besluit Vlaamse Regering procedures 9 mei 2014 Besluit Vlaamse Regering buitenschoolse opvang 16 mei 2014 Ministeriële besluiten van 23 mei 2014 Besluit Vlaamse Regering project pedagogische en taalondersteuning 13 december 2013 Andere besluiten: handhaving, … 1 april 2014

6 INHOUD 1.Nieuwe namen 2.Algemene principes 3.Aanpak 4.Startvoorwaarden 5.Werkingsvoorwaarden

7 Nieuwe namen Versie 7 oktober 2014

8 INHOUD 1.Nieuwe namen 2.Algemene principes 3.Aanpak 4.Startvoorwaarden 5.Werkingsvoorwaarden

9 Er zijn start- en werkingsvoorwaarden Een vergunning wordt gegeven aan een organisator voor een bepaalde opvanglocatie – Kind en Gezin kent een vergunning toe als de organisator voldoet aan de startvoorwaarden: controle door Kind en Gezin op documenten – Aantal plaatsen afhankelijk van: vraag van organisator draagkracht, infrastructuur en brandveiligheid Algemene principes Versie 7 oktober 2014

10 Werkingsvoorwaarden – Eraan voldoen van zodra eerste kind in de opvang – Startvoorwaarden blijven geldig + bijkomende voorwaarden Geldigheid – Voor onbepaalde duur – Zolang voldaan wordt aan werkingsvoorwaarden Toezicht – Administratief – Ter plaatse door toezichthouders Buitenschoolse opvang – Vergunningsvoorwaarden baby en peuter gelden ook voor buitenschoolse opvang als die in de vergunde locatie gelijktijdig kan plaatsvinden Algemene principes Versie 7 oktober 2014

11 INHOUD 1.Nieuwe namen 2.Algemene principes 3.Aanpak 4.Startvoorwaarden 5.Werkingsvoorwaarden

12 Start: 1 april 2014 Opvang met attest van toezicht / erkenning / toestemming op 1 april 2014 – Omzetting naar vergunning – Zelfde aantal opvangplaatsen – Sommige voorwaarden: overgangsperiode – Sommige voorwaarden: afwijking mogelijk telkens met Positief advies Commissie Gelijkaardig kwaliteitsniveau Aangesloten onthaalouders – Organisator krijgt per opvanglocatie (onthaalouder) vergunning voor 8 plaatsen Op vraag: minder plaatsen Aanpak Versie 7 oktober 2014

13 Opvang die louter gemeld is op 1 april 2014 – Moet voor 1 januari 2015 vergunning aanvragen: Startvoorwaarden Soms: overgangsbepalingen – Verder werken mogelijk tot beslissing over vergunning Starters na 1 april 2014 – Vergunning aanvragen: voldoen aan startvoorwaarden – Zodra eerste kind: voldoen aan werkingsvoorwaarden Aanpak Versie 7 oktober 2014

14 INHOUD 1.Nieuwe namen 2.Algemene principes 3.Aanpak 4.Startvoorwaarden 5.Werkingsvoorwaarden

15 Verklaring op erewoord – Werkingsvoorwaarden kennen + engagement om eraan te voldoen – Risico-analyse ▪ organisator zorgt voor veilige en gezonde omgeving ▪ plan van aanpak en tijdspad cyclus van 2 jaar – Schriftelijke overeenkomst met erkende pedagogische ondersteuningsorganisatie: ten laatste op 1 april 2016 ▪ ondersteunt pedagogisch beleid ▪ evalueert periodiek attest draagkracht gezinsopvang Startvoorwaarden Gezins- en groepsopvang Versie 7 oktober 2014

16 Ondernemingsnummer Als feitelijke vereniging: samenwerkingsovereenkomst – bepaalde voorwaarden Een verantwoordelijke die aan de voorwaarden voldoet Startvoorwaarden Gezins- en groepsopvang Versie 7 oktober 2014

17 Startvoorwaarden Gezins- en groepsopvang Versie 7 oktober 2014

18 Kwalificatiebewijs – Wie: verantwoordelijke en kinderbegeleider – Welke: ministerieel besluit – Afwijking mogelijk als 3 jaar gewerkt tussen 1 april 2009 en 1 april 2014 in locatie met erkenning, toestemming of attest van toezicht binnen dezelfde functie – Bijkomende afwijking voor verantwoordelijke: als je voor 1 april 2014 werkte als in een locatie met erkenning, toestemming of attest van toezicht ervaring aantonen als verantwoordelijke in een locatie met een kwalitatieve werking Startvoorwaarden Gezins- en groepsopvang Versie 7 oktober 2014

19 Kwalificatiebewijs – Als geen afwijking mogelijk: Verantwoordelijke – als gestart voor 1 april 2015: tijd om kwalificatie te behalen tot 1 april 2020 – als later gestart: onmiddellijk voldoen aan kwalificaties Kinderbegeleider – ten laatste op 1 april 2024 kwalificatie halen – niet-gekwalificeerde gezinsopvang volgt module 20 u ‘werken in de kinderopvang’: inzicht in veiligheid, pedagogie en samenwerking Startvoorwaarden Gezins- en groepsopvang Versie 7 oktober 2014

20 Infrastructuur – hoe? – Groepsopvang: verklaring van toezichthouder – Gezinsopvang: verklaring op eer Startvoorwaarden Gezins- en groepsopvang Versie 7 oktober 2014

21 Infrastructuur – wat? – Afzonderlijke binnenruimtes Leefruimte per leefgroep – groep van max. 18 kinderen gekoppeld aan bepaalde kinderbegeleider(s) en aan ruimte(s) – natuurlijk daglicht Rustruimte voor kinderen jonger dan 18 maanden of ‘s nachts Sanitaire ruimte Circulatieruimte bij meer dan 36 plaatsen Ventilatie in de binnenruimtes – Netto oppervlakte Leefruimte: min. 3 m² per opvangplaats Leefruimte + rustruimte: min. 5 m² per opvangplaats Als geen aparte rustruimte: min. 5 m² in leefruimte Startvoorwaarden Gezins- en groepsopvang Versie 7 oktober 2014

22 Andere – Zone voor toegang – Zone voor keukenactiviteit – Uitrusting voor verzorging – Voldoende, vlot en veilig bereikbare buitenspelmogelijkheid – Geen andere activiteiten in deze ruimtes tijdens openingsuren Startvoorwaarden Gezins- en groepsopvang Versie 7 oktober 2014

23 Brandveiligheid gezinsopvang – Verklaring op eer van organisator mogelijkheid tot veilige evacuatie maatregelen voor brandpreventie Attest brandveiligheid groepsopvang – Gelijkaardige eisen als nu – Attest A of B af te leveren door de burgemeester – Afwijking mogelijk Startvoorwaarden Gezins- en groepsopvang Versie 7 oktober 2014

24 Startvoorwaarden Groepsopvang Versie 7 oktober 2014 Bewijs van aanvraag van advies over nieuwe kinderopvanglocatie aan het lokaal bestuur

25 Kinderbegeleider gezinsopvang Attest module kennismaken met de gezinsopvang – Voorwaarden ministerieel besluit – 20 uren: inzicht in het werk, eigen situatie en competenties Attest draagkracht – Opgesteld door pedagogische ondersteuningsorganisatie – Maximaal aantal kinderen waarvoor draagkracht is – Vanaf 1 april 2016 Startvoorwaarden Gezinsopvang Versie 7 oktober 2014

26 de bekwaamheid om aan kinderopvang te doen, rekening houdend met de fysieke en psychische conditie van de kinderbegeleider en met het geheel van ondersteunende en belastende factoren in de context van de kinderbegeleider, zoals gezinssituatie, sociaal netwerk en infrastructuur Draagkracht Gezinsopvang Versie 7 oktober 2014

27 INHOUD 1.Nieuwe namen 2.Algemene principes 3.Aanpak 4.Startvoorwaarden 5.Werkingsvoorwaarden

28 1.Infrastructuur 2.Veiligheid en Gezondheid 3.Omgang met kinderen en gezinnen 4.Personen werkzaam in de kinderopvang 5.Organisatorisch management 6.Samenwerking Werkingsvoorwaarden

29 Infrastructuur Startvoorwaarden zijn van toepassing. Hoe omgaan met andere/nieuwe voorwaarden? Leefruimte per leefgroep – Groep van max. 18 kinderen gekoppeld aan bepaalde kinderbegeleider(s) en aan ruimte(s) – Natuurlijk daglicht Leefgroep en daglicht – Overgangsperiode tot 1 april 2017 voor opvang met attest/erkenning/toestemming/melding op 1 april 2014 Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen – Afwijking mogelijk voor opvang met attest/erkenning/toestemming op 1 april 2014 Vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen Versie 7 oktober 2014

30 Netto oppervlakte: 5m² leefruimte en hoogte plafonds – Overgangsperiode tot april 2017 voor opvang met attest/erkenning/toestemming op 1 april 2014 Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen – Afwijking mogelijk voor opvang met attest/erkenning/toestemming op 1 april 2014 Vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen – Tijdelijke afwijking bij overmacht en verbouwingen mogelijk Infrastructuur Versie 7 oktober 2014

31 Geen andere activiteiten in ruimtes van kinderen tijdens openingsuren – Afwijking mogelijk voor erkend consultatiebureau of Huis van het Kind Circulatieruimte (meer dan 36 plaatsen; gang, hal,...) – Overgangsperiode tot april 2017 Voor opvang met attest/erkenning/toestemming/melding op 1 april 2014 Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen – Afwijking mogelijk Voor opvang met attest/erkenning/toestemming op 1 april 2014 Vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen – Tijdelijke afwijking bij overmacht en verbouwingen mogelijk Infrastructuur Versie 7 oktober 2014

32 Vanaf opvang eerste kind: – Bed voor elk aanwezig kind – Voorwaarden als jonger dan 18 maanden – Plaatsing bedden zodat vrije circulatie langs min. 1 lange zijde – Goed evenwicht omgevingstemperatuur, bedmateriaal en kleding Infrastructuur Versie 7 oktober 2014

33 1.Infrastructuur 2.Veiligheid en Gezondheid 3.Omgang met kinderen en gezinnen 4.Personen werkzaam in de kinderopvang 5.Organisatorisch management 6.Samenwerking Werkingsvoorwaarden

34 Brandveiligheid groepsopvang – Attest A of B max. 8 jaar geldig – Bestaande opvang met geldig brandweerverslag: tot 1 april 2022 tijd – Als brandweerverslag niet zo lang meer geldig: vanaf vervaldatum – Niet bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen – Afwijking mogelijk Brandveiligheid gezinsopvang Mogelijkheid om de kinderen veilig te evacueren Maatregelen inzake brandpreventie Veiligheid en gezondheid Versie 7 oktober 2014

35 Organisator zorgt voor veilige en gezonde omgeving – risicoanalyse binnen cyclus van 2 jaar – plan van aanpak en tijdspad Dieren buiten bereik Maatregelen veilig slapen voor kinderen jonger dan 1 jaar Gezonde, gevarieerde en hygiënisch bereide voeding en drank Op elke locatie een telefoontoestel Crisis en grensoverschrijdend gedrag Verzekeringen – Burgerlijke aansprakelijkheid – Lichamelijke ongevallen kinderen Veiligheid en gezondheid Versie 7 oktober 2014

36 1.Infrastructuur 2.Veiligheid en Gezondheid 3.Omgang met kinderen en gezinnen 4.Personen werkzaam in de kinderopvang 5.Organisatorisch management 6.Samenwerking Werkingsvoorwaarden

37 Fysieke en psychische integriteit respecteren Niet discrimineren Pedagogische kwaliteit voldoet aan de norm – Hiervoor: ontwikkeling meetinstrument pedagogische kwaliteit Zorgen voor pedagogische ondersteuning – Overgangsperiode: april 2016 Gezinsopvang: periodieke evaluatie van het attest draagkracht – Overgangsperiode: april 2016 Omgang met kinderen en gezinnen Versie 7 oktober 2014

38 Nieuwe elementen pedagogisch beleid: – Wennen – Gevarieerd aanbod aan spelmateriaal en activiteiten binnen en buiten – Taalbeleid Nederlandse taalverwerving van elk kind stimuleren Positieve aandacht voor thuistaal Versie 7 oktober 2014

39 Nieuwe elementen betrokkenheid en participatie gezinnen – Evaluatie van de werking en tevredenheid door elk gezin – Bekend maken aan de ouders: ▪ Vergunningsbeslissingen ▪ Schriftelijke aanmaningen op vraag van Kind en Gezin – Specifieke bepalingen voor: Huishoudelijk reglement (overgang tot 1 april 2015) Schriftelijke overeenkomst (overgang tot 1 april 2015) Inlichtingenfiche Aanwezigheidsregister Versie 7 oktober 2014

40 1.Infrastructuur 2.Veiligheid en Gezondheid 3.Omgang met kinderen en gezinnen 4.Personen werkzaam in de kinderopvang 5.Organisatorisch management 6.Samenwerking Werkingsvoorwaarden

41 Startvoorwaarden zijn van toepassing Jaarlijkse analyse vormingsbehoeften + vormingsaanbod Iedere locatie: vervangend aanspreekpersoon van de verantwoordelijke – Actieve kennis Nederlands zelfde niveau als verantwoordelijke – Overgangsperiode tot april 2019 voor aangesloten onthaalouders Verantwoordelijke Versie 7 oktober 2014

42 Startvoorwaarden zijn van toepassing Minstens 1 begeleider per locatie: attest kennis Nederlandse taal – Overgangsperiode tot 1 april 2017 voor gezinsopvang met attest/erkenning/toestemming tot 1 april 2015 voor groepsopvang met attest/erkenning/toestemming Kwalificatiebewijs – Groepsopvang: kwalificerend traject mogelijk onder bepaalde voorwaarden: ministerieel besluit – Overgangsperiode tot 1 april 2024 Voor opvang met attest/erkenning/toestemming Geen overgangsperiode voor erkende kinderdagverblijven Jaarlijkse analyse vormingsbehoeften + vormingsaanbod Kinderbegeleider Versie 7 oktober 2014

43 ABSOLUTE MAXIMA 1 begeleider aanwezig: max. 8 kinderen Meerdere begeleiders aanwezig: max. 9 kinderen per begeleider Tijdens rust (max. 2 uur) vanaf 2e begeleider: max. 14 kinderen per begeleider Overgang tot 1 april 2020: peutertuinen Aantal kinderen per begeleider Versie 7 oktober 2014

44 INSPANNING GEVRAAGD Organisator doet inspanningen voor een betere ratio binnen eigen context – Groepsopvang : 1 op 7 – Gezinsopvang: gemiddeld 1 op 4 per kwartaal Aantal kinderen per begeleider Versie 7 oktober 2014

45 1.Infrastructuur 2.Veiligheid en Gezondheid 3.Omgang met kinderen en gezinnen 4.Personen werkzaam in de kinderopvang 5.Organisatorisch management 6.Samenwerking Werkingsvoorwaarden

46 Planning en registratie van aanwezigheid kinderbegeleiders Inwerking nieuwe medewerkers Zelfevaluatie van de werking Financiële werking opvolgen Klachtenbehandeling en evaluatie ervan Als meer dan 18 plaatsen: – Organisatorische structuur – Evaluatie door medewerkers – Kwaliteitshandboek Organisatorisch management Versie 7 oktober 2014

47 Organisator met meer dan 18 plaatsen: kwaliteitshandboek – Kwaliteitsbeleid Missie, visie, doelstellingen, strategie – Kwaliteitsmanagementsysteem Structuur, bevoegdheden, verantwoordelijkheden Aantal procedures en processen – Evaluatie ervan – 2 jaar overgangsperiode Voor starters gedeeltelijk Organisatorisch management Versie 7 oktober 2014

48 1.Infrastructuur 2.Veiligheid en Gezondheid 3.Omgang met kinderen en gezinnen 4.Personen werkzaam in de kinderopvang 5.Organisatorisch management 6.Samenwerking Werkingsvoorwaarden

49 Met Kind en Gezin – gegevens elektronisch bezorgen aan Kind en Gezin maandelijks en per kind: overgangsperiode tot april 2017 tot april 2017: jaarlijks tijdens 1e week februari het aantal aanwezige kinderen Met Lokaal Loket Kinderopvang – nog rondzendbrief nodig Informeert zich over lokaal beleid kinderopvang Samenwerking Versie 7 oktober 2014

50 De Vlaamse Regering wil dat ouders eenvoudiger en sneller opvang vinden. Proefproject in zorgregio Hasselt met de Kinderopvangzoeker: een instrument om opvangvragen te registreren, te behandelen en in kaart te brengen. Kinderopvangzoeker zoals uitgetest voldoet niet aan de verwachtingen van de gebruikers. Stop gezet op 8 oktober 2014. Op basis van de resultaten van de evaluatie zoekt Kind en Gezin samen met de sector verder naar een manier om samen met de lokale loketten kinderopvang ouders te ondersteunen om eenvoudiger en sneller opvang te vinden. Kinderopvangzoeker Versie 7 oktober 2014

51 VRAGEN? www.kindengezin.be > kinderopvang > nieuw decreet www.kindengezin.be Klantenbeheerder van Kind en Gezin Versie 7 oktober 2014

52 Wat gaat goed in de kinderopvang? Vlaanderen is een goed voorbeeld in Europa. – Problemen in andere landen: te duur voor ouders, onvoldoende regionaal gespreid, overheersende commerciële belangen, beperkt toegankelijk, … Ouders zijn tevreden over hun opvang. De Vlaamse regering is blijven investeren in kinderopvang. 100 miljoen euro extra in de huidige regeerperiode voor: – meer plaatsen – meer prijs op basis van inkomen van ouders – beter gesubsidieerde plaatsen en beter betaalde medewerkers – meer ondersteuning van kinderopvang

53 Waarom een decreet? Kinderopvang moet goed kunnen blijven. Het is belangrijk om structurele problemen toekomstgericht aan te pakken. Er zijn algemene budgettaire beperkingen. Om in kinderopvang te blijven investeren, is een helder plan en motivering nodig: waarom, wat en hoe? Er een nood aan een duidelijkheid: Nu: 6 soorten opvang met verschillende kwaliteitsvoorwaarden en subsidiesystemen. Verschillen zijn onlogisch en niet te verantwoorden.

54 Er is meer kinderopvang nodig – De vraag naar kinderopvang stijgt: geboortecijfer is gestegen; veel werkende ouders; grootouders minder beschikbaar; besef van meerwaarde voor het kind. – Het aanbod volstaat zeker nog niet overal. Waarom een decreet?

55 Kwaliteitsvolle kinderopvang is belangrijk – Goede kinderopvang heeft een positieve impact op de ontwikkeling van kinderen. Ouders kiezen ook daarom voor opvang. – Kinderopvang ondersteunt ouders: contacten, ervaringen delen, meedoen, … – Kinderopvang is een vak geworden. Dat verdient een professioneel kader. – Kinderopvang moet warm en geborgen blijven: kinderen centraal. Waarom een decreet? ‘Goede kinderopvang? Dat merk je aan de glimlach van je kind.’ Mama Veerle

56 Minder toekomstperspectieven voor de sector – Geen eenduidig beleid, geen toekomstplan, ieder voor zich – Geen financieel groeipad – Onzekere arbeidssituatie voor zeer veel medewerkers van kinderopvang – Geen ondersteuning van wie kinderen begeleidt Minder toekomstperspectieven voor de ouders – Geen transparantie over basiskwaliteit – Geen zekerheid op meer opvangplaatsen – Geen hulp bij het zoeken van opvang – Geen duidelijkheid: welke soorten, welke verschillen? Om het even wie kan Kinderopvang inrichten: – Geen verplichte vergunning voor kinderopvang, maar wél voor een frituur, café, dierenasiel,…. Wat als … er geen decreet kwam?


Download ppt "VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY’S EN PEUTERS Besluit van de Vlaamse Regering 22 november 2013, gewijzigd op 4 april 2014 Versie 7 oktober 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google