De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs op de Masten in

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs op de Masten in"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs op de Masten in 2017-2018
Van onderwijzen naar leren

2 Kernpunten visie De ambitie om voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen te werken, vanuit een klein maar professioneel team van leerkrachten Een goede voorbereiding op deelnemen aan de samenleving. Daarbij gaat het naast schoolprestaties ook om vaardigheden op het terrein van sociale contacten, samenwerken, zelfstandigheid en omgaan met gevoelens. Vooral het respect voor anderen is belangrijk Ruimte geven aan kinderen voor een zelfstandige ontwikkeling en het aanspreken op verantwoordelijkheden, samen met de ouders Het persoonlijk uitdagen van kinderen, waarbij de kerndoelen de basis voor het onderwijs vormen Een doorlopende leerlijn van de voorschoolse educatie tot en met groep 8 Het voorbereiden van kinderen op de manier van werken en de gevraagde voorkennis in het voortgezet onderwijs Het creëren van een leeromgeving, vaak in samenwerking met de ouders, waarin kinderen zich continu kunnen ontwikkelen Het creëren van mogelijkheden voor kinderen om zich naar gegeven hun eigen, individuele mogelijkheden en ambities zowel groepsoverstijgend als in de breedte te ontwikkelen. Er wordt rekening gehouden met het individuele niveau, tempo en de mogelijkheden van de kinderen Visie Mei 2010

3 Onderwijs anders Er wordt gewerkt vanuit een ander organisatieprincipe
Reguliere klassen worden vervangen door ‘units’ De leerlingen krijgen passend onderwijs aangeboden omdat er meer mensen met verschillende talenten worden ingezet. Dit zijn zowel mensen van binnen (leerkrachten, onderwijsassistenten en specialisten) als van buiten (stagiaires, studenten, senioren, vrijwilligers van verenigingen en freelancers). Dit betekent dat er met meer mensen wordt gewerkt vanuit de ambitie: kwaliteit van het onderwijs omhoog en minder werkdruk De groep leerlingen die een instructie bijwoont is vrijwel altijd kleiner dan bij een traditionele jaargroep Leerkrachten worden ingezet op hun kwaliteiten en werken in teamverband met meerdere mensen die zich met verschillende aspecten van het onderwijs bezighouden Elk kind is gekoppeld aan een vaste mentor op HBO-niveau, die verantwoordelijk is voor het leerproces van zijn/haar kinderen en met zijn/haar groep kinderen de dag ‘opent’ en ‘sluit’ en de communicatie met de ouders verzorgt Er wordt flink ingezet op ict

4 Structuur Voortgezet onderwijs Groep 4-8 Unit 2 Groep 1-2-3 Unit 1
Doorgaande lijn jaar Unitteam bestaat uit: Bovenbouw-coördinator Kindercoach 2 fte OP 1 fte OOP Groep 4-8 Unit 2 Specialisten in de school: Bouwcoördinatoren Onderwijskundig Jonge risico kind zorg jonge kind Kindercoach executieve vaardigheden ICT coach 21st century skills Intern begeleider allround zorgspecialist Directeur allround onderwijskundige Afstemmen Unitteam bestaat uit: Onderbouw-coördinator Specialist jonge risico kind 2 fte OP 1 fte OOP Groep 1-2-3 Unit 1 Doorgaande lijn 0-6 jaar Kanteel: Peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf

5 Formatie Groep 1-2 Els en Gerrita. Ondersteuning van Ineke en Lucy Groep 3-4 Francien en Brigitte. Ondersteuning van Suzan Groep 5-6 Maaike. Ondersteuning van Suzan Groep 7-8 Emile Ambulante tijd: Margje directie/ co-teacher unit onderwijs ma t/m vrij Gerrita onderbouwcoordinator. Ondersteuning zorgleerlingen woe-vrij Renske interne begeleiding di-do Francien ICT Om de week op dinsdag

6 Gefaseerde opbouw + - We bouwen de brug terwijl we erop lopen.
Neuzen dezelfde kant op Sterke samenwerking team Mogelijkheden in het gebouw Kennis en kunde van teamleden Team staat open voor verandering - Zelfstandigheid en zelfsturing kinderen Groepsdoorbroken instructies en verwerking Bekendheid en betrokkenheid ouders bij slim fit Verbindingen leggen tussen vaardigheden en doelen We bouwen de brug terwijl we erop lopen.

7 Jaar Samenwerkend leren in de groep en op school (vaardigheden voor samenwerken, rol van de leerkracht, rol van de ouders, klasinrichting, gebruik gangen/ruimtes) Structurele unitmomenten. In de ochtenden groep 3 bij groep 1-2. Groep 4 bij groep 5-6 Gebruik dag- en weektaken Oriëntatie op portfolio en kindgesprekken Thematisch werken volgens de kerndoelen van wereldoriëntatie Oriëntatie op rol ICT in unit onderwijs De start

8 Jaar 2 2015-2016 Unit 1 (groep 1-2-3) en unit 2 (groep 4-5-6) starten
Ontdekken Unit 1 (groep 1-2-3) en unit 2 (groep 4-5-6) starten Portfolio inzetten op didactische individuele doelen Feedback op proces en inhoud zijn vaste onderdelen van de dag Thematisch werken tweede jaar (thema’s en doelen plannen) Inzet ICT en social media

9 Jaar Oriëntatie op unit 2 (groep 4-5-6) en unit 3 (groep 7-8) samenvoegen Portfolio uitbreiden met sociaal emotionele doelen Borgen thematisch werken Oriëntatie op vakverbindingen instrumentele vaardigheden (begrijpend lezen en reken e.d.) Groeien

10 Jaar 4 2017-2018 Verbinden Borgen werken met portfolio
Verbinden van vakken instrumentele vaardigheden Doorgaande lijn in leren coderen en oplossingsgericht denken (techniek, filosofie e.d.)

11 Verandering, wat maakt het succes?


Download ppt "Onderwijs op de Masten in"

Verwante presentaties


Ads door Google