De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Wet Bibob en vastgoedtransacties 7 oktober 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Wet Bibob en vastgoedtransacties 7 oktober 2014."— Transcript van de presentatie:

1 De Wet Bibob en vastgoedtransacties 7 oktober 2014

2 De Wet Bibob en vastgoedtransacties | 7 oktober 2014 2 Programma 1.Verschil met vergunningen: contractsvrijheid 2.Definities 3.De kern van Bibob en vastgoed: informatieverzameling 4.Na het advies

3 De Wet Bibob en vastgoedtransacties | 7 oktober 2014 Contractsvrijheid Vergunning: verlenen tenzij weigeringsgrond Vastgoedtransactie: contractsvrijheid  Partijen zijn vrij om wel of geen overeenkomst aan te gaan  En om de inhoud daarvan te bepalen  Wet Bibob laat gevolg open; mate van gevaar niet doorslaggevend 3

4 De Wet Bibob en vastgoedtransacties | 7 oktober 2014 Definities Rechtspersoon met overheidstaak Staat Provincie Gemeente Waterschap Politie Openbaar lichaam obv art 8 Wet gemeenschappelijke regelingen Openbaar lichaam obv art 134 Grondwet Zbo’s genoemd in Besluit Bibob (bijvoorbeeld UWV) 4

5 De Wet Bibob en vastgoedtransacties | 7 oktober 2014 Definities Vastgoedtransactie Een overeenkomst of andere rechtshandeling m.b.t. tot een onroerende zaak met als doel: Verwerven of vervreemden van recht op eigendom (koop/verkoop) Vestigen, vervreemden of wijzigen zakelijk recht (bijv. erfpacht) Huur of verhuur Verlenen gebruikersrecht Deelname aan RP, CV of VOF die recht op eigendom of zakelijk recht m.b.t. die onroerende zaak heeft of die onroerende zaak huurt of verhuurt 5

6 De Wet Bibob en vastgoedtransacties | 7 oktober 2014 Informatieverzameling Aanvragen Bibob-advies Voorafgaand aan vastgoedtransactie Daarna, indien bedongen dat de overeenkomst kan worden ontbonden in een ‘Bibob-achtige’ situatie 6

7 De Wet Bibob en vastgoedtransacties | 7 oktober 2014 Informatieverzameling Ontbindende voorwaarde in overeenkomst: Voorwaarde om advies aan te vragen Maar vooral: om de overeenkomst te kunnen ontbinden Aandachtspunten bij formulering ontbindende voorwaarde In welke situaties ontbinden? Weigering beantwoorden Bibob-vragen Bibob-jargon voldoende duidelijk? 7

8 De Wet Bibob en vastgoedtransacties | 7 oktober 2014 Informatieverzameling Onderzoek Bureau Bibob A-grond: gevaar dat de transactie wordt gebruikt om uit strafbare feiten verkregen vermogen te investeren B-grond: gevaar dat de onroerende zaak wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen 8

9 De Wet Bibob en vastgoedtransacties | 7 oktober 2014 Casus Welgoed Kees Drijver Twee recente veroordelingen: hennepplantages a-grond: wederrechtelijk voordeel b-grond: feit kan gepleegd worden in het pand van de gemeente 9

10 De Wet Bibob en vastgoedtransacties | 7 oktober 2014 Casus Welgoed Geldzucht BV Relevante Bibob-relatie (financier) FIOD: te weinig omzetbelasting betaald bij eerdere transactie Vermoeden van strafbaar feit: handelen in strijd met de AWR a-grond: wederrechtelijk voordeel b-grond: feit kan worden gepleegd met het pand van de gemeente 10

11 De Wet Bibob en vastgoedtransacties | 7 oktober 2014 Bibob-advies Grenzen aan het onderzoek ‘Bibob-fictie’: antecedenten uit verleden bepalen gevaar voor de toekomst. Geen onderzoek naar de C in een ABC transactie. 11

12 De Wet Bibob en vastgoedtransacties | 7 oktober 2014 Na het advies Procedurele aspecten Vergewisplicht: controleer de adviseur Geheimhoudingsplicht Rechtsbescherming burger bij civiele rechter Zienswijze 12


Download ppt "De Wet Bibob en vastgoedtransacties 7 oktober 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google