De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Wet Bibob en vastgoedtransacties

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Wet Bibob en vastgoedtransacties"— Transcript van de presentatie:

1 De Wet Bibob en vastgoedtransacties
7 oktober 2014

2 Programma Verschil met vergunningen: contractsvrijheid Definities
De kern van Bibob en vastgoed: informatieverzameling Na het advies

3 Contractsvrijheid Vergunning: verlenen tenzij weigeringsgrond
Vastgoedtransactie: contractsvrijheid Partijen zijn vrij om wel of geen overeenkomst aan te gaan En om de inhoud daarvan te bepalen Wet Bibob laat gevolg open; mate van gevaar niet doorslaggevend

4 Definities Rechtspersoon met overheidstaak Staat Provincie Gemeente
Waterschap Politie Openbaar lichaam obv art 8 Wet gemeenschappelijke regelingen Openbaar lichaam obv art 134 Grondwet Zbo’s genoemd in Besluit Bibob (bijvoorbeeld UWV)

5 Definities Vastgoedtransactie
Een overeenkomst of andere rechtshandeling m.b.t. tot een onroerende zaak met als doel: Verwerven of vervreemden van recht op eigendom (koop/verkoop) Vestigen, vervreemden of wijzigen zakelijk recht (bijv. erfpacht) Huur of verhuur Verlenen gebruikersrecht Deelname aan RP, CV of VOF die recht op eigendom of zakelijk recht m.b.t. die onroerende zaak heeft of die onroerende zaak huurt of verhuurt

6 Informatieverzameling
Aanvragen Bibob-advies Voorafgaand aan vastgoedtransactie Daarna, indien bedongen dat de overeenkomst kan worden ontbonden in een ‘Bibob-achtige’ situatie

7 Informatieverzameling
Ontbindende voorwaarde in overeenkomst: Voorwaarde om advies aan te vragen Maar vooral: om de overeenkomst te kunnen ontbinden Aandachtspunten bij formulering ontbindende voorwaarde In welke situaties ontbinden? Weigering beantwoorden Bibob-vragen Bibob-jargon voldoende duidelijk?

8 Informatieverzameling
Onderzoek Bureau Bibob A-grond: gevaar dat de transactie wordt gebruikt om uit strafbare feiten verkregen vermogen te investeren B-grond: gevaar dat de onroerende zaak wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen

9 Casus Welgoed Kees Drijver
Twee recente veroordelingen: hennepplantages a-grond: wederrechtelijk voordeel b-grond: feit kan gepleegd worden in het pand van de gemeente

10 Casus Welgoed Geldzucht BV Relevante Bibob-relatie (financier)
FIOD: te weinig omzetbelasting betaald bij eerdere transactie Vermoeden van strafbaar feit: handelen in strijd met de AWR a-grond: wederrechtelijk voordeel b-grond: feit kan worden gepleegd met het pand van de gemeente

11 Bibob-advies Grenzen aan het onderzoek
‘Bibob-fictie’: antecedenten uit verleden bepalen gevaar voor de toekomst. Geen onderzoek naar de C in een ABC transactie.

12 Na het advies Procedurele aspecten
Vergewisplicht: controleer de adviseur Geheimhoudingsplicht Rechtsbescherming burger bij civiele rechter Zienswijze


Download ppt "De Wet Bibob en vastgoedtransacties"

Verwante presentaties


Ads door Google