De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

coördinator gezondheidsrecht KNMG

Verwante presentaties


Presentatie over: "coördinator gezondheidsrecht KNMG"— Transcript van de presentatie:

1 coördinator gezondheidsrecht KNMG
Open communicatie na incidenten in de zorg – Wkkgz: kans of bedreiging? prof.mr. Aart Hendriks coördinator gezondheidsrecht KNMG Zeist, 12 juni 2014

2 Open communicatie na incidenten in de zorg - Wkkgz: kans of bedreiging?
De uitkomsten van het GOMA-onderzoek: een korte reactie Open communicatie na incidenten in de zorg: winst voor patiënt en arts Open communicatie na incidenten: wat gebeurt er al? Open communicatie en de Wkkgz: waar is de dokter? Open communicatie na incidenten: agenda voor de toekomst

3 De uitkomsten van het GOMA-onderzoek: een korte reactie
Hier herhaal je de titel van de presentatie De uitkomsten van het GOMA-onderzoek: een korte reactie Uitkomsten: - Patiënten en professionals: communicatie na incidenten in de zorg belangrijk - Patiënten: ervaren nog onvoldoende openheid van professionals - Professionals: “Ik doe het zelf best goed.” Totstandkoming: - Relatief weinig respons: - (Te) weinig artsen (3)

4 De uitkomsten van het GOMA-onderzoek: een korte reactie (2)
Hier herhaal je de titel van de presentatie De uitkomsten van het GOMA-onderzoek: een korte reactie (2) Het gaat niet om bekendheid met de GOMA Het gaat er wel om dat zorgverleners handelen volgens de beginselen van de GOMA. Uitkomsten GOMA-onderzoek op hoofdlijnen in lijn met uitkomsten andere onderzoeken Persoonlijk contact is de basis voor het oplossen van een klacht (IGZ, juni 2014, Een evaluatie van de IGZ pilot klachtopvolging)

5 Open communicatie na incidenten in de zorg: winst voor patiënt en arts
Hier herhaal je de titel van de presentatie Open communicatie na incidenten in de zorg: winst voor patiënt en arts behoud of herstel vertrouwensrelatie arts-patiënt voorkomt onnodige juridisering én procedures draagt uiteindelijk ook bij aan vertrouwen patiënt in zorg én werkplezier arts

6 Wat verwachten we van de arts?
Hier herhaal je de titel van de presentatie Wat verwachten we van de arts? Na een incident of onvrede neemt de arts op korte termijn het initiatief voor een gesprek; De arts informeert de patiënt over toedracht incident zodra bekend én evt gevolgen; Adequate dossiervoering en tijdig afschrift; De arts erkent fouten en toon empathie; De arts informeert de patiënt over klacht of claim-procedure -> verwijst naar klachtenfunctionaris Dat is nog al wat, maar het is niet nieuw

7 Open communicatie na incidenten: wat gebeurt er al?
Hier herhaal je de titel van de presentatie Open communicatie na incidenten: wat gebeurt er al? Omgaan met incidenten, fouten en klachten: wat mag van artsen worden verwacht? (KNMG, 2007) Centraal Tuchtcollege,10 september 2013, ECLI:NL:TGZCTG:2013:102 Goede communicatie in de nazorg bij incidenten is onderdeel van de professionele standaard van de arts! RTG Eindhoven, 4 mei 2011, ECLI:NL:TGZREIN:2011:YG1080 Arts mag fout niet verdoezelen althans niet direct erkennen Samenvatting zaak CTG: anesthesioloog, waarschuwing Klacht na brandwonden bij babietje ten gevolge van onjuiste aansluiting hitte-matras tijdens een operatie. Anethesioloog had volgens RTG en CTG de wonden moeten koelen na ontdekking en heeft dat ten onrechte niet gedaan. Anesthesioloog neemt na incident wel voortvarend ontact op met ouders en respecteert hun wens om eerst alles tot rust te laten komen na incident. Als ouders vervolgens wel open staan voor een gesprek plant hij dat wel in, maar checkt niet wat de ouders met het gesprek wilden bereiken. Ouders wilden vooral praten over wat hun kind was overkomen, arts bereidde een gesprek over hoe het allemaal zal met het verkeerd aansluiten van het hitte-matras. Het gesprek waarvoor ook nog eens geen kamer gereserveerd was escaleert daardoor. RTG: gezien goed bedoeling arts geen tuchtrechtelijk verwijt. CTG: gezien grote belang van goede communicatie in de nazorg (met verwijzing naar KNMG-document) wel tuchtrechtelijk verwijt aan arts op dit punt

8 Open communicatie na incidenten: wat gebeurt er al?:
Hier herhaal je de titel van de presentatie Open communicatie na incidenten: wat gebeurt er al?: 2. Communicatie 2:1. De specialist bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op. 5:4. De specialist treedt adequaat op bij incidenten in de zorg. Opleiding van artsen & specialisten volgens : Canmeds-methode 5. Maatschappelijk handelen 5:4. De specialist treedt adequaat op bij incidenten in de zorg.

9 Open communicatie na incidenten: wat gebeurt er al?
Hier herhaal je de titel van de presentatie Open communicatie na incidenten: wat gebeurt er al? Opleiding van jonge artsen; Nascholing van huidige generatie; Cultuurverandering is kwestie van lange adem; We vragen veel van artsen: ondersteun dokters bij goede communicatie na incidenten

10 Open communicatie en de Wkkgz: waar is de dokter?
Hier herhaal je de titel van de presentatie Open communicatie en de Wkkgz: waar is de dokter? Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg Doel: focus op oplossen klacht zo dicht mogelijk bij de bron Verplichte klachtenfunctionaris Instelling en patiëntenorganisatie maken afspraken over regeling klachtopvang Maar: waar is de dokter?

11 Open communicatie en de Wkkgz: waar is de dokter?
Hier herhaal je de titel van de presentatie Open communicatie en de Wkkgz: waar is de dokter? Openheid na incidenten vereist vertrouwen in een eerlijke en deskundige procedure voor die gevallen waarin je er onderling niet uitkomt! Dus: Laat dokters meepraten bij afspraken nieuwe regeling klachten en geschillen. Waarborg een onafhankelijke en deskundige procedure!

12 Hier herhaal je de titel van de presentatie
De Wkkgz en open communicatie na incidenten in de zorg: kans of bedreiging? Kansen Bedreigingen Vergeet de dokter niet!

13 Open communicatie na incidenten: agenda voor de toekomst
Hier herhaal je de titel van de presentatie Open communicatie na incidenten: agenda voor de toekomst Goede communicatie na incidenten is een zaak die artsen én patiënten aangaat! Samenwerken aan een goede nazorg is winst voor arts en patiënt!

14


Download ppt "coördinator gezondheidsrecht KNMG"

Verwante presentaties


Ads door Google