De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infoavond De Mozaïek Kessel-lo, 4 december 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infoavond De Mozaïek Kessel-lo, 4 december 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Infoavond De Mozaïek Kessel-lo, 4 december 2013
werk maken van VERBONDENHEID, een manier van omgaan met asociaal gedrag Infoavond De Mozaïek Kessel-lo, 4 december 2013

2 Doel avond : Een kader aanreiken rond pesten of asociaal gedrag.
Inspirerend en werkbaar binnen opvoeding fundament voor respect van binnenuit Een paar toepassingen plaatsen in dit kader. Zowel herstelgericht als preventief Bruikbaar in de klaspraktijk en thuis

3 Opwarmer : Bodymap Uitwisseling per 2 of 3, minuten

4 DE - LINK - WENTIE VERBONDENHEID
Ervaringsgericht ! innerlijke drijfveer zoeken naar / creëren van situaties waarin mensen verbondenheid kunnen beleven Niet selectief !

5 De 5 dimensies van verbondenheid
kader rond verbondenheid : DE VIJF DIMENSIES

6 Werk maken van verbondenheid in de praktijk samen timing afspreken !!!
Voorkomen Naar een fundamentele preventie Werken aan een positief leef- en leerklimaat Herstelgericht werken Herstellen of straffen Voorbeeld van herstelgericht groepsoverleg

7 De band met zichzelf Aansluiting zoeken met de levensstroom :
Gevoelens verwoorden, verkennen, verwerken, … Autonomie stimuleren : mening vormen, keuzes maken en respecteren, feedback hanteren, assertiviteit, … Wie ben ik ? Wat zijn mijn wortels ? Lichaams beleving : zintuigen, bioritme, seksualiteit, bodymap, … Fouten maken mag ( her-aansluiten bij levensstroom waar verbroken )

8 De band met de ander Leren communiceren :
Luisteren en vertellen, actualiteit, samen oplossingen zoeken bij conflicten, verbaal en non-verbaal Samen dingen doen (ook gezinnen en de school): Spelen, vieren, werken, eten, sporten, zorgen, … Samen stilstaan bij belangrijke momenten, vasthouden !

9 De band met het materiële
Inspraak en medeverantwoordelijkheid bij inrichting, keuze en onderhoud van ruimte/materiaal/buurt Materiaal en zijn herkomst/fabricageproces bekijken (fabrieksbezoek, installatie, …) Kwaliteitsvol, veilig en esthetisch

10 De band met de groep / samenleving / culturen
Kwaliteitsvolle groepsmomenten : Groepsprocessen, -rituelen, -activiteiten Opzoeken van de samenleving in haar verscheidenheid : Ontmoeting, feesten, praatcafé’s, buurt opruim, ... Duidelijke en positief georiënteerde regels De wereld binnen halen

11 De band met de natuur / het levensgeheel
Natuurbeleving mogelijk maken : Cyclus der seizoenen, groen in huis/school, eigen natuurlijkheid ervaren, bio/eco … Milieuvriendelijke omgeving creëren Levensvragen en zin zoeken : Filosoferen met …, levens(stam)boom maken, … Stilstaan bij leven en dood : Onlosmakelijk verbonden, rituelen, vieringen, …

12 Fundamentele Preventie
Aandacht hebben voor het creëren en versterken van verbondenheid op de 5 omgevingsdimensies !!!

13

14 Oefening : Hoe werken wij thuis/op school aan verbondenheid
Oefening : Hoe werken wij thuis/op school aan verbondenheid ? Zie je de link met fundamentele preventie ? Individueel dan uitwisselen in kleine groepjes

15 Pesten Wanneer is pesten pesten ?
Plagen en conflicten horen bij de ontwikkeling Pesten : Regelmatig en langdurig lastigvallen Met de bedoeling de ander fysiek en emotioneel pijn te doen Meestal is er een machtsverschil tussen pester en slachtoffer Er zijn ook anderen (ouders, klasgenoten, leerkrachten, …) die er last van hebben

16

17

18

19 Over grenzen :

20 Straffen of herstellen ? Zie artikel in Klasse

21

22 HERGO herstelgericht groepsoverleg een case :
HERGO herstelgericht groepsoverleg een case : pesten op facebook gevecht na een mop

23 Informatie over herstelgericht werken :
“Een schreeuw om hulp, de No-Blame-aanpak bij pesten”, George Robinson & Barbara Maines, Bakermat “SOS Conflict !, concrete werkvormen voor geweldloos opvoeden en begeleiden”, Corry Laura Bladel, Abimo “Kinderen en hun rol als bemiddelaar”, Barbara Porro, Kwintessens “Herstelgericht groepsoverleg, nieuwe wegen in de aanpak van jeugddelinquentie en tuchtproblemen”, Lode Walgrave en Nicole Vettenburg, uitg. Lannoocampus : opgeleide HERGO moderatoren : training moderatoren

24 Informatie over fundamentele preventie, positief leefklimaat en verbondenheid :
“opvoeden in verbondenheid”, Peter Jochems, Jeugd&vrede “verbondenheid als antwoord op de-link-wentie ? Preventie op een nieuw spoor”, Anouk Depuydt, Johan Deklerck, Gie Deboutte (red.), acco “De preventiepiramide, Preventie van probleemgedrag in het onderwijs”, Johan Deklerck, acco

25 Heidi Defever heididefever@ppw,kuleuven.be www.cego.be
Bedankt voor jullie aandacht, een verbonden schooljaar gewenst ! Wil je deze power pointpresentatie graag ontvangen, geef dan je adres door aan de directie. Heidi Defever


Download ppt "Infoavond De Mozaïek Kessel-lo, 4 december 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google