De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Speelveld: aantal mensen met een handicap Indicatie verdeling & verblijf in intramurale instelling Mensen met een handicap 1.700.000 Lichamelijk* (matig/ernstig)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Speelveld: aantal mensen met een handicap Indicatie verdeling & verblijf in intramurale instelling Mensen met een handicap 1.700.000 Lichamelijk* (matig/ernstig)"— Transcript van de presentatie:

1 Speelveld: aantal mensen met een handicap Indicatie verdeling & verblijf in intramurale instelling Mensen met een handicap Lichamelijk* (matig/ernstig) Motorisch Visueel Auditief Organisch (chronische aandoening) Verstandelijk** (begrijpen) Psychosociaal (gedrag) Gehandicaptenzorg in instelling mensen - 54% verstandelijke handicap - 2% lichamelijke handicap - 2% zintuiglijke handicap - 42% combinatie van handicaps Gehandicaptenzorg in instelling mensen - 54% verstandelijke handicap - 2% lichamelijke handicap - 2% zintuiglijke handicap - 42% combinatie van handicaps *Mensen met een lichamelijke handicap betreft jaar. **Mensen met een verstandelijke handicap betreft de gehele bevolking Dagbesteding Gehandicaptenzorg GGZ Dagbesteding Gehandicaptenzorg GGZ Geestelijke gezondheidszorg cliënten Verpleging en Verzorging cliënten Geestelijke gezondheidszorg cliënten Verpleging en Verzorging cliënten Speciaal onderwijs leerlingen Speciaal onderwijs leerlingen

2 Urgentie: beweegachterstand en aantal mensen met een lichamelijke handicap Cijfers Nationale Norm Gezond Bewegen (NNGB), wekelijkse sportdeelname en afwijkingen tov mensen zonder lichamelijke handicap Lichamelijk (matig/ernstig) Motorisch (matig/ernstig) NNGB: 42% afwijking 1.5* Sportdeelname: 29% afwijking 2* Visueel (matig/ernstig) NNGB: 55% afwijking 1,2* Sportdeelname: 42% afwijking 1,4* Auditief (matig/ernstig) NNGB: 56% afwijking 1.2* Sportdeelname: 38% afwijking 1,6* Bron: (on)beperkt sportief Bewerking door Stichting Onbeperkt Sportief. *betreft afwijking ten opzichte van mensen zonder lichamelijke handicap. Zo sporten mensen zonder een lichamelijke handicap 2 keer zo vaak als mensen met een matige/ernstige motorische handicap. NB. Sportdeelname betreft wekelijkse sportdeelname.

3 Ambitie  Gezamenlijke ambitie Meer mensen met een handicap brengen tot sport en bewegen  Doelen – Bekendheid / kennis / bewustwording – Aansluiting en toeleiding vraag en aanbod – Kwaliteit beleid en randvoorwaarden

4 Rol Onbeperkt Sportief  Kennis- en handelingsimplementatie  ‘’Smeerolie’’ tussen sectoren (horizontale verbinding) en sectoren en kennisleveranciers (verticale verbinding)  Sectoroverstijgend (vraag & aanbodzijde)  Beweegsegment  Hoofdtaak: sport & bewegen & handicap

5 Onderwijs Afnemers/diensten & producten/partners  Sector onderwijs  Afnemer = 273 scholen cluster 1,2,3,4  Product/dienst = – Implementeren Special Heroes – Lokale samenwerking – Kengetallen/sturingsinformatie – Wervingsstrategie – Borgingsstrategie  Partners: PO-raad / NOC*NSF

6 Revalidatie Afnemers/diensten & producten/partners  Sector revalidatie  Afnemer = 18 revalidatie-instellingen  Product/dienst = – Implementeren Revalidatie, sport en bewegen – Lokale samenwerking – Wetenschappelijk onderzoek – Kengetallen/sturingsinformatie – Borgingsstrategie  Partners: RN / VRA/ NOC*NSF

7 Zorg Afnemers/diensten & producten/partners  Sector zorg  Afnemer = woonvoorzieningen  Product/dienst = – Implementeren Zo kan het ook! – Bijeenkomsten kennisdeling Zo kan het ook! – Kengetallen/sturingsinformatie – Quickscan – Borgingsadvies  Partners: VGN en NISB (ouderen)

8 Overheid Afnemers/diensten & producten/partners  Sector overheid  Afnemer = gemeenten  Product/dienst = – WMO advies – Sportmatch – Kengetallen/sturingsinformatie – Lokale coalities (inclusief sportbuurtcoaches) – Kennisdeling stimuleringsprogramma’s – Richtlijnen toegankelijkheid/toegankelijkheidstoets  Partners: VSG en provincies

9 Sport Afnemers/diensten & producten/partners  Sector sport  Afnemer = sport- en beweegaanbieders en sportbonden en NOC*NSF  Product/dienst = – Opleidingen – Kengetallen/sturingsinformatie – Advies en ondersteuning via programma’s  Partners: Opleidingsinstituten / NOC*NSF

10 Uitdagingen  Doelgroepen binnen de zorg nog niet bereikt en geactiveerd  Rol gemeenten t.b.v. bereiken en activering thuiswonenden onderbelicht en onvoldoende bekend  Relatie bewegen vanuit werksituatie en dagbesteding nauwelijks aanwezig  Grote groep revalidanten en scholieren nog niet bereikt en geactiveerd


Download ppt "Speelveld: aantal mensen met een handicap Indicatie verdeling & verblijf in intramurale instelling Mensen met een handicap 1.700.000 Lichamelijk* (matig/ernstig)"

Verwante presentaties


Ads door Google