De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sportstimulering in het SO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sportstimulering in het SO"— Transcript van de presentatie:

1 Sportstimulering in het SO
Guy Steenweg SBE en Martijn Smits ALO

2 Sportstimulering in SO
Monitor Beleid Actorenanalyse Beroepsprofiel Special heroes Beweegteams > Ruben Reuvekamp Uniek sporten > Arjo Wijnhorst

3 Monitor Sport- en beweegdeelname in het speciaal onderwijs

4 Pauze en buitenspelen 03/04/2017
Bron: Von Heijden e.a. (2013). (On)beperkt sportief - Monitor sportdeelname van mensen met een handicap. W.J.H. Mulier Instituut, Den Bosch/Arko Sports Media, Nieuwegein Alles bij elkaar genomen bewegen de ondervraagde leerlingen van alle onderwijsclusters weinig (exclusief sport) in vergelijking met de kinderen en jongeren van vijf tot en met veertien jaar uit het landelijke bevolkingsonderzoek Nationaal Sportonderzoek (2011). Van deze ondervraagde groep beweegt ‘slechts’ 35 procent minder dan tien uur per week (niet in figuur).

5 Lid van een sportvereniging
03/04/2017 Lid van een sportvereniging Bron: Von Heijden e.a. (2013). (On)beperkt sportief - Monitor sportdeelname van mensen met een handicap. W.J.H. Mulier Instituut, Den Bosch/Arko Sports Media, Nieuwegein Alles bij elkaar genomen bewegen de ondervraagde leerlingen van alle onderwijsclusters weinig (exclusief sport) in vergelijking met de kinderen en jongeren van vijf tot en met veertien jaar uit het landelijke bevolkingsonderzoek Nationaal Sportonderzoek (2011). Van deze ondervraagde groep beweegt ‘slechts’ 35 procent minder dan tien uur per week (niet in figuur).

6 03/04/2017 Belemmeringen Bron: Von Heijden e.a. (2013). (On)beperkt sportief - Monitor sportdeelname van mensen met een handicap. W.J.H. Mulier Instituut, Den Bosch/Arko Sports Media, Nieuwegein Alles bij elkaar genomen bewegen de ondervraagde leerlingen van alle onderwijsclusters weinig (exclusief sport) in vergelijking met de kinderen en jongeren van vijf tot en met veertien jaar uit het landelijke bevolkingsonderzoek Nationaal Sportonderzoek (2011). Van deze ondervraagde groep beweegt ‘slechts’ 35 procent minder dan tien uur per week (niet in figuur).

7 Redenen om niet te sporten
03/04/2017 Redenen om niet te sporten Bron: Von Heijden e.a. (2013). (On)beperkt sportief - Monitor sportdeelname van mensen met een handicap. W.J.H. Mulier Instituut, Den Bosch/Arko Sports Media, Nieuwegein Alles bij elkaar genomen bewegen de ondervraagde leerlingen van alle onderwijsclusters weinig (exclusief sport) in vergelijking met de kinderen en jongeren van vijf tot en met veertien jaar uit het landelijke bevolkingsonderzoek Nationaal Sportonderzoek (2011). Van deze ondervraagde groep beweegt ‘slechts’ 35 procent minder dan tien uur per week (niet in figuur).

8 03/04/2017 Aanbevelingen: Bron: Von Heijden e.a. (2013). (On)beperkt sportief - Monitor sportdeelname van mensen met een handicap. W.J.H. Mulier Instituut, Den Bosch/Arko Sports Media, Nieuwegein Alles bij elkaar genomen bewegen de ondervraagde leerlingen van alle onderwijsclusters weinig (exclusief sport) in vergelijking met de kinderen en jongeren van vijf tot en met veertien jaar uit het landelijke bevolkingsonderzoek Nationaal Sportonderzoek (2011). Van deze ondervraagde groep beweegt ‘slechts’ 35 procent minder dan tien uur per week (niet in figuur).

9

10

11 Opleidingsprofiel

12 dit is je plek als docent sbo
dit is je plek als docent sbo. >> opvallend in eindgeprekken afgelopen week dat dit voor studenten nog niet helder te benoemen is. Hoe ver gaat je rol buiten de muren?

13 03/04/2017 focussen op de lijnen van tijd voor sport. presteren , meedoen en bewegen. Deze driepoot zit ook nu in het nieuwe beleid. Eerste beleid rondom combinatiefuncties komt uit impuls brede school sport en cultuur. Vraag aan studenten op welke doelgroep een cf zich richt? (4-18) jaar) en vanuit welke contexten. > onderwijs en sport. De nieuwe regeling buurstportcoaches is veel breder: bedreiging? Nieuwe hoofdbeleid is sport en bewegen in o;ympishc persepectief met voor hun als belangrijkste sport in de buurt.

14 Prioriteiten sport- en beweegbeleid
03/04/2017 Prioriteiten sport- en beweegbeleid dit zijn de vier peilers: sport in de buurt, veilig sportklimaat, uitblinken in de sport en omarmen olympische ambitie ( was niet meer relevant, wellicht nu weer actueler). ook hier zou je bewegen, meedoen en presteren aan kunnen koppelen.

15

16 Opdracht Wat is uw omgeving? Met wie werkt u samen? Waarom wel/niet?
03/04/2017 Opdracht Wat is uw omgeving? Met wie werkt u samen? Waarom wel/niet? Succesfactoren/knelpunten samenwerking? deze opdracht (rechts) zouden ze specifiek moeten maken voor hun eigen school.

17 Vertrekpunt school is de spil kennismaken vanuit de school
ouders betrekken vanuit de school

18

19 Beweegteam SBE Bedoeling van het beweegteam:
Een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van Sport- en bewegingsactiviteiten. Het verbreden van het aanbod van deze activiteiten. Samenwerking tot stand brengen tussen verschillende sportprofessionals. Duidelijkheid scheppen over rollen en taken van HBO en MBO sportprofessionals. Versterken van het bestaande team bewegingsonderwijs op locatie. In schooljaar en schooljaar vindt de Sport-2-Stay-Fit (S2SF) studie plaats. Dit onderzoek gaat de effecten van naschools sporten in kaart brengen. Ruben Reuvekamp: coördinator beweegteam

20 Uniek sporten

21


Download ppt "Sportstimulering in het SO"

Verwante presentaties


Ads door Google