De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom! Netwerkbijeenkomst SpecialSport Rosmalen 25 november 2013 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom! Netwerkbijeenkomst SpecialSport Rosmalen 25 november 2013 1."— Transcript van de presentatie:

1

2 Welkom! Netwerkbijeenkomst SpecialSport Rosmalen 25 november 2013 1

3 Programma 19.30 uur Welkomstwoord Tom Wollenberg (Special Heroes) & Luc van Eerd (Gemeente ‘s-Hertogenbosch) 19.45 uur Praktische workshop “Bijzonder gedrag vooraf en tijdens of na de training” Sten Janssen & Edwin Ermers 20.50 uur Regionale Samenwerking: Sportloket Aangepast Sporten Meierij Luc van Eerd 21.05 uur Sportloket in World Café & terugkoppeling met Ellen de Roos (DE ROOS consultancy & projecten) 21.50 uur Afsluitende borrel 2

4

5 Special Heroes * Sportstimuleringsprogramma in het speciaal onderwijs. Het programma is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad, Stichting Onbeperkt Sportief en NOC*NSF. PO- Raad: overkoepelend orgaan schoolbesturen NOC*NSF: Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) is de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland.

6 Stichting Onbeperkt Sportief: Gehandicaptensport Nederland was de koepelorganisatie voor de Stichting Gehandicaptensport Nederland, Fonds Gehandicaptensport, de Sportbond (Vereniging) Gehandicaptensport Nederland, SailWise, ‘t Packhuys en Special Olympics Nederland. Special Olympics Nederland Revalidatie, Sport en Bewegen Monitoring en onderzoek Het Classificatie Instituut Special Heroes Evenementen Opleidingen en scholingen Zo kan het ook! Platformbijeenkomsten Sportmatch Adviesgesprekken en nog veel meer...

7 Special Heroes School is de spil: De kennismakingsprogramma’s starten altijd binnen de school Rol van de sportvereniging: -leerlingen enthousiasmeren -dat leerlingen blijvend deel nemen aan sportactiviteiten -structureel (speciale) sportactiviteiten aanbieden De kinderen en jongeren worden lid van een sportvereniging en kunnen blijvend deelnemen aan een sport die zij leuk vinden.

8 Methodiek Fase 1 | Binnenschools aanbod Sportverenigingen of andere sportaanbieders bieden tijdens de lesuren sportactiviteiten aan. Fase 2 | Naschools/buitenschools aanbod Sportverenigingen verzorgen aansluitend aan de schooltijd een sportaanbod op school of bij de vereniging. Fase 3 | Nazorgtraject Het borgen van de continuïteit van het programma en de sportdeelname van de leerling staat hier centraal Noord Oost – Midden Brabant actief in cluster 2, 3 en 4. Vught, St. Michielsgestel, ‘s Hertogenbosch, Rosmalen, Veghel, Oss en Grave.

9

10 Regionaal Loket Aangepast Sporten Meierij 9 Presentatie: Luc van Eerd

11 10 Samenwerking Meierijgemeenten

12 Achterstand sport- en beweegdeelname Persoonlijke factoren Gezondheid laat het niet toe Geen energie om te sporten Geen behoefte Onbekend met mogelijkheden Tijdgebrek Organisatorische factoren Deelname aan activiteiten te duur Vervoer te duur / kost te veel tijd Weinig (aangepast) sport- en beweegaanbod in omgeving Accommodatie niet/onvoldoende aangepast Geen mensen om samen te sporten en bewegen Aanleiding 11

13 Doelgroep HANDICAP Lichamelijk Motorisch Organisch Zintuiglijk Visueel Auditief Mentaal Verstandelijk Psychosociaal 12

14 Aanbod regio Divers aanbod door sportaanbieders en andere partijen > 65 aanbieders met speciaal aanbod voor de doelgroep Bij ± 50% sportaanbieders sporten mensen met een beperking Jaarlijks diverse grote- en kleinschalige evenementen Sportstimulering: Special Heroes, inzet CF / buurtsportcoaches, Zo kan het ook, ASH. Samenwerkende partijen: *Gemeenten *1e lijnszorg *Speciaal Onderwijs *revalidatieinstellingen *GGD *MEE *zorginstellingen *WMO *Kentalis *Koninklijke Visio *Gehandicapten Platforms *Special Heroes*GGZ

15 Regionaal Loket Door het bundelen van interventies, middelen en menskracht: “Zo veel mogelijk mensen met een handicap woonachtig in de Meierij stimuleren deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten (regulier of speciaal)” Effect: Achterstand in sportdeelname wordt verkleind Bijdrage is geleverd aan preventie en gezondheidsbevordering Maatschappelijke participatie vergroot 14

16 Regionaal Loket (2) Loket Meierij “Spin in het web” Functies loket Inventariseren, verbinden en coördineren van de regionale vraag, inzet en aanbod Als hét informatie- en begeleidingspunt naar buiten treden Het eerste aanspreekpunt voor mensen met een handicap die willen sporten, maar ook voor verenigingen die een sportaanbod voor personen met een handicap willen aanbieden 15

17 Regionaal Loket (3) Realiseren van Fysieke loketten Digitaal loket Een breed- en aantrekkelijk sport- en beweegaanbod in de regio Stimuleren van Doelgroep tot een actieve vrijetijdsbesteding Sport- en beweegaanbieders in het creëren van randvoorwaarden en een infrastructuur waarin sport- en bewegen voor mensen met een handicap mogelijk wordt gemaakt 16

18 “www.specialsportloket.nl” 1. Sportaanbod voor mensen met een beperking 2. Zoekfunctie 3. Nieuws 4. Informatie voor de doelgroep en sportaanbieders 5. Social Media platform 6. Evenementen en Projecten Digitaal Loket 17

19 Wat heb je nodig en wat kun je bijdragen? Kansen? Bedreigingen? Knelpunten? Samenwerking? Ondersteuning? Wensen en behoeften? Kom mee naar het world café 18

20 World Café Welkom, je bent nu in het World Café! Setting om met elkaar, in ontspannen sfeer, in gesprek raken Tafel Luc over Digitaal loket Tafel Tom over Regionaal Loket Tafel Ellen over persoonlijk halen en brengen 19

21 onderwerpen Luc- Digitaal Loket Like it, Like it not Wat over jouw club op site Tom- Regionaal Loket Waar liggen kansen Waar bedreigingen / knelpunten Ellen- Participatie Wat kun/wil je bijdragen Wat halen 20

22 World café uitwisseling aan de tafels + afsluitend kort plenair als input voor kort verslag drie gespreksrondes van 12 minuten om verschillende perspectieven met elkaar te verbinden tafellaken om de belangrijkste punten vast te leggen samenstelling van groep verschilt per ronde. Aan tafel is er een voorzitter die blijft zitten voorzitters helpen de groep om zo veel mogelijk uit te wisselen in de tijd die beschikbaar is en zorgt dat een goede werkgave op de tafellakens komt 21

23 Voorbeeld tafellaken SpecialSportloket Regionaal Platform centraal Samenvatting discussie Ieders persoonlijke aantekeningen

24 Ronde 1 - werkwijze Eerste ronde blijft iedereen aan de huidige tafel Ieder denkt eerst kort na over je eigen ideeën m.b.t. onderwerp en noteer deze kort en bondig in het vak voor je op het vel (2 min) Vervolgens wordt een ronde gemaakt waarin ieder zijn belangrijkste punt inbrengt en de groep daar kort over in gesprek gaat. (max 8 min) Voorzitter vat aan het einde van de ronde de discussie samen en noteer de belangrijkste 3 punten op het laken in het midden. (3 min) Let op: de voorzitter geeft een terugkoppeling m.b.t. de punten aan de volgende groep bij de start van de volgende ronde 06 23

25 Ronde 2- werkwijze Ieder zoekt andere tafel met andere vraag. Graag in een andere groepssamenstelling… Voorzitters blijven zitten en lichten kort de discussie uit de eerste ronde toe; waar ging de discussie over en welke punten zijn genoteerd Wederom bepaald ieder eerst zijn eigen mening, gedachtes, ideeen. Discussieer over de al beschreven punten en vul aan m.b.t hetgeen de vorige groep heeft genoteerd De groep bepaalt de belangrijkste uitkomsten uit de discussie (max 5 punten) 06 24

26 Ronde 3- werkwijze Ieder zoekt een tafel met andere vraag. Zorg dat je in een andere groepssamenstelling komt te zitten! Voorzitters blijven zitten en lichten kort de discussie uit de eerste ronde toe; waar ging de discussie over en welke punten zijn genoteerd Wederom bepaald ieder eerst zijn eigen mening, gedachtes, ideeen. Discussieer over de al beschreven punten en vul aan m.b.t hetgeen de vorige groep heeft genoteerd De groep bepaalt de belangrijkste uitkomsten uit de discussie (max 5 punten) 06 25

27 Aandachtpunten voorzitters Binnen de tijd blijven wordt de uitdaging! Voorkom dat de discussie direct start. Geef ieder kort de mogelijkheid om zijn gedachten te ordenen en dit aan het papier toe te vertrouwen. Het gaat niet om volledigheid, maar wat ‘top of mind’ is! 1 minuut beschikbaar! Zie er op toe dat iedereen aan bod komt in de discussie. Probeer zelf vooral de discussie/uitwisseling in de groep te stimuleren, in plaats van dat je zelf vooral reageert en aan het werk gaat. Stel aan het eind een samenvatting voor. 26

28 Samenvatting 27

29 Dank voor vanavond! Borrel? Wel thuis! www.s-port.nl 28


Download ppt "Welkom! Netwerkbijeenkomst SpecialSport Rosmalen 25 november 2013 1."

Verwante presentaties


Ads door Google