De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Het recept is maar een gids”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Het recept is maar een gids”"— Transcript van de presentatie:

1 “Het recept is maar een gids”
PROJECTRAPPORTAGE “Het recept is maar een gids”

2 Agenda 1. Voorstellen 2. Request For Comment (RFC): - Doelstelling
-Opdrachtgevers -Beoordelaars -Toekomst (R.F.I. en R.F.A.) -Adres RFC

3 Agenda (vervolg) 3. Doelstellingen Projectrapportage 4. Fouten en tips
Van idee tot ALP Opzet ALP 4. Fouten en tips 5. Modellen 6. Vragen/discussie

4 Request For Comment RFC = Internetterm
Standaarden (bijv. gebruik) komen: Top-down en Bottom-up tot stand.

5 Request For Comment Beoordelingen (normen, inhoud, vorm) komen:
Top-down (regels vanuit BSN); en Bottom-up tot stand.

6 Request For Comment 100% “objectiviteit” bestaat niet, want:
ALP-schrijven is regels volgen en persoonlijke interpretatie; Student is geen “ALP producerend individu” met 100% voorspelbare kwaliteit (moment, context, kennis, medewerking, etc. is wisselend)

7 Request For Comment Beoordelaar is geen “beoordelingen producerend individu” met 100% voorspelbare kwaliteit (moment, context, kennis, etc. is wisselend) Doel is consistentie in een reeks van beoordelingen Doel is “intersubjectiviteit” Doel is door tips (positieve insteek) te leren

8 Request For Comment Inzet is een efficiënt proces van ALP-beoordeling:
binnen 3 weken (of eerder) het gehele jaar door

9 RFC: Opdrachtgevers BSN Nederland Hogeschool NTI en University
BPP Professional Education (Preahep, Marcus Verbeek) Managementboek.nl Enkele kleine opdrachtgevers

10 RFC: beoordelaars 2003: 40 beoordelaars
Praktijkmensen met HBO/WO/MBA-achtergrond 2004 e.v.: groei naar 150 beoordelaars.

11 RFC: toekomst Het CITO worden in Nederland (en buitenland) v.w.b. “objectief” beoordelen op HBO/WO/Postdoc niveau De onafhankelijke EVC-instantie voor genoemde niveau’s

12 RFC: toekomst (vervolg)
Aanbieden van kennis/vaardigheden/methodes/onderwerpen gericht op het effectiever en efficiënter schrijven van scripties: ALP-onderwerpen Projectrapportage Modellen en top 25 boeken Data-bank ==RFI

13 RFA: Advisering

14 RFC: adres RFC Laapersveld 58 1213 VB Hilversum

15 Doelen Het proces “van Idee (lees: probleem) naar ALP” optimaliseren. Concreet: Efficiënter (60 uur); Effectiever (vanuit specifieke methodes, systematisch en doelgericht) Win (voor student), Win (voor bedrijf), Win (voor BSN)

16 Materiaal en Middelen Data verzamelen (internet)
Data verwerken (analyse modellen; methodologie) Handleiding Presentatie

17 Van Idee naar ALP Action learning MBA:
sterk praktijkgerichte opleiding (niet echt wetenschappelijk) gestructureerde manier van onderzoek gericht op een praktijkoplossing reflectie op het proces Herhaalbaar Double Loop learning

18 ALP: van Idee tot ... Praktijkprobleem (=Idee)
ALP-onderzoeksopzet (docent: “go”)* Theorie/vaardigheden “core course” (Aanvullende) management literatuur Praktijkervaringen: input (enquêtes) (Concept) ALP Feedback (studenten, werkgever, BSN)

19 ALP: van Idee tot ... (vervolg)
Definitieve ALP naar “Request For Comment”* en copy BSN “Comment” (A tot F en commentaar binnen 3 weken) ALP: start/vervolg concrete (verbeter)acties in het bedrijf (geen wetenschappelijke analyse)

20 ALP: van Idee tot ... (vervolg)
ALP legt een verbinding tussen theoretische concepten en de realiteit van het bedrijf ALP is actie- en oplossingsgericht

21 Win, Win, Win (1+1+1=4) Bedrijf (probleemhouder) BSN
(externe) “consultant” (medewerker/studenten) op korte termijn een oplossing(srichting) c.q. verbeteracties theoretisch onderbouwd, maar praktijkgericht BSN Kwalitatief hoogstaande ALP’en

22 Nog een Win Student Kent het “probleem”
Kan zich profileren (in het bedrijf) Mede-studenten als klankbord (!bedrijfsblindheid) Een verbeterplan voor het bedrijf en een ALP

23 Idee???? (voor ALP) Onderwerpen ALP’en van mede- en oud-studenten (dossier BSN-Set advisor kamer) In overleg met opdrachtgever/werkgever probleem (Idee) vaststellen: passend bij de inhoud van de core course te realiseren binnen ca. 60 uur oplosbaar/realiseerbaar is/wordt een actie ALP (geen bureaulade)

24 ALP: Standaardopzet 1. Probleemstelling en schets doelstellingen  onderzoek  methoden  argumentatie (PvA is uitwerking alp-voorstel!!!)

25 Standaardopzet vervolg
2. Data verzamelen en analyse  resultaten van onderzoek (enquêtes)  literatuur  analyse

26 ALP Opzet (vervolg) 3. Mogelijk acties (opties)  welke acties heeft voorkeur (waarom?) 4. Reflectie  van 2 en met name 3 met (plan van aanpak)  verschillen? waarom? (inhoudelijke reflectie)  zelfreflectie (subset)

27 Vervolg 5. Implementatie ( wie, wanneer, aandachtspunten/ valkuilen, hoe?)

28 ALP Opzet (vervolg) Het oordeel (Comment) over de 5 onderdelen en een oordeel over “Stijl, structuur en presentatie” resulteert in een beoordeling ALP.

29 ALP-voorstel Format (bijlage studiegids) Maximaal 3 A4tjes
Gezien en ondertekend door docent (met event. Tips) Voorstel = basis PvA!!! (dus niet hetzelfde)

30 Veel voorkomende “fouten” en tips
Mbt Stijl, structuur, presentatie: . Slecht lopende zinnen; typefouten . Geen hedendaagse lay out . Geen consequente bronvermelding . Literatuurverwijzingen zonder paginaverwijzing . Geen samenvatting (= Inleiding) . Omvang ALP (kern ALP, uitwerking in de bijlagen) . Schema’s en modellen

31 Veel voorkomende “fouten” en tips
Plan van aanpak: . Geen of geen goedgekeurd plan van aanpak . Motivatie onderzoeksvraag en – methodiek . Geen vragenlijsten . Geen aandacht voor objectiviteit/subjectiviteit . Geen risk management . Geen aandacht kosten/opbrengsten . Geen focus .

32 Veel voorkomende “fouten” en tips
Onderzoek en Analyse (= kern ALP) Geen literatuurverwijzing (opsomming) i.p.v. analyse Veldonderzoek dekt lading niet Geen inzicht in betrouwbaarheid Beweringen niet controleerbaar - Slechts gebruik “basis-literatuur”

33 Veel voorkomende “fouten” en tips
Genereren en Beoordelen Alternatieven: Toetscriteria niet opgenomen Verworpen alternatieven matig gemotiveerd (wat is de ‘waarde’) Weging ontbreekt of hoe gewogen is vaag Alternatief ligt op voorhand vast (naar toe redeneren).

34 Veel voorkomende “fouten” en tips
Implementatie: Wie doet wat, hoe en wanneer zonder plan “What if scenario’’ ontbreekt Levert geen substantiele bijdrage voor organisatie Organisatie kan er niet gelijk mee verder Investeringen en opbrengsten ontbreken Valkuilen ontbreken Nog te veel en te vaak een noodzakelijk kwaad Bij action learning gaat het om de actie/het resultaat.

35 Veel voorkomende “fouten” en tips
Reflectie: Weinig kritische/oprechte retrospectie Weinig durf te tonen wat er fout ging Nut/waarde organisatie ontbreekt Relatie met leerstijl ontbreekt Relatie voorgaande ALP’en en feedback (leerpunten)

36 Modellen: verwerken van data
“Modellen zijn handige hulpmiddelen, maar je moet het niet mooier maken dan het is”(Hans Wijers) “Een model? Als je iets op een slimme manier doet”(Mirte, 8 jaar)

37 Data - Data uit veldonderzoek (gesprekken, enquêtes, etc)
- Data uit literatuur, artikelen, WEB

38 Relevante Data In relatie tot probleemstelling
Relatie met oplossing (self full filling prophecy!) Data>>>Macro/Mall>>>Relevante data.

39 Relevante Data Criteria “Macro”:
Absoluut noodzakelijke data (eisen) Wenselijke data Randvoorwaarden Analysemodel is methode om uit data relevante data te genereren Model geeft prioritering, ordening, koppeling

40 Analysemodellen Geven een Label en “beeld” Geven een probleemanalyse
Geven een oplossingsrichting Geven voorbeelden van succesvolle toepassing

41 Analysemodellen: aanleiding
Snelheid van veranderingen Modellen/concepten/Goeroes geven houvast, “zekerheid” Modellen gaan uit van de rationele beheersbaarheid, planbaarheid en maakbaarheid (Taylor, Weber, Peters/Waterman)

42 Modellen: valkuilen Model is een recept. De uiteindelijke kwaliteit van het gerecht wordt bepaald door hij/zij die met het recept werkt en de situatie waarin het recept wordt toegepast. Een recept/model geeft basis, reduceert de onzekerheid. Passie, creativiteit, intuïtie, goed gevoel voor de omgeving zijn net zo onmisbaar

43 RFC/RFI Voorbeeld van ca. 60 modellen Korte toelichting model
Literatuurverwijzing (www.managementboek.nl)

44

45

46

47

48 Binnenkort…

49 Bedankt voor jullie aandacht


Download ppt "“Het recept is maar een gids”"

Verwante presentaties


Ads door Google