De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Het recept is maar een gids” PROJECTRAPPORTAGE Agenda 1. Voorstellen 1. Voorstellen 2. Request For Comment (RFC): 2. Request For Comment (RFC): -Doelstelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Het recept is maar een gids” PROJECTRAPPORTAGE Agenda 1. Voorstellen 1. Voorstellen 2. Request For Comment (RFC): 2. Request For Comment (RFC): -Doelstelling."— Transcript van de presentatie:

1

2 “Het recept is maar een gids” PROJECTRAPPORTAGE

3 Agenda 1. Voorstellen 1. Voorstellen 2. Request For Comment (RFC): 2. Request For Comment (RFC): -Doelstelling -Doelstelling -Opdrachtgevers -Opdrachtgevers -Beoordelaars -Beoordelaars -Toekomst (R.F.I. en R.F.A.) -Toekomst (R.F.I. en R.F.A.) -Adres RFC -Adres RFC

4 Agenda (vervolg) 3. Doelstellingen Projectrapportage 3. Doelstellingen Projectrapportage Van idee tot ALP Van idee tot ALP Opzet ALP Opzet ALP 4. Fouten en tips 4. Fouten en tips 5. Modellen 5. Modellen 6. Vragen/discussie 6. Vragen/discussie

5 Request For Comment RFC = Internetterm RFC = Internetterm Standaarden (bijv. E-mail gebruik) komen: Standaarden (bijv. E-mail gebruik) komen: Top-down en Top-down en Bottom-up Bottom-up tot stand.

6 Request For Comment Beoordelingen (normen, inhoud, vorm) komen: Beoordelingen (normen, inhoud, vorm) komen: Top-down (regels vanuit BSN); en Top-down (regels vanuit BSN); en Bottom-up Bottom-up tot stand.

7 Request For Comment 100% “objectiviteit” bestaat niet, want: 100% “objectiviteit” bestaat niet, want: ALP-schrijven is regels volgen en persoonlijke interpretatie; ALP-schrijven is regels volgen en persoonlijke interpretatie; Student is geen “ALP producerend individu” met 100% voorspelbare kwaliteit (moment, context, kennis, medewerking, etc. is wisselend) Student is geen “ALP producerend individu” met 100% voorspelbare kwaliteit (moment, context, kennis, medewerking, etc. is wisselend)

8 Request For Comment Beoordelaar is geen “beoordelingen producerend individu” met 100% voorspelbare kwaliteit (moment, context, kennis, etc. is wisselend) Beoordelaar is geen “beoordelingen producerend individu” met 100% voorspelbare kwaliteit (moment, context, kennis, etc. is wisselend) Doel is consistentie in een reeks van beoordelingen Doel is consistentie in een reeks van beoordelingen Doel is “intersubjectiviteit” Doel is “intersubjectiviteit” Doel is door tips (positieve insteek) te leren Doel is door tips (positieve insteek) te leren

9 Request For Comment Inzet is een efficiënt proces van ALP- beoordeling: Inzet is een efficiënt proces van ALP- beoordeling: binnen 3 weken (of eerder) binnen 3 weken (of eerder) het gehele jaar door het gehele jaar door

10 RFC: Opdrachtgevers BSN Nederland BSN Nederland Hogeschool NTI en University Hogeschool NTI en University BPP Professional Education (Preahep, Marcus Verbeek) BPP Professional Education (Preahep, Marcus Verbeek) Managementboek.nl Managementboek.nl Enkele kleine opdrachtgevers Enkele kleine opdrachtgevers

11 RFC: beoordelaars 2003: 40 beoordelaars 2003: 40 beoordelaars Praktijkmensen met HBO/WO/MBA- achtergrond Praktijkmensen met HBO/WO/MBA- achtergrond 2004 e.v.: groei naar 150 beoordelaars. 2004 e.v.: groei naar 150 beoordelaars.

12 RFC: toekomst Het CITO worden in Nederland (en buitenland) v.w.b. “objectief” beoordelen op HBO/WO/Postdoc niveau Het CITO worden in Nederland (en buitenland) v.w.b. “objectief” beoordelen op HBO/WO/Postdoc niveau De onafhankelijke EVC-instantie voor genoemde niveau’s De onafhankelijke EVC-instantie voor genoemde niveau’s

13 RFC: toekomst (vervolg) Aanbieden van kennis/vaardigheden/methodes/onderwerpen gericht op het effectiever en efficiënter schrijven van scripties: Aanbieden van kennis/vaardigheden/methodes/onderwerpen gericht op het effectiever en efficiënter schrijven van scripties: ALP-onderwerpen ALP-onderwerpen Projectrapportage Projectrapportage Modellen en top 25 boeken Modellen en top 25 boeken Data-bank Data-bank ==RFI ==RFI

14 RFA: Advisering Advisering

15 RFC: adres RFC RFC Laapersveld 58 Laapersveld 58 1213 VB Hilversum 1213 VB Hilversum Info@requestforcomment.nl

16 Doelen Het proces “van Idee (lees: probleem) naar ALP” optimaliseren. Concreet: Het proces “van Idee (lees: probleem) naar ALP” optimaliseren. Concreet: Efficiënter (60 uur); Efficiënter (60 uur); Effectiever (vanuit specifieke methodes, systematisch en doelgericht) Effectiever (vanuit specifieke methodes, systematisch en doelgericht) Win (voor student), Win (voor bedrijf), Win (voor BSN) Win (voor student), Win (voor bedrijf), Win (voor BSN)

17 Materiaal en Middelen Data verzamelen (internet) Data verzamelen (internet) Data verwerken (analyse modellen; methodologie) Data verwerken (analyse modellen; methodologie) Handleiding Handleiding Presentatie Presentatie

18 Van Idee naar ALP Action learning MBA: Action learning MBA: sterk praktijkgerichte opleiding (niet echt wetenschappelijk) sterk praktijkgerichte opleiding (niet echt wetenschappelijk) gestructureerde manier van onderzoek gericht op een praktijkoplossing gestructureerde manier van onderzoek gericht op een praktijkoplossing reflectie op het proces reflectie op het proces Herhaalbaar Herhaalbaar Double Loop learning Double Loop learning

19 ALP: van Idee tot... Praktijkprobleem (=Idee) Praktijkprobleem (=Idee) ALP-onderzoeksopzet (docent: “go”)* ALP-onderzoeksopzet (docent: “go”)* Theorie/vaardigheden “core course” Theorie/vaardigheden “core course” (Aanvullende) management literatuur (Aanvullende) management literatuur Praktijkervaringen: input (enquêtes) Praktijkervaringen: input (enquêtes) (Concept) ALP (Concept) ALP Feedback (studenten, werkgever, BSN) Feedback (studenten, werkgever, BSN)

20 ALP: van Idee tot... (vervolg) Definitieve ALP naar “Request For Comment”* en copy BSN Definitieve ALP naar “Request For Comment”* en copy BSN “Comment” (A tot F en commentaar binnen 3 weken) “Comment” (A tot F en commentaar binnen 3 weken) ALP: start/vervolg concrete (verbeter)acties in het bedrijf (geen wetenschappelijke analyse) ALP: start/vervolg concrete (verbeter)acties in het bedrijf (geen wetenschappelijke analyse)

21 ALP: van Idee tot... (vervolg) ALP legt een verbinding tussen theoretische concepten en de realiteit van het bedrijf ALP legt een verbinding tussen theoretische concepten en de realiteit van het bedrijf ALP is actie- en oplossingsgericht ALP is actie- en oplossingsgericht

22 Win, Win, Win (1+1+1=4) Bedrijf (probleemhouder) Bedrijf (probleemhouder) (externe) “consultant” (medewerker/studenten) (externe) “consultant” (medewerker/studenten) op korte termijn een oplossing(srichting) c.q. verbeteracties op korte termijn een oplossing(srichting) c.q. verbeteracties theoretisch onderbouwd, maar praktijkgericht theoretisch onderbouwd, maar praktijkgericht BSN BSN Kwalitatief hoogstaande ALP’en Kwalitatief hoogstaande ALP’en

23 Nog een Win Student Student Kent het “probleem” Kent het “probleem” Kan zich profileren (in het bedrijf) Kan zich profileren (in het bedrijf) Mede-studenten als klankbord (!bedrijfsblindheid) Mede-studenten als klankbord (!bedrijfsblindheid) Een verbeterplan voor het bedrijf en een ALP Een verbeterplan voor het bedrijf en een ALP

24 Idee???? (voor ALP) Onderwerpen ALP’en van mede- en oud- studenten (dossier BSN-Set advisor kamer) Onderwerpen ALP’en van mede- en oud- studenten (dossier BSN-Set advisor kamer) In overleg met opdrachtgever/werkgever probleem (Idee) vaststellen: In overleg met opdrachtgever/werkgever probleem (Idee) vaststellen: passend bij de inhoud van de core course passend bij de inhoud van de core course te realiseren binnen ca. 60 uur te realiseren binnen ca. 60 uur oplosbaar/realiseerbaar oplosbaar/realiseerbaar is/wordt een actie ALP (geen bureaulade) is/wordt een actie ALP (geen bureaulade)

25 ALP: Standaardopzet 1. Probleemstelling en schets doelstellingen  onderzoek  methoden  argumentatie 1. Probleemstelling en schets doelstellingen  onderzoek  methoden  argumentatie (PvA is uitwerking alp-voorstel!!!)

26 Standaardopzet vervolg 2. Data verzamelen en analyse  resultaten van onderzoek (enquêtes)  literatuur  analyse 2. Data verzamelen en analyse  resultaten van onderzoek (enquêtes)  literatuur  analyse

27 ALP Opzet (vervolg) 3. Mogelijk acties (opties)  welke acties heeft voorkeur (waarom?) 3. Mogelijk acties (opties)  welke acties heeft voorkeur (waarom?) 4. Reflectie  van 2 en met name 3 met 1 (plan van aanpak)  verschillen? waarom? (inhoudelijke reflectie)  zelfreflectie (subset) 4. Reflectie  van 2 en met name 3 met 1 (plan van aanpak)  verschillen? waarom? (inhoudelijke reflectie)  zelfreflectie (subset)

28 Vervolg 5. Implementatie ( wie, wanneer, aandachtspunten/ valkuilen, hoe?) 5. Implementatie ( wie, wanneer, aandachtspunten/ valkuilen, hoe?)

29 ALP Opzet (vervolg) Het oordeel (Comment) over de 5 onderdelen en een oordeel over “Stijl, structuur en presentatie” resulteert in een beoordeling ALP. Het oordeel (Comment) over de 5 onderdelen en een oordeel over “Stijl, structuur en presentatie” resulteert in een beoordeling ALP.

30 ALP-voorstel Format (bijlage studiegids) Format (bijlage studiegids) Maximaal 3 A4tjes Maximaal 3 A4tjes Gezien en ondertekend door docent (met event. Tips) Gezien en ondertekend door docent (met event. Tips) Voorstel = basis PvA!!! (dus niet hetzelfde) Voorstel = basis PvA!!! (dus niet hetzelfde)

31 Veel voorkomende “fouten” en tips Mbt Stijl, structuur, presentatie:. Slecht lopende zinnen; typefouten. Geen hedendaagse lay out. Geen consequente bronvermelding. Literatuurverwijzingen zonder paginaverwijzing paginaverwijzing. Geen samenvatting (= Inleiding). Omvang ALP (kern ALP, uitwerking in de bijlagen). Schema’s en modellen

32 Veel voorkomende “fouten” en tips Plan van aanpak:. Geen of geen goedgekeurd plan van aanpak. Motivatie onderzoeksvraag en – methodiek methodiek. Geen vragenlijsten. Geen aandacht voor objectiviteit/subjectiviteit objectiviteit/subjectiviteit. Geen risk management. Geen aandacht kosten/opbrengsten. Geen focus.

33 Veel voorkomende “fouten” en tips Onderzoek en Analyse (= kern ALP) - Geen literatuurverwijzing (opsomming) i.p.v. analyse - Veldonderzoek dekt lading niet - Geen inzicht in betrouwbaarheid - Beweringen niet controleerbaar - Slechts gebruik “basis-literatuur”

34 Genereren en Beoordelen Alternatieven: - Toetscriteria niet opgenomen - Verworpen alternatieven matig gemotiveerd (wat is de ‘waarde’) - Weging ontbreekt of hoe gewogen is vaag - Alternatief ligt op voorhand vast (naar toe redeneren). Veel voorkomende “fouten” en tips

35 Implementatie: - Wie doet wat, hoe en wanneer zonder plan - “What if scenario’’ ontbreekt - Levert geen substantiele bijdrage voor organisatie - Organisatie kan er niet gelijk mee verder - Investeringen en opbrengsten ontbreken - Valkuilen ontbreken - Nog te veel en te vaak een noodzakelijk kwaad - Bij action learning gaat het om de actie/het resultaat.

36 Veel voorkomende “fouten” en tips Reflectie: - Weinig kritische/oprechte retrospectie - Weinig durf te tonen wat er fout ging - Nut/waarde organisatie ontbreekt - Relatie met leerstijl ontbreekt - Relatie voorgaande ALP’en en feedback (leerpunten)

37 Modellen: verwerken van data “Modellen zijn handige hulpmiddelen, maar je moet het niet mooier maken dan het is”(Hans Wijers) “Modellen zijn handige hulpmiddelen, maar je moet het niet mooier maken dan het is”(Hans Wijers) “Een model? Als je iets op een slimme manier doet”(Mirte, 8 jaar) “Een model? Als je iets op een slimme manier doet”(Mirte, 8 jaar)

38 Data -Data uit veldonderzoek (gesprekken, enquêtes, etc) (gesprekken, enquêtes, etc) -Data uit literatuur, artikelen, WEB

39 Relevante Data - In relatie tot probleemstelling - Relatie met oplossing (self full filling prophecy!) filling prophecy!) - Data>>>Macro/Mall>>>Relevante data. data.

40 Relevante Data Criteria “Macro”: Criteria “Macro”: Absoluut noodzakelijke data (eisen) Absoluut noodzakelijke data (eisen) Wenselijke data Wenselijke data Randvoorwaarden Randvoorwaarden Analysemodel is methode om uit data relevante data te genereren Analysemodel is methode om uit data relevante data te genereren Model geeft prioritering, ordening, koppeling Model geeft prioritering, ordening, koppeling

41 Analysemodellen Geven een Label en “beeld” Geven een Label en “beeld” Geven een probleemanalyse Geven een probleemanalyse Geven een oplossingsrichting Geven een oplossingsrichting Geven voorbeelden van succesvolle toepassing Geven voorbeelden van succesvolle toepassing

42 Analysemodellen: aanleiding Snelheid van veranderingen Snelheid van veranderingen Modellen/concepten/Goeroes geven houvast, “zekerheid” Modellen/concepten/Goeroes geven houvast, “zekerheid” Modellen gaan uit van de rationele beheersbaarheid, planbaarheid en maakbaarheid (Taylor, Weber, Peters/Waterman) Modellen gaan uit van de rationele beheersbaarheid, planbaarheid en maakbaarheid (Taylor, Weber, Peters/Waterman)

43 Modellen: valkuilen Model is een recept. De uiteindelijke kwaliteit van het gerecht wordt bepaald door hij/zij die met het recept werkt en de situatie waarin het recept wordt toegepast. Model is een recept. De uiteindelijke kwaliteit van het gerecht wordt bepaald door hij/zij die met het recept werkt en de situatie waarin het recept wordt toegepast. Een recept/model geeft basis, reduceert de onzekerheid. Passie, creativiteit, intuïtie, goed gevoel voor de omgeving zijn net zo onmisbaar Een recept/model geeft basis, reduceert de onzekerheid. Passie, creativiteit, intuïtie, goed gevoel voor de omgeving zijn net zo onmisbaar

44 RFC/RFI Voorbeeld van ca. 60 modellen Voorbeeld van ca. 60 modellen Korte toelichting model Korte toelichting model Literatuurverwijzing Literatuurverwijzing (www.managementboek.nl) (www.managementboek.nl)www.managementboek.nl

45

46

47

48

49 Binnenkort… www.requestforcomment.nl

50 Bedankt voor jullie aandacht


Download ppt "“Het recept is maar een gids” PROJECTRAPPORTAGE Agenda 1. Voorstellen 1. Voorstellen 2. Request For Comment (RFC): 2. Request For Comment (RFC): -Doelstelling."

Verwante presentaties


Ads door Google