De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beroepsgeheim Kris Stas.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beroepsgeheim Kris Stas."— Transcript van de presentatie:

1 Beroepsgeheim Kris Stas

2 Kennis over Opdracht Positie mandaat

3 Gedeelde bekommernis Niet = zelfde doel Respect voor onderscheid
Zoeken naar afstemming

4 Belang beroepsgeheim Individueel belang Belang beroepsgroep
Maatschappelijk belang

5 Wat is beroepsgeheim? Principiële zwijgplicht tav derden

6 Beroepsgeheim Met infoplicht opdrachtgever Zonder infoplicht
Gevolgen voor eventuele samenwerking

7 Wie heeft beroepsgeheim ?
Bij wet of decreet bepaald ‘Noodzakelijke’ vertrouwensrelatie

8 Beroepsgeheim Niet absoluut Niet ‘altijd’ of ‘nooit’

9 Uitzonderingen op zwijgplicht
Spreekrecht Spreekplicht

10 Spreekrecht Getuigenis in rechte Natuurlijke grenzen zwijgplicht
Instemming van de cliënt 458 Bis: kwetsbare personen en partnergeweld Eigen verdediging

11 Getuigenis in rechte Je moet gaan bij oproep
Kan je beroepen op zwijgrecht Advies; overweeg per vraag Hoe doe ik recht aan wie? Nooit bij politie, zelfs niet in opdracht

12 Instemming van de cliënt
Drager beroepsgeheim weegt af en beslist

13 Spreekrecht 458 bis In kennis gesteld
Kwetsbare personen en partnergeweld Geen andere manier om hulp te bieden Potentiële slachtoffers; ernstige aanwijzingen Procureur des konings!

14 Spreekplicht Schuldig hulpverzuim
Aangifteplicht (burgerplicht) : zelf getuige Ambtelijke aangifteplicht Noodtoestand Ouderlijk gezag bij minderjarigen

15 Schuldig hulpverzuim Spanningsveld met beroepsgeheim Afwegen
Collegiaal beraad, tenzij dringend

16 Aangifteplicht Morele plicht
Schending beroepsgeheim is strafrechtelijk vervolgbaar Afweging

17 Noodtoestand Hoger rechtsgoed in gevaar Hier en nu Onmiddellijk
Geen andere manier om hulp te bieden Procureur des konings

18 Ouderlijk gezag Uitdovend
In het belang van de minderjarige uitgeoefend Minderjarige recht op beroepsgeheim

19 Beroepsgeheim Gezamenlijk
Gedeeld : in zelfde mate BG, zelfde finaliteit, noodzakelijk, betrokken op hulpverlening, kennis van cliënt

20 Discretieplicht Beschermt het ambt of beroep Discreet tav derden
Info delen enkel met gerechtigden Geen zwijgrecht bij getuigenis in rechte Geen zwijgrecht tav hiërarchisch overste

21 Cliëntpositie Centraal stellen Én houden

22 Centrale vraag Wat maakt mij beter geplaatst dan de cliënt zelf om info te geven over zijn cliëntsituatie

23 Infostromen Maximaal via cliënt laten lopen
Responsabiliseren van cliënten Driehoeksoverleg

24 Grenzen stellen Niet oeverloos meegaan in verhaal
Evenwicht tussen ondersteunen/confronteren

25 Waarden in welzijnswerk
Transparantie : doen wat we zeggen dat we doen Betrouwbaarheid: gekwetsten/vertrouwen

26 Schade integriteit Procedure Collegiaal beraad

27 Integer organisatiebeleid
Collegiaal beraad Consult (anoniem) Ethisch advies Vorming en training Code Beroepsvereniging

28 Morele oordeelsvorming
Zorgvuldig afwegen Uitlegbaar/argumenten Standvastig: handelen overeenkomstig oordeel

29 Voorbeelden Zijn de handkarren van het oordeel (KANT)


Download ppt "Beroepsgeheim Kris Stas."

Verwante presentaties


Ads door Google