De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

iCLASS yes we can scalacollege !!! Co-teaching & Study coaching…

Verwante presentaties


Presentatie over: "iCLASS yes we can scalacollege !!! Co-teaching & Study coaching…"— Transcript van de presentatie:

1 iCLASS yes we can scalacollege !!! Co-teaching & Study coaching…
@ yes we can scalacollege !!! Co-teaching: d.m.v. zelfreflectie bouwen aan zelfkennis, zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, weerbaarheid Study coaching: aandacht voor study skills, leren concentreren, studievoortgang bewaking en ondersteuning bij plannen, organiseren, overzicht helpen bewaren iCLASS Voor leerlingen met een indicatie Onder deskundige begeleiding van de iCREW: individual coaches

2 Een diagnose/een LGFindicatie
Cluster 1 (visueel gehandicapt) Cluster 2 (spraak/taalproblemen en dove kinderen, comm. beperkt) Cluster 3 (fysieke beperking/ langdurig ziek, zmlk, meerv.geh.) Cluster 4 (gedrags/ontwikkelingsstoornis, langdurig zieke kinderen met een psychiatrische handicap) AD(H)D, ODD, McDD, ASS, NLD, WVP, DCD, FYSIEKE BEPERKING………………….…>>> woordvindingsproblemen Het gaat niet om wat je hebt maar om hoe je ermee omgaat..!

3 1) Reflectie en reproductie 2)Inzicht en inzet 3)Toepassen van kennis
IDEOLOGIE: LEREN DOE JE SAMEN! Leerlingbegeleiding is ‘maatwerk’ (vastgelegd in een individueel HP) iCLASS Educatief partnerschap tussen school, ouders en ambulant begeleider MOTTO: We helpen je op de RIT! 1) Reflectie en reproductie 2)Inzicht en inzet 3)Toepassen van kennis

4 Inrichting van de iClass:
Maandag t/m donderdag 6,7,8ste uur Wekelijks of meerdere keren per week aansluitend aan het lesrooster een afspraak leerling-coach Individuele begeleiding en/of begeleiding in groepjes Thema’s: Wie ben ik, wat kan ik Studievaardigheden Aandacht en concentratie Weerbaarheid en sociaal- emotionele vaardigheden Volhouden en doorzetten Inloop/spreekmiddag voor ouders/verzorgers: vrijdagmiddag

5 Voor de leerling: iLEARN
stimuleren van studievaardigheden ondersteuning bij plannen, structureren, organiseren vergroten van zelfkennis, zelfbewustzijn, zelfvertrouwen op gebied van leren pre-teaching, de leerling voorbereiden op de volgende les(dag) specialistische ondersteuning vanuit ambulante begeleider CL 2/3 (denk aan afname PEPmeter of taaloefeningen) persoonlijke begeleiding bij taakaanpak aandacht voor gebeurtenissen, gevoelens, gedachten, gedrag en gevolgen van dit gedrag individuele coaching op persoonlijke ontwikkelingsdoelen gebruik leren maken van onderwijsondersteunende hulpmiddelen, zoals ICT

6 VISIE op onderwijs aan leerlingen met SEN:
De kwaliteit van de interactie bepaalt het verschil tussen persoonlijke groei en persoonlijke pijn. Centraal in de ontwikkeling van ieder individu staat de werkelijke ontmoeting met de ander en jezelf. als je niet gelooft in mogelijkheden van mensen, blijf dan met je handen van hun onmogelijkheden af! Een V.I.P. behandeling: (Veiligheid, Invloed, Persoonlijk contact) Respect voor de jongere en de overlevingsstrategieën die hij heeft ingezet. NO WAR Niet Oordelen, wel Aandacht geven en Reflecteren.

7 ik voel me veilig! Autonomie Relatie Competentie
INDIVIDUELE BEGELEIDING GAAT UIT VAN DEZE BASISBEHOEFTEN: Autonomie Relatie Competentie Ik ben zelfstandig Ik weet wie ik ben Ik kies zelf wat goed is en bij mij past Ik voel me veilig Ik voel me geaccepteerd Ik maak deel uit van een groter geheel, ik hoor erbij Ik word gewaardeerd Ik word serieus genomen Ik heb succeservaringen Ik weet wat ik goed kan ik voel me veilig!

8 Kom op! We doen het samen!

9 Teach me and I might remember
Wil je een prestatie? Investeer in de relatie! Keywords: A: Aandacht en Aanwezigheid ‘er zijn’ als medicijn Aansluiting belevingswereld B: Betrokkenheid Bewustwording C: Contact Concretisering in het HP Tell me and I forget Teach me and I might remember Involve me and I learn

10 Het Handelingsplan: Beginsituatie > wie is de leerling, kansen, kwaliteiten SMARTdoelen (sociaal/emotioneel/cognitief) Afspraken, maatregels en aanpassingen Contact met ouders en externen Hulpmiddelen Verantwoording van besteding LGF Deskundigheidsbevordering van icoaches/docenten Evaluatie

11 Beïnvloeding op: kindfactoren Docentfactoren Taakfactoren
Omgevingsfactoren

12 Leren over jezelf Identiteit Imago Idealiteit Spelmateriaal
Psycho-educatie Handleiding voor jezelf Identiteit Imago Idealiteit

13

14 Als je enige gereedschap
time-out Als je enige gereedschap een hamer is ziet elk probleem eruit als een spijker…

15 iCoaches en ambulante begeleiders
Rosan van der Werf, Horizon Reiny den Hartog, AED Emy Bodijn Alex Schoneveld Suzanne Hanzon Liena Ruschenberg Leon van Os Anita Buitelaar Elke van Geest


Download ppt "iCLASS yes we can scalacollege !!! Co-teaching & Study coaching…"

Verwante presentaties


Ads door Google