De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Co-teaching & Study Voor leerlingen met een indicatie Onder deskundige begeleiding van de iCREW: individual coaches Co-teaching: d.m.v. zelfreflectie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Co-teaching & Study Voor leerlingen met een indicatie Onder deskundige begeleiding van de iCREW: individual coaches Co-teaching: d.m.v. zelfreflectie."— Transcript van de presentatie:

1 Co-teaching & Study coaching… @ Voor leerlingen met een indicatie Onder deskundige begeleiding van de iCREW: individual coaches Co-teaching: d.m.v. zelfreflectie bouwen aan zelfkennis, zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, weerbaarheid Study coaching: aandacht voor study skills, leren concentreren, studievoortgang bewaking en ondersteuning bij plannen, organiseren, overzicht helpen bewaren

2 Een diagnose/een LGFindicatie Cluster 1 (visueel gehandicapt) Cluster 2 (spraak/taalproblemen en dove kinderen, comm. beperkt) Cluster 3 (fysieke beperking/ langdurig ziek, zmlk, meerv.geh.) Cluster 4 (gedrags/ontwikkelingsstoornis, langdurig zieke kinderen met een psychiatrische handicap) AD(H)D, ODD, McDD, ASS, NLD, WVP, DCD, FYSIEKE BEPERKING………………….…>>>

3 MOTTO: We helpen je op de RIT! 1) Reflectie en reproductie 2)Inzicht en inzet 3)Toepassen van kennis IDEOLOGIE: LEREN DOE JE SAMEN! Leerlingbegeleiding is ‘maatwerk’ (vastgelegd in een individueel HP) Educatief partnerschap tussen school, ouders en ambulant begeleider

4 Inrichting van de iClass: Maandag t/m donderdag 6,7,8 ste uur Wekelijks of meerdere keren per week aansluitend aan het lesrooster een afspraak leerling-coach Individuele begeleiding en/of begeleiding in groepjes Thema’s: –Wie ben ik, wat kan ik –Studievaardigheden –Aandacht en concentratie –Weerbaarheid en sociaal- emotionele vaardigheden –Volhouden en doorzetten Inloop/spreekmiddag voor ouders/verzorgers: vrijdagmiddag

5 Voor de leerling: iLEARN stimuleren van studievaardigheden ondersteuning bij plannen, structureren, organiseren vergroten van zelfkennis, zelfbewustzijn, zelfvertrouwen op gebied van leren pre-teaching, de leerling voorbereiden op de volgende les(dag) specialistische ondersteuning vanuit ambulante begeleider CL 2/3 (denk aan afname PEPmeter of taaloefeningen) persoonlijke begeleiding bij taakaanpak aandacht voor gebeurtenissen, gevoelens, gedachten, gedrag en gevolgen van dit gedrag individuele coaching op persoonlijke ontwikkelingsdoelen gebruik leren maken van onderwijsondersteunende hulpmiddelen, zoals ICT

6 VISIE op onderwijs aan leerlingen met SEN: De kwaliteit van de interactie bepaalt het verschil tussen persoonlijke groei en persoonlijke pijn. Centraal in de ontwikkeling van ieder individu staat de werkelijke ontmoeting met de ander en jezelf. Een V.I.P. behandeling: (Veiligheid, Invloed, Persoonlijk contact) Respect voor de jongere en de overlevingsstrategieën die hij heeft ingezet. NO WAR Niet Oordelen, wel Aandacht geven en Reflecteren.

7 INDIVIDUELE BEGELEIDING GAAT UIT VAN DEZE BASISBEHOEFTEN: AutonomieRelatieCompetentie Ik ben zelfstandig Ik weet wie ik ben Ik kies zelf wat goed is en bij mij past Ik voel me veilig Ik voel me geaccepteerd Ik maak deel uit van een groter geheel, ik hoor erbij Ik word gewaardeerd Ik word serieus genomen Ik heb succeservaringen Ik weet wat ik goed kan

8

9 Wil je een prestatie? Investeer in de relatie! Keywords: A: Aandacht en Aanwezigheid ‘er zijn’ als medicijn Aansluiting belevingswereld B:Betrokkenheid Bewustwording C:Contact Concretisering in het HP

10 Het Handelingsplan: Beginsituatie > wie is de leerling, kansen, kwaliteiten SMARTdoelen (sociaal/emotioneel/cognitief) Afspraken, maatregels en aanpassingen Contact met ouders en externen Hulpmiddelen Verantwoording van besteding LGF Deskundigheidsbevordering van icoaches/docenten Evaluatie

11 Beïnvloeding op: kindfactoren Docentfactoren Taakfactoren Omgevingsfactoren

12 Leren over jezelf Identiteit Imago Idealiteit Spelmateriaal Psycho-educatie Handleiding voor jezelf

13

14 Als je enige gereedschap een hamer is ziet elk probleem eruit als een spijker…

15 iCoaches en ambulante begeleiders Rosan van der Werf, Horizon Reiny den Hartog, AED Emy Bodijn Alex Schoneveld Suzanne Hanzon Liena Ruschenberg Leon van Os Anita Buitelaar Elke van Geest e.vangeest@scalacollege.nl


Download ppt "Co-teaching & Study Voor leerlingen met een indicatie Onder deskundige begeleiding van de iCREW: individual coaches Co-teaching: d.m.v. zelfreflectie."

Verwante presentaties


Ads door Google