De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coöperatieve Onderwijsgroep Fricolore

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coöperatieve Onderwijsgroep Fricolore"— Transcript van de presentatie:

1 Coöperatieve Onderwijsgroep Fricolore
Leren door samenwerken Vrijdag 1 februari 2008

2 Onderwijsgroep Fricolore
Bogerman Zuiderpoort CSG Gaasterland Marne College A.M.S. CSG Comenius CSG Ulbe van Houten Chr. Gymn. Beyers Naudé Dockinga College Lauwers College CSG Liudger Bornego College CSG Eekeringe Emelwerda College Berechja College Onderwijsgroep Fricolore

3 Onderwijsgroep Fricolore
Opbouw presentatie: Ontstaan van de samenwerking Van netwerk naar … … Coöperatie Organogram Bestuur Financiën Aandachtspunten Onderwijsgroep Fricolore

4 1. Ontstaan van de samenwerking
VO/VSO Mobiliteit / regeling wachtgelders / BKB I.P.B. (noodzaak tot ontwikkelen) Risico´s nemen toe (Vf en Pf exit)! Onderwijsgroep Fricolore

5 Onderwijsgroep Fricolore
2. Van netwerk naar … Netwerk intern: P&O, facilitair, PR, sectoren Netwerk extern: VO-Raad, NHL/UOCG, CEVO, Inspectie … Investeringen: F.A., Spegel, Vacaturebank Investeren in vertrouwen: gemeenschappelijke inspiratie Vrijblijvendheid voorbij… Onderwijsgroep Fricolore

6 Onderwijsgroep Fricolore
3. … Coöperatie “… voorzien in stoffelijke behoeften…” Leden bepalen wat coöperatie doet Scholen zijn en blijven autonoom Bestuur zorgt voor dagelijkse gang van zaken (zie preambule) De vereniging heeft ten doel haar leden te voorzien in stoffelijke behoeften ter zake van gezamenlijke belangen op het terrein van voortgang en organisatie van het christelijk voortgezet onderwijs waaronder personeel en personeelsbeleid, zorgverlening aan leerlingen, onderwijskundige ontwikkelingen en organisatie, kwaliteitszorg, financiële en facilitaire zaken en deskundigheidsbevordering. Onderwijsgroep Fricolore

7 4. Organigram Coöperatie:
Onderwijsgroep Fricolore

8 Onderwijsgroep Fricolore
5. Bestuur Tweehoofdig Bestuur (vz en secr):beide een dagdeel/week Stelregel: klus t.b.v. coöperatie wordt gefaciliteerd Vaak: ‘gesloten beurzen’ Onderwijsgroep Fricolore

9 Onderwijsgroep Fricolore
6. Financiën Middelen BKB zijn op… Contributie: vaste voet / per leerling // ≈ lln. Bijzondere projecten apart afrekenen: gemeenschappelijke ontwikkeling – meedoen mag Begroting 2008 ~ € ,- // incl. budget voor innoveren. Onderwijsgroep Fricolore

10 Onderwijsgroep Fricolore
7. Aandachtspunten: Juridische vormgeving > Besturenraad Relatie met bevoegde gezagen en (G)MRen Gemeenschappelijk profiel Onderwijsgroep Fricolore

11 Meer weten? www.fricolore.nl voor o.a. Jaarverslag 2006-2007
en deze presentatie Tenslotte: leren is een werkwoord… Succes! Onderwijsgroep Fricolore

12


Download ppt "Coöperatieve Onderwijsgroep Fricolore"

Verwante presentaties


Ads door Google