De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coöperatieve Onderwijsgroep Fricolore Leren door samenwerken Vrijdag 1 februari 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coöperatieve Onderwijsgroep Fricolore Leren door samenwerken Vrijdag 1 februari 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Coöperatieve Onderwijsgroep Fricolore Leren door samenwerken Vrijdag 1 februari 2008

2 Onderwijsgroep Fricolore2  Bogerman  Zuiderpoort  CSG Gaasterland  Marne College  A.M.S.  CSG Comenius  CSG Ulbe van Houten  Chr. Gymn. Beyers Naudé  Dockinga College  Lauwers College  CSG Liudger  Bornego College  CSG Eekeringe  Emelwerda College  Berechja College

3 Onderwijsgroep Fricolore3 Opbouw presentatie: 1.Ontstaan van de samenwerking 2.Van netwerk naar … 3.… Coöperatie 4.Organogram 5.Bestuur 6.Financiën 7.Aandachtspunten

4 Onderwijsgroep Fricolore4 1. Ontstaan van de samenwerking  VO/VSO  Mobiliteit / regeling wachtgelders / BKB  I.P.B. (noodzaak tot ontwikkelen)  Risico´s nemen toe (Vf en Pf exit)!

5 Onderwijsgroep Fricolore5 2. Van netwerk naar …  Netwerk intern: P&O, facilitair, PR, sectoren  Netwerk extern: VO-Raad, NHL/UOCG, CEVO, Inspectie …  Investeringen: F.A., Spegel, Vacaturebank  Investeren in vertrouwen: gemeenschappelijke inspiratie  Vrijblijvendheid voorbij…

6 Onderwijsgroep Fricolore6 3. … Coöperatie  “… voorzien in stoffelijke behoeften…”  Leden bepalen wat coöperatie doet  Scholen zijn en blijven autonoom  Bestuur zorgt voor dagelijkse gang van zaken (zie preambule)

7 Onderwijsgroep Fricolore7 4. Organigram Coöperatie: A.L.V. (eindverantwoordelijken) Bogerman CVO-zw Totaal 15 scholen Een- en meerpitters Bornego College Ver. CVO-H,J&W Optie: personeel

8 Onderwijsgroep Fricolore8 5. Bestuur  Tweehoofdig  Bestuur (vz en secr):beide een dagdeel/week  Stelregel: klus t.b.v. coöperatie wordt gefaciliteerd  Vaak: ‘gesloten beurzen’

9 Onderwijsgroep Fricolore9 6. Financiën  Middelen BKB zijn op…  Contributie: vaste voet / per leerling // ≈ 20.000 lln.  Bijzondere projecten apart afrekenen: gemeenschappelijke ontwikkeling – meedoen mag  Begroting 2008 ~ € 80.000,- // incl. budget voor innoveren.

10 Onderwijsgroep Fricolore10 7. Aandachtspunten:  Juridische vormgeving > Besturenraad  Relatie met bevoegde gezagen en (G)MRen  Gemeenschappelijk profiel

11 Onderwijsgroep Fricolore11 Meer weten? www.fricolore.nl voor o.a.  Jaarverslag 2006-2007  en deze presentatie Tenslotte: leren is een werkwoord… Succes!

12


Download ppt "Coöperatieve Onderwijsgroep Fricolore Leren door samenwerken Vrijdag 1 februari 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google