De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 e Jaarvergadering 27 november 2012 Angeren. 2 Agenda Opening Mededelingen / vaststelling van de agenda Notulen jaarvergadering 2011 Jaarverslag in de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 e Jaarvergadering 27 november 2012 Angeren. 2 Agenda Opening Mededelingen / vaststelling van de agenda Notulen jaarvergadering 2011 Jaarverslag in de."— Transcript van de presentatie:

1 5 e Jaarvergadering 27 november 2012 Angeren

2 2 Agenda Opening Mededelingen / vaststelling van de agenda Notulen jaarvergadering 2011 Jaarverslag in de vorm van een presentatie Verslag penningmeester Verslag kascontrolecommissie Benoeming nieuwe kascontrolecommissie Organisatie Strijdbaar Angeren 2013 Bestuursverkiezing – Aftredend en herkiesbaar: Harrie Arends – Het bestuur stelt voor om Esther Molthoff & Arno van Staalduine te benoemen tot bestuurslid Rondvraag Sluiting

3 3 Mededelingen / vaststelling agenda Mededelingen Vaststelling agenda

4 4 Notulen / ledenbestand Notulen 4 e jaarvergadering d.d. 23 november 2011 – Goedkeuring notulen Huidig Ledenbestand: 1103 leden – Contributie inning in afronding.

5 5 Bestuurssamenstelling Strijdbaar Angeren Voorzitter: Gerard Rasing Secretaris: Rob Harmsen Penningmeester: Peter Tijssen Bestuurslid: Harrie Arends Aspirant bestuurslid: Arno van Staalduine Aspirant bestuurslid: Esther Molthoff Website: Ghislaine Hoenderboom

6 6 Jaarverslag 2012 Benoemde aandachtsgebieden verdeeld over de werkgroepen Contacten met Gemeente Lingewaard Contacten met betrokkenen binnen de aandachtsgebieden Veranderende rol Strijdbaar Angeren!? – Platform onderwerpen – Afgeronde aandachtsgebieden

7 7 Werkgroepen 2012 (aandachtsgebieden) Bestuur Strijdbaar Angeren WerkgroepWoningbouw Frank Kuster Harrie ArendsWerkgroepSportpark Rob Harmsen Wim BrandtsWerkgroepHuissenschewaarden Geert Bouwman Jo Kuster Geert TijssenWerkgroepA15 Gerard Rasing Hennie Helsen

8 8 Woningbouw Locatie Poelzicht − Start van de bouw aangekondigd Maliebaan − Plan in uitvoering − 3 ruime kavels ( projectontwikkelaar) − 3 woningen van Gemeente Lingewaard( op het evenementen terrein) Sportpark de “Poel” / Muijland − Plan 16 woningen Muijland in de ijskast − Woningbouw op de Poel momenteel geen optie Enquete woningbouw-behoefte uitgevoerd − Deelname teleurstellend

9 Bernhardstraat ( in uitvoering)

10 10 Sportpark Uitgangspunt verplaatsing sportpark was en is nog steeds om woningbouw te realiseren Locatie Muijland is geen optie meer − Afspraken tussen Bouwfonds & gemeente Lingewaard blokkeren verdere ontwikkeling Huidige sportlocaties − Voorstel opknappen huidige sportpark gecombineerd met woningbouw niet haalbaar gebleken. − Ook hier blokkeren de afspraken tussen bouwfonds & gemeente Lingewaard, uit het verleden, verdere ontwikkeling − Betrokken verenigingen individueel in gesprek met gemeente

11 11 Huissensche Waarden Ontzanding van een groot gedeelte van de “Angerse” uiterwaarden − In het kader van het project “Ruimte voor de rivier” Gesprekken met Basalt ( de ontzander ) omtrent de inrichting van de “Angerse” uiterwaarden − Aandacht voor recreatiemogelijkheden en historische aspecten − Ideeenschets is aangereikt − Gesprek medio 2013 weer oppakken als er werkplannen worden gemaakt Functionele zienswijze ingediend op het bestemmingsplan Het voorontwerp bestemmingsplan, gepresenteerd augustus 2012, wordt verder uitgewerkt.

12 Huissensche waarden

13 13 A 15 Strijdbaar Angeren is samen opgetrokken met bewonersgroep LingewaardA15 Diverse activiteiten zijn ondernomen Aanbieden van petities aan de minister, tegen de komst van een brug Fakkeltocht om extra aandacht te vragen Groep deskundigen ingeschakeld om een tegenbegroting te maken “Den Haag” blijft vast houden aan een brug als oever-verbinding Bewonersgroep LingewaardA15 is opgeheven Samenwerking op een beperkter niveau Strijdbaar Angeren i.s.m. Gelderse Milieu Federatie strijdvaardig Mogelijk brengen de bezuinigingsoperaties nog verandering in de voortgang

14 A 15 Noordelijke route / met brug

15 15 Strijdbaar Angeren in het 5 e jaar Overige gespreksonderwerpen 2012 Gesprek wethouder Telder over de rol van Strijdbaar Angeren bij “Platform” onderwerpen Onderhoudsprogramma wegen en groen Evenemententerrein Structuurvisie herstructurering glastuinbouw Aandachtspunten uit het dorpsplan besproken Nachtbus via Angeren Sluiting katholieke kerk ( alternatieven)

16 16 Verslag Penningmeester Financieel Overzicht 5 e jaar Saldo 1-1-2011: € 517,94 Saldo 31-10-2012: € 536,90

17 17 Kascontrole / contributie Verslag van de kascontrolecommissie – Geert Bouwman / Hennie Helsen Benoeming nieuw kascontrolecommissielid – Geert Bouwman aftredend Contributie vaststelling voor 2013 – Voorstel 1 euro continueren

18 18 Organisatie 2013 ( prioriteiten) Uitgangspunt is nog steeds de leefbaarheid in stand houden. – Aandachtsgebied: woningbouw heeft de eerste prioriteit Welke aandachtsgebieden voor 2013: – Woningbouw – A15 ( samen met Gelderse Milieu Federatie) – Huissensche Waarden ( toetsen en volgen) – Evenementen terrein En…… wat doen we niet? – “Platform” onderwerpen waar we (te) weinig grip op kunnen hebben.

19 19 Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar – Harrie Arends Het bestuur draagt twee nieuwe bestuursleden voor: – Arno van Staalduine – Esther Molthoff

20 20 5 e Jaarvergadering 2012 Nog vragen?

21 21 Angeren blijft Strijdbaar?? Bedankt voor uw komst!


Download ppt "5 e Jaarvergadering 27 november 2012 Angeren. 2 Agenda Opening Mededelingen / vaststelling van de agenda Notulen jaarvergadering 2011 Jaarverslag in de."

Verwante presentaties


Ads door Google