De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4e Jaarvergadering november 2011 Angeren

Verwante presentaties


Presentatie over: "4e Jaarvergadering november 2011 Angeren"— Transcript van de presentatie:

1 4e Jaarvergadering 2011 23 november 2011 Angeren

2 Agenda Opening Vaststelling agenda / mededelingen
Notulen jaarvergadering 2010 Organisatie Strijdbaar Angeren 2011 Verslag penningmeester Verslag kascontrolecommissie Benoeming kascontrolecommissie Jaarverslag ( presentatie) door voorzitter Bestuursverkiezing Rondvraag Sluiting

3 Vaststelling agenda / Mededelingen / Notulen
Huidig Ledenbestand: 1203 leden Rondgang momenteel in afronding. Notulen 24 november 2010 Goedkeuring notulen

4 Verslag Penningmeester
Financieel Overzicht 4e jaar Saldo : € ,94 Saldo : € ,90

5 Kascontrole / contributie
Verslag van de kascontrolecommissie Geert Tijssen / Geert Bouwman Benoeming nieuw kascontrolecommissielid Geert Tijssen aftredend Contributie vaststelling voor 2012 Voorstel 1 euro continueren

6 Huidig bestuur Strijdbaar Angeren ( stichting & vereniging)
Voorzitter Gerard Rasing Bestuurslid Harrie Arends Secretaris Rob Harmsen Penningmeester Peter Tijssen

7 Strijdbaar Angeren (werkgroepen)
Bestuur Strijdbaar Angeren Werkgroep woningbouw Frank Kuster Wim Brandts Harrie Arends Werkgroep verplaatsing sportpark Rob Harmsen Werkgroep Huissensche Waarden Geert Bouwman Jo Kuster Geert Tijssen Werkgroep A15 Gerard rasing Hennie helsen

8 Jaarverslag 2011 Actualiteit aandachtsgebieden is wisselvallig
Gesprekken op de “achtergrond” Economische klimaat zit tegen Gemeentelijk huishoudboekje werkt niet mee

9 Woningbouw Plan Poelzicht Maliebaan Bernhardstraat Sportpark de “Poel”
Woningen + appartementen te koop Maliebaan Plan ligt klaar ter uitvoering ( 1e fase ) Bernhardstraat Plan ( Waard wonen) is gereed. Uitvoering in samenspraak met Gemeente Sportpark de “Poel” Invulling bij verplaatsen sportpark Waard wonen betrokken bij invulling Afstemming woningbehoefte

10 Verplaatsing sportpark
Door grondaankoop nog steeds op de agenda Bouwfonds nog steeds “aan zet” Gemeente in overleg met bouwfonds Overleg verenigingen over “te overbruggen periode” Inventarisatie onderhoudsbehoefte Brief verenigingen aan wethouder Definitieve beslissing voorjaar 2012

11 A 15 Ontwikkelingen in het najaar in een stroomversnelling
Gesprekken met de “liemerse” kant door S.A. opgepakt Periodiek overleg Musketiers / ArgusA15 Bewonersgroepen wisselend belang bij Trace SA trekt samen op met bewonersgroepA15 Lingewaard Petitie tegen een brug opgesteld & aangeboden Zienswijze op de MER ingediend ( samen met BLA15 ) Informatiestand tijdens opening Kulturhus Overleg met verschillende belanghebbenden Gemeenteraad Milieu-defensie Stadsregio

12 A 15 Brug onacceptabel Mening wordt gedeeld door bestuur Lingewaard
Tunnel een must! Denktank: oplossingsgericht voorstel ( kostenaspect) Voorkeur verdiepte aanleg Liemers krijgt verdiepte aanleg Lingewaard strijdt nog voor verdiepte aanleg Milieu beschermende maatregelen Geluidschermen

13 A 15 13

14 Huissensche Waarden Ontzanding van een groot gedeelte van de uiterwaarden Ruimte voor de rivier Gesprek met Basalt ( ontzander) omtrent de mogelijkheden Meepraten en denken v.w.b. de her-inrichting Aandacht voor natuur en historie Idee schets aangereikt Raadsbesluit: verdere uitwerking van het plan door Basalt Alternatief plan ( door S.A. ondersteund) politiek niet haalbaar Gesprekken toekomstige inrichting met de Visclub en met de Ijsvogels

15 Strijdbaar Angeren in het 4e jaar
Overige onderwerpen 2011 Glastuinbouw herstructurering ( Leutse leigraaf ) Info avond bezocht m.b.t. status en voortgang Aanwezig bij politieke avonden / raadsvergaderingen met “Angerse” onderwerpen op de agenda Brainstormsessie structuurvisie gemeente Lingewaard Aanspreekpunt Lingewaard: Overleg met wethouder over rol SA ( afwezigheid platform) Samenwerkingsovereenkomst platforms – gemeente Lingewaard Overleg met SWL

16 Aandachtsgebieden in 2012 Focus op de lopende projecten
Woningbouw Sportpark Huissensche waarden Onderhouden en actualiseren website ( attractiviteit ) Realisatie structurele gesprekspartner gemeente Relatie onderhouden met de politieke partijen Bezoeken van Politieke avonden / raadsvergaderingen

17 Voorwaarden optimale invulling 2012
Uitbreiding bestuur Bestuursleden Meer aandacht op de onderwerpen Uitbreiding aandachtsgebieden Werkgroepleden Verdeling van activiteiten bij actuele ontwikkelingen Behoud of uitbreiding ledenbestand Huidige organisatievorm: Bevalt prima Specifieke interesses Niet alle onderwerpen kunnen “opgepakt” worden

18 Bestuurssamenstelling 2011-2012
Aftredend en herkiesbaar Gerard Rasing Peter Tijssen Interesse om je in te zetten voor datgene wat er met Angeren gebeurd?: Wie kunnen we nog meer noteren voor deze leuke “klus”

19 4e Jaarvergadering 2011 Rondvraag?

20 Strijdbaar blijven we voor onze belangen!
Bedankt voor uw komst!


Download ppt "4e Jaarvergadering november 2011 Angeren"

Verwante presentaties


Ads door Google