De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijkvereniging de boekhorst Jaarvergadering 5 februari 2009 jaarvergadering 2009 Jaarvergadering 5 februari 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijkvereniging de boekhorst Jaarvergadering 5 februari 2009 jaarvergadering 2009 Jaarvergadering 5 februari 2009"— Transcript van de presentatie:

1 wijkvereniging de boekhorst Jaarvergadering 5 februari 2009 jaarvergadering 2009 Jaarvergadering 5 februari 2009 http://www.wijkverenigingdeboekhorst.nl/

2 Agenda jaarvergadering 2009 1.Opening 2.Mededelingen / Rondvraag 3.Notulen jaarvergadering 2007 4.Financieel overzicht 2008 5.Vaststelling contributie 2009 6.Controle kascommissie boekjaar 2008 7.Benoeming kascommissie 2009 8.Presentatie wethouder Vissers 1.evaluatie upgrading 2.ontwikkeling in en om de wijk 9.Verkiezing bestuursleden 1.aftredend: Nelleke van der Weiden en Rob Kool 2.verkiesbaar: Patricia van Vossen en Bart Heemskerk 10.Sluiting jaarvergadering 2009

3 Upgrading, hoe verliep dat … 4 januari 2005 start inventarisatie knelpunten 19 mei 2005 presentatie knelpunten aan wijk/gemeente 25 nov. 2005 presentatie plan van aanpak (start april 2006) 9 nov. 2006 politiek café (geen upgrading…hoe kan dat?) Zomer 2007 upgrading afgerond (groen in november) 29 nov. 2007 tussenschouw Maart 2008 uitvoeren evaluatie 5 febr. 2009 presentatie evaluatie

4 Evaluatie upgrading Aantal adressen 196 Aantal respondenten114 Bekend met project111 Onbekend met project3 jaarvergadering 2009

5 Evaluatie upgrading Presentatie en organisatie gemeente – Zeer tevreden13 – Tevreden30 – Neutraal22 – Ontevreden2 – Zeer ontevreden0 jaarvergadering 2009

6 Evaluatie upgrading Rol wijkvereniging – Zeer tevreden41 – Tevreden55 – Neutraal9 – Ontevreden4 – Zeer ontevreden1 jaarvergadering 2009

7 Evaluatie upgrading Algemene indruk resultaat upgrading – Zeer tevreden2 – Tevreden53 – Neutraal35 – Ontevreden17 – Zeer ontevreden4 jaarvergadering 2009

8 Evaluatie upgrading Woonomgeving t.o.v. paar jaar terug – Meer tevreden30 – Gelijk69 – Minder9 – N.v.t.3 jaarvergadering 2009

9 algemeen Tevredenheid over wijk – Zeer tevreden36 – Tevreden66 – Neutraal7 – Ontevreden1 – Zeer ontevreden1 jaarvergadering 2009

10 Problemen, uit de enquête, niet de wijkverbetering; 1.Hondenpoep40 x genoemd 2.Verkeersveiligheid37 3.Parkeervoorzieningen32 4.Wegen en straten25 5.Zwerfvuil22 6.Openbare groen22 7.Geluidshinder vliegverkeer16 8.Speelvoorzieningen7 9.Geen problemen6 10.Vandalisme5 algemeen

11 Evaluatie uitkomsten Overall positief beeld van de wijk Negatief per onderwerp – Bestrating – Verkeersveiligheid Negatief per straat – Ariënsstraat – Herenweg – Beerenbroucklaan (1 reactie) jaarvergadering 2009

12 Evaluatie upgrading Puntentelling – Zeer tevreden+2 – Tevreden+1 – Neutraal0 – Ontevreden-1 – Zeer ontevreden-2 jaarvergadering 2009

13 Brink Savor nin Kuype rAriëns Nolen sPoels Schae p Jacob sHeren Lang eveld Aalber se Beere nbr Troelstr a onbek end Totaa l groen 611-3306181 6 27 bestrating 5-7-2-213414-31-460-14 straatmeubilair 312-51330-3 3 4 verlichting 791032665471105277 speelvoorzieni ng 38136260059 2052 verkeersveiligh eid -352-10110-2-5620-5 totaal 211726-301213219-21322-5240141 aantal reacties11 16133 57546 12152 102 jaarvergadering 2009 Evaluatie upgrading

14 Evaluatie negatieve uitkomsten Bestrating – Vreemd, onderdeel plan Verkeersveiligheid – Ariënsstraatalg. ongenoegen – Schaepmanlaanparkeren /sluip – Herenwegkruisingen – Langevelderwegparkeren rijbaan – Beerenbroucklaan (1 reactie)parkeren jaarvergadering 2009

15 Heer Vissers jaarvergadering 2009 Evaluatie uitkomsten


Download ppt "Wijkvereniging de boekhorst Jaarvergadering 5 februari 2009 jaarvergadering 2009 Jaarvergadering 5 februari 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google