De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ledenvergadering 2013 O.k. Wat mij betreft kunnen Jaarvergadering 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ledenvergadering 2013 O.k. Wat mij betreft kunnen Jaarvergadering 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Ledenvergadering 2013 O.k. Wat mij betreft kunnen Jaarvergadering 2013
we beginnen Startscherm Jaarvergadering 2013

2 ‘Teruglopende leden-aantallen: Hoe nu verder?’
Ledenvergadering 2013 ‘Teruglopende leden-aantallen: Hoe nu verder?’ Welkom Ik neem aan dat iedereen nu zijn GSM op zacht heeft gezet We hebben deze jaarvergadering het motto meegegeven ‘Teruglopende leden-aantallen: Hoe nu verder?’

3 Ledenvergadering 2013 Jaarvergadering 2013
We proberen om acht uur rond te zijn, dan is er een korte pauze en begint de lezing Jaarvergadering 2013

4 Ledenvergadering 2013 Jaarvergadering 2013
Wij hopen dat deze bijeenkomst interactief is. Ik zal u straks ook om een bijdrage vragen Jaarvergadering 2013

5 Opening Daarmee is de vergadering geopend Jaarvergadering 2013

6 Vaststellen agenda Jaarvergadering 2013
Wat ons betreft ziet die er als volgt uit: Jaarvergadering 2013

7 Agenda Opening Vaststellen agenda Verantwoording over 2012
Plannen Bestuurswisseling Rondvraag Sluiting Heeft u voorstellen voor wijziging van de agenda? …………………………………… Zo niet, dan naar agendapunt 3! Jaarvergadering 2013

8 Agenda Opening Vaststellen agenda Verantwoording over 2012
Plannen Bestuurswisseling Rondvraag Sluiting Dit agendapunt valt uiteen in 3 min of meer verplichte nummers…………… Jaarvergadering 2013

9 Verantwoording over 2012 (1/7)
Notulen Jaarvergadering 2012 Sociaal Jaarverslag Financiële verantwoording Er zijn geen uitreikstukken, u heeft ze kunnen downloaden van de website Ik hoop dat we er snel door heen kunnen om langer stil te kunnen staan bij onze toekomstplannen De notulen………….. Jaarvergadering 2013

10 Notulen 2012 (2/7) Jaarvergadering 2013 ……………………………..
Zoals ik al zei, u heeft ze kunnen downloaden van de website………….. Jaarvergadering 2013

11 Notulen 2012 (3/7) Jaarvergadering 2013 Zo zagen ze er ongeveer uit.
…………………………………………………………… Opmerkingen van uw kant? ……………………………………………………… Dan naar het jaarverslag………………………. Jaarvergadering 2013

12 Sociaal jaarverslag (4/7)
Ook dat had u kunnen downloaden …………………………………………………………………….. En dan zag het er ongeveer zo uit…………………………………………. Jaarvergadering 2013

13 Sociaal jaarverslag (5/7)
Leden van 452 naar 422 4 convo’s, 8 lezingen Bloemschikken: 2 cursussen, kerstworkshop, deelname aan 2 wedstrijden Ierlandreis, 4 bustochten Open tuinen dag Opmerkingen of vragen van uw kant? …………………………………………………….. Dan door naar onze financiële positie ………. Jaarvergadering 2013

14 Financiën 2012 (6/7) Die staat zo vast als een huis op een zeer solide fundament! Hoe is onze financiële positie? ……………………………………………………………… Tenzij u dat wel zou willen wil ik niet ingaan op de details. Wat krijgt U dan wel van ons: De 3 belangrijkste cijfers van 2012 en de 3 belangrijkste cijfers van 2013 en Het verslag van de kascontrole commissie Jaarvergadering 2013

15 Financiën 2012 (7/7) 2012 € + € 2013 Inkomsten Uitgaven Resultaat 2012
- € 1.062 2013 € 0 Dit zijn de kengetallen van de verantwoording over 2012 en de begroting voor 2013 ………………………………………………………. Iemand vragen of opmerkingen over de kengetallen over 2012? ………………………………………… Dan het verslag van de kascontrolecommissie …… En het benoemen van leden van de kascontrolecommissie 2013……………….. U ziet de kengetallen voor de begroting van 2013 Bij de inkomsten zitten twee onzekere factoren, vandaar dat we wat voorzichtig zijn geweest met de uitgaven: Afname of groei ledenbestand Inkomsten uit de Pure Pinkster Fair Iemand vragen of opmerkingen over de kengetallen over 2013? Dan naar agendapunt 4………………. Jaarvergadering 2013

16 Agenda Opening Vaststellen agenda Verantwoording over 2012
Plannen a. Landelijk b. Afdeling Apeldoorn Bestuurswisseling Rondvraag Sluiting ……………………………… Jaarvergadering 2013

17 Plannen 2013-2018 Landelijk (1/3)
…………………………………………………… Gelukkig was de insteek iets positiever dan hier weergegeven! Allereerst de status en projectplanning van de landelijke vereniging ………………… Jaarvergadering 2013

18 Plannen 2013-2018 Landelijk (2/3)
Nov 2012 profielbepaling goedgekeurd 2013 uitrekenen benodigde cap en geld, vaststellen wat haalbaar is 2014 evalueren huidige structuur a.h.v. haalbare plannen 2015 start uitvoering plannen / reorganisatie 2016 evaluatie 2017 start nieuwe cylclus U kunt dit zelf lezen Daar waar dat mogelijk blijkt zonder de zorgvuldigheid geweld aan te doen, zal dit proces worden versneld. Wat is dan die profielbepaling wat willen wij zijn als landelijke vereniging in 2016/2017? ………………………………… Jaarvergadering 2013

19 Plannen 2013-2018 Landelijk (3/3)
Motto: kennis en kennissen in het groen In 2017 de belangrijkste landelijke vereniging van tuinliefhebbers In 2017 denkt men G&B als vereniging primair aan haar toegankelijke kennis, laagdrempelige landelijke en lokale activiteiten en moderne zienswijze op groen maatschappelijke items Ook dit spreekt denk ik voor zichzelf…. Als u hierover meer wil weten spreekt u mij of Dick Vonhof dan even aan in de pauze. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn houden wij u uiteraard op de hoogte …….. Jaarvergadering 2013

20 Agenda Opening Vaststellen agenda Verantwoording over 2012
Plannen a. Landelijk b. Afdeling Apeldoorn Bestuurswisseling Rondvraag Sluiting Wij zijn als bestuur ook sinds begin dit jaar ons aan het bezinnen op de toekomst Jaarvergadering 2013

21 Plannen 2013-2018 Afd A’doorn (1/13)
Menskracht en Financiën Ledenverloop! Enquête? Website! Het mag iets langzamer! ……………………………………….. In een aantal bestuursvergaderingen zijn wij tot het volgende gekomen. Allereerst wat en waar willen wij zijn als afdeling A’doorn over een paar jaar………. Doelgroepen? Jaarvergadering 2013

22 Plannen 2013-2018 Afd A’doorn (2/13)
Visie. Een ontmoetingspunt en kennisbron zijn op het gebied van tuinen, tuinieren, tuinplanten en bloemschikken en complementair met het IVN het gehele veld van ‘groen’ in de ruimste zin afdekken. Door de gemeente Apeldoorn en zijn inwoners en professionele en commerciële instanties in de regio als zodanig worden herkend en erkend. Dit zou u kunnen omschrijven als het ultieme doel op termijn waar wij naar toe willen werken. Leest u het even rustig door …………………………………….. Het is heel belangrijk om dan de doelgroepen goed voor ogen te hebben….. Jaarvergadering 2013

23 Plannen 2013-2018 Afd A’doorn (3/13)
Potentiële Doelgroepen Huidige leden (wat oudere tuinbezitter en plantenliefhebber, bloemschikker en tuinreiziger, kortom u stille vennoten) Jongere tuinbezitter (yuppen en gezinnen met jonge kinderen, bezitter van een leeftuin met veel harde materialen en relatief weinig groen) Moestuinder en volkstuinder Guerrilla- en buurttuinder Scholen / scholieren Overige inwoners van gem. Apeldoorn (o.m. balkonbezitters) ‘Groen’-scholen Specialistische verenigingen (kuipplanten, fuchsia’s, rhodo’s etc.) IVN als strategische partner Gemeente Apeldoorn Professionele en commerciële groen- en aanverwante instanties: kwekers, tuincentra, hoveniers Organisaties |Potentiële nieuwe leden| Nu Zoals u ziet vallen die in 3 groepen uiteen, deze driedeling zult u steeds weer terugzien Huidige leden Potentiëlen nieuwe leden Organisaties en bedrijven …………………………………………………………………. ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….. Even een intermezzo over het ledenbestand, het slechte nieuws om zo te zeggen… Jaarvergadering 2013

24 Ledenverloop en prognose ‘04-’14 (4/13)
U ziet, als wij op de zelfde weg verder gaan, dan houden we waarschijnlijk in 2016 of zo onze allerlaatste jaarvergadering! ……………………………………… Dan het goede nieuws: dank zij de gehouden enquête weten we in ieder geval wat een deel van onze huidige leden belangrijk vindt…… Jaarvergadering 2013

25 Enquête (t/m jan 2013) (5/13) Jaarvergadering 2013
U heeft deze tabel ook in de laatste convo gezien. …………………………………………. Hier proberen wij zo veel mogelijk mee te doen, en we leggende lat dan weer zo hoog mogelijk….. Jaarvergadering 2013

26 Plannen 2013-2018 Afd A’doorn (6/13)
…………………………………………….. Maar dit doen we dan natuurlijk wel voor de eerder genoemde driedeling: Huidige leden Potentiëlen nieuwe leden Organisaties en bedrijven Die doelstellingen worden dan ……………………. Jaarvergadering 2013

27 Plannen 2013-2018 Afd A’doorn (7/13)
Doelstelling. De huidige leden bieden wat zij wensen: lezingen, uitstapjes, planten(ruil-)beurzen, tuinbezoek/open tuinen/tuinclubs, workshops, bloemschikcursussen en –wedstrijden. Potentiële nieuwe leden activiteiten bieden om te komen tot een aanvulling en verjonging van het ledenbestand. In de richting van organisaties vaste relaties kweken. Dit zijn dan onze 3 doelstellingen: ……………………………………………….. ………………………………………………….. ……………………………………………………. Om die doelstelling te realiseren heb je natuurlijk wel middelen nodig: Menscapaciteit Geld Informatie en communicatie Jaarvergadering 2013

28 Plannen 2013-2018 Afd A’doorn (8/13)
Middelen In stand houden en evt. intensiveren huidige activiteiten Website, nieuwsbrief, nieuwsflits en sociale media. Mobiliseren kennis, kennissen en vaardigheden van huidige leden Financiën: afdracht landelijke vereniging, advertentieverkoop, eigen inkomsten (PPF) ‘Werven’ commissie bestuurslid en organiseren van activiteiten gericht op ‘nieuwe’ doelgroepen ‘Werven’ communicatie bestuurslid en ontwikkelen communicatieplan ……………………………………….. ………………………………………….. …………………………………………… ………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………….. En dan weer met beide benen op de grond, hoe gaan we dat realiseren ………. Jaarvergadering 2013

29 Plannen 2013-2018 Afd A’doorn (9/13)
…………………… Dat is inderdaad niet zo gemakkelijk……. Jaarvergadering 2013

30 Plannen 2013-2018 Afd A’doorn (10/13)
Beleidsplan Huidige leden behouden door: Op jaarbasis: X lezingen, x uitstapjes .. etc. (max. a.h.v. enquête) Opentuinen-weekend door gehele gemeente Mobiliseren kennis, kennissen en vaardigheden leden Activeren stille vennoten ??? Nieuwe leden werven m.n. onder andere doelgroepen d.m.v. activiteiten specifiek gericht op die doelgroepen (t.z.t) Uitwerken en uitvoeren communicatieplan ……………………………………………………. …………………………………………………….. ………………………………………………………….. De eerste twee items hebben we klemvast De overige, m.n. ‘nieuwe leden werven uit andere doelgroepen’ zijn wat ons betreft noodzakelijk om te kunnen overleven…….. Bedenkt u wel, we hoeven dat niet op stel en sprong te realiseren, maar we moeten er wel heel snel mee beginnen… Dit plan vertalen naar het programma van 2013 was onze laatste stap……………….. Jaarvergadering 2013

31 Plannen 2013-2018 Afd A’doorn (11/13)
O.m. in 2013: Lezing ‘Onderhoudsvriendelijk tuinieren’ Workshop’s Kruiden, Snoeien, Exoten Uitbreiding website (groentips) en Facebook Open tuinen weekend Za +Zo Steun aan de Sterrenschool Roept U maar ……….. (Uw kennis, Uw kennissen en Uw vaardigheden!) …………………………………… Dit is wat uw bestuur in 2013 kan behappen Om te overleven als afdeling A’doorn hebben we uw kennis, uw kennissen en uw groene vaardigheden nodig. Een voorbeeld: er is onder u vast wel iemand die net wat meer dan gemiddeld verstand heeft van sneeuwklokjes. Werp u dan op en organiseer een activiteit: ‘kom naar mijn sneeuwklokjes kijken’, ‘laten we samen gaan kijken in Wolfhese op de sneeuwklokjesdagen’, heeft u er veel, steek een paar pollen uit, verdeel ze, zet ze in potten en een ze mee naar een lezing voor de verloting. We zoeken niet alleen grote dingen, ook dit soort kleine activiteiten zijn een aanwinst voor ons programma Of schrijf wat over een groen onderwerp voor publicatie op onze website Of stuur een maitje aan de webbeheerder of mij met een groen weetje voor onze faceboekpagina Heeft u een kennis die net wat meer verstand heeft van communicatie, vraag hem of haar om iets voor onze vereniging te doen,werkt een kennis van u bij een krant: helemaal top! …………………….. Jaarvergadering 2013

32 Plannen 2013-2018 Afd A’doorn (12/13)
We zoeken nog wat vrijwilligers Zonder uw hulp loopt onze vereniging, uw vereniging, langzaam leeg Woont u in een stuk van Apeldoorn waar we nog geen tuin hebben voor het Open-Tuinen weekend geef u dan op met uw tuin: wat u zelf misschien niet zo’n bijzondere tuin vindt, is voor iemand die net z’n eerste tuin heeft heel leuk om te bezoeken,vooral als het net om de hoek is! Dat geeft ons weer een mogelijkheid om nieuwe leden te werven! Neem eens jongeren uit de buurt of nieuwe buren mee naar één van onze lezingen Jaarvergadering 2013

33 Plannen 2013-2018 Afd A’doorn (13/13)
VAN GROEI & BLOEI ……………………………………………. Wij als uw bestuur zijn er van overtuigd dat als u ons helpt met kleine dingen, met kleine stapjes………………………….. …………………….Wij op termijn van de afdeling Apeldoorn weer een gezonde en energieke vereniging kunnen maken Zijn er onder u mensen die hierop willen reageren……(overigens de aanmeldingsformulieren voor de aanmelding als vrijwilliger worden zo dadelijk uitgedeeld)……………………………… Dan sluiten we hiermee onze toekomstvisie af…………….. Jaarvergadering 2013

34 Agenda Opening Vaststellen agenda Verantwoording over 2012
Plannen Bestuurswisseling Rondvraag Sluiting Het goede nieuws is dat het bestuur 2 nieuwe bestuursleden voordraagt, Daar staat tegenover dat er ook één vertrekt………………… Jaarvergadering 2013

35 Bestuurswisseling (1/1, )
Aftredend: Cees Nijman Voorstel nieuwe bestuursleden: Ledenadministratie/redactie/website: Dick Vonhof Commissie opentuinen/reizen: Jeanne Joosten (Pijnlijke) Vacatures: Public relations Commissielid (nieuwe doelgroepen / activiteiten) ………………. ………………… ………………….. En dan zijn we bijna aan het einde van de jaarvergadering 2012……………. Jaarvergadering 2013

36 Rondvraag Jaarvergadering 2013 ……………………………………. …………….
En tot slot………………. Jaarvergadering 2013

37 Sluiting Jaarvergadering 2013
Na een korte pauze van ongeveer 5 minuten ……. Jaarvergadering 2013


Download ppt "Ledenvergadering 2013 O.k. Wat mij betreft kunnen Jaarvergadering 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google