De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijzondere Algemene Ledenvergadering 31 mei 2013 Kantine VV Aduard 2000.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijzondere Algemene Ledenvergadering 31 mei 2013 Kantine VV Aduard 2000."— Transcript van de presentatie:

1 Bijzondere Algemene Ledenvergadering 31 mei 2013 Kantine VV Aduard 2000

2 Agenda 1.Opening 2.Bestuursverkiezing 3.Mededelingen 4.Vaststellen verslagen 5.Begroting en voorstel lening en kledingfonds 6.Korte voorbeschouwing jeugdbeleidsplan 7.Rondvraag 8.Sluiting

3 1. Opening • Welkom, • op de 3 e alg ledenvergadering in 8 maanden • Mededelingen – Vertrek Martijn Buiter als bestuurslid en lid jeugdcie. – De koffie is van de vereniging alle andere consumpties dienen naar goed gebruik te worden afgerekend – Binnen mag niet worden gerookt.

4 2. Bestuursverkiezing • Voorstel om te benoemen als bestuur; – Jan Smid – Jan Arends – Yke Agema – Peter Lantinga – Wilfred Bijma – Antje Wagenaar, secretaris – Jan Kazemier, penningmeester – Jacob Klaas Star, voorzitter vacature voor de jeugdcommissie

5 2. Bestuursverkiezing • Er zijn de volgende tegenkandidaten ingediend: • Is er iemand die een stemming wenst over de benoeming van dit bestuur ? – Zo ja, dan benoemen wij een tel commissie – Zo nee dan is dit bestuur hiermee benoemd.

6 3. Mededeling

7 3. Mededelingen • Met ingang van 1 juni is Theo Migchelsen onze nieuwe hoofdtrainer, voor de hele vereniging • Met ingang van 1 juni is Lammert Mulder onze nieuwe keepertrainer voor jeugd en senioren • Aanschaf van materiaal of welke investering ook, alléén na goedkeuring door het bestuur!

8 Commissies • Jeugdcommissie, Esther Star e.v.a. • Activiteitencommissie, Gerjan Arends e.v.a. • Sponsorcommissie, Jan Smid e.v.a. • Kantinecommissie, Yke Agema e.v.a. • Beheer en onderhoud team, Auke Wagenaar e.v.a. • Bouw team, Arjen Ludema, Tienco e.v.a. • Website, Sietze Venema, Gerjan Arends e.v.a. • Klaverjas team en Toernooicommissie en meer • En vele anderen (e.v.a.)

9 4. Vaststellen verslagen Verslagen zijn gepubliceerd op de website en als pdf beschikbaar. • Concept Notulen bijzonder algemene ledenvergadering 19-12-2012 • Verslag van de penningmeester, 1 e helft 2013 • Jaarverslag jeugdcommissie, najaar 2012 • Verslag kascommissie

10 Verslag van de penningmeester • Schuld bedroeg € 75.000 • Schuld bedraagt nog steeds € 45.737 • Dus afgelost op dit moment € 30.775 • Herstel contributie • Contact met alle donateurs • Contact met alle sponsoren • Herstel van de adminstratie

11 Het heden, waar staan we

12 Een blik op de sponsoring • Vertrokken ; 6 borden • Erbij ;13 borden • Tot 12/134 borden • Totaal 21 borden kantine en 41 borden veld • Balsponsoring 12/13 € 1.100

13 5. Begroting • Er zijn in de begroting twee besluiten: • Het aangaan van een lening – En • Het opstarten van een kledingfonds

14 5a. Voorstel • Het bestuur stelt aan de algemene ledenvergadering voor: • een lening aan te gaan bij de Stichting MFC Aduard van € 25.000,= met een looptijd van 15 jaar, onder de volgende voorwaarden:

15 5a. Voorstel • Per winterseizoen worden 12 zaterdagen de sporthal gehuurd van 8.00 – 14.00 uur, (zijn nu 10, van 8.00 – 13.00) • Per seizoen worden twee activiteiten georganiseerd i.o.m. de beheerder van De Meeden, verdeling omzet nntb.

16 5b. Kledingfonds • Het bestuur stelt voor om een kledingfonds op te zetten, verzoek aan de algemene ledenvergadering in te stemmen met een bedrag van € 12,= per seizoen als bijdrage voor het fonds • Hiervoor krijgen we een shirt en een broekje, exclusief sokken • In het seizoen ’13-’14 starten de teams: – 1 e, A1, C1, D1 en MC1 in een nieuw tenue

17 Concept begroting 2013-2014 VV Aduard2000 Lasten Baten Erfenis € 45.73745% Obligatie fonds € 11.30011% St. MFC Aduard € 25.00025% Pesoneelskosten € 18.00018% Giften € 8501% Kledingfonds € 4.0004% Contributie € 24.00024% Donateurs € 6501% Bureaukosten € 2.7903% Kledingfonds € 2.4002% Accomodatiekosten € 13.59013% Sponsoring € 15.25015% Wedstrijdkosten € 10.30010% Clubacties € 4.2004% Bestuur en Jeugdcie € 1.6002% Kantine € 16.00016% Opleidingskosten € 2.2502% Bestuurskamer € 2.0002% Reservering € 3.3833% Totaal aan kosten € 101.650100% € 101.650100%

18 7. Jeugdsbeleidsplan • Een korte voorbeschouwing: – Structureren trainingen vanaf de kabouters, ondersteuning door KNVB én de hoofdtrainer – “Train de trainer” – Keepertrainer, ook voor de jeugd – Demonstratie trainingen binnen de vereniging – Alle trainers/ leiders zijn in het bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag, betaald NOC NSF) – Selectiespelers en staf zijn actief bij de jeugd

19 Rondvraag

20 Tot slot • 4 juni kampioenswedstrijd MC 1; 19.00 uur • 5 juni draverij • 8 juni senioren toernooi • 15 juni afsluiting • Volg de website!

21 Bedankt voor jullie aandacht en de geweldige inzet ! Namens het bestuur wel thuis! Het bestuur biedt hierbij een rondje AAN!!


Download ppt "Bijzondere Algemene Ledenvergadering 31 mei 2013 Kantine VV Aduard 2000."

Verwante presentaties


Ads door Google