De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijzondere Algemene Ledenvergadering"— Transcript van de presentatie:

1 Bijzondere Algemene Ledenvergadering
31 mei 2013 Kantine VV Aduard 2000

2 Agenda Opening Bestuursverkiezing Mededelingen Vaststellen verslagen
Begroting en voorstel lening en kledingfonds Korte voorbeschouwing jeugdbeleidsplan Rondvraag Sluiting

3 1. Opening Welkom, Mededelingen
op de 3e alg ledenvergadering in 8 maanden Mededelingen Vertrek Martijn Buiter als bestuurslid en lid jeugdcie. De koffie is van de vereniging alle andere consumpties dienen naar goed gebruik te worden afgerekend Binnen mag niet worden gerookt.

4 2. Bestuursverkiezing Voorstel om te benoemen als bestuur; Jan Smid
Jan Arends Yke Agema Peter Lantinga Wilfred Bijma Antje Wagenaar, secretaris Jan Kazemier, penningmeester Jacob Klaas Star, voorzitter vacature voor de jeugdcommissie

5 2. Bestuursverkiezing Er zijn de volgende tegenkandidaten ingediend:
Is er iemand die een stemming wenst over de benoeming van dit bestuur ? Zo ja, dan benoemen wij een tel commissie Zo nee dan is dit bestuur hiermee benoemd.

6 3. Mededeling

7 3. Mededelingen Met ingang van 1 juni is Theo Migchelsen onze nieuwe hoofdtrainer, voor de hele vereniging Met ingang van 1 juni is Lammert Mulder onze nieuwe keepertrainer voor jeugd en senioren Aanschaf van materiaal of welke investering ook, alléén na goedkeuring door het bestuur!

8 Commissies Jeugdcommissie, Esther Star e.v.a.
Activiteitencommissie, Gerjan Arends e.v.a. Sponsorcommissie, Jan Smid e.v.a. Kantinecommissie, Yke Agema e.v.a. Beheer en onderhoud team, Auke Wagenaar e.v.a. Bouw team, Arjen Ludema, Tienco e.v.a. Website, Sietze Venema, Gerjan Arends e.v.a. Klaverjas team en Toernooicommissie en meer En vele anderen (e.v.a.)

9 4. Vaststellen verslagen
Verslagen zijn gepubliceerd op de website en als pdf beschikbaar. Concept Notulen bijzonder algemene ledenvergadering Verslag van de penningmeester, 1e helft 2013 Jaarverslag jeugdcommissie, najaar 2012 Verslag kascommissie

10 Verslag van de penningmeester
Schuld bedroeg € Schuld bedraagt nog steeds € Dus afgelost op dit moment € Herstel contributie Contact met alle donateurs Contact met alle sponsoren Herstel van de adminstratie

11 Het heden, waar staan we

12 Een blik op de sponsoring
Vertrokken ; 6 borden Erbij ; 13 borden Tot 12/13 4 borden Totaal 21 borden kantine en 41 borden veld Balsponsoring 12/13 € 1.100

13 5. Begroting Er zijn in de begroting twee besluiten:
Het aangaan van een lening En Het opstarten van een kledingfonds

14 5a. Voorstel Het bestuur stelt aan de algemene ledenvergadering voor:
een lening aan te gaan bij de Stichting MFC Aduard van € ,= met een looptijd van 15 jaar, onder de volgende voorwaarden:

15 5a. Voorstel Per winterseizoen worden 12 zaterdagen de sporthal gehuurd van 8.00 – uur, (zijn nu 10, van 8.00 – 13.00) Per seizoen worden twee activiteiten georganiseerd i.o.m. de beheerder van De Meeden, verdeling omzet nntb.

16 5b. Kledingfonds Het bestuur stelt voor om een kledingfonds op te zetten, verzoek aan de algemene ledenvergadering in te stemmen met een bedrag van € 12,= per seizoen als bijdrage voor het fonds Hiervoor krijgen we een shirt en een broekje, exclusief sokken In het seizoen ’13-’14 starten de teams: 1e, A1, C1, D1 en MC1 in een nieuw tenue

17 Concept begroting 2013-2014 VV Aduard2000
Lasten Baten Erfenis 45% Obligatie fonds 11% St. MFC Aduard 25% Pesoneelskosten 18% Giften 1% Kledingfonds 4% Contributie 24% Donateurs Bureaukosten 3% 2% Accomodatiekosten 13% Sponsoring 15% Wedstrijdkosten 10% Clubacties Bestuur en Jeugdcie Kantine 16% Opleidingskosten Bestuurskamer Reservering Totaal aan kosten 100%

18 7. Jeugdsbeleidsplan Een korte voorbeschouwing:
Structureren trainingen vanaf de kabouters, ondersteuning door KNVB én de hoofdtrainer “Train de trainer” Keepertrainer, ook voor de jeugd Demonstratie trainingen binnen de vereniging Alle trainers/ leiders zijn in het bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag, betaald NOC NSF) Selectiespelers en staf zijn actief bij de jeugd

19 Rondvraag

20 Tot slot 4 juni kampioenswedstrijd MC 1; 19.00 uur 5 juni draverij
8 juni senioren toernooi 15 juni afsluiting Volg de website!

21 Bedankt voor jullie aandacht en de geweldige inzet !
Namens het bestuur wel thuis! Het bestuur biedt hierbij een rondje AAN!!


Download ppt "Bijzondere Algemene Ledenvergadering"

Verwante presentaties


Ads door Google