De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Flow als sturingsprincipe Experiment Stedelijk Lyceum Enschede Drie teamleiders als voorhoede voor een nieuwe manier van sturen, waarbij de werkenergie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Flow als sturingsprincipe Experiment Stedelijk Lyceum Enschede Drie teamleiders als voorhoede voor een nieuwe manier van sturen, waarbij de werkenergie."— Transcript van de presentatie:

1 Flow als sturingsprincipe Experiment Stedelijk Lyceum Enschede Drie teamleiders als voorhoede voor een nieuwe manier van sturen, waarbij de werkenergie van de docent(e) een heel belangrijk vertrekpunt vormt

2 Flow als sturingsprincipe Experiment Stedelijk Lyceum Enschede Startbijeenkomst Doelstelling: 1.Enthousiasme voor doelstelling project: krachtiger maken personeel en hen invloed geven op organisatie van het onderwijs 2.Faciliteren van teamleiders om een vergelijkbare bijeenkomst te houden 3.Inrichten van het vervolgproces

3 Flow als sturingsprincipe Experiment Stedelijk Lyceum Enschede Voorstellen: - Johan Blind - Annemie Mols - Christiaan Grotenhuis - Ria Sluiter - Ferd van den Eerenbeemt

4 Flow als sturingsprincipe Experiment Stedelijk Lyceum Enschede Programma Interactieve bijeenkomst 1.Werkenergie van ons: plus en min 2.Het principe van flow 3.De dagelijkse werkelijkheid 4.Sturing en ruimte 5.Succes- en faalfactoren 6.Inrichten van het proces

5 Flow als sturingsprincipe Experiment Stedelijk Lyceum Enschede 1.Werkenergie van ons: plus en min In koppels: a.wat geeft mij energie, wat kost mij energie? b.Welke processen hebben een positieve dan wel een negatieve invloed?

6 Flow als sturingsprincipe Experiment Stedelijk Lyceum Enschede

7 Flow als sturingsprincipe Experiment Stedelijk Lyceum Enschede Welke processen hebben een negatieve invloed? VOLGENS LERAREN ZELF : Negatief: STERFHUIS (invulling vacatures met minder gekwalificeerden, niet thuis voelen van jonge leraren, oudgedienden zitten hun tijd uit, afkalving status van het beroep) VERKAVELING (onderwijsbeleid biedt weinig speelruimte, inhoudelijke kennis minder van belang, lesgeven krijgt laagste status, weinig initiatief en ondernemerszin) DE FUIK (interessante taken worden ontnomen; geen toekomstperspectief; eenvoudig werk remt de persoonlijke ontwikkeling; je komt er nooit meer weg, stapeling van competenties)

8 Flow als sturingsprincipe Experiment Stedelijk Lyceum Enschede kennis Taken - + - + verveling angst Flowgebied

9 Flow als sturingsprincipe Experiment Stedelijk Lyceum Enschede Welke processen hebben een positieve invloed? Volgens LERAREN MET LEF: Positief: VARIATIE (professioneel personeelsbeleid, individuele benadering competenties, verschil in beloning, prijzen voor excellente docenten) RUIMTE (ruimte voor gevarieerd takenpakket, gevoel van ondernemerschap, kennis delen in netwerken, intercollegiale consultatie) GROEI (lerarenbeurs en/of masteropleiding, meer maatwerk in opleidingen, meer verschillende taken, stapeling van competenties)

10 F L O W 2. Het principe van FlOW Productiviteit… actieve tegenzin + 5 - 5 - 10 +10 …onder invloed van FLOW Uitgedrukt als ‘positieve werkenergie’ 100 Positieve werk- energie Boven zichzelf getild worden Balans Negatieve werk- energie

11 Geen flow Energievreters In de samenwerking, organisatie van werk, taken, materialen, gebouw, persoonlijke effectiviteit geen grip op de eigen situatie, werkdruk, lastige omgang met leerlingen en ouders, rolconflicten, niet goed functionerende computers, slechte roosters, geluidsoverlast, etc. loopbaanmogelijkheden, sociale steun, resultaten, coaching door collega’s, leidinggevenden, goede teamsfeer, duidelijkheid in verwachtingen, autonomie, betrokkenheid bij besluitvorming, feedback op functioneren, etc. Geen kans op flow door disbalans energievreters en –gevers: lage productiviteit Energiegevers In de samenwerking, organisatie van werk, taken, materialen, gebouw, persoonlijke effectiviteit docent

12 Geen flow Energievreters In de samenwerking, organisatie van werk, taken, materialen, gebouw, persoonlijke effectiviteit geen grip op de eigen situatie, werkdruk, lastige omgang met leerlingen en ouders, rolconflicten, niet goed functionerende computers, slechte roosters, geluidsoverlast, etc. loopbaanmogelijkheden, sociale steun, resultaten, coaching door collega’s, leidinggevenden, goede teamsfeer, duidelijkheid in verwachtingen, autonomie, betrokkenheid bij besluitvorming, feedback op functioneren, etc. Geen kans op flow door disbalans energievreters en –gevers: lage productiviteit Energiegevers In de samenwerking, organisatie van werk, taken, materialen, gebouw, persoonlijke effectiviteit docent

13 Flow energievreters energiegevers Kans op flow door balans energievreters en –gevers

14 Flow als sturingsprincipe Experiment Stedelijk Lyceum Enschede 3. De dagelijkse werkelijkheid In koppels: a.Geef een beeld van hoe een dag van het team zich voltrekt

15 Flow als sturingsprincipe Experiment Stedelijk Lyceum Enschede 3. De dagelijkse werkelijkheid In koppels: b. Wat zijn volgens jullie energiegevers en nemers in zo’n dag en wat kan je beïnvloeden (volgende dia)?

16 Weinig invloedVeel invloed vanuit Groot effect Klein effect FOCUS VAN ACTIE! Benoemen en integreren

17 Flow als sturingsprincipe Experiment Stedelijk Lyceum Enschede 4.Sturing en ruimte Hoe gaan we hier in dit experiment mee om?

18 Flow als sturingsprincipe Experiment Stedelijk Lyceum Enschede 5. Succes- en faalfactoren Welke zijn dat?

19 Flow als sturingsprincipe Experiment Stedelijk Lyceum Enschede 6. Inrichting van het proces Week 48: invullen WEM Week 49: individueel gesprek (1,5 uur Roombeek) Week 50: Terugkoppeling (opbrengst/inzicht) en Planbespreking (aanpak, planning) 13 december: 2,5 uur Week 50: Introductie in teams door TL’s Week 51: invulling energiemeter medewerkers

20 Grove planning “sturen op Flow” febr. 2011 mrt 2011 Selectie bureau o.b.v. offertes Project ‘klaar- zetten’ Fase I. Fase II.Fase III. april 2011 juni 2011 sept 2011 dec 2011 Fase IV. febr 2012 Fase V. Fase VI.Fase VII.


Download ppt "Flow als sturingsprincipe Experiment Stedelijk Lyceum Enschede Drie teamleiders als voorhoede voor een nieuwe manier van sturen, waarbij de werkenergie."

Verwante presentaties


Ads door Google