De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsverband eerstelijns praktijkhoudende fysiotherapeuten Westelijke Mijnstreek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsverband eerstelijns praktijkhoudende fysiotherapeuten Westelijke Mijnstreek."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsverband eerstelijns praktijkhoudende fysiotherapeuten Westelijke Mijnstreek

2 AGENDA Ontvangst en opening door voorzitter Rene. Ontvangst en opening door voorzitter Rene. Landelijke ontwikkelingen door Johan Peeters, voorzitter RGF Maasvallei. Landelijke ontwikkelingen door Johan Peeters, voorzitter RGF Maasvallei. Aanleiding en proces tot nu toe door Jos. Aanleiding en proces tot nu toe door Jos. Missie/visie/doelstellingen door Bert. Missie/visie/doelstellingen door Bert. Presentatie/toelichting website door Paul. Presentatie/toelichting website door Paul. Presentatie Meditta door Jos Cober, Alg. dir. Presentatie Meditta door Jos Cober, Alg. dir. Vragen beantwoorden door bestuur FyWest. Vragen beantwoorden door bestuur FyWest.

3 DE AANLEIDING Fysiotherapie  vrije markt  kansen/bedreigingen Kansen benutten } = samen werken } = samen werken Bedreigingen het hoofd bieden (vanuit IOF)  behoud eigen positie behoud eigen positie

4 DE AANLEIDING Kansen? De markt blijkt weerspannig: Benutten kost veel tijd/moeite (terwijl het gewone werk doorgaat) om: - een product te ontwikkelen - in kaart brengen wat is de regelgeving? wie is wie? wie is wie? Bovendien: zeer beperkte naamsbekendheid

5 DE AANLEIDING Bedreigingen? Ook mogelijkheden voor andere serieuze marktpartijen met professionele managers: - goed inzicht in de markt (gemeente - WMO / verzekeraar - DBC) (gemeente - WMO / verzekeraar - DBC) - goed inzicht in de veranderende zorgvraag (toename chronici / complexere zorgvraag) (toename chronici / complexere zorgvraag) - beschermen (ook) eigen positie Bovendien: wel naamsbekendheid

6 DE AANLEIDING Het dreigt niet goed te gaan: AZM  PAV Orbis  Oefengroepen diabetici Kunnen we dat niet zelf? Even goed? De macht van het getal.

7 DE AANLEIDING FKB + John  collega’s FKB + John  collega’s  RGF / Johan  Rene  RGF / Johan  Rene  Beyaert  Beyaert  Missie/visie/doelstellingen  Blauwdruk voor een professionele organisatie in 2010?

8 MISSIE o Samenwerkingsverband eerstelijns praktijkhoudende fysiotherapeuten in W-M. o Ontwikkelt en biedt regionaal gespreide zorg en producten. o Behartigt belangen aangesloten praktijkhouders. o Hét aanspreekpunt voor eerstelijns fysiotherapie in W-M.

9 VISIE o Regiodekkend samenwerkingsverband. o Uniforme uitstraling. o Onderscheidt zich door innovatief, professioneel en kwalitatief handelen

10 VISIE (vervolg 1) o Is dé gesprekspartner en hét aanspreekpunt voor fysiotherapeutische eerstelijnszorg in W-M. o Gezamenlijk fysiotherapeutische producten ontwikkelen en implementeren. o Nadruk ligt in eerste instantie op de zorg voor chronisch zieken, ouderen en post- operatieve zorg.

11 VISIE (vervolg 2) o Bij doelgroepen (chronisch zieken, ouderen, post-operatieve zorg) participeren in multidisciplinaire zorgprogramma’s (DBC’s). o Fysiotherapeutische zorg vormt hiervan een onderdeel in de vorm van beweegprogramma’s.

12 VISIE (vervolg 3) o Fysiotherapeutische zorg volgens wetenschappelijke inzichten en standaarden vorm gegeven. o Afspraken worden hierbij gemaakt over de kwaliteit van zorg én de inzichtelijkheid die deze zorg moet hebben.

13 VISIE (vervolg 4) o Ook zal FyWest nieuwe producten in de markt zetten aansluitend op veranderende behoeften in de samenleving. o Deze zullen in gezamenlijkheid vormgegeven worden met onderwijs- en onderzoeksinstellingen én betrokken zorgverleners.

14 DOELSTELLINGEN (2008) o Op 1 december 2008 zullen verkennende gesprekken gevoerd zijn met relevante zorginstellingen in W-M, w.b. toekomstvisie, beleid en afstemming in ketenzorg (DBC’s). o Op 1 januari 2009 vormt FyWest een rechtspersoon waarin een substantieel aantal van de praktijkhouders in W-M participeert.

15 DOELSTELLINGEN (2009) o 30 juni 2009 Realisatie van gestandaardiseerde fysiotherapeutische zorg aan diabetespatiënten, binnen DBC/zorgketen (regionaal gespreid in W-M). o 30 juni 2009 Realisatie van gestandaardiseerde fysiotherapeutische zorg aan COPD-patiënten, binnen DBC/zorgketen (regionaal gespreid in W-M).

16 DOELSTELLINGEN (2009) o 1 januari 2010 Realisatie van gestandaardiseerde fysiotherapeutische zorg aan mensen met THP en TKP, binnen DBC/zorgketen met andere ketenpartners. o 1 januari 2010 FyWest staat er als organisatie én is een volledig operationele instelling, die als volwaardige marktpartij de fysiotherapie en m.n. de praktijkhouders, in o.a. de ketenzorg in de W-M vertegenwoordigt.

17 HOE NU VERDER? FyWest als BV! Waarom! FyWest als BV! Waarom! 2e Bijeenkomst 25-11-2008 (met notaris!) 2e Bijeenkomst 25-11-2008 (met notaris!)

18 COMMUNICATIE Onze website: Onze website: www.fywest.nl Ons emailadres: info@fywest.nl Ons emailadres: info@fywest.nl Vragen zoveel mogelijk via email. Via website onder “contact”  vraag online Vragen zoveel mogelijk via email. Via website onder “contact”  vraag online

19

20 WEBSITE Op onze website staat allerlei informatie m.b.t. FyWest. Voor leden en niet-leden. Op onze website staat allerlei informatie m.b.t. FyWest. Voor leden en niet-leden. Aanmelden als lid kan via het invullen van het vragenformulier bij “contact” Aanmelden als lid kan via het invullen van het vragenformulier bij “contact” Onder “leden” vindt men informatie en de downloads. Hier is ook deze presentatie te vinden. Onder “leden” vindt men informatie en de downloads. Hier is ook deze presentatie te vinden.

21 WEBSITE Ook bestaat er een forum waar o.a. de verschillende vragen met de antwoorden te vinden zijn. Ook bestaat er een forum waar o.a. de verschillende vragen met de antwoorden te vinden zijn. De werkgroepen kunnen hier met elkaar communiceren. De werkgroepen kunnen hier met elkaar communiceren.

22 MEDITTA Presentatie door Jos Cober, Algemeen directeur Meditta. Presentatie door Jos Cober, Algemeen directeur Meditta.

23 NOG VRAGEN? Paneldiscussie Paneldiscussie

24


Download ppt "Samenwerkingsverband eerstelijns praktijkhoudende fysiotherapeuten Westelijke Mijnstreek."

Verwante presentaties


Ads door Google