De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsverband eerstelijns praktijkhoudende fysiotherapeuten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsverband eerstelijns praktijkhoudende fysiotherapeuten"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsverband eerstelijns praktijkhoudende fysiotherapeuten
Westelijke Mijnstreek

2 AGENDA Ontvangst en opening door voorzitter Rene.
Landelijke ontwikkelingen door Johan Peeters, voorzitter RGF Maasvallei. Aanleiding en proces tot nu toe door Jos. Missie/visie/doelstellingen door Bert. Presentatie/toelichting website door Paul. Presentatie Meditta door Jos Cober, Alg. dir. Vragen beantwoorden door bestuur FyWest.

3 DE AANLEIDING  Fysiotherapie  vrije markt  kansen/bedreigingen
Kansen benutten } = samen werken Bedreigingen het hoofd bieden (vanuit IOF) behoud eigen positie

4 DE AANLEIDING Kansen? De markt blijkt weerspannig:
Benutten kost veel tijd/moeite (terwijl het gewone werk doorgaat) om: - een product te ontwikkelen - in kaart brengen wat is de regelgeving? wie is wie? Bovendien: zeer beperkte naamsbekendheid

5 DE AANLEIDING Bedreigingen? Ook mogelijkheden voor andere serieuze
marktpartijen met professionele managers: goed inzicht in de markt (gemeente - WMO / verzekeraar - DBC) goed inzicht in de veranderende zorgvraag (toename chronici / complexere zorgvraag) beschermen (ook) eigen positie Bovendien: wel naamsbekendheid

6 DE AANLEIDING Het dreigt niet goed te gaan: AZM  PAV
Orbis  Oefengroepen diabetici Kunnen we dat niet zelf? Even goed? De macht van het getal.

7 DE AANLEIDING FKB + John  collega’s  RGF / Johan  Rene  Beyaert
Missie/visie/doelstellingen Blauwdruk voor een professionele organisatie in 2010?

8 MISSIE Samenwerkingsverband eerstelijns praktijkhoudende fysiotherapeuten in W-M. Ontwikkelt en biedt regionaal gespreide zorg en producten. Behartigt belangen aangesloten praktijkhouders. Hét aanspreekpunt voor eerstelijns fysiotherapie in W-M. N.B. Moet dus eigenlijk op volgende lege, volgende dia! MISSIE (oftewel, wat wil Fywest zijn!): - Samenwerkingsverband 1e. lijns praktijkhoudende fysiotherapeuten in W-M. - Ontwikkelt en biedt regionaal gespreide zorg en producten. - Behartigt belangen aangesloten praktijkhouders. - Hét aanspreekpunt voor 1e. lijns fysiotherapie in W-M.

9 VISIE Regiodekkend samenwerkingsverband. Uniforme uitstraling.
Onderscheidt zich door innovatief, professioneel en kwalitatief handelen VISIE (oftewel, wat wil Fywest bereiken de komende 3-5jr.): 1. Regiodekkend samenwerkingsverband. Uniforme uitstraling. Onderscheidt zich door innovatief, professioneel en kwalitatief handelen

10 VISIE (vervolg 1) Is dé gesprekspartner en hét aanspreekpunt voor fysiotherapeutische eerstelijnszorg in W-M. Gezamenlijk fysiotherapeutische producten ontwikkelen en implementeren. Nadruk ligt in eerste instantie op de zorg voor chronisch zieken, ouderen en post-operatieve zorg. Visie (vervolg): 2. Is dé gesprekspartner en hét aanspreekpunt voor fysiotherapeutische 1e. lijnszorg in W-M. Gezamenlijk fysiotherapeutische producten ontwikkelen en implementeren. Nadruk ligt in eerste instantie op de zorg voor chronisch zieken, ouderen en post-operatieve zorg.

11 VISIE (vervolg 2) Bij doelgroepen (chronisch zieken, ouderen, post-operatieve zorg) participeren in multidisciplinaire zorgprogramma’s (DBC’s). Fysiotherapeutische zorg vormt hiervan een onderdeel in de vorm van beweegprogramma’s. VISIE (vervolg): 3. Bij doelgroepen (chronisch zieken, ouderen, post-operatieve zorg) participeren in multidisciplinaire zorgprogramma’s (DBC’s). Fysiotherapeutische zorg vormt hiervan een onderdeel in de vorm van beweegprogramma’s.

12 VISIE (vervolg 3) Fysiotherapeutische zorg volgens wetenschappelijke inzichten en standaarden vorm gegeven. Afspraken worden hierbij gemaakt over de kwaliteit van zorg én de inzichtelijkheid die deze zorg moet hebben. VISIE (vervolg): 4. - Fysiotherapeutische zorg volgens wetenschappelijke inzichten en standaarden vorm gegeven. - Afspraken worden hierbij gemaakt over de kwaliteit van zorg én de inzichtelijkheid, die deze zorg moet hebben.

13 VISIE (vervolg 4) Ook zal FyWest nieuwe producten in de markt zetten aansluitend op veranderende behoeften in de samenleving. Deze zullen in gezamenlijkheid vormgegeven worden met onderwijs- en onderzoeksinstellingen én betrokken zorgverleners. Visie (vervolg): 5. Ook zal Fywest nieuwe producten in de markt zetten. Aansluitend op veranderende behoeften in de samenleving. In gezamenlijkheid vormgegeven met onderwijs- en onderzoeksinstellingen én betrokken zorgverleners.

14 DOELSTELLINGEN (2008) Op 1 december 2008 zullen verkennende gesprekken gevoerd zijn met relevante zorginstellingen in W-M, w.b. toekomstvisie, beleid en afstemming in ketenzorg (DBC’s). Op 1 januari 2009 vormt FyWest een rechtspersoon waarin een substantieel aantal van de praktijkhouders in W-M participeert. DOELSTELLINGEN (2008): Op 1 december 2008 verkennende gesprekken gevoerd met relevante zorginstellingen in W-M, w.b. toekomstvisie, beleid en afstemming in ketenzorg. Op 1 januari 2009 vormt Fywest een rechtspersoon waarin substantieel aantal van praktijkhouders in W-M participeert.

15 DOELSTELLINGEN (2009) 30 juni 2009 Realisatie van gestandaardiseerde fysiotherapeutische zorg aan diabetespatiënten, binnen DBC/zorgketen (regionaal gespreid in W-M). 30 juni 2009 Realisatie van gestandaardiseerde fysiotherapeutische zorg aan COPD-patiënten, binnen DBC/zorgketen (regionaal gespreid in W-M). DOELSTELLINGEN (2009): 30 juni 2009: realisatie van gestandaardiseerde fysiotherapeutische zorg aan diabetes-patiënten, binnen DBC/zorgketen-diabetes (regionaal gespreid in W-M). 30 juni 2009: realisatie van gestandaardiseerde fysiotherapeutische zorg aan COPD-patiënten, binnen DBC/zorgketen-CPOD (regionaal gespreid in W-M). 1 januari 2010: realisatie van gestandaardiseerde fysiotherapeutische zorg aan mensen met THP en TKP, binnen betreffend DBC/zorgketen met andere ketenpartners. 1 januari 2010: Fywest staat er als organisatie én is een volledig operationele instelling, die als volwaardige marktpartij de fysiotherapie en m.n. de praktijkhouders, in de ketenzorg in de W-M vertegenwoordigt.

16 DOELSTELLINGEN (2009) 1 januari 2010 Realisatie van gestandaardiseerde fysiotherapeutische zorg aan mensen met THP en TKP, binnen DBC/zorgketen met andere ketenpartners. 1 januari 2010 FyWest staat er als organisatie én is een volledig operationele instelling, die als volwaardige marktpartij de fysiotherapie en m.n. de praktijkhouders, in o.a. de ketenzorg in de W-M vertegenwoordigt.

17 HOE NU VERDER? FyWest als BV! Waarom!
2e Bijeenkomst (met notaris!)

18 COMMUNICATIE Onze website: www.fywest.nl
Ons adres: Vragen zoveel mogelijk via . Via website onder “contact”  vraag online

19

20 WEBSITE Op onze website staat allerlei informatie m.b.t. FyWest. Voor leden en niet-leden. Aanmelden als lid kan via het invullen van het vragenformulier bij “contact” Onder “leden” vindt men informatie en de downloads. Hier is ook deze presentatie te vinden.

21 WEBSITE Ook bestaat er een forum waar o.a. de verschillende vragen met de antwoorden te vinden zijn. De werkgroepen kunnen hier met elkaar communiceren.

22 MEDITTA Presentatie door Jos Cober, Algemeen directeur Meditta.

23 NOG VRAGEN? Paneldiscussie

24


Download ppt "Samenwerkingsverband eerstelijns praktijkhoudende fysiotherapeuten"

Verwante presentaties


Ads door Google