De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

21 februari 2008, Aarschot. Demervallei: 1.OPD – studie 2.OPD – vastlegging 3.OPD – vervolg 4.andere Demerprojecten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "21 februari 2008, Aarschot. Demervallei: 1.OPD – studie 2.OPD – vastlegging 3.OPD – vervolg 4.andere Demerprojecten."— Transcript van de presentatie:

1 21 februari 2008, Aarschot

2 Demervallei: 1.OPD – studie 2.OPD – vastlegging 3.OPD – vervolg 4.andere Demerprojecten

3 1. OPD - studie

4 studie OntwikkelingsPlan Demer watergebonden inrichtingsmaatregelen:  vast te leggen via Bekkenbeheerplan Demerbekken  vastgelegd via Afbakening Gewenste Natuurlijke en Agrarische Structuur voor het Hageland afspraken grondgebruik:  verder uit te werken in gewestelijk RUPvoor Demervallei  verder uit te werken in Integraal Project Demervallei tussen Diest en Werchter (meer info via www.volvanwater.be)www.volvanwater.be(meer info via www.ruimtelijkeordening.be)www.ruimtelijkeordening.be 2. OPD - vastlegging

5 Afbakening Gewenste Natuurlijke en Agrarische Structuur voor de Demervallei 2. OPD - vastlegging Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor waterberging Behoud en versterking van gevarieerde open tot halfopen valleilandschappen met ruimte voor waterberging differentiatie i.f.v. afbakening gebieden met hoofdfunctie natuur/waterberging en verwevingsgebieden landbouw, natuur en waterberging

6 3. OPD - vervolg

7 invullen verwevingsgebied hermeandering huidige fietspad Habitatrichtlijngebied poort tot Demer- en Dijlevallei nieuwe veiligheidsdijken OPD Rotselaar- Werchter natuurkerngebied overstroombaar < 1 / 5 jaar soldatenbrugOlifant

8 strategisch project Demervallei  focus op overgang tussen goedgekeurde plannen (2008?) en uitvoering (201?)  relevantie voor Rotselaar: –waterveiligheid voor woongebieden –kansen voor natuurontwikkeling –land- en bosbouw: uittekenen flankerende maatregelen invullen verwevingsgebied –recreatie: kansen voor natuurgerichte recreatie bovengemeentelijk recreatief Demernetwerk: –alternatief voor huidige Demerfietspad –Werchter als poort tot Demervallei –sensibiliserende – educatieve acties (bv. ABC Demervallei, cursus Demerkunde, …) 3. OPD - vervolg

9

10 -Natuurrichtplan Demervallei tussen Diest en Aarschot -Diest en Aarschot: -afbakening kleinstedelijk gebied -strategische projecten stationsomgeving -Laak project en Demer door Diest -ABC Demervallei 4. andere Demerprojecten


Download ppt "21 februari 2008, Aarschot. Demervallei: 1.OPD – studie 2.OPD – vastlegging 3.OPD – vervolg 4.andere Demerprojecten."

Verwante presentaties


Ads door Google