De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

21 februari 2008, Aarschot.

Verwante presentaties


Presentatie over: "21 februari 2008, Aarschot."— Transcript van de presentatie:

1 21 februari 2008, Aarschot

2 Demervallei: OPD – studie OPD – vastlegging OPD – vervolg andere Demerprojecten

3 1. OPD - studie

4 studie OntwikkelingsPlan Demer
2. OPD - vastlegging studie OntwikkelingsPlan Demer watergebonden inrichtingsmaatregelen: afspraken grondgebruik: vast te leggen via Bekkenbeheerplan Demerbekken vastgelegd via Afbakening Gewenste Natuurlijke en Agrarische Structuur voor het Hageland verder uit te werken in Integraal Project Demervallei tussen Diest en Werchter verder uit te werken in gewestelijk RUPvoor Demervallei (meer info via (meer info via

5 2. OPD - vastlegging Afbakening Gewenste Natuurlijke en Agrarische Structuur voor de Demervallei differentiatie i.f.v. afbakening gebieden met hoofdfunctie natuur/waterberging en verwevingsgebieden landbouw, natuur en waterberging Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor waterberging Behoud en versterking van gevarieerde open tot halfopen valleilandschappen met ruimte voor waterberging

6 3. OPD - vervolg

7 OPD Rotselaar- Werchter invullen verwevingsgebied huidige fietspad
soldatenbrug Olifant nieuwe veiligheidsdijken hermeandering poort tot Demer- en Dijlevallei Habitatrichtlijngebied natuurkerngebied overstroombaar < 1 / 5 jaar OPD Rotselaar- Werchter

8 3. OPD - vervolg strategisch project Demervallei
focus op overgang tussen goedgekeurde plannen (2008?) en uitvoering (201?) relevantie voor Rotselaar: waterveiligheid voor woongebieden kansen voor natuurontwikkeling land- en bosbouw: uittekenen flankerende maatregelen invullen verwevingsgebied recreatie: kansen voor natuurgerichte recreatie bovengemeentelijk recreatief Demernetwerk: alternatief voor huidige Demerfietspad Werchter als poort tot Demervallei sensibiliserende – educatieve acties (bv. ABC Demervallei, cursus Demerkunde, …)

9 3. OPD - vervolg

10 4. andere Demerprojecten
Natuurrichtplan Demervallei tussen Diest en Aarschot Diest en Aarschot: afbakening kleinstedelijk gebied strategische projecten stationsomgeving Laak project en Demer door Diest ABC Demervallei


Download ppt "21 februari 2008, Aarschot."

Verwante presentaties


Ads door Google