De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Omzendbrief voor de laboratoria erkend voor het uitvoeren van TSE testen FDS/Labo/139198 van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Omzendbrief voor de laboratoria erkend voor het uitvoeren van TSE testen FDS/Labo/139198 van."— Transcript van de presentatie:

1 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Omzendbrief voor de laboratoria erkend voor het uitvoeren van TSE testen FDS/Labo/139198 van 11/09/2006

2 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Omzendbrief voor de laboratoria erkend voor het uitvoeren van TSE testen  Bepaalt de erkenning - en de werkingsvoorwaarden van de routinelaboratoria die de snelle Overdraagbare Spongiforme Encefalopathie (TSE) tests uitvoeren  P006:Praktische richtlijnen voor de laboratoria die TSE testen uitvoeren

3 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Voorwaarden voor erkenning accreditatie ISO-17025 Over een geaccrediteerde procedure beschikken voor het uitvoeren van tenminste één snelle opsporing TSE-test bij runderen, schapen en geiten ( bijlage X, hoofdstuk C, punt 4 van Verordening (EG) Nr. 999/2001, gewijzigd door Verordening (EG) nr. 253/2006 van de Commissie van 14 februari 2006 wat betreft snelle tests en maatregelen voor de uitroeiing van TSE ’ s bij schapen en geiten ) erkenning (KB van 15 april 2005 ) wetgeving en de voorwaarden qua bioveiligheid voorzien door de Gewesten respecteren opleiding gevolgd hebben, die georganiseerd werd door de firma die de test commercialiseert, met betrekking tot de uitvoering van de test cursus georganiseerd door het FAVV Beschikken over al het nodige materiaal en de nodige reagentia voorzien in de analytische procedure "dedicated material" precisieweegschaal

4 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Ophaling Afspraken met de slachthuizen : verdeling van de slachthuizen en de werkkalender van de laboratoria Transfer van de geïdentificeerde stalen (hersenstamweefsel + bloed voor schapen) : Slachtdatum, Erkenningnummer van het slachthuis, Paspoortnummer en Referentienummer FAVV, en vergezeld van het vervoersdocument Overzicht naar de TSE Gegevensbank te mailen naar bse1crisis@afsca.be bse1crisis@afsca.be

5 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Analyses EDTA tubes : geen analyse  diepvriezer Analysen per lot uitgevoerd  snelle opsporing TSE test Bewaren van de hersenstam in de koelkast in afwachting van de resultaten of de overdracht Bewaren van de negatieve stalen gedurende 10 dagen in een diepvriezer Verdachte monster bij de 2 de analyse : DB TSE op de hoogte stellen (procedure P006 en document D047) en overdracht van de hersenstam + producten afkomstig van de tussenstadia naar de NRL na het akkoord van het DB Als de test niet kan geïnterpreteerd worden, de stalen opnieuw testen en DB TSE op de hoogte brengen Bij niet-analyseerbare stalen, DB TSE op de hoogte brengen (procedure P030 en document D047) en overdragen naar de NRL na accoord van het DB !! wanneer een monster naar het Nationaal Referentielaboratorium TSE (NRL-TSE) gestuurd wordt: bijlage VIII !!

6 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Resultaten van de analyses Rapporteren binnen de 30 uur volgend op de meededeling van het slachthuis Rapporteren per lot : RES file voor de runderen en MOS file voor de schapen en geiten Indien alle resultaten negatief (N) zijn, per fax overmaken aan het slachthuis (bijlage IV) en per mail aan het DB Indien minstens 1 resultaat positief (P) is, enkel via mail overmaken aan het DB Als de test niet kan geïnterpreteerd worden, worden de resultaten aanzien als twijfelachtig (D) en per fax opgestuurd naar het BD, deze worden ook via telefoon op de hoogte gebracht  analyses opnieuw uitvoeren Indien een staal niet-analyseerbaar is en de andere stalen negatief zijn: een fax met het referentienummer van het FAVV, in het vet en grote 24, naar de vermelde expert sturen

7 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Facturatie Elke werkdag, verzendt het laboratorium één factuur voor alle loten waarvoor die dag analysen zijn uitgevoerd (1 factuur per dag en per labo) Elkee bestand goed identificeren en het aantal resultaten per bestand vermelden Factuur vezenden binnen de drie werkdagen na de analyse Factuur vezenden samen met de resultaten per lot Facturatieadres dat vermeld word op de facturen : BIRB ! Document D036: sanctie maatregelen !

8 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Bijlagen Bijlage 1: condities van de bioveiligheid Bijlage 2: transfer van de negatieve resultaten aan het slachthuis (facultatief) Bijlage 3: beschrijving van de niet-conforme monsters Bijlage 4: transfer van de negatieve resultaten aan het slachthuis Bijlage 5: lijst van de genomen monsters in het slachthuis Bijlage 6: voorbeeld van een rapportering van de resultaten aan het BD TSE Bijlage 7: document tot overdracht van monsters naar het labo Bijlage 8: document tot overdracht voor een monster naar het LNR Bijlage 9: controle van de tweede lijn Bijlage 10: fotos van de stalen Bijlage 11: verslag te verzenden naar het BD TSE

9 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Internet - Permanentie Alle bovenvermelde documenten zijn beschikbaar op het internet: FAVVFAVV > Beroepssectoren > Bestuur Laboratoria > TSE erkende laboratoriaBeroepssectorenBestuur LaboratoriaTSE erkende laboratoria Permanentie door het personeel van de Gegevensbank EST: Document D036 Document D036 Een UNIEK telefoonnummer voor de permanentie: 0473/55.53.26


Download ppt "Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Omzendbrief voor de laboratoria erkend voor het uitvoeren van TSE testen FDS/Labo/139198 van."

Verwante presentaties


Ads door Google