De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gevolgen van het nieuwe Informatiemodel 2008 in de praktijk Bert van Putten KWIZ.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gevolgen van het nieuwe Informatiemodel 2008 in de praktijk Bert van Putten KWIZ."— Transcript van de presentatie:

1 Gevolgen van het nieuwe Informatiemodel 2008 in de praktijk Bert van Putten KWIZ

2 1.Loslaten procesmodel 2.Cliënt – casus – traject - contact 3.Codetabellen 4.Gevolgen voor de MadiMonitor Inhoud

3 –Redenen Niet elke werksoort kent een dergelijk model Past ook niet binnen alle (A)MW- processen (denk aan outreachende hulpverlening) –Gevolgen Instellingen zijn “vrij” om hun proces in te richten (let wel op HKZ) 1 De wijzigingen: loslaten procesmodel

4 –Was: dossier – traject - contact –Redenen Dossier erg vervuild begrip Huidig begrip staat op gespannen voet met integrale dienstverlening –Gevolgen Dossier als afrekeneenheid vervalt; casus komt in de plaats 2 Wijziging: cliëntdossier – casus – traject - contact

5 Hulpvraag cliënt Dossier openen en cliënt aanmaken of erbij zoeken Oud: Trajecten (hulpverleningsproces) Contacten

6 2 Wijziging: cliëntdossier – casus – traject - contact Hulpvraag cliënt Cliëntdossier aanmaken/ openen Nieuw: Trajecten (hulpverlening) Contacten Casus openen

7 Cliëntdossier: –Het cliëntdossier is de verzameling casussen van een cliënt. –In het cliëntdossier is te zien welke hulpverlening een cliënt heeft gehad. –Vergelijk de papieren dossiers! 2 Wijziging: cliëntdossier – casus – traject - contact

8 –Casus Een samenhang van cliëntgerichte werkzaamheden naar aanleiding van een hulpvraag of hulpbehoefte. Een casus is een geval van hulp- en dienstverlening aan een cliëntsysteem. Een casus bestaat uit 1 of meer trajecten. 2 De wijzigingen: cliëntdossier – casus – traject - contact

9 –Een casus bestaat uit minimaal 1 traject en 1 traject bestaat uit minimaal 1 contact Eenmalige informatievraag is dus ook een casus –Openen van een nieuwe casus is instellingsbeleid 2 De wijzigingen: casus

10 –Een traject is een samenhangend onderdeel van de hulpverlening Type trajecten: aanmelding, intake, informatie en advies, hulpverlening, afsluiting 2 De wijzigingen: traject

11 –Wijziging: status cliënt Beoogd, regulier of anoniem –Reden van wijziging Outreachende hulpverlening: persoon is nog geen cliënt, maar vanwege gesignaleerde hulpbehoefte beoogd als cliënt Is in het model 2000 niet als zodanig te registreren 2 De wijzigingen: status cliënt

12 –Gevolgen ORH: voor de activiteiten gericht op het aanbieden van hulp- en dienstverlening aan de persoon: –Aanmaken cliëntdossier: status cliënt is beoogd –Starten casus rond ORH –Op moment dat daadwerkelijke hulpverlening wordt ontvangen wordt de status regulier –2 registratiemomenten: bij aanmaak cliëntdossier en afsluiting casus Korte contacten worden gekoppeld aan anonieme cliënt 2 De wijzigingen: status cliënt

13 –Wijziging: toevoeging codetabel –Gevolgen Gesignaleerde hulpbehoefte: verwachte hulpbehoefte van de cliënt Hulpvraag: de meer of minder concrete vraag van de cliënt zelf Manifeste problematiek: de gedeelde probleemdefinitie van hulpverlener en cliënt zoals die gebruikt wordt voor het hulpverleningsplan 2 De wijzigingen: hulpvraag

14 –Wijziging korte contactregistratie “verdwijnt” –Reden van wijziging Onbetrouwbare registratie, met veel verschillen –Gevolg: Kort traject informatie en advies met anonieme cliënt 2 De wijzigingen: kort contact

15 Gewijzigd: Manifest probleem, werksoort, type hulpverlener (verwijzer) Verwijderd: Alle mogelijkheden overig / onbekend en type contact Nieuw: WILL producten, LWD, WMO prestatievelden Etnische achtergrond 2 De wijzigingen: overige codetabellen

16 –Reden van wijziging Verouderd of niet aanwezig in verband met actualiteit –Gevolgen Voor alle codetabellen worden conversietabellen geleverd aan de gecertificeerde leveranciers Applicatiebeheer dient de codes intern om te zetten en (eventueel) inbouwen in werkproces 2 De wijzigingen: overige codetabellen

17 3 Codetabel manifest probleem HoofdgroepHoofdcodeSubcodes Sociaal materieel Financiën en inkomen Inkomen/ schulden ArbeidVerwerving / problemen werk Huisvesting School/opleiding Maatsch.organis aties

18 HoofdgroepHoofdcode RelationeelOpvoeding Partnerrelatie Familierelatie Buurtrelatie School Werk Huiselijk geweld Cultuurverschil 3 Codetabel manifest probleem

19 HoofdgroepHoofdcodeSubcode Sociaal Psychisch Eenzaam heid Identiteit Verslaving GezondheidPsychosociaal/ lichamelijk/ voorzieningen Verwerking 3 Codetabel manifest probleem

20 HoofdcodeSubcode MWAMW SHV SMW ZMW BMW MWA 3 Codetabel werksoort

21 HoofdcodeSubcode SRW OAW Steun- en adviespunten Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld WMO-loket Centra voor jeugd en gezin 3 Codetabel werksoort

22 Type hulpverlener: geactualiseerd en heet nu netwerkpartner Bron van inkomsten: geactualiseerd Codetabellen WILL toegevoegd –Producten, Landelijke welzijnsdoelen, WMO- prestatievelden –Er is nog geen koppeling tussen vanuit de registratie naar WILL / TRILL, de basis ligt er wel 3 Overige codetabellen

23 Toevoeging etnische achtergrond –Reden van toevoeging: –Belangrijke informatie over de doelgroep –Gevolgen: –Toevoeging vragen over geboorteland cliënt, vader en moeder –Officiële definities van het CBS (geboorteland) 3 Overige codetabellen

24 MadiMonitor wordt vernieuwd Lay-out Technische mogelijkheden Rapportagemogelijkheden Wensen zijn welkom! 4 Gevolgen voor de MadiMonitor

25 In overleg met de leveranciers: –nieuw datamodel voor aanlevering –conversietabellen van oud naar nieuw model –“automatiseren” van de aanlevering Nieuwe leveringen volgens het nieuwe model, worden “vertaald” naar het oude model 4 Gevolgen voor de MadiMonitor

26 In 2008 aanlevering registratiegegevens na elk kwartaal: –Januari, april, juli en oktober 4 Gevolgen voor de MadiMonitor


Download ppt "Gevolgen van het nieuwe Informatiemodel 2008 in de praktijk Bert van Putten KWIZ."

Verwante presentaties


Ads door Google