De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPOLT in de gemeente Leudal. Cultuureducatie op de scholen Scholen in Leudal: 14 Cultuuraanbod op alle scholen Scholen in 14 kernen !!

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPOLT in de gemeente Leudal. Cultuureducatie op de scholen Scholen in Leudal: 14 Cultuuraanbod op alle scholen Scholen in 14 kernen !!"— Transcript van de presentatie:

1 SPOLT in de gemeente Leudal

2 Cultuureducatie op de scholen Scholen in Leudal: 14 Cultuuraanbod op alle scholen Scholen in 14 kernen !!

3 *Vormen van educatie die beogen leerlingen in contact te brengen met : Kunst Cultuur Erfgoed Media (muziek, theater, literatuur, dans,beeldende kunst) *Inbedding in schoolprogramma ; Geïntegreerd in andere vakken *Cultuureducatie buitenschools ; De school als vindplaats voor talent en wegwijzer *Amateurkunst; Samenwerking met amateurkunst

4 Muziek als onderdeel van cultuureducatie Scenario 1: reguliere kunst- en cultuurprogramma zonder extra additionele middelen gemeente Leudal Scenario 2: een extra financiële bijdrage gemeente (scenario 1 + 2) t.b.v. een cursorisch muziekprogramma Scenario 3: financiële bijdrage gemeente aan kunst- en cultuurprogramma waarbij alle onderdelen een nadere uitdieping krijgen (dans, muziek, theater etc.) Bij scenario 2 wordt een externe partner betrokken

5 IIn IIn Spolt/Myouthic hebben de volgende uitgangspunten geformuleerd: * Muziek mag nadruk hebben maar zeer zeker niet ten koste van andere disciplines. * Nadruk op muziek krijgt gestalte in de groepen 3/4/5. *“Allemaal Blaasmuziek ” of soortgelijke projecten inpassen in programma behorend bij de muzieklessen. * Naast blaasmuziek ook aandacht voor percussie, zang, toets/snaar * Het is wenselijk ook andere disciplines te koppelen aan deze les (denk aan dans, tekenen/ schilderen, drama)

6 Het ideale plaatje In de scholen ruimte creëren voor muzieklessen (groepen 3,4, 5) door deskundige docenten; het belang van muziekonderwijs Doorgaande lijn muziek, geïntegreerd in andere vakken Gemotiveerde leerlingen (talenten) worden uitgedaagd om buiten schooltijd verder muzieklessen te volgen. Alle muzikale domeinen komen aan de orde (muziek maken, beluisteren, vastleggen, bewegen, praten) Projectmatig inspelen op de plaatselijke situatie, behoeften en mogelijkheden. Samenwerken met plaatselijke muziekverenigingen, kinderkoren, schutterij etc. De school kan een oefenplek zijn voor een schoolband of bijvoorbeeld musicalklas

7 * Behoeftepeiling scholen : Groepsverdeling binnen SPOLT is niet homogeen! Dit kan een probleem zijn bij een structureel aanbod. Opsplitsen van groepen is (meestal) geen optie. Augustus –december 2012: * Oprichten projectteam van experts : Vakleerkrachten van SPOLT Cultuurcoördinator van SPOLT Externe partner Myouthic * Regelmatig overleg met kernteam HLO Voorjaar 2012:

8 Schooljaar 2012- 2013 WatWie Schooljaar 2013-2014 WatWie Augustus - December Start ; samenstellen programma. Spolt; externe aanbieder Augustus - December Muziekonderwijs Samenspeelmoment Vakdocent Verenigingen Januari - juniMuziekonderwijsvakdocentJanuari - juniMuziekonderwijsVakdocent JuniSamenspeel momentVerenigingenJuniSamenspeel momentVerenigingen

9 Algemeen doel: AMV aanbieden in de groepen ¾, 4 en/of 4/5 van het basisonderwijs en ruimte te bieden voor muzikale verbredingen in de volgende jaren. Deze AMV-lessen zullen verzorgd worden door muziekdocenten (experts) i.s.m. leerkrachten binnen SPOLT. De doelstelling is kinderen op een kwalitatieve manier enthousiast maken voor muziek, theater en dans, waarbij zij aansluiting kunnen vinden bij de lokale infrastructuur in de dorpen. In dit plan zijn niet alleen de muzikale domeinen uitgewerkt, maar vind u ook een uitwerking van de verwachting van lokale verenigingen.

10 Doelstellingen van de muzikale vorming Affectieve doelstellingen Auditief- sensorische doelstellingen Psycho- motorische doelstellingen Sociale doelstellingen Cognitieve doelstellingen

11 Kerndoelen: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren; De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren; De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed: Binnenschools aangewakkerde belangstelling voor cultuur moet buitenschools echter wel een voortzetting kunnen vinden, participatie van het lokale verenigingsleven of ten minste aansluiting op het lokale aanbod is hierbij een vereiste.

12 Muzikale domeinen: Muziek maken; instrumentaal en vocaal (zingen) Muziek beluisteren Muziek vastleggen Muziek en bewegen Muziek en praten

13 Muziek en het cultureel erfgoed De rol van de muziekverenigingen De muziekverenigingenzijn onlosmakelijk verbonden met onze leefwereld en die van onze kinderen. Zij maken deel uit van onze leefgemeenschap en ondersteunen de verschillende festiviteiten die er plaatsvinden. Denk bv. aan :Sint Maarten, Sinterklaas, de Eerste Heilige communie, Carnaval, 50 jarige bruiloften en andere festiviteiten. Zij hebben een lange rijke traditie die onderdeel is van ons cultureel erfgoed dat we koesteren en stimuleren. Vanuit deze positie is het ook te verklaren waarom deze verenigingen een rol binnen de school dienen te krijgen. Deze rol is een aanvullende en ondersteunende binnen de doorlopende lijnen binnen en buiten de school.

14 Tijdens de muzieklessen zal ook aandacht geschonken worden aan: Het herkennen en ordenen van de klank van instrumenten, De plaatselijke festiviteiten van verenigingen zoals schuttersfeesten, dorpsfeesten, concerten etc. Hierbij denken we aan: Het lezen van een marsstuk, Het uitvoeren van een mars, Het uitnodigen van leden van de vereniging. Demonstreren instrumenten

15 Slagwerk Doel: De kinderen kunnen verschillende ritme-instrumenten indelen in groepen en ze kunnen de instrumenten aan hun klank herkennen. Benodigd materiaal: CD speler, slaginstrumenten, lvb, Ruimte:leslokaal Relatie tot verenigingen en omgevingscultuur Bij de verenigingen in onze omgeving speelt het slagwerk een grote rol. Misschien is het mogelijk dat de slagwerkgroep van de plaatselijke vereniging een demonstratie van slaginstrumenten kan verzorgen in de klas. In kleine dorpskernen is de afstand naar de repetitie ruimte vaak niet erg groot. Misschien kan in overleg met de vereniging een bezoek gebracht worden aan het slagwerk van de vereniging zodat de leerlingen ook zien en horen wat bv. Pauken en marimba’s zijn.

16 Meespeelconcerten Doel: Kinderen bereiden in de klas met de docent 4 muziekstukken voor en voeren dit samen uit met de plaatselijke vereniging. De activiteiten die bij diverse stukken worden gedaan zijn: Meezingen met een stuk Bijv. hollandse hits Meespelen met een stuk Er wordt op “de Indigo Mars” van Johan Strauss een meespeelpartituur gemaakt en deze wordt uitgevoerd m.b.v. slag en melodische Orff-instr. Muziekstuk is “Eisele und Beisele” Bewegen op muziek Kinderen ontwerpen een dans op een muziek stuk en voeren dit tijdens het concert uit. Instrumentenparade De vereniging demonstreert de instrumenten tijdens een les op school. Deze activiteit vindt plaats in april na dat in de klas een aantal lessen over instrumenten groepen zijn behandeld.

17 Planning muzieklessen SPOLT – groepen 3-4, 1 e helft 2013 Blok 1 (4 lessen) Melodie & Ritme, wij maken muziek Week 2 t/m 5 Blok 2 (4 lessen) Tempo, Dynamiek & beweging, Let’s Move Week 8 t/m 11 (18-24 februari) Blok 3 (4 lessen) Instrumentenparade Week 13 t/m 16 Blok 4 (4 lessen) Meespeelconcert, feest bij de muziekvereniging Week 20 t/m 23

18


Download ppt "SPOLT in de gemeente Leudal. Cultuureducatie op de scholen Scholen in Leudal: 14 Cultuuraanbod op alle scholen Scholen in 14 kernen !!"

Verwante presentaties


Ads door Google