De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actieonderzoek veelplegers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actieonderzoek veelplegers"— Transcript van de presentatie:

1 Actieonderzoek veelplegers
: Programma NICIS actieonderzoek veelplegers 4 juli 2012 09.00 – uur + brunch Actieonderzoek veelplegers

2 Programma 09.00 – 09.10 Welkom door NICIS (Lydia)
09.00 – Welkom door NICIS (Lydia)   – Voorstellen, programma (Henk) Presentatie doelstelling en belangrijkste bevindingen project 09.30 – Inleiding coördinatievraagstuk (Joost) 10.45 – Koffie en theepauze 11.00 – Inleiding coördinatie van onmogelijke levens (Corine en Bert) 11.30 – Twee keer 20 minuten casus analyse – Nabespreking   Lunch

3 Actieonderzoek veelplegers
Even voorstellen: prof. dr. Henk Wagenaar Hoogleraar aan de universiteit van Sheffield prof. dr. Bert van Hemert Hoogleraar psychiatrie dr. Joost Vos Managing consultant TNO Management Consultants drs. Corine Balder Docent en onderzoeker Hogeschool Leiden Actieonderzoek veelplegers

4 Combineren wetenschap en praktijk
Aanleiding: Combineren wetenschap en praktijk Actieonderzoek Veelplegers Deelnemers: Nicis/Universiteit van Sheffield/ LUMC//TNO Management Consultants/Hogeschool van Leiden Gemeente Rotterdam / Gemeente Leiden Actieonderzoek veelplegers

5 Actieonderzoek veelplegers
Onderzoeksvragen: “Welke succes- en faalfactoren beïnvloeden de effectieve aanpak van veelplegers en wat is de onderlinge samenhang tussen deze factoren en de verschillende deelprocessen in het proces van ketenzorg voor veelplegers” “Welke zorg cq. dienstverlening is effectief bij welk type veelpleger en welke resultaten zijn daarvan te verwachten? “Wat zijn volgens de veelplegers zelf de randvoorwaarden die ervoor zorgen dat zij minder recidiveren en/of overlast veroorzaken?” Actieonderzoek veelplegers

6 Doelstelling Veiligheidshuizen
Overlastgevende en criminele veelplegers in traject, gericht op recidive vermindering; nazorg trajecten; regionalisering, nieuwe thema’s. Actieonderzoek veelplegers

7 Wat hebben tot nu toe gedaan?
Diepte interviews met managers, professionals en cliënten; workshops in R’dam en Leiden; aparte bijeenkomsten met bestuurders en met team PGA in Leiden; consortiumbijeenkomst 2011; presentaties op bijeenkomsten in R’dam en Leiden. Actieonderzoek veelplegers

8 Wat heeft het project opgebracht
Overzicht van bepalende factoren in een succesvolle aanpak van veelplegers obv analyse van interviews met managers; zie schema volgende sheet Actieonderzoek veelplegers

9 Succes en faalfactoren
Vraagstukken van de veelpleger Vraagstukken van de veelpleger Vraagstukken van de veelpleger Medewerker (Veld-)structuren (Veld-)culturen Innovatie Strategische keuzen Werkprocessen Methoden en technieken Succes en faalfactoren Resultaat

10 Analyse van deze factoren resulteerde in de volgende inzichten:
Belang overbruggen botsende structuren en culturen van zorg en justitie; de meest complexe veelpleger kenmerkt zich door een onmogelijk leven; aandacht voor de rol van de professional; belang adresseren coördinatievraagstuk. Actieonderzoek veelplegers

11 Thema’s van deze bijeenkomst
Coördinatie door het veiligheidshuis; & de coördinatie van onmogelijke levens. Actieonderzoek veelplegers

12 Het coördinatievraagstuk
1. Omgaan met de onmogelijke levens 2. De eigenzinnige professional 3. Botsende logica van medische en juridische systemen 4. Institutionalisering van de aanpak De meest lastige veelplegers Veelplegers die met het gangbare repertoire aangepakt kunnen worden Zeer problematische gevallen “Gewone” Baanbrekende gedrag en Interventies noodzakelijk Gedrag en interventies “volgens het boekje” zijn passend “Zwarte gaten” in de systemen van zorg en justitie onbegrip en botsende culturen Maatwerk aanpak en opschaling zijn onmisbaar Ketenregie volgens vaste werkwijzen

13 De institutionalisering van de aanpak
Persoonsgebonden regie Regie Mandaat/doorzettingsmacht Span of control (schaalgrootte) Drive Institutionele regie Beleid, wet- en regelgeving, financiering Processen Organiseren van de achterban Informatiemanagement (afstemming en overdracht) Discipline

14 Escalatie Escalatie Beleid beïnvloeding Casusregie
Planvorming uitvoering Monitoring en bijsturing Intake / Informatie-verzameling Escalatie Casusregie Escalatie Afhandeling van eenvoudige cases

15 Opschalen naar casusregie
Uitgangspunt: terughoudend zijn met opschalen: Focus! Eenvoudige cases afhandelen door PGA / ZSM Waarom is casusregie lastig en tijdrovend? verwachtingen van de inzet van partners niet altijd realistisch zijn; partners soms te laat worden betrokken bij de aanpak, waardoor het advies van die partners soms te laat komt. Dit advies zou ook niet altijd voldoende serieus worden genomen; de casusregisseur het gevoel heeft dat er onvoldoende geluisterd wordt naar zijn adviezen, er onvoldoende wordt teruggekoppeld en hij of zij veel zelf op kan knappen; de procesregisseur soms te weinig rugdekking geeft aan de casusregisseur.

16 Opschalen naar ketenregieteam
Rotterdam 2011: Elf maal opgeschaald Vaak buitenom en bovenover, meermaals defensief Aanleidingen: beleidskeuzen van instellingen, zoals de keuze om het mogelijk te maken dat personen namens een instelling - dus niet op persoonlijke titel – aangifte kunnen doen van bedreiging of geweld tijdens het werk; plaatsingscapaciteit bij instellingen; de beschikbaarheid van specifieke voorzieningen, zoals een ‘space box’ of een voorziening voor begeleid wonen voor oudere verslaafden; beperkingen in de omgang met het wettelijk kader, zoals de problematiek dat een RM bij mensen die lastig te beheersen zijn zo snel wordt opgeheven en de problematiek dat er na afloop van een ISD maatregel vaak geen juridisch kader meer is, terwijl er vaak nog wel veel moet gebeuren; kostprijs vraagstukken, zoals de behoefte aan behandelvormen die intensiever zijn dan vanuit de AWBZ betaald kan worden.

17 Vragen Hoe kijkt u aan tegen de rol van het casusoverleg en van het ketenregieteam in de behandeling van individuele cases? Wat zijn passende criteria voor opschalen? Voorgestelde criteria: Opschalen naar casusregie Complexiteit: meerdere leefgebieden, niet meewerkende cliënt Weerbarstige problematiek (recidive) Opschalen naar Ketenregieteam Conflicterende belangen of afwegingen in de casusregie Beleidsmatige of organisatorische beperkingen Acuut risico voor persoonlijke of maatschappelijke veiligheid

18 Actieonderzoek veelplegers
Het traject van Frank Actieonderzoek veelplegers

19 Programma 09.00 – 09.10 Welkom door NICIS (Lydia)
09.00 – Welkom door NICIS (Lydia)   – Voorstellen, programma (Henk) Presentatie doelstelling en belangrijkste bevindingen project 09.30 – Inleiding coördinatievraagstuk (Joost) – Koffie en theepauze 10.00 – Inleiding coördinatie van onmogelijke levens (Corine en Bert) 11.30 – Twee keer 15 minuten casus analyse Leiden en Rotterdam – Nabespreking en afsluiting   Lunch


Download ppt "Actieonderzoek veelplegers"

Verwante presentaties


Ads door Google