De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toepassen DBFM Rijkswaterstaat IMG Marijke Nagelkerke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toepassen DBFM Rijkswaterstaat IMG Marijke Nagelkerke."— Transcript van de presentatie:

1 Toepassen DBFM Rijkswaterstaat IMG Marijke Nagelkerke

2 Rijkswaterstaat 2DBFM223-9-2014 Traditioneel aanbesteden bundelt niet initieert ontwerpt financiert bouwt managet OverheidMarkt assisteert/ adviseert ontwerpt bouwt onderhoudt Overheid gebruikt advies van markt Overheid huurt capaciteit ingenieurs in Overheid zet capaciteit bouwbedrijven in Overheid outsources onderhoud Gefragmenteerde input

3 Rijkswaterstaat 3DBFM323-9-20143 Operationele beschikbaarheid PPS bundelt wel; vormen van PPS Payment Innovatief aanbesteden 100% Life cycle denken 100% Fysieke beschikbaarheid 100% Bezettingsgraad >0,<100% Alternatieve aanwending <100% Overgedragen activiteiten Risico-overdracht DesignBuildMaintainFinance Facilitary Services Operate Additional Services

4 Rijkswaterstaat 4DBFM423-9-20144 Samenwerking kent meerdere vormen Mate van: input sturing Mate van: risico overdracht Traditionele allianties RAWD&C Nieuwe allianties PFI / DBFM Privatisering

5 Rijkswaterstaat 5 Sneller en beter & Meer PPS Commissie Elverding – Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten – deed aanbevelingen om processen te vereenvoudigen en daarmee eerdere samenwerking te vereenvoudigen Commissie Ruding – Commissie Private Financiering Infrastructuur – dringt aan op meer gebruik van privaat kapitaal en bijpassende samenwerkingsvormen, o.a. door: –Grotere dealflow PPS/DBFM –Risicoallocatie verbeteren –Oprichting (regionaal) PPS fonds –Ondersteunen regionale overheden –Institutionele beleggers betrekken bij financiering DBFM

6 Rijkswaterstaat 6DBFM623-9-2014 DBFM(O) –Design (ontwerp) –Build (realisatie) –Finance (financiering) –Maintain (onderhoud) met eventueel –Operate (exploitatie)

7 Rijkswaterstaat 7DBFM7 DBFM contract vraagt een dienst DBFM zorgt voor levering van integrale prestatie –ON levert beschikbaarheid (bijv. infrastructuur) –ON moet zelf de (bouw, ontwerp, onderhoud) activiteiten (voor)financieren –OG betaalt alleen de geleverde prestatie Kenmerken DBFM –Integrale dienstverlening –Allocatie verantwoordelijkheden en risico’s –Betalingsmechanisme, de “F”

8 Rijkswaterstaat 8DBFM823-9-2014 Voordelen DBFM-contract OPDRACHTGEVER Kan zich beperken tot kerntaken Risico & zorg voor bouwen en onderhouden bij opdrachtnemer Vereenvoudigde aansprakelijkheidsstelling (één partij) Financier stuurt mee op kwaliteit en tijd OPDRACHTNEMER Ruimte voor innovatie (prestaties, ontwerpen) Synergievoordelen (profitable & competitive) Bedrijfsmatige continuïteit in werk (meestal lange contractsduur)

9 Rijkswaterstaat 9DBFM923-9-2014 Traditionele wijze van betalen o.b.v. mijlpalen Ontvangen vergoedingen door ON + -/- tijd Uitgaven van ON ontwerp- en aanlegkostenonderhoudskosten groot onderhoud oplevering restpunten regulier onderhoud ontwerpuitvoeringonderhoud openstelling

10 Rijkswaterstaat 10DBFM1023-9-2014 Betalingsmechanisme algemeen bij DBFM(O) Ontvangen vergoedingen door SPV + -/- tijd Uitgaven van SPV ontwerp- en aanlegkostenonderhoudskosten groot onderhoud voltooiingopenstelling financieringskosten ontwerpuitvoeringonderhoud instandhouding

11 Rijkswaterstaat 11DBFM11 Vergoedingsritme project Realisatiefase Exploitatiefase Aanvangs- certificaat (performance bond) Beschikbaarheids- certificaat Voltooiings- certificaat Overdrachts- certificaat Eenmalige betaling 100 % van BBV ca. 5 jaarca. 20 jaar X%

12 Rijkswaterstaat 12DBFM1223-9-2014 Wanneer Tijd Waar betaal je voor bij een DBFM? Waar Plaats Hoeveel Kwaliteit

13 Rijkswaterstaat 13DBFM1323-9-2014 Betaling gerelateerd aan performance Beschikbaarheid Snelheid

14 Rijkswaterstaat 14DBFM1423-9-2014 Voor beschikbaarheid wordt betaald Bruto Beschikbaarheid- vergoeding Bruto Beschikbaarheid- vergoeding Beschikbaar- heidskorting Prestatie korting Tijdsduur gebonden korting: gekoppeld aan verminderd gebruik van de infrastructuur door afnemer Korting m.b.t boetepunten: Niet direct van invloed op gebruik maar wel op kwaliteitsniveau en veiligheid Betaling voor geleverde dienst Betaling voor geleverde dienst

15 Rijkswaterstaat 15DBFM15 Wat is technische beschikbaarheid? “ Het mogelijk onbelemmerd en veilig gebruik van de weg door de weggebruiker” Indicatoren: –Fysieke beschikbaarheid rijstroken én –Kwaliteit van de beschikbaarheid vanuit veiligheid en doorstroming (‘kritische functies’) –Niet voldoen aan gestelde eisen = rijstrook niet beschikbaar Prestatie-indicatoren uitgewerkt & opgenomen in DBFM overeenkomst

16 Rijkswaterstaat 16DBFM16 Juiste prikkels Vergoedingsritme en beschikbaarheidskortingen zijn zodanig gekozen dat ON geprikkeld wordt om: de beschikbaarheidsdatum te halen lifecycle-afwegingen te maken onderhoud zodanig te plannen dat: –de uitvoering ervan zoveel mogelijk plaatsvindt in verkeersluwe perioden –alle verkeersrelaties beschikbaar blijven rekening houdend met de afzonderlijke gewichten

17 Rijkswaterstaat 17DBFM17 Elk falen past in één van de hoofdcategorieën 1. Afsluiting voor werkzaamheden Beschikbaarheidskortingen (voor de duur van de afsluiting) 2.Kritische functie valt uit (voorbeeld: tunnelventilatie) Idem 3.Schade door derden  Normduur, Boetepunten i.g.v. overschrijding  (Geval van) Vergoeding 4. Niet- kritische functie valt uit (voorbeeld: geluidsscherm)  Boetepunten  Normduur, Boetepunten i.g.v. overschrijding 5. Procesfout (onderhoudsplan te laat, niet werken cf. kwaliteitsplan) Idem 6.Natuurgeweld, terrorisme, etc(Geval van) Overmacht

18 Rijkswaterstaat 18DBFM18 Performance regime – Boetepunten systeem Naast beschikbaarheid draagt het DBFM-contract ook bij aan meer kwaliteit. Sturen op kwaliteit van niet weggebonden functies: –het boetepuntensysteem heeft betrekking op geluidsschermen, rapportages, etc. –Geen directe boete, maar een “gele kaart” (2 maal “geel is wel rood” en een boete)  Beperkt aantal vrije boetepunten. –Vaste boete per boetenpunt en vast aantal boetepunten per overtreding. Meermalen dezelfde overtreding betekent wel cumulatief aantal boetepunten.

19 Rijkswaterstaat 19DBFM19 Wanneer doet een korting pijn? –De consortia streven naar een optimale vermogensverhouding om een zo aantrekkelijk mogelijke bieding te doen –BBV is met name een vergoeding voor rente en aflossingen –Verschaffers van vreemd vermogen willen voorspelbare, stabiele cash-flow en sturen op Debt-Service Coverage Ratio (DSCR) –Zodra DSCR afwijkt van de base case projecties worden financiers onrustig

20 Rijkswaterstaat 20DBFM2023-9-2014 Prestatie rijksweg met doorstroom van 70 km/uur in spits Product rijksweg met 2x2 rijstroken Beschikbare snelweg Verkeers management Onbelemmerd gebruik Veilig Kritische functies Een voorbeeld van afrekenen op prestaties bij DBFM

21 Rijkswaterstaat 21DBFM2123-9-2014 DBFM (autowegen) 2de Coentunnel (in realisatie) A15 Maasvlakte-Vaanplein A12 Lunetten-Veenendaal In ontwikkeling o.a.: N33 Assen-Zuidbroek Schiphol-Amsterdam-Almere Zeetoegang IJmond A12 Ede-Grijsoord DBFM in Nederland

22 Rijkswaterstaat 22 Binnenkort: Standaard DBFM-contract 3.0 Standaard aanbestedingsleidraad concurrentiegerichte dialoog DBFM22

23 Heeft u nog vragen?


Download ppt "Toepassen DBFM Rijkswaterstaat IMG Marijke Nagelkerke."

Verwante presentaties


Ads door Google