De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bgen Leanne van den Hoek Programmadirecteur Sourcing

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bgen Leanne van den Hoek Programmadirecteur Sourcing"— Transcript van de presentatie:

1 Bgen Leanne van den Hoek Programmadirecteur Sourcing

2 Inleiding Waarom sourcing? Sourcing nader toegelicht Programma Vragen
In ca 10 minuten: Jezelf voorstellen Cursisten welkom heten Doornemen dagprogramma Koffie in Bernard zaal Lunch niet in bedrijfsrestaurant maar staat in het zaaltje hiernaast Presentaties na afloop beschikbaar op de sharepoint. Begeleiders casus : Jasper, Jos, Constantijn, Jiri, Eugene

3 Waarom sourcing? Regeerakkoord
Kleine, krachtige rijksoverheid: kerntaken Rijksbrede samenwerking intensiveren Bedrijfsleven: samenwerken, concurrentiekracht vergroten, innovatief vermogen benutten Defensiebeleid en visie Beleidsbrief verlengde regeerakkoord Bezuiniging SG-aanwijzing Sourcingbeleid Nota intensivering sourcing

4 Sourcing nader toegelicht: definitie
Afweging om taken/activiteiten zelf uit te voeren, uit te besteden of in een samenwerking te beleggen (incl. besluitvorming en implementatie).

5 Sourcing nader toegelicht: afwegingskader
Visie: IV: zelf doen of internationale samenwerking I, II, III: uitbesteden of samenwerken (markt, internationale of interdepartementale samenwerking) kwalitatieve of financiële voordelen? Deze matrix is een hulpmiddel bij het bepalen welke activiteiten theoretisch zich lenen voor sourcing. Theoretische uitgangspunt daarbij is ook dat de doelmatigheid en doeltreffendheid van uitbesteden en samenwerken kleiner wordt naarmate de uit te voeren activiteiten dichter bij de kerntaken van Defensie liggen. Met de twee assen tail/ teeth en hot/cold kunnen de kerntaken van een krijgsmacht worden gescheiden van de ondersteunende activiteiten. De horizontale as geeft aan in hoeverre een activiteit tot inzet van geweld kan leiden waarbij teeth de gevechtsactiviteiten weergeeft en tail de ondersteunende activiteiten. De verticale as geeft weer in welke omstandigheden de activiteit plaatsvindt. Hot geeft de onveilige omstandigheden weer en cold de veilige. De activiteiten van Defensie kunnen in deze matrix worden geplaatst. De activiteiten in het zwarte vlak behoren tot de kerntaken van de krijgsmacht. Voorbeeld hiervan is de inzet van gevechtseenheden, de training ervan en de logistiek in onveilige omstandigheden (gewonden afvoeren) . Deze taken zijn onlosmakelijk aan de primaire taak van Defensie verbonden: gereedstelling, inzet en recuperatie van militairen en eenheden. Kwadrant II: defensiespecifiek in veilige gebieden Kwadrant III: marktconform maar in onveilige gebieden Kwadrant I: marktconform in veilige gebieden Visie Sourcing Defensie voert haar kerntaken zelf uit. Voor alle overige activiteiten geldt: “Defensie betrekt andere partijen bij de dienstverlening als daarmee de prestaties verbeteren of de kosten dalen”. Dit zijn de activiteiten in de witte en grijze vlakken in de matrix Defensie hanteert twee uitgangspunten: 1. Sourcing moet primair voordeel opleveren voor Defensie: in kwalitatieve (bijv. betere dienstverlening, afname bestuurlijke complexiteit, toename innovatie, reductie van organisatieomvang) of financiële zin. 2. Onafhankelijk van de aard van de activiteit maakt Defensie altijd een sourcingafweging voordat zij een activiteit vervreemdt.

6 Sourcing nader toegelicht: afwegingskader
Ministerie van Defensie

7 Sourcing nader toegelicht: sourcingvarianten
Zelf doen Uitbesteden: Traditioneel Geïntegreerd Samenwerken: Government owned company operated Joint venture Strategic alliance

8 Sourcing nader toegelicht: sourcingproces
PPC PSC Fase 1 Fase 6 Fase 5 Fase 2 Fase 3 Fase 4

9 Sourcing nader toegelicht: organisatie
Stuurgroep Sourcing Regie Draagvlak Advies Programmabureau Spelers ondersteunen Beleid aanpassen, instrumenten ontwikkelen Kennis verzamelen, borgen, verspreiden Programma plannen en monitoren

10 Programma: initiatiefase
2012 P&O diensten Gezondheidszorgdiensten Bevoorrading Kleding Vervanging bouw- en grondverzetmachines Vervanging spuiterij vliegtuigen Instandhouding landsystemen Instandhouding en opleidingen MALE UAV 2013 Vervanging motorfietsen Modernisering HF-walinfrastructuur Initiatie

11 Programma: afwegingsfase
2012 Instandhouding Landing Platform Dock en Joint Support Ship Instandhouding operationele wielvoertuigen > 7,5 kN Instandhouding Cougar en Chinook Vervanging bewakings- beveiligingssystemen Vervanging Medium Power Radar

12 Programma: voorbereidingsfase
2012 Instandhouding van kleine lichte vaartuigen Instandhouding kalibratie-, meet- en testapparatuur Catering (niet operationele) Vastgoed diensten IV / ICT diensten Instandhouding luchtverkeersbeveiligingssytemen

13 Programma: aanbestedingsfase
2012 Instandhouding operationele wielvoertuigen < 7,5kN Instandhouding Verbetering Operationeel Soldaat Systeem Nationaal Militair Museum Mainframehosting

14 Programma: transitie/productiefase
2012 Instandhouding F100 motoren Militaire satelliet capaciteit

15 Programma: operationele fase
Operationeel Evaluatie 2012 o.a. Kromhoutkazerne Instandhouding wissellaadsystemen, trekkeropleggercombinaties Instandhouding C 130, KDC 10 Reiniging, coating scheepsonderdelen

16 Programma: IV / ICT Oorspronkelijk 5 kavels: Mainframe hosting
Advies & applicaties Werkpleklogistiek ICT-infra Telefonie Nu 3 kavels: Mainframehosting (aanbesteding 2012) IV-Advies & -Applicaties ICT-infrastructuur

17 Programma: IV / ICT Aandachtspunten: omvangrijk, complex project
vraag en aanbodmanagement professionaliseren innovatie zeker stellen aansturing van beide kavels, samenhang transitie: beheerst, cultuur personeel

18 Vragen


Download ppt "Bgen Leanne van den Hoek Programmadirecteur Sourcing"

Verwante presentaties


Ads door Google