De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(SLOT)EVENT WIN² 10 OKTOBER 2013 LEUVEN Algemene Inleiding Frank Vandenbroucke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "(SLOT)EVENT WIN² 10 OKTOBER 2013 LEUVEN Algemene Inleiding Frank Vandenbroucke."— Transcript van de presentatie:

1 (SLOT)EVENT WIN² 10 OKTOBER 2013 LEUVEN Algemene Inleiding Frank Vandenbroucke

2 GRENZEN VAN ACTIVERING, NIET VAN DIVERSITEIT EN PARTICIPATIE

3 INCLUSIEVE SAMEN-LEVING Grenzen van activering  Kwetsbaarheid  Medische, mentale, psychische of psychiatrische aard  Ernstige psychosociale problemen  Persoonlijke problemen  Vaak combinatie Niet van diversiteit en participatie  Jobs  (Sociaal) Ondernemerschap  Vrijwilligerswerk en Maatschappelijk engagement  Arbeidszorg en dagbesteding  Familiale en sociale contacten

4 NAAR EEN BALANS IN EVENWICHT Uitkering als sociale bescherming Emancipatorisch activeringsbeleid en maatschappelijke oriëntering Economische groei en maatschappelijke groei

5 NOODZAAK VAN VOLGEHOUDEN INSPANNING

6 WERKZAAMHEIDSGRAAD PMAH EN TOTALE BEVOLKING (15-64), 2002 – 2010 Crisisgevoeligheid Bron: FOD Economie –Algemene Directie Statistiek EAK – telkens 2 e kwartaal in 2002, 2007, 2009 en 2010 (Vlaams Gewest). Bewerking: Departement WSE

7 INCLUSIEF BELEID VOOR KANSENGROEPEN IN SLUITENDE AANPAK Vorige legislatuur  Diversiteitsbeleid  Integratie van specifieke maatregelen ‘Werk’ voor PMAH in Werk en Sociale Economie en VOP  Experimenten - tender voor groep MMPP en personen in armoede: groep werkzoekenden met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt  Akkoord over principes van Maatwerkdecreet Huidige legislatuur  Loopbaan- en diversiteitsbeleid - juli 2013)  Goedkeuring Maatwerkdecreet- juli 2013  Conceptnota ter voorbereiding van gemeenschappelijk w² decreet Werk en Zorg - juni 2013  Samenwerkingsakkoord VDAB/GTB/RIZIV en Vlaamse ziekenfondsen over activering – juni 2012

8 KANSEN EN RISICO’S NIEUWE DECRETALE KADER

9 KANSEN  Heldere beleidskader voor beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en invoegbedrijven: maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen  Expliciteren andere vormen van participatie naast activering in betaalde arbeid  Ongeacht het statuut van mensen, gepaste activering en participatie mogelijk maken  Verankeren van activeringstrajecten en trajecten maatschappelijke oriëntatie waar zowel, werk, zorg en welzijn betrokken partners zijn in het vormgeven van het traject  Samenwerking beleidsdomeinen en lokale samenwerking – gemeenschappelijke taal

10 RISICO’S  Decretale kaders/aanbouwdecreten  Vb Enkel collectieve inschakeling in maatwerkdecreet  Financiële haalbaarheid  Nood aan Regie binnen Zorg  Samenwerking met federale overheid blijft belangrijk

11 KANSEN EN RISICO’S 6 DE STAATSHERVORMING

12 KANSEN  Activeringsbeleid en sanctioneringsbeleid in 1 beleid  Regionalisering van alle doelgroepkortingen met volle bestedingsautonomie + geen creatie federaal van nieuwe doelgroepen  Overheveling van  Maatregelen leefloners (art.60, 61 en 57 quater allochtonen)  PWA en dienstenchequesactiviteiten  Inbedding en stroomlijning in Vlaamse beleid

13 RISICO’S  Beleidskeuze voor de toekomst  Kiezen voor algemene maatregelen  Of blijvende aandacht voor doelgroepen en een versterkt selectief beleid  Eventuele lokale weerstanden m.b.t. afstemming in regie  Vertrouwensband met VDAB-consulent bij integratie sanctioneringsbeleid in VDAB


Download ppt "(SLOT)EVENT WIN² 10 OKTOBER 2013 LEUVEN Algemene Inleiding Frank Vandenbroucke."

Verwante presentaties


Ads door Google