De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Activering tegen armoede

Verwante presentaties


Presentatie over: "Activering tegen armoede"— Transcript van de presentatie:

1 Activering tegen armoede
Ann Verboven & Jeroen Peeters

2 Maatschappelijke evoluties
Veranderen in ijltempo Vergrijzing Internationalisering Individualisering Loopbaandifferentiatie Informatisering Kennisintensivering Diversiteit Kinderen van vandaag, klanten van morgen Institutionele regionalisering Duurzaamheid

3 De Knagende Knelpunten
Elk beroep Knelpunt? Aantal werkzoekenden per vacature Bron: VDAB

4 De Knagende Knelpunten
Vergrijzing versterkt de knelpunten Een toenemende vervangingsvraag Bron: FOD Economie – ADSEI – EAK (bewerking Steunpunt WSE).

5 Evolutie en prognose jong/oud ratio
De Gretige Grijsaard Wie zal deze vacatures invullen? Evolutie en prognose jong/oud ratio (Vlaams Gewest; ) Bron: Federaal Planbureau, FOD Economie - Algemene Directie Statistiek (Bewerking Steunpunt WSE)

6 jaarevolutie werkzaamheidsgraad
De Competente Collega Ongelijke toegang tot arbeid jaarevolutie werkzaamheidsgraad Vlaams Gewest (%) Bronnen: FOD Economie - ADSEI - EAK, Eurostat LFS (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE)

7 Lichte bemiddeling: automatische matching + jobindicator
Het sluitend maatpak Begeleiding op maat voor iedereen indien nodig Bij detectie van problemen of op vraag van de werkzoekende Inschrijving 9 mndn Lichte bemiddeling: automatische matching + jobindicator Bemiddelbaar dossier + passende vacatures Knipperlicht- screening + Bemiddelings- traject Evaluatie- moment (intake) Bemiddelingstraject Intensieve trajectbegelei- ding

8 Transmissie en sanctionering
rechten en plichten van de werkzoekende Recht op een werkloosheidsuitkering Plicht om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en actief naar werk te zoeken Rechten en plichten VDAB = - Bemiddeling en begeleiding Transmissie RVA = Controle zoekgedrag Sanctionering

9 Werk-welzijnstrajecten voor werkzoekenden in armoede Beleidsvraag.
Onderzoek “Valkuilen, hefbomen en acties voor het zinvol activeren van mensen in armoede naar een kwalitatieve tewerkstelling” (Vlaams netwerk, 2007) Conclusies? Continue & vertrouwensvolle begeleiding Perspectief bieden Proces van vallen en opstaan Uitrol beleidskader ESF-project ism met Vlaams Netwerk Uitrol in het kader van de WIP-financiering 2009 – 2010: individuele werk-welzijnsbegeleiding + versterkend groepsproces. Financiering ikv jobkorting: Contuering en uitbreiding.

10 Samenwerking tussen hulp- en dienstverleners:
Werk-welzijnstrajecten voor werkzoekenden in armoede Vernieuwde invalshoeken Samenwerking tussen hulp- en dienstverleners: Microniveau ondersteunen lokale stuurgroepen. Een centrale ankerfiguur: coördinatie en afstemming ifv tewerkstelling of opleiding. Gericht op duurzame tewerkstelling: Onderzoeksrapport van Jobkanaal (2012) Activering van werkgevers Ervaringsdeskundigen

11 Werk-welzijnstrajecten voor werkzoekenden in armoede
The capability approach Vermogensbenadering What people can do and be is in turn contingent on having competencies and opportunities.” “Opportunities are provided by social environments.” “To ensure capability, social circumstances must offer opportunities for individual competency to be developed and exercised…” « Supportive social environment »

12 Werk-welzijnstrajecten voor werkzoekenden in armoede
The Strengths Model Het krachtenmodel van Rapp Gewenste resultaat bepalen arbeid, actief burgerschap, levensvoldoening, … Middelen om resultaat te bereiken - Krachten van individu: willen, kunnen en durven - Krachten uit omgeving: hulpbronnen, sociale relaties, … Interactie

13 Werk-welzijnstrajecten voor werkzoekenden in armoede Beleidsvraag
Werk-welzijnsbegeleiding = individuele werk-welzijnsbegeleiding Meer tijd: max 2 jaar voor een W²-begeleiding Ankeren en deels uitvoeren W²-overleg – intergaal werken Ambachtelijk bemiddelen Inzicht verwerven individuele sociale kaart Welzijnsnetwerk ontsluiten in functie van uitgetekend opleidings-of tewerkstellingstraject (opvolgen/ondersteunen) Samenwerken met verschillende partners in functie van de werkzoekende (micro-niveau)

14 Werk-welzijnstrajecten voor werkzoekenden in armoede Beleidsvraag
Teamwerk = een belangrijk ingrediënt W²-consulent nauw samenwerken met de groepswerker. Werk-welzijnsbegeleiding: groepsbegeleiding resulteert in een persoonlijk ontwikkelingsplan ( = POP) Werk: duidelijk jobdoelwit + trajectfocus: NEC, SEC, Arbeidszorg, of gepast initiatief. Welzijn: acties te ondernemen op welzijnsniveau. Persoonlijk ontwikkeling: arbeidsmarktgerichte opleiding, versterken van sleutelcompetenties. Wat? - In kaart brengen van (elders)verworven competenties én sociale relaties (ontdekken van hulpbronnen en persoonlijk netwerk) Persoonlijke groei én welzijn stimuleren.

15 Werk-welzijnstrajecten voor werkzoekenden in armoede Enkele cijfers.
Enkele cijfers. (toestand einde maart 2013) 1580 werk-welzijnstrajecten voor werkzoekenden in armoede. 38% is uitgestroomd na afsluit traject 606 werkzoekenden stapten in een versterkend groepsluik. Kwalitatieve monitoring.(in opbouw) Niet alleen kwantitatieve monitoring, maar ook opzet tot kwalitatieve monitoring aan de hand van de w²-circels. (onderzoek HIVA 2012) Buitenkant Binnenkant

16 Werk-welzijnstrajecten voor werkzoekenden in armoede
Getuigenis. Bij de start van de begeleiding was ik… “onzeker, minderwaardig, een hoopje ellende. Ge kon mij van de grond oprapen. Ik kon alleen maar schreeuwen.” Nu… “voel ik me veel beter in mijn vel. Aan het werk geraken was heel belangrijk voor mij, zowel om aan te tonen aan de rechtbank dat ik aan het werk was en zo het hoederecht over mijn zoon terug te krijgen als tegenover mezelf om me beter te voelen en niet langer de stempel te krijgen van ‘die is werkloos’.” Als ik naar de toekomst kijk dan zie ik mezelf als iemand die… “hogerop geraakt, als ik daarvoor de kansen krijg tenminste. Ik denk aan meer verantwoordelijkheden bij de organisatie waar ik nu werk, bijvoorbeeld bij de energiesnoeiers of misschien als instructeur.”

17 Bedankt


Download ppt "Activering tegen armoede"

Verwante presentaties


Ads door Google