De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studeren met een functiebeperking: wat kan accreditatie betekenen? Karl Dittrich, voorzitter NVAO Utrecht, 24 november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studeren met een functiebeperking: wat kan accreditatie betekenen? Karl Dittrich, voorzitter NVAO Utrecht, 24 november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Studeren met een functiebeperking: wat kan accreditatie betekenen? Karl Dittrich, voorzitter NVAO Utrecht, 24 november 2011

2 INSTELLINGSAUDIT ja nee positiefnegatief beperkte opleidingsbeoordelinguitgebreide opleidingsbeoordeling 2 NVAO -Studeren met een functiebeperking:wat kan accreditatie betekenen -november 2011

3 VRAGEN IN KADER INSTELLINGSREVIEW: “de instelling beschikt over adequaat beleid om de visie op de kwaliteit van haar onderwijs te realiseren. Dit omvat in elk geval beleid op het terrein van onderwijs, personeel, voorzieningen, toegankelijkheid en studeerbaarheid voor studenten met een functiebeperking.....” UITGEBREIDE OPLEIDINGSBEOORDELING, standaard 6: “Het programma is studeerbaar”. Toelichting: “.... Studenten met een functiebeperking krijgen bovendien op dit aspect extra studieloopbaanbegeleiding” NVAO -Studeren met een functiebeperking:wat kan accreditatie betekenen -november 2011 3

4 Instellingstoets kwaliteitszorg Technische Universiteit Delft De commissie heeft op 30 juni 2011 een serie gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de TU Delft. Daarbij is gesproken met het College van Bestuur; het management, de decanen en stafdirecteuren op centraal niveau; de kwaliteitszorgdeskundigen en andere experts, waaronder de beleidsmedewerker verantwoordelijk voor studeren met een functiebeperking; studenten en docenten uit vertegenwoordigende organen. De commissie is nagegaan of de TU Delft voldoende beleid heeft ontwikkeld gericht op de toegankelijkheid van het onderwijs voor studenten met een functiebeperking. Zij constateert dat de TU Delft in het najaar van 2009 een beleidsnotitie heeft vastgesteld rond studeren met een functiebeperking. Naast de visie, strategie en de stand van zaken zijn ook de beleidsacties en speerpunten voor 2009-2011 geformuleerd: 4 NVAO -Studeren met een functiebeperking:wat kan accreditatie betekenen -november 2011

5 Instellingstoets kwaliteitszorg Technische Universiteit Delft: Beleid De registratie van studentengegevens om meer inzicht te krijgen in het aantal studenten met een functiebeperking; Een efficiënte en effectieve informatievoorziening; De inrichting van een herkenbare en werkbare zorgstructuur (procedures, richtlijnen); Initiatief, assertiviteit en verantwoordelijkheid van de student bevorderen door middel van het opzetten van een klankbordgroep functiebeperking; De toegankelijkheid van voorzieningen. 5 NVAO -Studeren met een functiebeperking:wat kan accreditatie betekenen -november 2011

6 Instellingstoets kwaliteitszorg Aanbeveling van de commissie voor de TU Delft Ook het geformuleerde en reeds geïmplementeerde beleid met betrekking tot studenten met een functiebeperking is adequaat. De verschillende initiatieven die er tot nog toe waren, worden hierdoor op een meer gestructureerde wijze aangepakt. De universiteit beschouwt dit beleid als een aanloop naar een inclusief onderwijsmodel. De commissie wil de TU Delft motiveren om het geformuleerde beleid zo snel mogelijk om te zetten in structurele maatregelen. 6 NVAO -Studeren met een functiebeperking:wat kan accreditatie betekenen -november 2011

7 Instellingstoets kwaliteitszorg Radboud Universiteit Nijmegen Om een goed beeld te krijgen van de maatregelen voor studenten met een functiebeperking zijn twee bijeenkomsten rond dit thema gehouden. De commissie heeft gesproken met verantwoordelijken voor de (uitvoering van) het beleid op dit punt, en met studenten met een functiebeperking. De commissie is ook nagegaan of de Radboud Universiteit voldoende beleid heeft ontwikkeld gericht op de toegankelijkheid van het onderwijs voor studenten met een functiebeperking: 7 NVAO -Studeren met een functiebeperking:wat kan accreditatie betekenen -november 2011

8 Instellingstoets kwaliteitszorg Radboud Universiteit Nijmegen: Beleid De commissie constateert dat dit beleid in de afgelopen jaren veel aandacht heeft gekregen en is positief over de getroffen voorzieningen en over de grote betrokkenheid van de verantwoordelijke medewerkers. Een kanttekening daarbij is wel dat het beleid tot nu toe vooral in projecten is ontwikkeld: de medewerkers zelf geven aan dat een en ander moet worden omgezet in structureel beleid, inclusief de bijbehorende middelen. De commissie sluit zich hierbij aan. Daarnaast constateert de commissie dat nog niet voor elke student een oplossing aanwezig is; een voorbeeld is het ontbreken van goed werkende ringleidingen voor slechthorende studenten. Tot slot moet op de werkvloer het bewustzijn nog groeien dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft als het gaat om studenten met een functiebeperking. Dat geldt voor docenten, maar ook voor bijvoorbeeld examencommissies (in verband met instroomeisen). (vervolg op volgende pagina) 8 NVAO -Studeren met een functiebeperking:wat kan accreditatie betekenen -november 2011

9 Instellingstoets kwaliteitszorg Aanbeveling van de commissie voor RU Nijmegen Het beleid rondom studenten met een functiebeperking is tot nu toe projectmatig ingevuld. De commissie adviseert de Radboud Universiteit hier een meer structurele bedding aan te geven 9 NVAO -Studeren met een functiebeperking:wat kan accreditatie betekenen -november 2011

10 Instellingstoets kwaliteitszorg Hanze Hogeschool Groningen Respect voor verschillen tussen mensen is voor de HG een belangrijk uitgangspunt, dat zowel consequenties heeft voor excellente studenten als voor studenten met een functiebeperking. De HG werkt voortdurend aan de verbetering van de ondersteuning van deze studenten. Het beleid voor studeren met een functiebeperking en de aansturing van de uitvoering daarvan is belegd bij de afdeling Studentenzaken van het Facilitair Bedrijf en daarbinnen bij de studentendecanen. Deskundigheid van studieloopbaanbegeleiders en docenten wordt bevorderd door inhoudelijke bijeenkomsten. In 2010 gingen deze bijeenkomsten over dyslexie en autisme. 10 NVAO -Studeren met een functiebeperking:wat kan accreditatie betekenen -november 2011

11 Instellingstoets kwaliteitszorg CONCLUSIES NA 3 AUDITS altijd spreken met studenten met een functiebeperking instellingen nemen beleid serieus audit helpt instellingen bij het reflecteren op het eigen functioneren 11 NVAO -Studeren met een functiebeperking:wat kan accreditatie betekenen -november 2011


Download ppt "Studeren met een functiebeperking: wat kan accreditatie betekenen? Karl Dittrich, voorzitter NVAO Utrecht, 24 november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google