De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11 juni 200411 juni 2004 Levensbeschouwelijke Identiteit; IBA-Studiemiddag1 Levensbeschouwelijke identiteit, opgeven of herijken “ Identiteit in de veranderende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11 juni 200411 juni 2004 Levensbeschouwelijke Identiteit; IBA-Studiemiddag1 Levensbeschouwelijke identiteit, opgeven of herijken “ Identiteit in de veranderende."— Transcript van de presentatie:

1 11 juni 200411 juni 2004 Levensbeschouwelijke Identiteit; IBA-Studiemiddag1 Levensbeschouwelijke identiteit, opgeven of herijken “ Identiteit in de veranderende zorgpraktijk ” IBA-studiemiddag vrijdag 11 juni 2004 Henk Jochemsen

2 11 juni 200411 juni 2004 Levensbeschouwelijke Identiteit; IBA-Studiemiddag2 Formele identiteit en identiteitsstatuut (Zie Bijzondere Kwaliteit, p.21)

3 11 juni 200411 juni 2004 Levensbeschouwelijke Identiteit; IBA-Studiemiddag3 Belang van Identiteit NU In de organisatie en financiering van de zorg doen zich wijzigingen voor; van belang hier: Zorgverlening omschreven in zorgfuncties die worden aangeboden als zorgproducten met prijs/kwaliteit verhouding Van aanbod- naar vraaggestuurde zorg Patiënt wordt cliënt die bewust ‘inkoopt’, instellingen moeten gebruikers trekken Transmuralisering van de zorg, i.h.b. care Dus: Individuele zorgverlener drager van de identiteit

4 11 juni 200411 juni 2004 Levensbeschouwelijke Identiteit; IBA-Studiemiddag4 Gestalte geven aan identiteit Drie invalshoeken:  Structuur  Cultuur  Personeel

5 11 juni 200411 juni 2004 Levensbeschouwelijke Identiteit; IBA-Studiemiddag5 Structuur Uitgewerkt en geïmplementeerd Identiteitsstatuut (vgl. ‘Bijzondere Kwaliteit’) Patiënttevredenheidsmeting! Formeel overleg  Teambesprekingen  Bijscholingsactiviteiten  Commissies  Ethiek-/Identiteitscommissie

6 11 juni 200411 juni 2004 Levensbeschouwelijke Identiteit; IBA-Studiemiddag6 Cultuur Voorbeeldfunctie leidinggevenden: bevordering zorgcultuur Beschikbaarheid geestelijke verzorging Godsdienstige vormen/diensten, kapel Gemeenschaps- en cultuurstichtende bijeenkomsten: gebruikers en medewerkers betrekken bij beleid

7 11 juni 200411 juni 2004 Levensbeschouwelijke Identiteit; IBA-Studiemiddag7 Personeelsbeleid Aanstellingsbeleid Bijscholing/(morele) vorming  Kennis Zorginhoudelijk Identiteitsbeleid/ethisch beleid Mediatheekbeleid

8 11 juni 200411 juni 2004 Levensbeschouwelijke Identiteit; IBA-Studiemiddag8 Personeelsbeleid (vervolg)  Vaardigheden Zorgtechnisch Gesprektechnisch Vergadertechnisch  Attitude Attitudevorming Bejegening Morele vorming

9 11 juni 200411 juni 2004 Levensbeschouwelijke Identiteit; IBA-Studiemiddag9 Morele vorming (1) Morele vorming gericht op morele competenties Dit is vermogen tot zorgverlening die ethisch verantwoord kan worden Drie typen van inbreng: Traditie, Ervaring, Revelatie

10 11 juni 200411 juni 2004 Levensbeschouwelijke Identiteit; IBA-Studiemiddag10 Morele vorming (2) Traditie  Levensbeschouwelijk en professioneel  Plichtethiek

11 11 juni 200411 juni 2004 Levensbeschouwelijke Identiteit; IBA-Studiemiddag11 Morele vorming (3) Ervaring  Actieve verwerving van professionele,incl. morele competenties  Super- en intervisie  Doelethiek

12 11 juni 200411 juni 2004 Levensbeschouwelijke Identiteit; IBA-Studiemiddag12 Morele vorming (4) Revelatie  Door Gods Woord en Geest  Geestelijke vorming en – verzorging  Deugdenethiek

13 11 juni 200411 juni 2004 Levensbeschouwelijke Identiteit; IBA-Studiemiddag13 Uitdaging voor christelijke instellingen Professionele en persoonsgerichte zorg; genormeerd en flexibel Identiteit als kwaliteitskenmerk van vraaggerichte zorg Vervullen van christelijke missie: zorg voor de kwetsbare patiënt: ‘Quasi Dominus’, levend in spanning tussen handhaven eigen identiteit en diaconale missie naar ‘buiten’


Download ppt "11 juni 200411 juni 2004 Levensbeschouwelijke Identiteit; IBA-Studiemiddag1 Levensbeschouwelijke identiteit, opgeven of herijken “ Identiteit in de veranderende."

Verwante presentaties


Ads door Google