De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Anders omgaan met bewoners

Verwante presentaties


Presentatie over: "Anders omgaan met bewoners"— Transcript van de presentatie:

1 Anders omgaan met bewoners
Participatie van bewoners Prof. dr. Tinie Kardol Vrije Universiteit Brussel

2 Anders omgaan met bewoners
1. Memoires van een verpleeghuisbewoner 2. Residentiële kenmerken 3. Bevordering participatie

3 Anders omgaan met bewoners
Memoires van een verpleeghuisbewoner Film ‘See me’.

4 Anders omgaan met bewoners
2. Residentiële kenmerken  Maatschappelijke rechten en plichten van senioren. “ Bent u streng meneer” Institutionele rechten en plichten Focus van de bewoner en van de zorgverlener Signaleren van/ingaan op behoeften

5 Anders omgaan met bewoners
2. Residentiële kenmerken (Wzc / RVT) Institutionele kenmerken: rechten en plichten * Informed consent * Inzagerecht * Toestemmingsvereiste * Onthaal- en opzeggingsvoorwaarden

6 Anders omgaan met bewoners
2. Residentiële kenmerken (Wzc / RVT) Institutionele kenmerken: rechten en plichten * Kosten * Grootte en inrichting van de kamer * Bezoek * Zorg- dienstenpakket *B

7 Anders omgaan met bewoners
2. Residentiële kenmerken Focus van de zorgvrager en de zorgverlener Ontwikkeling zorgzwaarte(2 jaar)Bewoners Verzorging Minder zorg nodig 2% 0% Geen verandering 71% 4% Meer zorg nodig 27% 96% Kardol 2004

8 Anders omgaan met bewoners
2. Residentiële kenmerken: invloed op huisregels

9 Anders omgaan met bewoners
Residentiële kenmerken: invloed op dagindeling

10 Anders omgaan met bewoners
2. Residentiële kenmerken: invloed op activiteiten

11 Anders omgaan met bewoners
2. Residentiële kenmerken Verwachtingen van bewoners en het verzorgend personeel ter zake plaatsing en verblijf in het Wzc Koffietijd Verwachtingen t.a.v. een aantal aspecten van het dagelijkse leven

12 Anders omgaan met bewoners
Verwachtingen terzake het verblijf

13 Anders omgaan met bewoners
2. Residentiële kenmerken Het signaleren van en ingaan op behoeften/ verwachtingen attentiviteit responsibiliteit competentie responsiviteit

14 Anders omgaan met bewoners 2. Residentiële kenmerken: attentiviteit

15 Anders omgaan met bewoners 2.Residentiële kenmerken: responsibiliteit

16 Anders omgaan met bewoners 2. Residentiële kenmerken: competentie

17 Anders omgaan met bewoners 2. Residentiële kenmerken:responsiviteit

18 Anders omgaan met bewoners
3. Bevordering participatie De drijfveren De focus De organisatie

19 Anders omgaan met bewoners
3.Bevordering participatie De drijfveren: zou ik zelf hier willen wonen? Waarom bevordering participatie? ** Wettelijk voorschrift ** Behoefte van bewoners Met welk doel? ** formeel: Invulling geven aan juridische verplichtingen ** Ideëel: verhogen van kwaliteit van leven

20 Anders omgaan met bewoners
3.Bevordering participatie De drijfveren: zou ik zelf hier willen wonen?   Tot hoever participatie? **meer verantwoordelijkheid bij bewoners: collectief gericht **meer mogelijkheden creëren voor individuele bewoner: persoonsgericht

21 Anders omgaan met bewoners
3.Bevordering participatie  De focus van bewonersparticipatie Persoonsgericht Collectief gericht: partner project Mix van individu en collectief gerichte participatie: competentiezorg

22 Anders omgaan met bewoners
3.Bevordering participatie De focus op persoonsgerichte participatie

23 Anders omgaan met bewoners
3.Bevordering participatie De focus op Collectief gerichte participatie Onderwerpen: * kwaliteit menu * activiteitenprogramma * materiële zaken (inrichting ruimten)

24

25 Anders omgaan met bewoners
3.Bevordering participatie De focus op individu en collectief gerichte participatie * beweegtuin * slagwerk

26

27

28 Anders omgaan met bewoners
3.Bevordering participatie De organisatie van bewonersparticipatie Op het nivo van de individuele medewerker: benodigde vaardigheden Op het niveau van organisatiegeledingen: historie met en sensitiviteit voor participatie

29 Anders omgaan met bewoners
3.Bevordering participatie De organisatie van bewonersparticipatie Instrumentarium: ** missie en visie ** opleidingsbudget ** kartrekkers ** inrichting zorgdossier ** ** rol mantelzorgerts

30 Anders omgaan met bewoners
Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Anders omgaan met bewoners"

Verwante presentaties


Ads door Google