De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marja Veenstra: onderzoeker

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marja Veenstra: onderzoeker"— Transcript van de presentatie:

1 Marja Veenstra: onderzoeker
Henny Lantman: projectleider

2 Inhoud van de presentatie
verschillen in gezondheid gezondheidsindicatoren indicatoren in dit project gegevens op individueel niveau gegevens op macroniveau

3 Pomona 2 Doel van Pomona:
“verzamelen beleidsgegevens om gezondheid en gezondheidszorg te verbeteren voor mensen met verstandelijke beperkingen”

4 Determinanten van Gezondheidsverschillen
Natuurlijke (biologische) verschillen Gezondheidsbedreigend gedrag (eigen keus) Tijdelijk gezondheidsvoordeel Gezondheidsbedreigend gedrag (beperkt eigen keus) Blootstelling aan ongezonde condities Onvoldoende toegang tot gezondheidszorg of andere voorzieningen Gezondheidsgerelateerde sociale mobiliteit (door ziekte, verlaging in inkomen)

5 Motivatie voor Pomona: Invloed mogelijk op volgende determinanten
Tijdelijk gezondheidsvoordeel Gezondheidsbedreigend gedrag (beperkt eigen keus) Blootstelling aan ongezonde condities Onvoldoende toegang tot gezondheidszorg of andere voorzieningen Gezondheidsgerelateerde sociale mobiliteit (door ziekte, verlaging in inkomen)

6 Definitie van een gezondheidsindicator
WHO: Een indicator toepasbaar op gezondheid en gezondheidsgerelateerde situaties Gezondheidsindicatoren vatten de verzamelde data samen om relevante vragen te beantwoorden mbt de planning en beleidsvoering van gezondheidsprogramma’s

7 Pomona 1: De 18 indicatoren
Demografisch Prevalentie Woonomstandigheden Dagelijkse bezigheden Inkomen / status Levensverwachting Gezondheid Epilepsie Gebitsverzorging BMI Geestelijke gezondheid Zintuigen Mobiliteit Determinanten Lichamelijke activiteiten Probleemgedrag Gebruik van psychotrope medicijnen Gezondheidszorgsysteem Ziekenhuisopname / contact met hulpverleners Gezondheid check-up en gezondheidsbevordering Specifieke opleidingen voor hulpverleners Zijn gebaseerd op de ECHI, behalve probleem gedrag en oral health 18 indicatoren, welke makkelijk te operationailseren zijn Waarmee verschillen tussen mensen met een verstandelijke beperking en de open populatie kunnen worden aangetoond.

8 Indicatoren Op individueel niveau Op landelijk niveau
interview mensen met verstandelijke beperkingen en een ouder / begeleider / verzorger Op landelijk niveau via publicaties, registers

9 Voorbeelden mbt operationaliseren van indicatoren
Gebitsverzorging Geestelijke gezondheid

10 Indicatoren op landelijk niveau
Prevalentie van mensen met verstandelijke beperking Prevalentie van epilepsie Levensverwachting Health promotion Specifieke opleidingen voor hulpverleners Inkomen (minimum inkomen, uitkering, pensioen)

11 Uitdagingen binnen project
10 verschillende talen (backtranslation) Informed consent procedure Steekproeftrekkingen


Download ppt "Marja Veenstra: onderzoeker"

Verwante presentaties


Ads door Google