De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Henny van Schrojenstein Lantman

Verwante presentaties


Presentatie over: "Henny van Schrojenstein Lantman"— Transcript van de presentatie:

1 Henny van Schrojenstein Lantman
POMONA:gezondheids-indicatoren voor mensen met verstandelijke beperkingen. een Europees project. Presentatie VWS, Henny van Schrojenstein Lantman Marja Veenstra

2 Inhoud van de presentatie
Gezondheidsverschillen Twee Pomona-projecten Gezondheidsindicatoren Indicatoren in dit project Indicatoren op micro- en macroniveau Discussie

3 Gezondheidsverschillen en gezondheidsindicatoren
Whitehead The concepts and principles of equity and health. (Int J of Health Serv 1992:22; )

4 Determinanten van Gezondheidsverschillen
Natuurlijke (biologische) verschillen Gezondheidsbedreigend gedrag (eigen keus) Tijdelijk gezondheidsvoordeel Gezondheidsbedreigend gedrag (beperkt eigen keus) Blootstelling aan ongezonde condities Onvoldoende toegang tot gezondheidszorg of andere voorzieningen Gezondheidsgerelateerde sociale mobiliteit (door ziekte, verlaging in inkomen)

5 Invloed mogelijk op gezondheidsverschillen
Gezondheidsbedreigend gedrag (beperkt eigen keus) Blootstelling aan ongezonde condities Onvoldoende toegang tot gezondheidszorg of andere voorzieningen Gezondheidsgerelateerde sociale mobiliteit (door ziekte, verlaging in inkomen)

6 Twee Pomona-projecten
Pomona 1: het ontwikkelen van een indicatorset. ( ) Pomona 2: het toepassen van de indicatorset. ( )

7 Gezondheidsdeterminanten
WHO: een indicator toepasbaar op gezondheid en gezondheidsgerelateerde situaties Gezondheidsindicatoren vatten de data samen om relevante vragen te beantwoorden mbt de planning en beleidsvoering van gezondheidsprogramma’s

8 Pomona-1 partners Germain Weber, Cecilia Heiss - Austria
Geert van Hove – Belgium Frank Ulmer Jorgensen –Denmark Tuomo Määttä – Finland Charles Aussilloux, Bernard Azema-France Meindert Haveman-Germany PN Walsh, Christine Linehan – Ireland Serafino Buono – Italy Raymond Ceccotto, Marion Kamper – Luxembourg HMJ van Schrojenstein Lantman-de Valk - the Netherlands Luis Salvador Carulla, Marco Garrido Cumbrera – Spain Monica Bjorkman – Sweden Mike Kerr - Wales UK

9 ECHI European Community Health Indicators
ECHI groep had als doel het ontwikkelen van een indicatorset die alle gebieden van public health omvatte gebruik maakte van bestaande datasets zich richtte op aandachtsgebieden die relevant waren voor de EU lidstaten

10 ECHI European Community Health Indicators
Demografische gegevens Gezondheidstoestand Gezondheidsdeterminanten Zorgaanbod

11 Keuze indicatoren Kan geoperationaliseerd worden
Geeft duidelijke verschillen aan tussen mensen met verstandelijke beperkingen en open populatie en tussen 14 EU landen

12 Pomona 1: de 18 indicatoren
Demografisch Prevalentie Woonomstandigheden Dagelijkse bezigheden Inkomen / status Levensverwachting Gezondheid Epilepsie Gebitsverzorging BMI Geestelijke gezondheid Zintuigen Mobiliteit Determinanten Lichamelijke activiteiten Probleemgedrag Gebruik van psychotrope medicijnen Gezondheidszorgsysteem Ziekenhuisopname / contact met hulpverleners Gezondheid check-up gezondheidsbevordering Specifieke opleidingen voor hulpverleners

13 Pomona-2 partners Germain Weber, - Austria Geert van Hove – Belgium
Tuomo Määttä – Finland Bernard Azema-France Meindert Haveman-Germany PN Walsh, Christine Linehan – Ireland Serafino Buono – Italy Arunas Germanavicus - Lithuania HMJ van Schrojenstein Lantman-de Valk - the Netherlands Jan Tossebro – Norway Alexandra Carmen Cara Rumania Dasa Moravec Berger - Slovenia Luis Salvador Carulla – Spain Mike Kerr - Wales UK

14 Pomona 2: de work packages
Coordinatie Disseminatie Operationaliseren indicatoren Zorgaanbod in lidstaten (atlas) Pilot study Steekproeftrekking Gegevens verzamelen Analyseren van gegevens Aanbevelingen en ontwikkelen onderwijs

15 Pomona 2: gegevens verzamelen
Op individueel niveau interview mensen met verstandelijke beperkingen en ouder/begeleider/verzorger Op landelijk niveau publicaties, registraties, consultatie van experts

16 Twee voorbeelden operationaliseren individuele indicatoren
Gebitsverzorging Geestelijke gezondheid

17 Gebitsverzorging DMFT: decayed, missing and filled teeth.
In mond kijken (slechte tanden, vullingen, ontbreken van tanden) Gegevens opvragen van tandarts

18 Geestelijke gezondheid
PAS ADD ABC = aberrant behaviour checklist

19 Indicatoren op landelijk niveau
Prevalentie van mensen met verstandelijke beperkingen Prevalentie van epilepsie Levensverwachting Health promotion Specifieke opleiding Inkomen (minimumloon, uitkering, pensioen)

20 Uitdagingen Tien verschillende talen (backtranslation)
Informed consent procedure Steekproeftrekkingen

21 Discussie Indicatoren op macro-niveau Lichamelijke activiteiten
Geestelijke gezondheid Backtranslation Determinanten ook elders bruikbaar?


Download ppt "Henny van Schrojenstein Lantman"

Verwante presentaties


Ads door Google