De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Preventie via de GGD-Monitor? Het bereik van een online leefstijlprogramma gekoppeld aan de Volwassenmonitor. F. Schneider, L. van Osch, D. Schulz, S.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Preventie via de GGD-Monitor? Het bereik van een online leefstijlprogramma gekoppeld aan de Volwassenmonitor. F. Schneider, L. van Osch, D. Schulz, S."— Transcript van de presentatie:

1 Preventie via de GGD-Monitor? Het bereik van een online leefstijlprogramma gekoppeld aan de Volwassenmonitor. F. Schneider, L. van Osch, D. Schulz, S. Kremers & H. de Vries.

2 Department Delphi study Inhoud of Health Promotion  Inleiding  Achtergrond  De Volwassenmonitor  Het online CT leefstijlprogramma  Doel van het project  Methode  Resultaten  Discussie  Vragen?

3 Department Inleiding: achtergrond of Health Promotion  Het internet is een veelbelovend medium voor het aanbieden van leefstijlinterventies aan het algemene publiek  Computer Tailored (CT) interventies zijn effectief in het veranderen van leefstijlgedragingen Maar…  Bereik van en blootstelling aan interventies is suboptimaal  Zorgvuldige disseminatie is vereist  Impact op volksgezondheid = effect X bereik  Strategieën ontwikkelen om bereik en blootstelling te verhogen  Huidige project: koppeling aan de Volwassenmonitor

4 Department Inleiding: De Volwassenmonitor  Meetinstrument gebruikt door alle Nederlandse GGD’en 1  Wettelijke verplicht  Verschillende aspecten van gezondheid en gezondheidsgerelateerde onderwerpen  Interval: 4 jaar (2009)  Schriftelijke of papieren vragenlijst  Voordelen van koppeling  Cue to action  Access point  Optimaliseren gezondheidsbevorderende taak GGD  Beloning voor deelname aan Volwassenmonitor of Health Promotion ¹GGD Nederland: Lokale en Nationale Monitor Gezondheid. (2010). www.monitorgezondheid.nlwww.monitorgezondheid.nl

5 Department Inleiding: het online CT leefstijlprogramma  Tweevoudige benadering  Deel 1: vergroten van kennis over leefstijlstatus  Deel 2: gedragsverandering  Deel 1: vergroten van kennis  Vergelijken van huidige gedrag met Nederlandse richtlijnen  Beweging, fruit en groente consumptie, rookgedrag en alcoholinname  Direct transport van relevante data vanuit de Monitor naar het CT programma  Samenstellen van een persoonlijk gezondheidsoverzicht  Part 2: gedragsverandering  Een CT module beschikbaar per gedrag  Informatie aangepast naar karakteristieken gebruiker: demografische, socio-cognitieve en gedragsmatige karakteristieken  I-Change model: attitude, sociale invloed, eigen effectiviteit, intentie en planning strategieën (actie en coping plannen) of Health Promotion

6 Department Inleiding: doel van het project of Health Promotion  Vergroten van bereik van een online CT leefstijlprogramma door koppeling aan de Volwassenmonitor 2009  Bereik 1 :  Eerste gebruik – voor de eerste keer deelnemen aan een interventie  Aanhoudend gebruik – binnen de interventiesessies “blijven”  Herhaald gebruik – terugkeren naar de interventie  Onderzoeksvragen:  Welke karakteristieken van gebruikers bepalen eerste gebruik (=beginnen aan een CT module)?  Welke karakteristieken van gebruikers bepalen aanhoudend gebruik (=beëindigen van een CT module)? ¹ Crutzen, R. (2011).

7 Department Methode of Health Promotion  Onderzoekspopulatie  Deelnemers aan de Volwassenmonitor 2009  Zeeland en Noord-Brabant  Procedure 1,2  Deelname aan de Volwassenmonitor – online  Introductie van het online CT leefstijlprogramma  Interesse aangeven voor programma  Uitnodiging via e-mail 3 weken na deelname Volwassenmonitor  Deelname online CT leefstijlprogramma: samenstellen van een persoonlijk gezondheidsoverzicht ¹ Schulz, D., et al. (2011); ² Schneider, F., et al. (2011);

8 Department Methode (2) of Health Promotion  Metingen  Persoonlijke karakteristieken - Leeftijd, geslacht, lengte, gewicht, burgerlijke staat, etniciteit, opleidingsniveau, werkstatus en inkomen  Leefstijlstatus -Beweging (SQUASH) 1, fruit en groente consumptie (4-item Food Frequency questionnaire) 2, alcohol consumptie (QFV) 3 en rookstatus  Alle data verkregen uit de Volwassenmonitor ¹ Wendel Vos, G., et al. (2003); RIVM (2005); Lemmens, P., et al (1992).

9 Department Methode (3) of Health Promotion  Uitkomstmaten  Eerste gebruik: -Beginnen aan een CT module -Dichotome variabele -“ja” als eerste vraag van CT module beantwoord is  Aanhouden gebruik: -Beëindigen van een CT module -Dichotome variabele -“ja” als laatste vraag van CT module beantwoord is  Statistische analyse  Logistische regressie analyse  Afhankelijk variabele: beginnen/beëindigen CT module (0=nee/1=ja)  Karakteristieken van gebruikers zijn opgenomen als voorspellers

10 Department Resultaten of Health Promotion  Volwassenmonitor 2009  Totale deelname Volwassenmonitor N=41210  Online deelname Volwassenmonitor N=16995 (41%)  Interesse in online CT leefstijlprogramma N=9169 (54%)  Deelname aan online CT leefstijlprogramma N=5168 (31%)

11 Department Resultaten (2) of Health Promotion

12 Department Resultaten (3) of Health Promotion  Voorspellers van het beginnen aan een CT module

13 Department Resultaten (4) of Health Promotion  Voorspellers van het beëindigen van een CT module

14 Department Discussie of Health Promotion  Eerste gebruik:  Beginnen met een CT module -Oudere, mannelijke deelnemers, zonder baan en met een lager inkomen -Deelnemers met een hoger BMI en een ongezondere leefstijl  Mogelijke verklaring -Verspreiding via de Volwassenmonitor -Cue to action -Proactieve benadering -Monitor verlaagt drempel tot deelname

15 Department Discussie (2) of Health Promotion  Aanhoudend gebruik:  Beëindigen van het programma -Oudere deelnemers met een hoger inkomen en een gezondere leefstijl -Dus: deelnemers met een lager inkomen en een ongezondere leefstijl vallen uit!  Mogelijke verklaringen -Beperkte aandachtsspanne -Onaantrekkelijke interventie inhoud  Toekomstig onderzoek -Verspreiden van interventie inhoud over meerdere sessies -Ontwikkeling van strategieën om aantrekkelijkheid te verhogen -Uiterlijk van de interventie -Inhoud van de interventie

16 Department Bedankt! francine.schneider@maastrichtuniversity.nl Schneider, F., van Osch, L.A.D.M., Schulz, D.N., Kremers, S.P.J., & de Vries, H. (in press). The influence of user characteristics and a proactive diffusion strategy on depth of use of an Internet-delivered computer tailored lifestyle program. Journal of Medical Internet Research.

17 Department Resultaten (2) of Health Promotion

18 Department Resultaten (3) of Health Promotion


Download ppt "Preventie via de GGD-Monitor? Het bereik van een online leefstijlprogramma gekoppeld aan de Volwassenmonitor. F. Schneider, L. van Osch, D. Schulz, S."

Verwante presentaties


Ads door Google