De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Preventie via de GGD-Monitor?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Preventie via de GGD-Monitor?"— Transcript van de presentatie:

1 Preventie via de GGD-Monitor?
Het bereik van een online leefstijlprogramma gekoppeld aan de Volwassenmonitor. F. Schneider, L. van Osch, D. Schulz, S. Kremers & H. de Vries.

2 Inleiding Methode Resultaten Discussie Vragen? Achtergrond
Delphi study Inhoud Inleiding Achtergrond De Volwassenmonitor Het online CT leefstijlprogramma Doel van het project Methode Resultaten Discussie Vragen? of Health Promotion

3 Inleiding: achtergrond
Het internet is een veelbelovend medium voor het aanbieden van leefstijlinterventies aan het algemene publiek Computer Tailored (CT) interventies zijn effectief in het veranderen van leefstijlgedragingen Maar… Bereik van en blootstelling aan interventies is suboptimaal Zorgvuldige disseminatie is vereist Impact op volksgezondheid = effect X bereik Strategieën ontwikkelen om bereik en blootstelling te verhogen Huidige project: koppeling aan de Volwassenmonitor of Health Promotion

4 Inleiding: De Volwassenmonitor
Meetinstrument gebruikt door alle Nederlandse GGD’en1 Wettelijke verplicht Verschillende aspecten van gezondheid en gezondheidsgerelateerde onderwerpen Interval: 4 jaar (2009) Schriftelijke of papieren vragenlijst Voordelen van koppeling Cue to action Access point Optimaliseren gezondheidsbevorderende taak GGD Beloning voor deelname aan Volwassenmonitor ¹GGD Nederland: Lokale en Nationale Monitor Gezondheid. (2010). of Health Promotion

5 Inleiding: het online CT leefstijlprogramma
Tweevoudige benadering Deel 1: vergroten van kennis over leefstijlstatus Deel 2: gedragsverandering Deel 1: vergroten van kennis Vergelijken van huidige gedrag met Nederlandse richtlijnen Beweging, fruit en groente consumptie, rookgedrag en alcoholinname Direct transport van relevante data vanuit de Monitor naar het CT programma Samenstellen van een persoonlijk gezondheidsoverzicht Part 2: gedragsverandering Een CT module beschikbaar per gedrag Informatie aangepast naar karakteristieken gebruiker: demografische, socio-cognitieve en gedragsmatige karakteristieken I-Change model: attitude, sociale invloed, eigen effectiviteit, intentie en planning strategieën (actie en coping plannen) of Health Promotion

6 Inleiding: doel van het project
Vergroten van bereik van een online CT leefstijlprogramma door koppeling aan de Volwassenmonitor 2009 Bereik1: Eerste gebruik – voor de eerste keer deelnemen aan een interventie Aanhoudend gebruik – binnen de interventiesessies “blijven” Herhaald gebruik – terugkeren naar de interventie Onderzoeksvragen: Welke karakteristieken van gebruikers bepalen eerste gebruik (=beginnen aan een CT module)? Welke karakteristieken van gebruikers bepalen aanhoudend gebruik (=beëindigen van een CT module)? ¹ Crutzen, R. (2011). of Health Promotion

7 Onderzoekspopulatie Procedure1,2
Methode Onderzoekspopulatie Deelnemers aan de Volwassenmonitor 2009 Zeeland en Noord-Brabant Procedure1,2 Deelname aan de Volwassenmonitor – online Introductie van het online CT leefstijlprogramma Interesse aangeven voor programma Uitnodiging via 3 weken na deelname Volwassenmonitor Deelname online CT leefstijlprogramma: samenstellen van een persoonlijk gezondheidsoverzicht ¹ Schulz, D., et al. (2011); ² Schneider, F., et al. (2011); of Health Promotion

8 Metingen Persoonlijke karakteristieken
Methode (2) Metingen Persoonlijke karakteristieken - Leeftijd, geslacht, lengte, gewicht, burgerlijke staat, etniciteit, opleidingsniveau, werkstatus en inkomen Leefstijlstatus Beweging (SQUASH)1, fruit en groente consumptie (4-item Food Frequency questionnaire)2, alcohol consumptie (QFV)3 en rookstatus Alle data verkregen uit de Volwassenmonitor ¹ Wendel Vos, G., et al. (2003); RIVM (2005); Lemmens, P., et al (1992). of Health Promotion

9 Uitkomstmaten Statistische analyse Eerste gebruik: Aanhouden gebruik:
Methode (3) Uitkomstmaten Eerste gebruik: Beginnen aan een CT module Dichotome variabele “ja” als eerste vraag van CT module beantwoord is Aanhouden gebruik: Beëindigen van een CT module “ja” als laatste vraag van CT module beantwoord is Statistische analyse Logistische regressie analyse Afhankelijk variabele: beginnen/beëindigen CT module (0=nee/1=ja) Karakteristieken van gebruikers zijn opgenomen als voorspellers of Health Promotion

10 Volwassenmonitor 2009 Totale deelname Volwassenmonitor
Resultaten Volwassenmonitor 2009 Totale deelname Volwassenmonitor N=41210 Online deelname Volwassenmonitor N=16995 (41%) Interesse in online CT leefstijlprogramma N=9169 (54%) Deelname aan online CT leefstijlprogramma N=5168 (31%) of Health Promotion

11 Resultaten (2) of Health Promotion

12 Voorspellers van het beginnen aan een CT module
Resultaten (3) Voorspellers van het beginnen aan een CT module of Health Promotion

13 Voorspellers van het beëindigen van een CT module
Resultaten (4) Voorspellers van het beëindigen van een CT module of Health Promotion

14 Eerste gebruik: Beginnen met een CT module Mogelijke verklaring
Discussie Eerste gebruik: Beginnen met een CT module Oudere, mannelijke deelnemers, zonder baan en met een lager inkomen Deelnemers met een hoger BMI en een ongezondere leefstijl Mogelijke verklaring Verspreiding via de Volwassenmonitor Cue to action Proactieve benadering Monitor verlaagt drempel tot deelname of Health Promotion

15 Aanhoudend gebruik: Beëindigen van het programma
Discussie (2) Aanhoudend gebruik: Beëindigen van het programma Oudere deelnemers met een hoger inkomen en een gezondere leefstijl Dus: deelnemers met een lager inkomen en een ongezondere leefstijl vallen uit! Mogelijke verklaringen Beperkte aandachtsspanne Onaantrekkelijke interventie inhoud Toekomstig onderzoek Verspreiden van interventie inhoud over meerdere sessies Ontwikkeling van strategieën om aantrekkelijkheid te verhogen Uiterlijk van de interventie Inhoud van de interventie of Health Promotion

16 Bedankt! francine.schneider@maastrichtuniversity.nl
Schneider, F., van Osch, L.A.D.M., Schulz, D.N., Kremers, S.P.J., & de Vries, H. (in press). The influence of user characteristics and a proactive diffusion strategy on depth of use of an Internet-delivered computer tailored lifestyle program. Journal of Medical Internet Research.

17 Resultaten (2) of Health Promotion

18 Resultaten (3) of Health Promotion


Download ppt "Preventie via de GGD-Monitor?"

Verwante presentaties


Ads door Google