De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BBC-Symposium NVR: Veranderingen 2012 Najaarsdagen NVR 28.09.2011 Ralph Peeters.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BBC-Symposium NVR: Veranderingen 2012 Najaarsdagen NVR 28.09.2011 Ralph Peeters."— Transcript van de presentatie:

1 BBC-Symposium NVR: Veranderingen 2012 Najaarsdagen NVR 28.09.2011 Ralph Peeters

2 Veranderingen 2012: Wat voorafging (1): 01.01.2008: DBC ipv lumpsum DBC obv normtijden en uniform uurtarief (‘’harmonisatie’’) bandbreedte in uurtarief

3 Veranderingen 2012: Wat voorafging (2): Overschrijding makrokader med specialisten: - 2008: € 512 miljoen - 2009: € 606 miljoen -> tariefskorting 2010 en 2011: cumulatief 24 % -> beperken ondersteunerscompensatie

4 Veranderingen 2012: Wat voorafging (3): 2010 beheersmodel medisch specialisten: - Wet Clientenrechten Zorg: - RvB gezagsdrager over specialist - Wet Marktordening Gezondheidszorg: - verdeling macro-budget naar instelling (voor alle specialisten) - RvB budgethouder (‘’aan’’ budgetteren)

5 Veranderingen 2012: Wat voorafging (4): 2010 actie Orde 2010 nieuw kabinet 2010 nieuwe voorzitter Orde -> nov 2011 gesprekken hervat -> dec 2011 convenant Orde-NVZ-VWS

6 Veranderingen 2012: Wat voorafging (5): Convenant: - professionele autonomie ondanks WCZ - fiscaal ondernemerschap door ‘’via’’-declareren in WMG - apart macrokader vrije specialisten (€ 2,021 miljard) - jaarlijkse groei 2.5 % en indexering - verdeling makrokader aan instellingen door NZA - budgetplafond per instelling - collectief beheert en verdeelt instellingsbudget - RvB en collectief maken afspraken over verdeling: - 75 – 85 % vast deel obv productie-afspraak - 15-25 % randvoorwaarden (kwaliteit, opleiding, veiligheid etc)

7 Veranderingen 2012: Macrokader vrije specialisten = omzet 2009 – tariefskortingen + indexering (0.7 %) + 2.5 % groei/jr Omzetplafonds 2012 = 1. omzet 2009 – generieke afslag (aanpassen aan macro- budget) 2. correctie: - 2.5 % wordt vooraf gereserveerd: - tbv toetreders, groeiers etc 3. Vulling met DOT-tarieven

8 Veranderingen 2012: DOT-tarieven (1): - geen nieuwe rondrekening ! - geen herijking normtijden - loslaten normtijden en uurtarieven

9 Veranderingen 2012: DOT-tarieven (2): 1. makrobudget verdelen over specialismen obv FTEs 2. specialisme-aandeel verdelen over DOT- zorgproducten mbv rekenmodel obv verdeling in aantallen en normtijden vs DOT- zorgproducten 3. Maximum-tarieven in zowel A als B-segment

10 Veranderingen 2012: ‘’Marktwerking/Prestatie-bekostiging 2012’’ 1. uitbreiding B-segment (70 %) - kosten en volume vrij onderhandelbaar 2. prestatie-bekostiging ZKH ipv FB: - obv productie-afspraken met verzekeraar - omzetbegrenzing - 2012 en 2013 transitie-model (vangnet voor A- segment obv schaduw-FB) 3. geen vangnet medisch specialisten: - cave tegenstrijdige belangen 4. geen vangnet meer voor verzekeraars

11 Veranderingen 2012: Collectieven: - noodzakelijk voor ‘’via’’-declareren - afspraken met RvB - samen met RvB aanvraag bij NZA voor deel van omzetplafond tbv ‘’via’’ declaratie Deelname collectief niet verplicht ! - ‘’aan’’ declareren aan instelling - afsplitsen deel omzetplafond

12 Veranderingen 2012: Collectief: - afspraak met RvB over vaste deel - verdeelt vast deel obv verdeelmodel - afspraak met RvB over aanvullende voorwaarden variabel deel (15-25 %) - verdeelt variabel deel - afspraken over (verdeling van) kosten - productie-afspraken - monitoring omzet (tav omzet-plafond)

13 Veranderingen 2012: Verdeelmodel (1): - loon naar werken ? - relatie DOT-tarief met inspanning ? - vergelijkbare beloning bij vergelijkbare belasting ? -> interne werklastmeting -> externe benchmark

14 Veranderingen 2012: Verdeelmodel (2): Orde adviseert externe benchmark: - basis = Fte met output/Fte - spiegelen aan landelijke norm output per Fte - bepaalt aantal normpraktijken per maatschap - omzet collectief verdelen over alle norm- praktijken

15 Veranderingen 2012: Verdeelmodel (3): - definitie Fte - disutility ? - productie-verlagende management-taken ? - AIOS - ANIOS - paramedici - SIDMA - bandbreedte benchmark - reservering knelpunten

16 Veranderingen 2012: Overheveling anti-TNF (1): - voorhangbrief minister mei 2011 - anti-TNF, Abatacept, Anakinra, Ustekinumab - GVS (farmaceutische zorg) -> ziekenhuisbudget (geneeskundige zorg) - ook voor niet-geregistreerde toepassingen - add-on bij DOT-product (maximum-tarief via NZA, incl 10 % besparingsopbrengst) - vanaf 2013 inkoopkortingen in tarief add-on verdisconteren

17 Veranderingen 2012: Overheveling anti-TNF (2): - 2012: anti-TNF € 500 miljoen, overig € 6 miljoen - doelmatigheidsopbrengst 2012 (inkoopkorting): € 50 miljoen - doelmatig voorschrijven 2012: € 5 miljoen -> budget 2012: € 451 milj - jaarlijks bijstellen, vanaf 2015 verzekeraars volledig risicodragend - ZKH moet in 2012 kortingen van minstens 10 % bedingen (extra voor thuistoediening ?)

18 Pauze na de pauze 1. DOT-tarieven NZA in rekentool NVR 2. Strategische overdenkingen / Discussie

19 Strategie ? vele onbekende factoren: - lokale impactanalyse NZA (op te vragen door collectief en RvB) - instellingsbudget - benchmark en impact Logex-model - keuzes collectieven - Opstelling RvB - micro-budget - relatie productie/tarieven/cash-flow tov omzetplafond

20 Strategie ? nog meer onbekende factoren: - verdeling groei-percentage - overheveling budget tussen ziekenhuizen - ruimte voor maatschappen buiten collectief - status regio-maatschappen - verdeling budget anti-TNF - mogelijkheden ziekenhuis-apotheek - regionalisering inkoop anti-TNF

21 Strategie ? wat is beinvloedbaar ? - basis nieuw verdeelmodel: - FTe betrouwbaar ? - kosten eerlijk verdeeld ? - impact nieuw verdeelmodel collectief - vergelijken FB – DBC – DOT - alternatieve verdeelmodellen ? - obv omzet en productie 2011 ? - monitoring en bijstellen productie

22 Strategie ? Buiten collectief ? - afspraken met RvB - afspraken met verzekeraar - afsplitsen budget - ’’aan’’ declareren - fiscaal ondernemer ? (bij meerdere opdrachtgevers na toestemming belastinginspecteur)

23 Strategie ? Buiten ziekenhuis ? - ZBC ? - overhevelen uit budget - afspraken met verzekeraars, relatie met ziekenhuis ? - dure geneesmiddelen ?

24 Strategie ? Anti-TNF: - actieve rol in inkoop, distributie etc ? Centraal regelen of inkopen ? - samenwerking met apotheek ? andere organisatie’s ? wie neemt voortouw ? - keuze voor middelen ?, keuzevrijheid ? - rol RvB ?: overleg verzekeraar ?, budget dure geneesmiddelen ?, behandelgarantie ? - streven naar kortingen ? - streven naar investeringen in kwaliteit ? - thuistoediening ? - doelmatig voorschrijven ?

25 Tot slot Reumatologie blijft ‘’lucratief’’


Download ppt "BBC-Symposium NVR: Veranderingen 2012 Najaarsdagen NVR 28.09.2011 Ralph Peeters."

Verwante presentaties


Ads door Google