De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BBC-Symposium NVR: Veranderingen 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "BBC-Symposium NVR: Veranderingen 2012"— Transcript van de presentatie:

1 BBC-Symposium NVR: Veranderingen 2012
Najaarsdagen NVR Ralph Peeters

2 Veranderingen 2012: Wat voorafging (1): 01.01.2008: DBC ipv lumpsum
DBC obv normtijden en uniform uurtarief (‘’harmonisatie’’) bandbreedte in uurtarief

3 Veranderingen 2012: Wat voorafging (2):
Overschrijding makrokader med specialisten: 2008: € 512 miljoen 2009: € 606 miljoen -> tariefskorting 2010 en 2011: cumulatief 24 % -> beperken ondersteunerscompensatie

4 Veranderingen 2012: Wat voorafging (3):
2010 beheersmodel medisch specialisten: Wet Clientenrechten Zorg: RvB gezagsdrager over specialist Wet Marktordening Gezondheidszorg: verdeling macro-budget naar instelling (voor alle specialisten) RvB budgethouder (‘’aan’’ budgetteren)

5 Veranderingen 2012: Wat voorafging (4): 2010 actie Orde
2010 nieuw kabinet 2010 nieuwe voorzitter Orde -> nov 2011 gesprekken hervat -> dec 2011 convenant Orde-NVZ-VWS

6 Veranderingen 2012: Wat voorafging (5): Convenant:
professionele autonomie ondanks WCZ fiscaal ondernemerschap door ‘’via’’-declareren in WMG apart macrokader vrije specialisten (€ 2,021 miljard) jaarlijkse groei 2.5 % en indexering verdeling makrokader aan instellingen door NZA budgetplafond per instelling collectief beheert en verdeelt instellingsbudget RvB en collectief maken afspraken over verdeling: 75 – 85 % vast deel obv productie-afspraak 15-25 % randvoorwaarden (kwaliteit, opleiding, veiligheid etc)

7 Veranderingen 2012: Macrokader vrije specialisten =
omzet 2009 – tariefskortingen + indexering (0.7 %) % groei/jr Omzetplafonds 2012 = 1. omzet 2009 – generieke afslag (aanpassen aan macro-budget) 2. correctie: - 2.5 % wordt vooraf gereserveerd: tbv toetreders, groeiers etc 3. Vulling met DOT-tarieven

8 Veranderingen 2012: DOT-tarieven (1): geen nieuwe rondrekening !
geen herijking normtijden loslaten normtijden en uurtarieven

9 Veranderingen 2012: DOT-tarieven (2):
makrobudget verdelen over specialismen obv FTEs specialisme-aandeel verdelen over DOT-zorgproducten mbv rekenmodel obv verdeling in aantallen en normtijden vs DOT-zorgproducten Maximum-tarieven in zowel A als B-segment

10 Veranderingen 2012: ‘’Marktwerking/Prestatie-bekostiging 2012’’
1. uitbreiding B-segment (70 %) - kosten en volume vrij onderhandelbaar 2. prestatie-bekostiging ZKH ipv FB: - obv productie-afspraken met verzekeraar - omzetbegrenzing en 2013 transitie-model (vangnet voor A-segment obv schaduw-FB) 3. geen vangnet medisch specialisten: - cave tegenstrijdige belangen 4. geen vangnet meer voor verzekeraars

11 Veranderingen 2012: Collectieven: noodzakelijk voor ‘’via’’-declareren
afspraken met RvB samen met RvB aanvraag bij NZA voor deel van omzetplafond tbv ‘’via’’ declaratie Deelname collectief niet verplicht ! ‘’aan’’ declareren aan instelling afsplitsen deel omzetplafond

12 Veranderingen 2012: Collectief: afspraak met RvB over vaste deel
verdeelt vast deel obv verdeelmodel afspraak met RvB over aanvullende voorwaarden variabel deel (15-25 %) verdeelt variabel deel afspraken over (verdeling van) kosten productie-afspraken monitoring omzet (tav omzet-plafond)

13 Veranderingen 2012: Verdeelmodel (1): loon naar werken ?
relatie DOT-tarief met inspanning ? vergelijkbare beloning bij vergelijkbare belasting ? -> interne werklastmeting -> externe benchmark

14 Veranderingen 2012: Verdeelmodel (2):
Orde adviseert externe benchmark: - basis = Fte met output/Fte - spiegelen aan landelijke norm output per Fte - bepaalt aantal normpraktijken per maatschap - omzet collectief verdelen over alle norm-praktijken

15 Veranderingen 2012: Verdeelmodel (3): - definitie Fte - disutility ?
- productie-verlagende management-taken ? - AIOS - ANIOS - paramedici - SIDMA - bandbreedte benchmark - reservering knelpunten

16 Veranderingen 2012: Overheveling anti-TNF (1):
- voorhangbrief minister mei 2011 - anti-TNF, Abatacept, Anakinra, Ustekinumab - GVS (farmaceutische zorg) -> ziekenhuisbudget (geneeskundige zorg) - ook voor niet-geregistreerde toepassingen - add-on bij DOT-product (maximum-tarief via NZA, incl 10 % besparingsopbrengst) - vanaf 2013 inkoopkortingen in tarief add-on verdisconteren

17 Veranderingen 2012: Overheveling anti-TNF (2):
- 2012: anti-TNF € 500 miljoen, overig € 6 miljoen - doelmatigheidsopbrengst 2012 (inkoopkorting): € 50 miljoen - doelmatig voorschrijven 2012: € 5 miljoen -> budget 2012: € 451 milj - jaarlijks bijstellen, vanaf 2015 verzekeraars volledig risicodragend - ZKH moet in 2012 kortingen van minstens 10 % bedingen (extra voor thuistoediening ?)

18 Pauze na de pauze DOT-tarieven NZA in rekentool NVR
Strategische overdenkingen / Discussie

19 Strategie ? vele onbekende factoren:
lokale impactanalyse NZA (op te vragen door collectief en RvB) instellingsbudget benchmark en impact Logex-model keuzes collectieven Opstelling RvB micro-budget relatie productie/tarieven/cash-flow tov omzetplafond

20 Strategie ? nog meer onbekende factoren: verdeling groei-percentage
overheveling budget tussen ziekenhuizen ruimte voor maatschappen buiten collectief status regio-maatschappen verdeling budget anti-TNF mogelijkheden ziekenhuis-apotheek regionalisering inkoop anti-TNF

21 Strategie ? wat is beinvloedbaar ? - basis nieuw verdeelmodel:
FTe betrouwbaar ? kosten eerlijk verdeeld ? - impact nieuw verdeelmodel collectief - vergelijken FB – DBC – DOT - alternatieve verdeelmodellen ? obv omzet en productie 2011 ? - monitoring en bijstellen productie

22 Strategie ? Buiten collectief ? afspraken met RvB
afspraken met verzekeraar afsplitsen budget ’’aan’’ declareren fiscaal ondernemer ? (bij meerdere opdrachtgevers na toestemming belastinginspecteur)

23 Strategie ? Buiten ziekenhuis ? ZBC ? overhevelen uit budget
afspraken met verzekeraars, relatie met ziekenhuis ? dure geneesmiddelen ?

24 Strategie ? Anti-TNF: actieve rol in inkoop, distributie etc ? Centraal regelen of inkopen ? samenwerking met apotheek ? andere organisatie’s ? wie neemt voortouw ? keuze voor middelen ?, keuzevrijheid ? rol RvB ?: overleg verzekeraar ?, budget dure geneesmiddelen ?, behandelgarantie ? streven naar kortingen ? streven naar investeringen in kwaliteit ? thuistoediening ? doelmatig voorschrijven ?

25 Tot slot Reumatologie blijft ‘’lucratief’’


Download ppt "BBC-Symposium NVR: Veranderingen 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google