De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Dordtse model in Dordrecht West: De combinatie van drie schakels: 1. WijkInformatiePunt 2. Sociaal Wijkteam 3. Wijknetwerk Pamela van der Kruk projectondersteuner.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Dordtse model in Dordrecht West: De combinatie van drie schakels: 1. WijkInformatiePunt 2. Sociaal Wijkteam 3. Wijknetwerk Pamela van der Kruk projectondersteuner."— Transcript van de presentatie:

1 Het Dordtse model in Dordrecht West: De combinatie van drie schakels: 1. WijkInformatiePunt 2. Sociaal Wijkteam 3. Wijknetwerk Pamela van der Kruk projectondersteuner Sociale Wijkteams Dordrecht West directeur Stichting VraagWijzer Nederland

2 INDELING PRESENTATIE 1.Samenhang voor beleid en uitvoering: de 3 schakels 2.Schakel 1: WijkInformatiePunt 3.Schakel 2: Sociaal Wijkteam 4.Schakel 3: Wijknetwerk Dordrecht West 5.Afsluiting, vragen en opmerkingen

3 2a. SAMENHANG VOOR BELEID EN UITVOERING Schakel 1: Het WijkInformatiePunt Wielwijk Schakel 2: Het Sociaal wijkteam Schakel 3: Het Wijknetwerk Dordrecht West In aansluiting op en samenwerking met organisaties en netwerken voor wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning en leefbaarheid

4 3c. BELEIDSSPECTRUM DomeinenDoelgroepenOrganisaties Wmo, Welzijn, Wonen Gezondheidszorg Maatschappelijke Dienstverlening Maatschappelijke Zorg Jeugdgezondheidszorg en Jeugdzorg Werk Inkomens- ondersteuning Leefbaarheid Veiligheid, wijkaanpak Gebiedsontwikkeling …? Alle burgers in de wijk Jeugd Ouderen Mensen met een beperking (Ex-)psychiatrische patiënten en verslaafden Zorgwekkende zorgmijders Overlastplegers Betrokkenen bij huiselijk geweld …? Gemeente Dordrecht Drechtsteden GGD, Politie Woningcorporaties MEE Drechtsteden Vivenz Careyn, De Twern Flexus Jeugdplein Yulius GGZ, Bouman GGZ Aafje, Internos ed Wielborgh, Crabbehoff Woonzorg Nederland, Syndion, Philadelphia …?

5 WIJKINFORMATIEPUNT/WIJKWINKEL: GASTVRIJ WELKOM

6 3a. WIJKINFORMATIEPUNT/WIJKWINKEL Het WijkInformatiePunt en de Wijkwinkel is een laagdrempelige, herkenbare, toegankelijke plek in de wijk waar alle burgers in de wijk terecht kunnen voor: informatie, advies en ondersteuning over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning en leefbaarheid

7 3b. WIJKINFORMATIEPUNT/WIJKWINKEL 1. Ontvangst en 1 e contact door (vrijwillige) gastvrouwen en – heren, waarvan een aantal bezig zijn met een reïntegratietraject 2. Bij vraag van de burger: 1e contact: vraagverkenning c.q. quickscan door dezelfde gastvrouw/gastheer 3. Als er meer aan de hand is: Het Gesprek conform vraaggestuurde vraagverheldering door een van de leden van het sociaal wijkteam (direct of op afspraak)

8 3c. WIJKINFORMATIEPUNT/WIJKWINKEL Functies voor informatie, advies en ondersteuning 1.Signalering 2.Melding 3.Preventie en voorlichting 4.Ontvangst: het 1e contact 5.Vraagverkenning: de quickscan 6.Vraaggestuurde vraagverheldering: Het Gesprek à la De Kanteling 7.Informatie 8.Advies 18. Regie en coördinatie 9.Ondersteuning 19. Psychosociale hulpverlening (begeleiding) 10.Activering 20. Casemanagement 11.Belangenbehartiging 21. Vraagopvolging 12.Verwijzing 22. Zorgtoewijzing 13.Aanmelding 23. Mantelzorgondersteuning 14.Intake 24. VrijwilligersInformatiePunt 15.Indicatie 16.Toewijzing 17.Levering

9 4a. SOCIAAL WIJKTEAM 1.Pilot Voor De Drechtsteden voor een nieuwe manier van werken volgens Welzijn Nieuwe Stijl als doorontwikkeling voor Achter de Voordeur c.q. Laat je Kennen 2.Doelstelling sociaal wijkteam Het vergroten van de individuele en collectieve zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers in de wijk door het bieden van informatie, advies en ondersteuning na het toepassen van vraaggestuurde vraagverheldering.

10 4d. SOCIAAL WIJKTEAM: WIE? Generalisten uit diverse organisaties voor wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning en leefbaarheid Mogelijke teamleden: - 1 kwartiermaker c.q. coördinator - 2-3 teamleden van Achter de Voordeur / Wijkwinkel - 1 van MEE Drechtsteden (consulent LG of VG, ouderenadviseur) - 1 van Vivenz (AMW of BSR) - 1 van de Zichtbare Schakel (wijkverpleegkundige) - anderen?

11 4e. COMPETENTIES GENERALIST 1.Creativiteit 2.Zelfontwikkeling 3.Durf 4.Coachen 5.Samenwerken 6.Netwerken 7.Aanpassingsvermogen

12 4f. SOCIAAL WIJKTEAM: HOE? Inzetbaarheid van het team via ABC – diensten: A = ‘Eropaf’ aan de hand van lijst huurachterstanden of op basis van signalen LZN of anderen: ieder dagdeel beschikbaar B = Bureaudienst voor dagelijks beschikbaarheid en bereikbaarheid voor vraagverheldering: ieder persoon 1 of meer dagdelen C = Caseload

13 49. INTEGRALE AANPAK LEVENSDOMEINEN Casemanagement voor: 1. Taalvaardigheid en integratie 2. Veiligheid 3. Opvoeding vrije tijd en onderwijs 4. Inkomen 5. Gezondheid en welzijn 6. Wonen 7. Sociale participatie en levensbeschouwing 8. Werk en leren

14 5a. WIJKNETWERK DORDRECHT WEST Probleemstellingen: Grote hoeveelheid organisaties en professionals in de wijk Het ontbreken van regie en coördinatie op vraag en aanbod De bewoners zien door het bos de bomen niet meer, worden van het kastje naar de muur gestuurd en komen niet aan bij reguliere ondersteuning Doelstelling: Optimale samenwerking door het uitwisselen van kennis en ervaring en het realiseren van afstemming en overleg om te komen tot ondersteuning:1 huishouden – 1 plan – 1 regisseur

15 5b. WIJKNETWERK DORDRECHT WEST nrNaam organisatienrNaam organisatie 1Aafje thuiszorg12Sportbedrijf 2Basisschool de Albatros13Syndion 3Bureau Jeugdzorg14Vivenz (oa AMW, BSR) 4Bouman GGZ (verslaving)15Zorgorganisatie Wielborgh 5Careyn (JGZ)16Woonbron (WoCo) 6De Twern (jongerenwerk)17Yulius GGZ 7Flexus Jeugdplein18Zorggroep Crabbehoff 8GGD Zuid-Holland-Zuid19Trivire (WoCo) 9MEE Drechtsteden 10SDD Wmo 11Sociale Wijkteams

16 Het Dordtse model in Dordrecht West: De combinatie van drie schakels: 1. WijkInformatiePunt 2. Sociaal Wijkteam 3. Wijknetwerk

17 VRAGEN OF OPMERKINGEN Dank voor de aandacht… Zijn er vragen of opmerkingen?


Download ppt "Het Dordtse model in Dordrecht West: De combinatie van drie schakels: 1. WijkInformatiePunt 2. Sociaal Wijkteam 3. Wijknetwerk Pamela van der Kruk projectondersteuner."

Verwante presentaties


Ads door Google